Raspored 25.3.2020.

Nastava na daljinu, raspored 25.3.2020.

 

Na poveznicama niže možete pronaći rasporede nastavnih sati za izvođenje nastave na daljinu, kao i rasporede emitiranja obrazovnih sadržaja putem televizijskih programa.

 

! VAŽNE INFORMACIJE !

MZO će isporučivati osnovni raspored sati za cijelu Hrvatsku za sve nastavnike koji nemaju spremna online predavanja.

Ako nastavnik ima gotova svoja predavanja, njegovi učenici ne moraju pratiti sadržaj koji je isporučio MZO, nego predmetni nastavnik u virtualnom razredu isporučuje sadržaj i aktivnost.

Pozivamo sve nastavnike da snimaju sadržaje te da nam svoja uspješna video predavanja u trajanju od 15 minuta dostave na [email protected] kako bismo i drugima omogućili njihovo korištenje. Potrebno nam je preko 300 video lekcija tjedno.

S desne strane, pod rubrikom „Dokumenti“ na stranicama MZO nalaze se upute za izradu videolekcija za nastavu na daljinu. Nastavnici i učitelji mogu snimati videolekcije za potrebe svojih učenika, a mogu ih poslati i Ministarstvu znanosti i obrazovanja na mail [email protected] kako bi ih mogli koristiti i ostali.

Snimanje videolekcija nastavnici mogu popratiti i samo glasovno.

Sve ostale video lekcije za osnovnu i srednju školu dostupne su na mrežnim stranicama videolekcije.

 


OSNOVNA ŠKOLArazredna nastava

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je u suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom na 3. programu nastavu za učenike razredne nastave prema kurikulumima i nastavnim programima.

Radni materijali uz Školu na Trećem dostupni su na mrežnim stranicama Škole za život – https://skolazazivot.hr/materijali/

U suradnji s Hrvatskim društvom prevoditelja znakovnog jezika za gluhe, osigurano je praćenje Škole na Trećem za učenike s oštećenjem sluha putem Facebook stranice Hrvatskog društva prevoditelja znakovnog jezika.

Prevođenje će se odvijati uživo (LIVE opcija na Facebooku) i u realnom vremenu, a sadržaji će biti dostupni i nakon što program završi.

Nastava se prikazuje u programu pod nazivom Škola na Trećem svaki radni dan u sljedećim terminima:

Razred Termin Reprizno emitiranje
1. razred OŠ 8.00 – 9.00 14.00 – 15.00
2. razred OŠ 9.00 – 10.00 15.00 – 16.00
3. razred OŠ 10.00 – 11.00 16.00 – 17.00
4. razred OŠ 11.00 – 12.00 17.00 – 18.00

 

 

 

 

Teme

1. razred

HRVATSKI JEZIK  Veliko i malo tiskano slovo LJ

LIKOVNA KULTURA Izrada cvijeta od salveta

MATEMATIKA Jednoznamenkasti i dvoznamenkasti brojevi

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

2. razred

HRVATSKI JEZIK Poljetno učenje, T. Vrbanović, Razumijevanje pročitanog

MATEMATIKA Dijeljenje brojem 5

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

3. razred

HRVATSKI JEZIK eliko početno slovo u pisanju imena voda. (imenica, veliko početno slovo)

MATEMATIKA Pisano množenje višekratnika broja 10 s jednoznamenkastim

PRIRODA I DRUŠTVO Živi svijet tekućica (topola, joha, pastrva, štuka)

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

GLAZBENA KULTURA Pjesma o vodi

4. razred

SAT RAZREDNIKA Poduzetništvo: Financijska pismenost

MATEMATIKA Pisano množenje višeznamenkastog dvoznamenkastim brojem; Opseg pravokutnika i kvadrata; Kvadratna mreža – uvježbavanje i ponavljanje nastavnih sadržaja

HRVATSKI JEZIK Književnost: Književne vrste – legende

PRIRODA I DRUŠTVO Tlo – uvjet života

 


OSNOVNA ŠKOLApredmetna nastava

5. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.00 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Povećanje brojnika i povećanje nazivnika 7,26 min
2. Engleski jezik Habitats and Evolution 11,47 min
3. Njemački jezik Die Schule, Teil 4 18,43 min
4. Hrvatski jezik Obilježja lirike, epike i drame 12,30 min
5. Glazbena kultura Tvornica glasa 27,57 min

