Raspored 30. 5. 2020.

Pripreme za državnu maturu iz Engleskog jezika, Biologije i Kemije

RTL2 u 09.30 sati

subota, 30. svibnja 2020.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Engleski jezik Tekst čitanja s razumijevanjem – 1. zadatak (II.dio) 11,39 min
2. Biologija Biotički čimbenici

Odnosi prehrane u biocenozi

Ekosustavi II (kopneni ekosustavi)

15,12 min

12,33 min

16,43 min

3. Kemija Osnove kemijskog računa i stehiometrija

Sastav otopina

33,24 min

36,04 min