Raspored 6. 4. 2020.

Nastava na daljinu, raspored 6. 4. 2020.

 

Na poveznicama niže možete pronaći rasporede nastavnih sati za izvođenje nastave na daljinu, kao i rasporede emitiranja obrazovnih sadržaja putem televizijskih programa.

 

! VAŽNE INFORMACIJE !

MZO će isporučivati osnovni raspored sati za cijelu Hrvatsku za sve nastavnike koji nemaju spremna online predavanja.

Ako nastavnik ima gotova svoja predavanja, njegovi učenici ne moraju pratiti sadržaj koji je isporučio MZO, nego predmetni nastavnik u virtualnom razredu isporučuje sadržaj i aktivnost.

Pozivamo sve nastavnike da snimaju sadržaje te da nam svoja uspješna video predavanja u trajanju od 15 minuta dostave na [email protected] kako bismo i drugima omogućili njihovo korištenje. Potrebno nam je preko 300 video lekcija tjedno.

S desne strane, pod rubrikom „Dokumenti“ na stranicama MZO nalaze se upute za izradu videolekcija za nastavu na daljinu. Nastavnici i učitelji mogu snimati videolekcije za potrebe svojih učenika, a mogu ih poslati i Ministarstvu znanosti i obrazovanja na mail [email protected] kako bi ih mogli koristiti i ostali.

Snimanje videolekcija nastavnici mogu popratiti i samo glasovno.

Sve ostale video lekcije za osnovnu i srednju školu dostupne su na mrežnim stranicama videolekcije.

 


OSNOVNA ŠKOLA razredna nastava

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je u suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom na 3. programu nastavu za učenike razredne nastave prema kurikulumima i nastavnim programima.

Radni materijali uz Školu na Trećem dostupni su na mrežnim stranicama Škole za život – https://skolazazivot.hr/materijali/

U suradnji s Hrvatskim društvom prevoditelja znakovnog jezika za gluhe, osigurano je praćenje Škole na Trećem za učenike s oštećenjem sluha putem Facebook stranice Hrvatskog društva prevoditelja znakovnog jezika.

Prevođenje će se odvijati uživo (LIVE opcija na Facebooku) i u realnom vremenu, a sadržaji će biti dostupni i nakon što program završi.

Nastava se prikazuje u programu pod nazivom Škola na Trećem svaki radni dan u sljedećim terminima:

Razred Termin Reprizno emitiranje
1. razred OŠ 8.00 – 9.00 14.00 – 15.00
2. razred OŠ 9.00 – 10.00 15.00 – 16.00
3. razred OŠ 10.00 – 11.00 16.00 – 17.00
4. razred OŠ 11.00 – 12.00 17.00 – 18.00

 

 

 

 


OSNOVNA ŠKOLApredmetna nastava

5. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.00 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Različiti oblici istog rješenja kod dijeljenja 08,43 min
2. Hrvatski jezik Pisanje sastavka 08,19 min
3. Priroda Sastav zraka 15,01 min
4. Vjeronauk Nastanak Crkve i život prvih kršćana 13,00 min

 

6. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.15 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik Rečenični i pravopisni znakovi 10,33 min
2. Matematika Opseg i površina kruga 20,59 min
3. Engleski jezik How to talk and write about vacation, S. Past 2 14,08 min
4. Vjeronauk Novo lice Crkve u 20. stoljeću 13,40 min

 

7. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.30 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Međusobni položaji kružnice i pravca 13,15 min
2. Hrvatski jezik Zavisnosložene rečenice 14,17 min
3. Biologija Krv 11,42 min
4. Vjeronauk Kršćani na drugi način 15,48 min

 

8. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.45 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik Glasovi 07,59 min
2. Matematika Kvadar i kocka 20,49 min
3. Fizika Opisivanje vala 19,02 min
4. Vjeronauk Prošao je svijetom čineći dobro 19,09 min

 

