Raspored 31. 3. 2020.

Nastava na daljinu, raspored 31. 3. 2020.

 

Na poveznicama niže možete pronaći rasporede nastavnih sati za izvođenje nastave na daljinu, kao i rasporede emitiranja obrazovnih sadržaja putem televizijskih programa.

 

! VAŽNE INFORMACIJE !

MZO će isporučivati osnovni raspored sati za cijelu Hrvatsku za sve nastavnike koji nemaju spremna online predavanja.

Ako nastavnik ima gotova svoja predavanja, njegovi učenici ne moraju pratiti sadržaj koji je isporučio MZO, nego predmetni nastavnik u virtualnom razredu isporučuje sadržaj i aktivnost.

Pozivamo sve nastavnike da snimaju sadržaje te da nam svoja uspješna video predavanja u trajanju od 15 minuta dostave na [email protected] kako bismo i drugima omogućili njihovo korištenje. Potrebno nam je preko 300 video lekcija tjedno.

S desne strane, pod rubrikom „Dokumenti“ na stranicama MZO nalaze se upute za izradu videolekcija za nastavu na daljinu. Nastavnici i učitelji mogu snimati videolekcije za potrebe svojih učenika, a mogu ih poslati i Ministarstvu znanosti i obrazovanja na mail [email protected] kako bi ih mogli koristiti i ostali.

Snimanje videolekcija nastavnici mogu popratiti i samo glasovno.

Sve ostale video lekcije za osnovnu i srednju školu dostupne su na mrežnim stranicama videolekcije.

 


OSNOVNA ŠKOLA razredna nastava

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je u suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom na 3. programu nastavu za učenike razredne nastave prema kurikulumima i nastavnim programima.

Radni materijali uz Školu na Trećem dostupni su na mrežnim stranicama Škole za život – https://skolazazivot.hr/materijali/

U suradnji s Hrvatskim društvom prevoditelja znakovnog jezika za gluhe, osigurano je praćenje Škole na Trećem za učenike s oštećenjem sluha putem Facebook stranice Hrvatskog društva prevoditelja znakovnog jezika.

Prevođenje će se odvijati uživo (LIVE opcija na Facebooku) i u realnom vremenu, a sadržaji će biti dostupni i nakon što program završi.

Nastava se prikazuje u programu pod nazivom Škola na Trećem svaki radni dan u sljedećim terminima:

Razred Termin Reprizno emitiranje
1. razred OŠ 8.00 – 9.00 14.00 – 15.00
2. razred OŠ 9.00 – 10.00 15.00 – 16.00
3. razred OŠ 10.00 – 11.00 16.00 – 17.00
4. razred OŠ 11.00 – 12.00 17.00 – 18.00

 

 

 

 


OSNOVNA ŠKOLApredmetna nastava

5. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.00 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Razlomak kao dio cjeline – određivanje cijelog 14,06 min
2. Hrvatski jezik Akuzativ 08,49 min
3. Informatika Petljamo petlju 10,07 min
4. Tehnička kultura Promet, 1. dio 14,21 min
5. Tehnička kultura Promet, 2. dio 07,56 min

 

6. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.15 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Zadaci sa zagradama – 2. dio (cijeli brojevi) 27,10 min
2. Hrvatski jezik Dijalektalno pjesništvo 18,11 min
3. Glazbena kultura Glas do glasa 12,29 min
4. Geografija Polarni krajevi 15,29 min

 

7. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.30 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Metoda supstitucije 1. dio 22,27 min
2. Likovna kultura Ravnoteža 06,35 min
3. Glazbena kultura Dramatični sonatni oblik 17,15 min
4. Engleski jezik

Njemački jezik

April Fools

Gesudn essen 3

14,49 min

 

13,56 min

 

8. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.45 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Fizika Istraživanje odbijanja vala 15,58 min
2. Matematika Pravilna trostrana prizma 07,19 min
3. Glazbena kultura Glazba renesanse 17,45 min
4. Povijest Lokalni ratovi i političke krize 2 dio 13,15 min
5. Engleski jezik

Njemački jezik

Environmental problems, lesson 2

Vergangenheit 2

14,11 min

 

18,46 min

 


SREDNJA ŠKOLA

4. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.00 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Kemija Derivati karboksilnih kiselina – kemijska svojstva i dobivanje 13,44 min
2. Fizika Analiziranje Bohrova modela atoma 4 10,26 min
3. TZK Cha cha cha 09,19 min
4. Hrvatski jezik Vrste frazema 07,00 min
5. Latinski jezik Ciceron 14,50 min

 

1. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.15 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Kemija Empirijska i molekulska formula spoja 13,25 min
2. Fizika Tumačenje i matematičko opisivanje kinetičke energije 14,24 min
3. Glazbena umjetnost Crkvena glazba renesanse, Misa 07,55 min
4. Hrvatski jezik Vođeno čitanje romana Sloboština Barbi 08,26 min
5. Latinski jezik Susret Eneje i Didone (3.deklinacija – imenice srednjeg roda) 05,53 min

 

2. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.30 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Kemija Teorije kiselina i baza 10,49 min
2. Fizika Primjenjivanje Coulombovog zakona 3 28,02 min
3. Glazbena umjetnost Instrumentalne glazbene vrste klasicizma, Simfonija i koncert 19,37 min
4. Hrvatski jezik Nezavisnosložene rečenice u oblikovanju teksta 05,50 min
5. Latinski jezik Cursus Honorum i Katon Stariji (perifrastična konjugacija aktivna) 08,28 min

 

3. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.45 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Kemija Halogeni elementi 12,28 min
2. Fizika Tumačenje jednadžbe vala 3 22,15 min
3. Glazbena umjetnost Operni Reformatori 14,58 min
4. Hrvatski jezik Osobno pismo 12,58 min
5. Latinski jezik Apolon i Dafne 25,24 min

 


TELEVIZIJSKI PROGRAMI za predmetnu nastavu i srednje škole

OSNOVNA ŠKOLA – predmetna nastava:

Od ponedjeljka 16. ožujka učenici viših razreda osnovne škole (5., 6., 7. i 8. razred) imat će mogućnost pratiti nastavne sadržaje u obliku videolekcija i online i putem Sportske televizije u vremenu od 8 do 14 sati.

Sportska televizija

  1. razred OŠ 08.00 sati MAT, HRV, INF, TK, TK
  2. razred OŠ 09.00 sati MAT, HRV, GK, GEO, TZK
  3. razred OŠ 10.25 sati MAT, LK, GK, ENG, NJEM
  4. razred OŠ 11.50 sati FIZ, MAT, GK, POV, ENG, NJEM

SREDNJA ŠKOLA

Od ponedjeljka 23. ožujka učenici srednjih škola (od 1. do 4. razreda) imat će mogućnost pratiti nastavne sadržaje u obliku videolekcija i online i putem RTL2 programa u vremenu od 8 do 12 sati.

RTL2

1. razred SŠ – 08.00 sati
2. razred SŠ – 08.50 sati
3. razred SŠ – 09.43 sati
4. razred SŠ – 11.11 sati