Raspored 30. 4. 2020.

Nastava na daljinu, raspored 30. 4. 2020.

 

Na poveznicama niže možete pronaći rasporede nastavnih sati za izvođenje nastave na daljinu, kao i rasporede emitiranja obrazovnih sadržaja putem televizijskih programa.

 

! VAŽNE INFORMACIJE !

MZO će isporučivati osnovni raspored sati za cijelu Hrvatsku za sve nastavnike koji nemaju spremna online predavanja.

Ako nastavnik ima gotova svoja predavanja, njegovi učenici ne moraju pratiti sadržaj koji je isporučio MZO, nego predmetni nastavnik u virtualnom razredu isporučuje sadržaj i aktivnost.

Pozivamo sve nastavnike da snimaju sadržaje te da nam svoja uspješna video predavanja u trajanju od 15 minuta dostave na [email protected] kako bismo i drugima omogućili njihovo korištenje. Potrebno nam je preko 300 video lekcija tjedno.

S desne strane, pod rubrikom „Dokumenti“ na stranicama MZO nalaze se upute za izradu videolekcija za nastavu na daljinu. Nastavnici i učitelji mogu snimati videolekcije za potrebe svojih učenika, a mogu ih poslati i Ministarstvu znanosti i obrazovanja na mail [email protected] kako bi ih mogli koristiti i ostali.

Snimanje videolekcija nastavnici mogu popratiti i samo glasovno.

Sve ostale video lekcije za osnovnu i srednju školu dostupne su na mrežnim stranicama videolekcije.

 


OSNOVNA ŠKOLA razredna nastava

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je u suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom na 3. programu nastavu za učenike razredne nastave prema kurikulumima i nastavnim programima.

Radni materijali uz Školu na Trećem dostupni su na mrežnim stranicama Škole za život – https://skolazazivot.hr/materijali/

U suradnji s Hrvatskim društvom prevoditelja znakovnog jezika za gluhe, osigurano je praćenje Škole na Trećem za učenike s oštećenjem sluha putem Facebook stranice Hrvatskog društva prevoditelja znakovnog jezika.

Prevođenje će se odvijati uživo (LIVE opcija na Facebooku) i u realnom vremenu, a sadržaji će biti dostupni i nakon što program završi.

Nastava se prikazuje u programu pod nazivom Škola na Trećem svaki radni dan u sljedećim terminima:

Razred Termin Reprizno emitiranje
1. razred OŠ 8.00 – 9.00 14.00 – 15.00
2. razred OŠ 9.00 – 10.00 15.00 – 16.00
3. razred OŠ 10.00 – 11.00 16.00 – 17.00
4. razred OŠ 11.00 – 12.00 17.00 – 18.00

 

 

 

 


OSNOVNA ŠKOLApredmetna nastava

5. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.00 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik Nešto o ljubavi, 2. dio: Razlike i sličnosti između mene i književnoga lika 13,56 min
2. TZK Rukomet 08,28 min
3. Engleski jezik

Njemački jezik

Food around the world

Wo ist… (links, rechts)

19,31 min

14,56 min

4. Geografija Vode na kopnu – stajaćice 22,00 min

 

6. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.15 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik Mreža (internet) 11,13 min
2. Matematika Redoslijed računskih operacija i rad sa zagradama 20,08 min
3. Engleski jezik

Njemački jezik

My dream room

Essen 3

13,55 min

08,06 min

4. Geografija Sjedinjene Američke Države, 2. dio 24,24 min
5. Priroda Hranidbeni odnosi u kopnenim vodama 17,15 min

 

7. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.30 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Primjena sustava dviju linearnih jednadžbi u zadacima iz svakodnevnog života 13,43 min
2. Hrvatski jezik Sonet 18,07 min
3. Fizika Objašnjavanje promjene gustoće tijela s temperaturom 15,30 min
4. Tehnički Zanimanja u metalskoj industriji 09,18 min
5. Kemija Voda 20,05 min

 

8. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.45 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Oplošje i volumen piramide, 2. dio 16,41 min
2. Engleski jezik

Njemački jezik

I am a traveller

Haustiere

16,26 min

22,42 min

3. TZK Korektivne vježbe 3 11,45 min
4. Tehnički Povezivanje na Internet 09,31 min
5. Hrvatski jezik Frazemi 12,32 min

 


SREDNJA ŠKOLA

4. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.00 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Geografija Promet u Hrvatskoj 14,09 min
2. Glazbena umjetnost Elektronička glazba 16,03 min
3. Matematika Primjena derivacija u određivanju ekstrema, 3. dio 23,59 min
4. Hrvatski jezik Josip Pupačić, More 10,38 min
5. Informatika Apstraktne strukture podataka, 1. dio 22,26 min

 

1. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.15 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Geografija Primjena znanja iz nastavne cjeline o klimi 07,38 min
2. Povijest Augustovo doba i uspostava principata 17,22 min
3. Matematika Veza linearne funkcije, nejednadžbi i sustava – usustavljivanje 18,41 min
4. Hrvatski jezik Gramatičke veze među riječima tema Putovanja, 3.dio 19,58 min
5. Informatika Licence, autorsko pravo i intelektualno vlasništvo 11,10 min

 

2. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.30 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Geografija Grane industrije i industrijski prostori 12,55 min
2. Povijest Engleska revolucija 17,20 min
3. Matematika Prizme i piramide – ponavljanje 23,28 min
4. Hrvatski jezik Ljubiti i voljeti u vremenu i prostoru 13,50 min
5. Informatika Prikupljanje, obrada i prikaz podataka MS Excel, 4.dio 16,55 min

 

3. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.45 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Geografija Podijeljeni Korejski poluotok 12,09 min
2. Povijest Rusija u drugoj polovici 19. st. 16,14 min
3. Matematika Tangente iz točke izvan kružnice 20,22 min
4. Hrvatski jezik Atributna rečenica 09,18 min
5. Informatika CSS – boje i tipografija 19,25 min

 


TELEVIZIJSKI PROGRAMI za predmetnu nastavu i srednje škole

OSNOVNA ŠKOLA – predmetna nastava:

Od ponedjeljka 16. ožujka učenici viših razreda osnovne škole (5., 6., 7. i 8. razred) imat će mogućnost pratiti nastavne sadržaje u obliku videolekcija i online i putem Sportske televizije u vremenu od 8 do 14 sati.

Sportska televizija

SREDNJA ŠKOLA

Od ponedjeljka 23. ožujka učenici srednjih škola (od 1. do 4. razreda) imat će mogućnost pratiti nastavne sadržaje u obliku videolekcija i online i putem RTL2 programa u vremenu od 8 do 12 sati.

RTL2