Raspored 6. 6. 2020.

Pripreme za državnu maturu

RTL2 u 09.30 sati

subota, 6. lipnja 2020.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Ispit iz Matematike 2020. godine 23,26 min
2. Fizika Grafička pismenost u fizici na državnoj maturi 20,09 min
3. Informatika Osnovne informacije 09,02 min
4. Likovna umjetnost Arhitektura XX. Stoljeća

Barokna arhitektura

Predromanika

21,16 min

15,21 min

28,34 min

5. Hrvatski jezik Priprema za pisanje eseja – H. Ibsen, Nora 19,33 min