Raspored 8. 4. 2020.

Nastava na daljinu, raspored  8. 4. 2020.

 

Na poveznicama niže možete pronaći rasporede nastavnih sati za izvođenje nastave na daljinu, kao i rasporede emitiranja obrazovnih sadržaja putem televizijskih programa.

 

! VAŽNE INFORMACIJE !

MZO će isporučivati osnovni raspored sati za cijelu Hrvatsku za sve nastavnike koji nemaju spremna online predavanja.

Ako nastavnik ima gotova svoja predavanja, njegovi učenici ne moraju pratiti sadržaj koji je isporučio MZO, nego predmetni nastavnik u virtualnom razredu isporučuje sadržaj i aktivnost.

Pozivamo sve nastavnike da snimaju sadržaje te da nam svoja uspješna video predavanja u trajanju od 15 minuta dostave na [email protected] kako bismo i drugima omogućili njihovo korištenje. Potrebno nam je preko 300 video lekcija tjedno.

S desne strane, pod rubrikom „Dokumenti“ na stranicama MZO nalaze se upute za izradu videolekcija za nastavu na daljinu. Nastavnici i učitelji mogu snimati videolekcije za potrebe svojih učenika, a mogu ih poslati i Ministarstvu znanosti i obrazovanja na mail [email protected] kako bi ih mogli koristiti i ostali.

Snimanje videolekcija nastavnici mogu popratiti i samo glasovno.

Sve ostale video lekcije za osnovnu i srednju školu dostupne su na mrežnim stranicama videolekcije.

 


OSNOVNA ŠKOLA razredna nastava

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je u suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom na 3. programu nastavu za učenike razredne nastave prema kurikulumima i nastavnim programima.

Radni materijali uz Školu na Trećem dostupni su na mrežnim stranicama Škole za život – https://skolazazivot.hr/materijali/

U suradnji s Hrvatskim društvom prevoditelja znakovnog jezika za gluhe, osigurano je praćenje Škole na Trećem za učenike s oštećenjem sluha putem Facebook stranice Hrvatskog društva prevoditelja znakovnog jezika.

Prevođenje će se odvijati uživo (LIVE opcija na Facebooku) i u realnom vremenu, a sadržaji će biti dostupni i nakon što program završi.

Nastava se prikazuje u programu pod nazivom Škola na Trećem svaki radni dan u sljedećim terminima:

Razred Termin Reprizno emitiranje
1. razred OŠ 8.00 – 9.00 14.00 – 15.00
2. razred OŠ 9.00 – 10.00 15.00 – 16.00
3. razred OŠ 10.00 – 11.00 16.00 – 17.00
4. razred OŠ 11.00 – 12.00 17.00 – 18.00

 

 

 

 


OSNOVNA ŠKOLApredmetna nastava

5. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.00 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Engleski jezik  Jobs – introduction  15,35 min 
2. Tehnička kultura  Obrada drva  15,27 min 
3. Geografija  Raspodjela i kruženje vode u prirodi  12,57 min 
4. Vjeronauk  Cvjetnica  14,10 min 

 

6. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.15 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Informatika  Strip  06,38 min 
2. Matematika  Dijeljenje cijelih brojeva  12,11 min 
3. Engleski jezik  Fight Coronavirus  14,53 min 
4. Vjeronauk  Rimski biskup  11,44 min 

 

7. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.30 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Povijest  Građanski rat u SAD-u  11,57 min 
2. Kemija  Građa elementarnih tvari  12,31 min 
3. Engleski jezik  Wash your hands  17,03 min 
4. Vjeronauk  Ekumenizam  14,12 min 

 

8. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 09.45 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika  Oplošje i volumen kocke  15,35 min 
2. Hrvatski jezik  Glasovne promjene, II. dio  16,07 min 
3. Glazbena kultura  Glazba renesanse  17,45 min 
4. Kemija  Svojstva, dobivanje i uporaba alkohola  15,01 min 
5. Vjeronauk  Isusov primjer ljubavi  17,12 min 

 

RASPORED ZA MEĐUPREDMETNE TEME 5. – 8. RAZRED

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Zdravlje  Pandemija koronavirusa  12,32 min 
2. Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije  Creative commons autorske licencije 

Kreativnost i autorsko pravo 

Moj online identitet 

Elektroničko nasilje 

Elektroničko nasilje 1 

Dobre strane interneta 

Loše strane interneta 

13,12 min 

03,29 min 

02,07 min 

05,10 min 

00,31 min 

01,01 min 

01,02 min 

3. Učiti kako učiti  Vrijeme i učenje  07,27 min 
4. Osobni i socijalni razvoj  Škole za Afriku – Burkina Faso – rad ili obrazovanje  05,19 min 
5. Građanski odgoj i obrazovanje  Pojedinac u društvenoj zajednici 

Djeca s teškoćama 

Dinka želi biti heroj 

Priča nekadašnjeg dječaka vojnika 

10 principa za zaštitu, dobrobit i razvoj djece i mladih s teškoćama 

06,40 min 

05,49 min 

04,41 min 

03,10 min 

03,41 min 

 

 


SREDNJA ŠKOLA

4. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.00 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Fizika  Bohrov model atoma energijski spektar  07,12 min 
2. Glazbena umjetnost  Jazz  27,08 min 
3. Vjeronauk  Znanost u službi poboljšanja života  14,14 min 

 

1. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.15 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika  Postotci  25,07 min 
2. Likovna umjetnost  Organička i geometrijska apstrakcija  11,35 min 
3. Vjeronauk  Isus Krist – pravi Bog i pravi čovjek  16,16 min 

 

2. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.30 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Hrvatski jezik  Nezavisnosložene rečenice  11,58 min 
2. Matematika  Kut pravca i ravnine  15,16 min 
3. Vjeronauk  Crkva u srednjem vijeku od procvata do raskola  16,15 min 

 

3. razred

Početak nastave u vašem virtualnom razredu je u 13.45 sati.

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Matematika   Postotci  25,07 min 
2. Kemija  Vodik  10,26 min 
3. Vjeronauk  Roditelji i obitelj – odgovorno roditeljstvo  16,57 min 

 

RASPORED ZA MEĐUPREDMETNE TEME 1. – 4. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica Trajanje video lekcije
1. Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije  Medijska pismenost i media talenti 

Komunikacija u virtualnom okruženju 

Učinkovita analiza propagande 

Kreativno u svijet medijske pismenosti 

Kupovina na internetu 

Uvjeti  i pravila korištenja 

10,40 min 

11,32 min 

03,37 min 

03,57 min 

04,38 min 

03,35 min 

2. Učiti kako učiti  Vrijeme i učenje  07,31 min 
3. Sat razrednog odjela  Kako organizirati učenje za vrijeme nastave na daljinu  07,00 min 

 


TELEVIZIJSKI PROGRAMI za predmetnu nastavu i srednje škole

OSNOVNA ŠKOLA – predmetna nastava:

Od ponedjeljka 16. ožujka učenici viših razreda osnovne škole (5., 6., 7. i 8. razred) imat će mogućnost pratiti nastavne sadržaje u obliku videolekcija i online i putem Sportske televizije u vremenu od 8 do 14 sati.

Sportska televizija

 

SREDNJA ŠKOLA

Od ponedjeljka 23. ožujka učenici srednjih škola (od 1. do 4. razreda) imat će mogućnost pratiti nastavne sadržaje u obliku videolekcija i online i putem RTL2 programa u vremenu od 8 do 12 sati.

RTL 2