Raspored 25. 4. 2020.

Pripreme za državnu maturu iz Hrvatskoga jezika i Engleskoga jezika

RTL2 u 09.30 sati

subota, 25. travnja 2020.

Redni broj sata  Nastavni predmet Nastavna jedinica  Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik Imenice na –lac i – lak te mati i kći 12,37 min
Kratice i pokrate 05,01 min
Upotreba hrvatskoga standardnog jezika u školskom eseju na državnoj maturi, 1. dio 21,12 min
Upotreba hrvatskoga standardnog jezika u školskom eseju na državnoj maturi, 2.dio 14,48 min
2.  Engleski jezik Veznici – B razina, 1. dio 15,32 min
Veznici – B razina, 2.dio 23,43 min