Razredna nastava 3. razred

Raspored i radni materijali

Plan za 3. razred

Popis videolekcija

 

12. TJEDAN OD 1. DO 5. 6. 2020.

1. 6. 2020. 2. 6. 2020. 3. 6. 2020. 4. 6. 2020. 5. 6. 2020.
HRVATSKI JEZIK 

Ponavljanja u stihu, kitici i pjesmi; Zaljubljeno sunce, Vera Zemunić 

– interpretacija 

(ritam, srok/rima) 

PRIRODA I DRUŠTVO 

Čuvajmo svoj zavičaj 

(čovjek, voda, zaštita i čuvanje okoliša) 

– ponavljanje 

MATEMATIKA 

Pisano zbrajanje i oduzimanje 

(pisano zbrajanje i oduzimanje) 

– ponavljanje 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK 

Dvotočje i zarez u nabrajanju  

(nabrajanje, dvotočje, zarez) 

– ponavljanje 

PRIRODA I DRUŠTVO 

Promet 

(kopneni, zračni i vodeni promet) 

– ponavljanje 

MATEMATIKA 

Pisano zbrajanje i oduzimanje / zadaci riječima 

(pisano zbrajanje i oduzimanje) 

– ponavljanje 

GLAZBENA KULTURA 

Slušanje 

(prepoznavanje glazbeno-izražajnih sastavnica) 

– gošća solistica Simfonijskog orkestra HRT-a, flautistica Tamara Coha Mandić 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK 

Izgled i ponašanje lika; Ivana, Zlatko Krilić 

– interpretacija (obilježja lika) 

 

PRIRODA I DRUŠTVO 

Zdravlje 

(briga za osobno zdravlje, zarazne bolesti, liječenje) 

– ponavljanje 

– gost psihijatar, psihoterapeut, Hrvoje Handl dr. med. 

MATEMATIKA 

Pisano množenje i dijeljenje 

(pisano množenje, pisano dijeljenje) 

– ponavljanje 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK 

Izborni diktat (ije, je)  

– ponavljanje 

PRIRODA I DRUŠTVO 

MATEMATIKA 

Pisano množenje i dijeljenje / zadaci riječima 

(pisano množenje, pisano dijeljenje) 

– ponavljanje 

LIKOVNA KULTURA 

Točka i crta (niz, smjer, ritam) 

SAT RAZREDNIKA 

 Videolekcija: Učiti kako učiti  

Kako bolje čitati, prvi dio 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Vježbaj s nama 

HRVATSKI JEZIK 

Tema u prozi; Nasmijano lice učiteljice, Milena N. Kramer  

– interpretacija (tema) 

PRIRODA I DRUŠTVO 

Igrajmo se 

– ponavljanje sadržaja 3. razreda 

MATEMATIKA 

Izvođenje više računskih radnji 

(pisano zbrajanje i oduzimanje, pisano množenje, pisano dijeljenje) 

– ponavljanje 

SAT RAZREDNIKA 

Škola na Trećem 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Vježbaj s nama 

DOMAĆA ZADAĆA

HRVATSKI JEZIK

PRIRODA I DRUŠTVO

MATEMATIKA

SAT RAZREDNIKA

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

 Prezentacija 

 

HRVATSKI JEZIK 

PRIRODA I DRUŠTVO 

MATEMATIKA 

LIKOVNA KULTURA 

SAT RAZREDNIKA 

 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

DOMAĆA ZADAĆA 

 Prezentacija

 

HRVATSKI JEZIK

PRIRODA I DRUŠTVO

Zdravlje (briga za osobno zdravlje, zarazne bolesti, liječenje) – ponavljanje 

MATEMATIKA

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

DOMAĆA ZADAĆA

 

Prezentacija

 

HRVATSKI JEZIK

PRIRODA I DRUŠTVO

MATEMATIKA

GLAZBENA KULTURA

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Prezentacija

HRVATSKI JEZIK

PRIRODA I DRUŠTVO

MATEMATIKA

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Prezentacija

 

11. TJEDAN OD 15. DO 29. 5. 2020.

25. 5. 2020. 26. 5. 2020. 27. 5. 2020. 28. 5. 2020. 92. 5. 2020.
HRVATSKI JEZIK 

Veliko početno slovo 

(imenice, veliko početno slovo) 

– ponavljanje 

PRIRODA I DRUŠTVO 

Zemljovid 

(reljef, geografska/zemljopisna karta – zemljovid) 

– ponavljanje 

MATEMATIKA 

Mjerenje mase (mjerenje mase; mjerne jedinice za masu) – ponavljanje 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK 

Tema u poeziji (tema) – interpretacija 

Suncokret, Gorana Benić-Huđin 

MATEMATIKA 

Ravnina, likovi u ravnini 

(ravnina, likovi u ravnini) 