 

6. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.15 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Informatika Tajna nestalih ispita 15,03 min
2. Matematika Dijeljenje cijelih brojeva 12,11 min
3. Tjelesna i zdravstvena kultura Motoričke sposobnosti i tjelovježba – repetitivna snaga  14,18 min
4. Engleski jezik Ask about the Past 4 12,39 min
5. Njemački jezik Mein Tagesblauf in der Online Schule, Lektion 4 14,51 min
6. Priroda Život na morskome dnu 9,35 min

 

7. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.30 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Povijest Druga industrijska revolucija 14,37 min
2. Kemija Građa elementarnih tvari 12,31 min
3. Biologija Prijenos tvari kroz tijelo kralježnjaka 26,59 min
4. Engleski jezik Health and wellbeing – Feeling depresses, happy and other emotions 15,50 min
5. Njemački jezik Gesund Essen 19,50 min

 

8. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.45 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik Obilježja hrvatskih narječja 19,30 min
2. Povijest Lokalni ratovi i političke krize 13,09 min
3. Kemija Svojstva, dobivanje i uporaba alkohola 15,01 min
4. Biologija Bolesti krvi, krvarenje, transfuzija krvi 14,47 min

 


SREDNJA ŠKOLA

4. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.00 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Derivati funkcije 01

Derivati funkcije 02

10,00 min

 

6,07 min

2. Likovna umjetnost Bauhaus 14,29 min
3. Engleski jezik Applying for a job 14,11 min
4. Hrvatski jezik Frazem 7,43 min
5. Povijest Blokovska politika i međunarodni ugovori 15,01 min

 

1. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.15 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Sustavi nejednadžbi, 2. dio 9,54 min
2. Likovna umjetnost Organička i geometrijska apstrakcija 11,35 min
3. Engleski jezik Tolkien 5,00 min
4. Hrvatski jezik Glagoli u rečenici 21,33 min
5. Tjelesna i zdravstvena kultura Specifične motoričke vježbe 8,14 min

 

2. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.30 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Kut pravca i ravnine 15,16 min
2. Likovna umjetnost Rimska umjetnost na tlu Hrvatske 17,05 min
3. Engleski jezik Identity and Culture, part 4. 6,29 min
4. Hrvatski jezik Ignjat Đurđević 11,21 min
5. Tjelesna i zdravstvena kultura Kineziterapijski postupci 10,09 min

 

3. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.45 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Paralelnost i okomitost 23,57 min
2. Likovna umjetnost Prikaz prostora u gotičkom i   renesansnom slikarstvu 18,46 min
3. Engleski jezik A Climate Activist 06,38 min
4. Hrvatski jezik Vjenceslav Novak, Posljednji Stipančići, analiza 2 42,57 min
5. Tjelesna i zdravstvena kultura Tae bo aerobice 07,27 min

 


TELEVIZIJSKI PROGRAMI za predmetnu nastavu i srednje škole

OSNOVNA ŠKOLA – predmetna nastava:

Od ponedjeljka 16. ožujka učenici viših razreda osnovne škole (5., 6., 7. i 8. razred) imat će mogućnost pratiti nastavne sadržaje u obliku videolekcija i online i putem Sportske televizije u vremenu od 8 do 14 sati.

Sportska televizija

 

5. razred OŠ od 8.00

MAT, ENG, NJEM, HRV, GK

6. razred OŠ od 9.30

INF, MAT, TZK, ENG, NJEM, PRI

7. razred OŠ od 10.55

POV, KEM, BIO, ENG, NJEM

8. razred OŠ od 12.30

HRV, POV, KEM, BIO

SREDNJA ŠKOLA

Od ponedjeljka 23. ožujka učenici srednjih škola (od 1. do 4. razreda) imat će mogućnost pratiti nastavne sadržaje u obliku videolekcija i online i putem RTL2 programa u vremenu od 8 do 12 sati.

RTL2

 

MAT, LU, ENG, HRV, POV
1. razred SŠ od 8.00

2. razred SŠ od 857

3. razred SŠ od 9.58

4. razred SŠ od 11.38