Virtualne učionice

Razredna nastava – virtualne učionice 2018./19.

Razredna nastava – virtualne učionice 2018./19.

Objavljeno: 23. srpnja 2019.

Virtualne učionice pripremljene su za učenje, suradnju i komunikaciju te pružanje podrške učiteljima tijekom pripreme za frontalnu provedbu kurikularne reforme. Stručno usavršavanje učitelja razredne nastave kontinuirano je trajalo od 15. prosinca 2018. do 12. srpnja 2019.  

Zbog iznimno velikog broja (11 073) sudionika koji je predviđen za edukaciju u virtualnom okružju, otvoreno je 11 virtualnih učionica za učiteljice i učitelje razredne nastave  da bi svi imali na raspolaganju relevantne i aktualne informacije o pripremi i provedbi kurikularne reforme. Kako bi se na jednostavan i ekonomičan način predstavili svi kurikulumski dokumenti, koncepti i promjene koje donosi reforma, nastojalo se u ovaj oblik stručnog usavršavanja uvesti što veći broj učitelja i učiteljica.

Pravilnom raspodjelom tema stručnog usavršavanja i vremenskog trajanja pojedine teme učiteljima je učiteljima dovoljno vremena za otkrivanje i učinkovitu uporabu svih aspekata priprema i podrške. 

Odaziv učiteljica i učitelja u ovaj oblik stručnog usavršavanja zadovoljavajući je, iako je vidljiva različitost u motivaciji, intenzitetu aktivnosti i predanosti pri sudjelovanju u edukaciji. Od predviđenih 11 073 učitelja i učiteljica razredne nastave u Republici Hrvatskoj, tijekom prosinca 2018. i siječnja 2019. upisan je 10 331 polaznikUkupan broj aktivnih sudionika na kraju edukacije je 8 726 što iznosi visokih 78.8 %  polaznika koji su sudjelovali u edukaciji 

Vrednovanje 

Nakon svake završene teme, sudionicima koji su uspješno odradili sve uvjete, dodijeljene su virtualne značke.  Za dobivanje virtualne značke za određenu temu bilo je potrebno napraviti sve obavezne aktivnosti u zadanoj temi do zadanog roka. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će potvrde o profesionalnom razvoju s popisom ostvarenih tema i ishoda učenja te brojem sati edukacije za svakog sudionika. Na potvrdi će biti navedene samo one teme za koje su odrađene sve obvezne aktivnosti i dobivene značke.  

U 11 virtualnih učionica I.-IX. prije ljetnog odmora dodijeljeno je ukupno 5 448 znački za najmarljiviju polaznicu / najmarljivijeg polaznika u Školi za život koja je dodijeljena svima koji su izvršili sve obvezne zadatke i aktivnosti u matičnoj učionici te zaslužili sve značke za obavezne teme. “Marljivice” su dokaz o potpunoj predanosti, ustrajnosti, posvećenosti, trudu, želji za učenjem i promjenama kod 62.43%  učitelja i učiteljica razredne nastave

Uvjereni smo da su većinu naučenoga već primijenili u svojim učionicama te osobnim primjerom potaknuli svoje učenike na veću angažiranost i odgovornost za vlastito učenje.

Tijekom lipnja i srpnja održano je 186 skupova uživo na kojima je bilo 8745 sudionika.

 

01. izvjesce o virtualnoj ucionici rn I from Skolazazivot

 

02. izvjesce o virtualnoj ucionici ii. from Skolazazivot

 

03. izvjesce o virtualnoj ucionici rn iii. from Skolazazivot

 

04. izvjesce o virtualnoj ucionici iv from Skolazazivot

 

05. izvjesce o virtualnoj ucionici v. from Skolazazivot

 

06. virtualna ucionica br.vi izvjesce from Skolazazivot

 

07. izvjesce o virtualnoj ucionici vii from Skolazazivot

 

08. izvjesce o virtualnoj ucionici viii. from Skolazazivot

 

09. izvjesce o virtualnoj ucionici rn ix from Skolazazivot

 

10. izvjesce o virtualnoj ucionici x from Skolazazivot

 

11. izvjesce o virtualnoj ucionici xi from Skolazazivot
Razredna nastava virtualne učionice
Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin