Razredna nastava 1. razred

Raspored i radni materijali


 

23.3.2020.

24.3.2020.

25.3.2020.

26.3.2020.

27.3.2020.

HRVATSKI JEZIK  Veliko i malo tiskano slovo Z

MATEMATIKA Zbrajanje do 10; Prikazivanje podataka piktogramom

PRIRODA I DRUŠTVO Prava i dužnosti djeteta

GLAZBENA KULTURA Sviranje i tjeloglazba

MATEMATIKA Uspoređivanje brojeva do 20

HRVATSKI JEZIK Veliko i malo tiskano slovo Ž

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK Veliko i malo tiskano slovo LJ

LIKOVNA KULTURA Izrada cvijeta od salveta

MATEMATIKA Jednoznamenkasti i dvoznamenkasti brojevi

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

PRIRODA I DRUŠTVO Proljeće-vrijeme i biljke

MATEMATIKA Zbrajanje brojeva 10+ 2

HRVATSKI JEZIK Veliko i malo tiskano slovo NJ

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK Tekstovi o proljeću

MATEMATIKA Oduzimanje brojeva 12-2

SAT RAZREDNIKA Ponašanje u nastavi na daljinu

PRIRODA I DRUŠTVO Proljeće – životinje

Matific

HRVATSKI JEZIK Priča o Ježiću Bodljiću

GLAZBENA KULTURA Pjesma/brojalica “Čvorak, čvorak”

PRIRODA I DRUŠTVO  Proljeće – životinje

MATEMATIKA 

Oduzimanje (17 – 3)

Vježbamo oduzimati (17 – 3)

Zbrajanje s deseticom i oduzimanje do desetice

Utrka u proljeće – integrirano poučavanje

Prezentacija 27_3_2020_HRT3_1_razred

HRVATSKI JEZIK Veliko i malo slovo NJ

MATEMATIKA  Zbrajanje brojeva 10 + 2

PRIRODA I DRUŠTVO  Proljeće – vrijeme i biljke

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

Prezentacija 26_3_2020_HRT3_1_razred

HRVATSKI JEZIK Veliko i malo tiskano slovo LJ

PRIRODA I DRUŠTVO

MATEMATIKA Jednoznamenkasti i dvoznamenkasti brojevi

LIKOVNA KULTURA Izrada cvijeta od papira

Prezentacija 25_3_2020_HRT3_ 1_razred

HRVATSKI JEZIK Veliko i malo tiskano slovo Ž  

MATEMATIKA Uspoređivanje brojeva do 20 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA  Vježbaj s nama  

Prezentacija

HRVATSKI JEZIK Veliko i malo slovo slovo Z

MATEMATIKA Prikazivanje podataka piktogramima

PRIRODA I DRUŠTVO Naša prava i dužnosti

Profesor Baltazar: Zvjezdani kvartet

INFORMATIKA

Prezentacija

PRIRODA I DRUŠTVO

Istraživanje boje, boje, mirisa i okusa vode 

GLAZBENA KULTURA

Stvaranje kiše tjeloglazbom i slušanje brojalice “En, den dore” 

MATEMATIKA Brojevi do 20 

HRVATSKI JEZIK Tekst o vodi 

Prezentacija

HRVATSKI JEZIK Pravila u razgovoru

GLAZBENA KULTURA Slušanje  i oponašanje zvukova

MATEMATIKA Zadaci riječima – zbrajanje i oduzimanje do 10

PRIRODA I DRUŠTVO Moja obitelj

PRIRODA I DRUŠTVO Zdrava prehrana

Doručak

HRVATSKI JEZIK – Slovo H

Životinje

HRVATSKI JEZIK 

Tekst „ Sestre“

Slovo G

PRIRODA I DRUŠTVO

Doba dana

Pozdravljanje

Franka i flauta, sadržajna analiza

Premetaljka s riječima iz teksta Franka i flauta