Raspored 26.3.2020.

Nastava na daljinu, raspored 26.3.2020.

 

Na poveznicama niže možete pronaći rasporede nastavnih sati za izvođenje nastave na daljinu, kao i rasporede emitiranja obrazovnih sadržaja putem televizijskih programa.

 

! VAŽNE INFORMACIJE !

MZO će isporučivati osnovni raspored sati za cijelu Hrvatsku za sve nastavnike koji nemaju spremna online predavanja.

Ako nastavnik ima gotova svoja predavanja, njegovi učenici ne moraju pratiti sadržaj koji je isporučio MZO, nego predmetni nastavnik u virtualnom razredu isporučuje sadržaj i aktivnost.

Pozivamo sve nastavnike da snimaju sadržaje te da nam svoja uspješna video predavanja u trajanju od 15 minuta dostave na [email protected] kako bismo i drugima omogućili njihovo korištenje. Potrebno nam je preko 300 video lekcija tjedno.

S desne strane, pod rubrikom „Dokumenti“ na stranicama MZO nalaze se upute za izradu videolekcija za nastavu na daljinu. Nastavnici i učitelji mogu snimati videolekcije za potrebe svojih učenika, a mogu ih poslati i Ministarstvu znanosti i obrazovanja na mail [email protected] kako bi ih mogli koristiti i ostali.

Snimanje videolekcija nastavnici mogu popratiti i samo glasovno.

Sve ostale video lekcije za osnovnu i srednju školu dostupne su na mrežnim stranicama videolekcije.

 


OSNOVNA ŠKOLArazredna nastava

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je u suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom na 3. programu nastavu za učenike razredne nastave prema kurikulumima i nastavnim programima.

Radni materijali uz Školu na Trećem dostupni su na mrežnim stranicama Škole za život – https://skolazazivot.hr/materijali/

U suradnji s Hrvatskim društvom prevoditelja znakovnog jezika za gluhe, osigurano je praćenje Škole na Trećem za učenike s oštećenjem sluha putem Facebook stranice Hrvatskog društva prevoditelja znakovnog jezika.

Prevođenje će se odvijati uživo (LIVE opcija na Facebooku) i u realnom vremenu, a sadržaji će biti dostupni i nakon što program završi.

Nastava se prikazuje u programu pod nazivom Škola na Trećem svaki radni dan u sljedećim terminima:

Razred Termin Reprizno emitiranje
1. razred OŠ 8.00 – 9.00 14.00 – 15.00
2. razred OŠ 9.00 – 10.00 15.00 – 16.00
3. razred OŠ 10.00 – 11.00 16.00 – 17.00
4. razred OŠ 11.00 – 12.00 17.00 – 18.00

 

 

 

 


OSNOVNA ŠKOLApredmetna nastava

5. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.00 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik Sklonidba imenica 24,22 min
2. TZK Tjelovježba i terminologija – položaji i stavovi 3 12,26 min
3. Engleski jezik

Njemački jezik

Animals and Habitats – Comparative

Die Schule (5)

15,40 min

17,05 min

4. Geografija Razumno korištenje vode istraživački rad 1 13,50 min

 

6. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.15 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik Glagolski načini: kondicional 09,31 min
2. Matematika Računanje s cijelim brojevima 2.dio 31,14 min
3. Engleski jezik

Njemački jezik

Fight Coronavirus 5

Lektion 5 Vergangenheit 1: Über Vergangenheit sprechen

14,52 min

22,52 min

4. Geografija Oceanija 14,49 min

 

7. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.30 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Međusobni položaji dviju kružnica u ravnini 12,36 min
2. Hrvatski jezik Predikatne rečenice 14,06 min
3. Fizika Primjenjivanje zakona očuvanja energije 3 16,19 min
4. Tehnički Električne instalacije u kući – Vježba 11,24 min
5. Kemija Kemijski spojevi 12,57 min

 

8. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.45 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Veza između kubičnih i litrenih mjernih jedinica 07,29 min
2. Engleski jezik

Njemački jezik

Weather – wrap up

Uber Vergangenheit sprechen Lektion 1

03,44 min

17,35 min

3. TZK Korektivne vježbe 08,43 min
4. Tehnički Izrada pokretanje i upravljanje robotom 12,45 min
5. Fizika Opisivanje vala 19,02 min

 


SREDNJA ŠKOLA

4. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.00 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Geografija Razvoj urbane mreže Hrvatske i nodalno-funkcionalna organizacija 15,02 min
2. Glazbena umjetnost Vokalni jazz 13,19 min
3. Matematika Pravila deriviranja, 1.dio 16,40 min
4. Hrvatski jezik Bertolt Brecht: Majka Hrabrost 15,01 min
5. Informatika Objektu usmjereno programiranje – 2. dio (nasljeđivanje) C++

Objektno usmjereno programiranje – 2.dio (Python)

22,56 min

 

9,35 min

 

1. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.15 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Geografija Temperatura zraka 2 sat 23,54 min
2. Povijest Ideal rimskog građanina 17,14 min
3. Matematika Nejednadžbe s apsolutnom vrijednošću 1.dio 20,57 min
4. Hrvatski jezik Roman kao književna vrsta 09,06 min
5. Informatika Programiranje u Pythonu 2.dio 13,31 min

 

2. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.30 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Geografija Poljoprivreda 11,38 min
2. Povijest Humanizam i renesansa umjetnici, znanstvenici i mislioci 18,08 min
3. Matematika Kut pravca i ravnine. Kut dviju ravnina (svih 6 videolekcija) 29,45 min
4. Hrvatski jezik Suze sina razmetnoga 32,30 min
5. Informatika Kriptografija 2. dio 17,28 min

 

3. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.45 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Geografija Razlike u razvijenosti Afrike 14,50 min
2. Povijest Kapitalizam i radništvo. Novi odnosi u društvu 22,01 min
3. Matematika Kut dvaju pravaca (video 2.,3. i 4.) 19,15 min
4. Hrvatski jezik Ksaver Šandor Gjalski Ilustrissimus 27,02 min
5. Informatika Izrada mrežnih stranica, 2. dio 09,58 min

 


TELEVIZIJSKI PROGRAMI za predmetnu nastavu i srednje škole

OSNOVNA ŠKOLA – predmetna nastava:

Od ponedjeljka 16. ožujka učenici viših razreda osnovne škole (5., 6., 7. i 8. razred) imat će mogućnost pratiti nastavne sadržaje u obliku videolekcija i online i putem Sportske televizije u vremenu od 8 do 14 sati.

Sportska televizija

5. razred OŠ od 8.00

HRV, TZK, ENG, NJEM, GEO

6. razred OŠ od 9.30

HRV, MAT, ENG, NJEM, GEO

7. razred OŠ od 11.10

MAT, HRV, FIZ, TK, KEM

8. razred OŠ od 12.25

MAT, ENG, NJEM, TZK, TK, FIZ

SREDNJA ŠKOLA

Od ponedjeljka 23. ožujka učenici srednjih škola (od 1. do 4. razreda) imat će mogućnost pratiti nastavne sadržaje u obliku videolekcija i online i putem RTL2 programa u vremenu od 8 do 12 sati.

RTL2

GEO, POV, MAT, HRV, INF
1. razred SŠ od 8.00

2. razred SŠ od 8.44

3. razred SŠ od 10.01

4. razred SŠ od 11.07