– ponavljanje 

GLAZBENA KULTURA 

Slušanje 

(prepoznavanje glazbeno-izražajnih sastavnica) 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK 

Stvaralačko pisanje (uvod, glavni dio i zaključak u sastavku) – ponavljanje 

PRIRODA I DRUŠTVO 

Zavičaj 

(nizinski zavičaj, brežuljkasti zavičaj, gorski zavičaj, primorski zavičaj) 

– ponavljanje 

MATEMATIKA 

Pravac, polupravac i dužina kao dijelovi pravca (pravac, polupravac, dužina) 

– ponavljanje 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK 

Pripovijetka (pripovijetka) – interpretacija 

Svađa, Sunčana Škrinjarić 

MATEMATIKA 

Mjerenje dužine 

(jedinična dužina, mjerenje dužine) 

– ponavljanje 

SAT RAZREDNIKA  

Kako bolje pamtiti 

Videolekcija: Učiti kako učiti  

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Vježbaj s nama 

HRVATSKI JEZIK 

Izborni diktat (glas č, glas ć) – ponavljanje 

PRIRODA I DRUŠTVO 

Vode 

(vode tekućice, vode stajaćice, živi svijet, more, obala, otok i poluotok) 

– ponavljanje 

MATEMATIKA 

Usporedni i okomiti pravci 

(pravci koji se sijeku, sjecište, usporedni pravci, okomiti pravci) 

– ponavljanje 

LIKOVNA KULTURA 

Točka i crta / Crtačka tekstura 

(crtačka tekstura, skupljeno-raspršeno) 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Vježbaj s nama

 

HRVATSKI JEZIK

PRIRODA I DRUŠTVO

MATEMATIKA

LIKOVNA KULTURA

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

DOMAĆA ZADAĆA 

 

Prezentacija

 

HRVATSKI JEZIK 

MATEMATIKA 

SAT RAZREDNIKA  

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

DOMAĆA ZADAĆA 

 

Prezentacija 

 

HRVATSKI JEZIK

PRIRODA I DRUŠTVO

MATEMATIKA

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

DOMAĆA ZADAĆA

Napišite priču pomoću fotografije

Prezentacija

 

HRVATSKI JEZIK

MATEMATIKA

GLAZBENA KULTURA

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

DOMAĆA ZADAĆA

Prezentacija

 

HRVATSKI JEZIK

MATEMATIKA

PRIRODA I DRUŠTVO

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

DOMAĆA ZADAĆA

Prezentacija

 

10. TJEDAN OD 18. DO 22. 5. 2020.

18. 5. 2020. 19. 5. 2020. 20. 5. 2020. 21. 5. 2020. 22. 5. 2020.
HRVATSKI JEZIK

Kratice (kratice)- obrada

MATEMATIKA

Mjerenje obujma tekućine (obujam tekućine; mjerenje obujma tekućine; mjerne jedinice za obujam tekućine)- obrada

PRIRODA I DRUŠTVO

Snalaženje u vremenu – ponavljanje (prošlost, sadašnjost, budućnost, desetljeće, stoljeće, tisućljeće, vremenska crta)- ponavljanje

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK

Vrste riječi (imenice, glagolil, pridjevi) – ponavljanje

MATEMATIKA

Mjerenje obujma tekućine (obujam tekućine; mjerenje obujma tekućine; mjerne jedinice za obujam tekućine)- ponavljanje

GLAZBENA KULTURA

Slušanje(prepoznavanje glazbeno-izražajnih sastavnica)

– gost jazz glazbenika

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK

Pripovijedanje (stvarni i nestvarni događaj)- ponavljanje

MATEMATIKA

Mjerenje obujma tekućine (obujam tekućine; mjerenje obujma tekućine; mjerne jedinice za obujam tekućine)- ponavljanje

PRIRODA I DRUŠTVO

Snalaženje u prostoru – ponavljanje (strane svijeta, stajalište, obzor)- ponavljanje

 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK

Kratice (kratice)- ponavljanje

MATEMATIKA

Mjerenje mase (mjerenje mase; mjerne jedinice za masu)- obrada

PRIRODA I DRUŠTVO

Plan mjesta (plan) – ponavljanje

 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Vježbaj s nama

SAT RAZREDNOG ODJELA

Učiti kako učiti:
Kako se potaknuti na učenje?