RASPORED ZA MEĐUPREDMETNE TEME 5. – 8. RAZRED

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Sat razrednika Informacije o koronavirusu i nastavi na daljinu 06,04 min
2. Učiti kako učiti Kako bolje, brže i lakše učiti? 09,00 min
3. Građanski odgoj i obrazovanje Ljudska prava u Eu – nekad i danas

Eurozona

Online kupovina

Europski tjedan novca

Europski dan jednakih plaća

05,00 min

 

01,31 min

01,06 min

01,11 min

00,58 min

4. Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije eLektire

Microsoft Teams – osnove

Autorska prava kod preuzimanja slika s interneta

Kako koristiti alat Zoom

Put u svijet medijske pismenosti

Put u svijet medijske pismenosti 2

06,54 min

13,30 min

07,27 min

 

12,16 min

07,25 min

 

04,35 min

5. Osobni i socijalni razvoj 01 Što je to kriza?

02 Osjećaji u krizi

03 Misli i učenje

04 Ponašanje

05 Kako si možemo pomoći?

06 Trajanje krize

01,26 min

01,49 min

01,31 min

00,55 min

01,58 min

00,56 min

6. Zdravlje #OstaniDoma

Zajedno protiv koronavirusa

02,42 min

00,22 min

 


SREDNJA ŠKOLA

4. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.00 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Biologija Čimbenici evolucije 15,21 min
2. Hrvatski jezik Albert Camus, Stranac 08,08 min
3. Vjeronauk Budućnost i moć znanja 25,16 min

 

1. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.15 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Biologija Tvari i energija u ekosustavu, 2. dio 15,59 min
2. Kemija Agregacijska stanja tvari 07,45 min
3. Vjeronauk Isus Krist – povijesna osoba 21,24 min

 

2. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.30 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Biologija Kralježnjaci – opća obilježja 14,59 min
2. Psihologija Vrste emocija 15,16 min
3. Vjeronauk Susret s antičkim svijetom – evanđeoska sloboda i mučeništvo 19,11 min

 

3. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.45 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik Nezavisnosložene rečenice 11,58 min
2. Njemački jezik Über Vergangenheitsprechen 2 17,55 min
3. Vjeronauk Obitelj u Božjem naumu 10,47 min

 

RASPORED ZA MEĐUPREDMETNE TEME 1. – 4. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Sat razrednika Informacije o koronavirusu i nastavi na daljinu 06,04 min
2. Učiti kako učiti Kako bolje, brže i lakše učiti? 09,44 min
3. Građanski odgoj i obrazovanje Ljudska prava u Eu – nekad i danas

Eurozona

Online kupovina

Europski tjedan novca

Europski dan jednakih plaća

05,00 min

 

01,31 min

01,06 min

01,11 min

00,58 min

4. Poduzetništvo Savjetodavno tijelo za dječja prava i društveno odgovorno poslovanje

Škole za Afriku

UNICEF djeca govore

02,52 min

 

03,11 min

03,15 min

5. Održivi razvoj Ciljevi održivog razvoja 02,58 min
6. Osobni i socijalni razvoj Što činiti u slučaju požara?

Što činiti u slučaju potresa?

Cyberbullying

Ostani doma i budi kreativan

Što sa sobom kad nikamo ne smiješ?

prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet  Zagreb

02,41 min

01,50 min

00,30 min

04,33 min

04,45 min

 

08,51 min

 


TELEVIZIJSKI PROGRAMI za predmetnu nastavu i srednje škole

OSNOVNA ŠKOLA – predmetna nastava:

Od ponedjeljka 16. ožujka učenici viših razreda osnovne škole (5., 6., 7. i 8. razred) imat će mogućnost pratiti nastavne sadržaje u obliku videolekcija i online i putem Sportske televizije u vremenu od 8 do 14 sati.

Sportska televizija

SREDNJA ŠKOLA

Od ponedjeljka 23. ožujka učenici srednjih škola (od 1. do 4. razreda) imat će mogućnost pratiti nastavne sadržaje u obliku videolekcija i online i putem RTL2 programa u vremenu od 8 do 12 sati.

RTL2