Raspored 27. 5. 2020.

Nastava na daljinu, raspored 27. 5. 2020.

 

Na poveznicama niže možete pronaći rasporede nastavnih sati za izvođenje nastave na daljinu, kao i rasporede emitiranja obrazovnih sadržaja putem televizijskih programa.

 

! VAŽNE INFORMACIJE !

MZO će isporučivati osnovni raspored sati za cijelu Hrvatsku za sve nastavnike koji nemaju spremna online predavanja.

Ako nastavnik ima gotova svoja predavanja, njegovi učenici ne moraju pratiti sadržaj koji je isporučio MZO, nego predmetni nastavnik u virtualnom razredu isporučuje sadržaj i aktivnost.

Pozivamo sve nastavnike da snimaju sadržaje te da nam svoja uspješna video predavanja u trajanju od 15 minuta dostave na [email protected] kako bismo i drugima omogućili njihovo korištenje. Potrebno nam je preko 300 video lekcija tjedno.

S desne strane, pod rubrikom „Dokumenti“ na stranicama MZO nalaze se upute za izradu videolekcija za nastavu na daljinu. Nastavnici i učitelji mogu snimati videolekcije za potrebe svojih učenika, a mogu ih poslati i Ministarstvu znanosti i obrazovanja na mail [email protected] kako bi ih mogli koristiti i ostali.

Snimanje videolekcija nastavnici mogu popratiti i samo glasovno.

Sve ostale video lekcije za osnovnu i srednju školu dostupne su na mrežnim stranicama videolekcije.

 


OSNOVNA ŠKOLA razredna nastava

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je u suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom na 3. programu nastavu za učenike razredne nastave prema kurikulumima i nastavnim programima.

Radni materijali uz Školu na Trećem dostupni su na mrežnim stranicama Škole za život – https://skolazazivot.hr/materijali/

U suradnji s Hrvatskim društvom prevoditelja znakovnog jezika za gluhe, osigurano je praćenje Škole na Trećem za učenike s oštećenjem sluha putem Facebook stranice Hrvatskog društva prevoditelja znakovnog jezika.

Prevođenje će se odvijati uživo (LIVE opcija na Facebooku) i u realnom vremenu, a sadržaji će biti dostupni i nakon što program završi.

Nastava se prikazuje u programu pod nazivom Škola na Trećem svaki radni dan u sljedećim terminima:

Razred Termin Reprizno emitiranje
1. razred OŠ 8.00 – 9.00 14.00 – 15.00
2. razred OŠ 9.00 – 10.00 15.00 – 16.00
3. razred OŠ 10.00 – 11.00 16.00 – 17.00
4. razred OŠ 11.00 – 12.00 17.00 – 18.00

 

 

 

 


OSNOVNA ŠKOLApredmetna nastava

5. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.00 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Opseg, 1. dio 20,09 min
2. Engleski jezik

Njemački jezik

Shops and Places in a Town

Du bist, was du isst

09,25 min

10,40 min

3. Hrvatski jezik Dobra djela, Potičemo različitost, 2. dio 13,08 min
4. Glazbena kultura Tradicijska glazba Istre i Hrvatskog primorja 25,29 min
5. Likovna kultura Tijelo u pokretu – kroki, 1. dio 07,19 min

 

6. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.15 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Tehnički Izrada pantografa 09,05 min
2. Matematika Primjena linearnih jednadžbi 29,41 min
3. TZK Koordinacija – vježbe s loptom 2 10,03 min
4. Engleski jezik

Njemački jezik

Computer Games

SPORT

19,20 min

15,36 min

5. Hrvatski jezik Biti online, Opasnosti interneta 10,40 min

 

7. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.30 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Povijest Hrvatska u doba Károlya Khuena Hédervárya 09,59 min
2. Kemija Tlo 10,10 min
3. Biologija Prehrana čovjeka, 1. dio 17,32 min
4. Engleski jezik

Njemački jezik

Teenagers’ Well-being and Happiness

Verkehr

11,04 min

13,48 min

5. Hrvatski jezik Putovanja u bliskoj budućnosti, Da sam lik u romanu bio/bila bih, 1. dio 18,18 min
6. Francuski jezik La nature et l’environnement 29,06 min

 

8. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.45 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik Sačuvajmo od zaborava, Djetinjstvo sačuvano na letvicama drvarnice, 1. dio 19,04 min
2. Povijest Svijet na pragu trećeg tisućljeća 11,55 min
3. Kemija Sintetički polimeri 14,10 min
4. Biologija Živčana stanica 13,41 min
5. Fizika Objašnjavanje električnog otpora vodiča 14,35 min

 


SREDNJA ŠKOLA

4. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.00 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Pripreme za DM: Eksponencijalna i logaritamska funkcija 41,40 min
2. Likovna umjetnost Fotografija 22,25 min
3. Engleski jezik

Njemački jezik

Australia

Lesestrategien Aufgabe 3, Teil 2

12,39 min

14,17 min

4. Hrvatski jezik Ženski likovi u ruralnim pripovijetkama Slavka Kolara 09,58 min
5. Povijest Znanost, kultura i sport u drugoj polovici 20. st. 15,18 min

 

1. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.15 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Primjena trigonometrijskih omjera na pravokutni trokut, 1. dio 24,25 min
2. Likovna umjetnost Usporedba slikarstva od romanike do baroka 16,58 min
3. Engleski jezik

Njemački jezik

Map reading

Wohnen

15,46 min

18,44 min

4. Hrvatski jezik Smijeh: Novela od Stanca – priprema za čitanje književnog teksta 13,27 min
5. TZK Vježbe koordinacije 3. dio 08,43 min

 

2. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.30 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Logaritamske jednadžbe, 1. dio 21,48 min
2. Likovna umjetnost Starohrvatska arhitektura 1. dio – Sv. Donat u Zadru 12,24 min
3. Engleski jezik

Njemački jezik

Horoscopes

Umweltschutz? Mach mit! – Teil 1

17,03 min

17,07 min

4. Hrvatski jezik Urednik na jedan dan: Urednici istraživači 09,27 min
5. TZK Plesne strukture od bluesa do bachate, 2.dio 09,40 min

 

3. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.45 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Parabola, 1. dio 19,46 min
2. Likovna umjetnost Romantizam, realizam i fotografija 17,48 min
3. Engleski jezik

Njemački jezik

Social awareness and Media literacy – Wrap –up

Arbeit und Beruf, Teil 2

13,23 min

11,07 min

4. Hrvatski jezik Žena – lutka? – Nora iz drugog ugla, 1. dio 07,58 min
5. TZK Body tehnika 2 11,49 min

 


TELEVIZIJSKI PROGRAMI za predmetnu nastavu i srednje škole

OSNOVNA ŠKOLA – predmetna nastava:

Od ponedjeljka 16. ožujka učenici viših razreda osnovne škole (5., 6., 7. i 8. razred) imat će mogućnost pratiti nastavne sadržaje u obliku videolekcija i online i putem Sportske televizije u vremenu od 8 do 14 sati.

Sportska televizija

SREDNJA ŠKOLA

Od ponedjeljka 23. ožujka učenici srednjih škola (od 1. do 4. razreda) imat će mogućnost pratiti nastavne sadržaje u obliku videolekcija i online i putem RTL2 programa u vremenu od 8 do 12 sati.

RTL2