Raspored 7. 5. 2020.

Nastava na daljinu, raspored 7. 5. 2020.

 

Na poveznicama niže možete pronaći rasporede nastavnih sati za izvođenje nastave na daljinu, kao i rasporede emitiranja obrazovnih sadržaja putem televizijskih programa.

 

! VAŽNE INFORMACIJE !

MZO će isporučivati osnovni raspored sati za cijelu Hrvatsku za sve nastavnike koji nemaju spremna online predavanja.

Ako nastavnik ima gotova svoja predavanja, njegovi učenici ne moraju pratiti sadržaj koji je isporučio MZO, nego predmetni nastavnik u virtualnom razredu isporučuje sadržaj i aktivnost.

Pozivamo sve nastavnike da snimaju sadržaje te da nam svoja uspješna video predavanja u trajanju od 15 minuta dostave na [email protected] kako bismo i drugima omogućili njihovo korištenje. Potrebno nam je preko 300 video lekcija tjedno.

S desne strane, pod rubrikom „Dokumenti“ na stranicama MZO nalaze se upute za izradu videolekcija za nastavu na daljinu. Nastavnici i učitelji mogu snimati videolekcije za potrebe svojih učenika, a mogu ih poslati i Ministarstvu znanosti i obrazovanja na mail [email protected] kako bi ih mogli koristiti i ostali.

Snimanje videolekcija nastavnici mogu popratiti i samo glasovno.

Sve ostale video lekcije za osnovnu i srednju školu dostupne su na mrežnim stranicama videolekcije.

 


OSNOVNA ŠKOLA razredna nastava

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je u suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom na 3. programu nastavu za učenike razredne nastave prema kurikulumima i nastavnim programima.

Radni materijali uz Školu na Trećem dostupni su na mrežnim stranicama Škole za život – https://skolazazivot.hr/materijali/

U suradnji s Hrvatskim društvom prevoditelja znakovnog jezika za gluhe, osigurano je praćenje Škole na Trećem za učenike s oštećenjem sluha putem Facebook stranice Hrvatskog društva prevoditelja znakovnog jezika.

Prevođenje će se odvijati uživo (LIVE opcija na Facebooku) i u realnom vremenu, a sadržaji će biti dostupni i nakon što program završi.

Nastava se prikazuje u programu pod nazivom Škola na Trećem svaki radni dan u sljedećim terminima:

Razred Termin Reprizno emitiranje
1. razred OŠ 8.00 – 9.00 14.00 – 15.00
2. razred OŠ 9.00 – 10.00 15.00 – 16.00
3. razred OŠ 10.00 – 11.00 16.00 – 17.00
4. razred OŠ 11.00 – 12.00 17.00 – 18.00

 

 

 

 


OSNOVNA ŠKOLApredmetna nastava

5. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.00 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik Nešto o ljubavi, 5. dio, Svebor i Plamena 1 10,27 min
2. TZK Vježbajmo za dobro jutro 10,33 min
3. Engleski jezik

Njemački jezik

Weather around the world

Eine Person beschreiben – der Charakter

16,31 min

11,24 min

4. Geografija Održivo iskorištavanje voda 19,56 min

 

6. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.15 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik Istražujem čudesno i stvarno 12,54 min
2. Matematika Rješavanje jednadžbi sa zbrajanjem i oduzimanjem 37,58 min
3. Engleski jezik

Njemački jezik

At the cinema

Berufe 2

20,09 min

14,56 min

4. Geografija Meksiko 19,37 min
5. Priroda Raznolikost živih bića, drugi dio 20,54 min

 

7. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.30 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Primjeri linearne funkcije 20,46 min
2. Hrvatski jezik Zarez u složenoj rečenici 13,26 min
3. Fizika Povezivanje promjena tlaka s promjenom temperature 15,12 min
4. Tehnička kultura Tablice u programu za obradu teksta 16,52 min
5. Kemija Vodik 08,29 min

 

8. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.45 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika Prizme i piramide, ponavljanje, 2. dio 07,26 min
2. Engleski jezik

Njemački jezik

Writing a film review

Europatag

15,40 min

21,32 min

3. TZK Osnovne vježbe – Core 10,08 min
4. Tehnička kultura Program za izradu prezentacija 08,51 min
5.

 

Hrvatski jezik Mali princ (3. dio), Nacrtaj mi ovcu 20,45 min
6. Francuski jezik L’hymne de la vie 08,02 min

 


SREDNJA ŠKOLA

4. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.00 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Geografija Turizam u Hrvatskoj 14,28 min
2. Glazbena umjetnost Minimalizam 21,42 min
3. Matematika Tijek funkcije, 2. dio 28,59 min
4. Hrvatski jezik Frazemi 10,08 min
5. Informatika Apstraktne strukture podataka 2. dio 28,19 min

 

1. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.15 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Geografija Svjetsko more 12,03 min
2. Povijest Pad Zapadnog Rimskog Carstva i seoba naroda 22,05 min
3. Matematika Sukladnost trokuta 2. dio 24,55 min
4. Hrvatski jezik Putovanja: Putovanje kao odlazak Boris Marun, poezija 12,51 min
5. Informatika Internet i internetski sadržaji 2 15,30 min

 

2. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.30 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Geografija Kopneni promet 15,06 min
2. Povijest Sabor u Cetinu i dolazak Habsburga na vlast u Hrvatskoj 16,50 min
3. Matematika Stožac 17,45 min
4. Hrvatski jezik Lota i Werther 14,32 min
5. Informatika Osnovni algoritmi u Pythonu 1.dio 12,41 min

 

3. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.45 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Geografija Jugozapadna Azija 13,34 min
2. Povijest Jugoistočna Europa u drugoj polovici 19. stoljeća 13,06 min
3. Matematika Kut između pravca i kružnice, kut između dviju kružnica 21,51 min
4. Hrvatski jezik Rodni stereotipi u drami Nora 07,56 min
5. Informatika Pretraživanje 19,27 min

 


TELEVIZIJSKI PROGRAMI za predmetnu nastavu i srednje škole

OSNOVNA ŠKOLA – predmetna nastava:

Od ponedjeljka 16. ožujka učenici viših razreda osnovne škole (5., 6., 7. i 8. razred) imat će mogućnost pratiti nastavne sadržaje u obliku videolekcija i online i putem Sportske televizije u vremenu od 8 do 14 sati.

Sportska televizija

SREDNJA ŠKOLA

Od ponedjeljka 23. ožujka učenici srednjih škola (od 1. do 4. razreda) imat će mogućnost pratiti nastavne sadržaje u obliku videolekcija i online i putem RTL2 programa u vremenu od 8 do 12 sati.

RTL2