Raspored 28.4.2020.

Nastava na daljinu, raspored 28. 4. 2020.

 

Na poveznicama niže možete pronaći rasporede nastavnih sati za izvođenje nastave na daljinu, kao i rasporede emitiranja obrazovnih sadržaja putem televizijskih programa.

 

! VAŽNE INFORMACIJE !

MZO će isporučivati osnovni raspored sati za cijelu Hrvatsku za sve nastavnike koji nemaju spremna online predavanja.

Ako nastavnik ima gotova svoja predavanja, njegovi učenici ne moraju pratiti sadržaj koji je isporučio MZO, nego predmetni nastavnik u virtualnom razredu isporučuje sadržaj i aktivnost.

Pozivamo sve nastavnike da snimaju sadržaje te da nam svoja uspješna video predavanja u trajanju od 15 minuta dostave na [email protected] kako bismo i drugima omogućili njihovo korištenje. Potrebno nam je preko 300 video lekcija tjedno.

S desne strane, pod rubrikom „Dokumenti“ na stranicama MZO nalaze se upute za izradu videolekcija za nastavu na daljinu. Nastavnici i učitelji mogu snimati videolekcije za potrebe svojih učenika, a mogu ih poslati i Ministarstvu znanosti i obrazovanja na mail [email protected] kako bi ih mogli koristiti i ostali.

Snimanje videolekcija nastavnici mogu popratiti i samo glasovno.

Sve ostale video lekcije za osnovnu i srednju školu dostupne su na mrežnim stranicama videolekcije.

 


OSNOVNA ŠKOLA razredna nastava

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je u suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom na 3. programu nastavu za učenike razredne nastave prema kurikulumima i nastavnim programima.

Radni materijali uz Školu na Trećem dostupni su na mrežnim stranicama Škole za život – https://skolazazivot.hr/materijali/

U suradnji s Hrvatskim društvom prevoditelja znakovnog jezika za gluhe, osigurano je praćenje Škole na Trećem za učenike s oštećenjem sluha putem Facebook stranice Hrvatskog društva prevoditelja znakovnog jezika.

Prevođenje će se odvijati uživo (LIVE opcija na Facebooku) i u realnom vremenu, a sadržaji će biti dostupni i nakon što program završi.

Nastava se prikazuje u programu pod nazivom Škola na Trećem svaki radni dan u sljedećim terminima:

Razred Termin Reprizno emitiranje
1. razred OŠ 8.00 – 9.00 14.00 – 15.00
2. razred OŠ 9.00 – 10.00 15.00 – 16.00
3. razred OŠ 10.00 – 11.00 16.00 – 17.00
4. razred OŠ 11.00 – 12.00 17.00 – 18.00

 

 

 

 


OSNOVNA ŠKOLApredmetna nastava

5. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.00 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Zbrajanje decimalnih brojeva  23,58 min
2. Hrvatski jezik Komunikacija, media talenti 03,31 min
3. Informatika Digitalni poster 19,42 min
4. Informatika Oblikovanje teksta u Wordu 22,47 min
5. Tehnički Izrada prometnog znaka 18,56 min

 

6. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.15 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Množenje racionalnih brojeva 20,52 min
2. Hrvatski jezik Stjepan Jakševac Zlatna ptica sunca 12,45 min
3. Glazbena kultura Isto, a različito – tema s varijacijama 20,31 min
4. Geografija Sjedinjene Američke Države, 1.dio 21,23 min
5. Francuski jezik À table 07,17 min

 

7. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.30 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Primjena sustava dviju linearnih jednadžbi u geometrijskim zadacima (2.dio) 12,05 min
2. Likovna kultura Linearna perspektiva s dva ili više očišta 13,57 min
3. Glazbena kultura Sonata 19,24 min
4. Engleski jezik

Njemački jezik

Sustainable Development

Sport 3

17,30 min

14,29 min

5. Informatika Tjedan Znanosti Online 14,35 min

 

8. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.45 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Fizika Objašnjavanje loma svjetlosti 16,53 min
2. Matematika Pravilne šesterostrane piramide 18,24 min
3. Glazbena kultura Romantičari odgovaraju 25,46 min
4. Povijest Obnova zemlje i sukob sa SSSR-om 13,09 min
5. Engleski jezik

Njemački jezik

Different Places, Different Homes

Eine Umfrage, Lektion 3

10,16 min

18,09 min

 


SREDNJA ŠKOLA

4. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.00 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Kemija Određivanje relativne konfiguracije steroizomera 17,26 min
2. Fizika Objašnjavanje nuklearnih reakcija; koncept defekta mase i proces fisije i fuzije 19,55 min
3. TZK Kružni oblik rada I 10,37 min
4. Hrvatski jezik Vladan Desnica, Proljeća Ivana Galeba 12,00 min
5. Latinski jezik Pregled rimske književnosti – Vergilije 14,28 min

 

1. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.15 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Kemija Svojstva čvrstih tvari – molekulski kristali 09,02 min
2. Fizika Primjenjivanje zakona očuvanja energije 17,45 min
3. Glazbena umjetnost Svjetovna glazba renesanse, 2. dio, Madrigal 17,03 min
4. Hrvatski jezik Francesco Petrarca u popularnoj kulturi, 4.dio 15,23 min
5. Latinski jezik Horaciji i Kurijaciji – particip prezenta aktivnog 18,52 min

 

2. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.30 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Kemija Soli – imenovanja i metode dobivanja 13,25 min
2. Fizika Objašnjavanje električnog kapaciteta i opisivanje kondenzatora_9 21,39 min
3. Glazbena umjetnost Opera u klasicizmu, 2. dio 19,29 min
4. Hrvatski jezik Romantizam u europskim književnostima, uvod u razdoblje 22,46 min
5. Latinski jezik CEZAR (ABLATIV APSOLUTNI) 17,16 min

 

3. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.45 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Kemija Dušikova skupina 1. dio 18,48 min
2. Fizika Objašnjavanje nastanaka stojnog vala 13,38 min
3. Glazbena umjetnost Balet 11,41 min
4. Hrvatski jezik Charles Baudelaire: Albatros 11,34 min
5. Latinski jezik Kralj Mida 16,02 min

 


TELEVIZIJSKI PROGRAMI za predmetnu nastavu i srednje škole

OSNOVNA ŠKOLA – predmetna nastava:

Od ponedjeljka 16. ožujka učenici viših razreda osnovne škole (5., 6., 7. i 8. razred) imat će mogućnost pratiti nastavne sadržaje u obliku videolekcija i online i putem Sportske televizije u vremenu od 8 do 14 sati.

Sportska televizija

SREDNJA ŠKOLA

Od ponedjeljka 23. ožujka učenici srednjih škola (od 1. do 4. razreda) imat će mogućnost pratiti nastavne sadržaje u obliku videolekcija i online i putem RTL2 programa u vremenu od 8 do 12 sati.

RTL2