 

HRVATSKI JEZIK

Basna- Gavran i lisica, prema La Fontaineu; interpretacija

(basna)

MATEMATIKA

Mjerenje mase (mjerenje mase; mjerne jedinice za masu)- ponavljanje

 LIKOVNA KULTURA

Površina / Slikarska tekstura

(slikarska tekstura) 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Vježbaj s nama

 

HRVATSKI JEZIK 

MATEMATIKA

LIKOVNA KULTURA 

 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

DOMAĆA ZADAĆA 

 

Prezentacija 

 

HRVATSKI JEZIK 

 MATEMATIKA 

PRIRODA I DRUŠTVO 

SAT RAZREDNOG ODJELA 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

 DOMAĆA ZADAĆA 

Prezentacija 

 

HRVATSKI JEZIK 

MATEMATIKA 

PRIRODA I DRUŠTVO 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

DOMAĆA ZADAĆA 

 

Prezentacija 

 

HRVATSKI JEZIK 

MATEMATIKA

GLAZBENA KULTURA

         – gost jazz glazbenika 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Prezentacija 

 

HRVATSKI JEZIK 

MATEMATIKA

PRIRODA I DRUŠTVO

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

DOMAĆA ZADAĆA

Prezentacija 

 

9. TJEDAN OD 11. DO 15. 5. 2020.

11. 5. 2020.

12. 5. 2020.

13. 5. 2020.

14. 5. 2020.

15. 5. 2020.

HRVATSKI JEZIK

Izvješćivanje o obavljenome zadatku (izvješćivanje)

-obrada

 

MATEMATIKA

Krug, kružnica (krug, kružnica)

– obrada

 

PRIRODA I DRUŠTVO

Moj zavičaj u prošlosti (kulturno – povijesni spomenici zavičaja) – građevine/spomenici, ponavljanje

 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK

Tema u prozi

Obiteljsko stablo, Marina Gabelica

(tema)

 

MATEMATIKA

Središte kruga i kružnice (krug, kružnica, središte)

*crtanje kruga i kružnice šestarom – obrada

 

PRIRODA I DRUŠTVO

Moj zavičaj u prošlosti (kulturno – povijesni spomenici zavičaja) – poznate osobe

– ponavljanje

 

GLAZBENA KULTURA

Slušanje

Prepoznavanje glazbeno izražajnih sastavnica

Gost- dirigent Alan Bjelinski

 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK

Pisanje – poštivanje pravopisne norme

(veliko slovo – višečlana vlastita imena voda, gora, naseljenih mjesta u zavičaju poznatih učeniku, skupovi ije/je u poznatim umanjenicama i uvećanicama, č i ć u umanjenicama i uvećanicama, kratice)

– ponavljanje

 

MATEMATIKA

Polumjer i promjer kruga i kružnice (krug, kružnica, središte, polumjer i promjer)

– obrada

 

PRIRODA I DRUŠTVO

Moj zavičaj u prošlosti (kulturno – povijesni spomenici zavičaja) – običaji/nematerijalna baština

– ponavljanje

 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK

Usporedba

(usporedba)

-ponavljanje

 

MATEMATIKA

Krug i kružnica (krug, kružnica, središte, polumjer i promjer)

– ponavljanje

 

SAT RAZREDNOG ODJELA

Učiti kako učiti

O osjećajima i učenju

 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK

Šestinski kišobrani  i licitarska srca, Sanja Polak

(pripovijetka)

 

MATEMATIKA

Krug i kružnica (krug, kružnica, središte, polumjer i promjer) – ponavljanje

 

PRIRODA I DRUŠTVO

Moj zavičaj u prošlosti (kulturno – povijesni spomenici zavičaja) – suveniri

– ponavljanje

 

LIKOVNA KULTURA

Volumen i masa u prostoru/Dizajn

(oblik i namjena)

Narukvica prijateljstva

 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Vježbaj s nama

 

HRVATSKI JEZIK 

MATEMATIKA 

PRIRODA I DRUŠTVO 

LIKOVNA KULTURA 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

DOMAĆA ZADAĆA 

 Prezentacija 

 

HRVATSKI JEZIK 

MATEMATIKA 

SAT RAZREDNOG ODJELA 

 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

DOMAĆA ZADAĆA 

 Prezentacija  14_5_HRT3_3_razred

 

HRVATSKI JEZIK 

MATEMATIKA 

PRIRODA I DRUŠTVO 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Vježbaj s nama 

 DOMAĆA ZADAĆA 

 Prezentacija 

 

HRVATSKI JEZIK 

  MATEMATIKA 

 PRIRODA I DRUŠTVO 

GLAZBENA KULTURA 

 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

 DOMAĆA ZADAĆA 

 Prezentacija 

 

HRVATSKI JEZIK 

MATEMATIKA 

PRIRODA I DRUŠTVO 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

 DOMAĆA ZADAĆA 

 Prezentacija

 

8. TJEDAN OD 4. DO 8. 5. 2020.

4.5.2020.

5.5.2020.

6.5..2020.

7.5.2020.

8.5.2020.

HRVATSKI JEZIK

Knjižnica – korištenje enciklopedije

(dječja enciklopedija, sadržaj/kazalo, abecedni red)

MATEMATIKA

Izvođenje više računskih radnji (redoslijed izvođenja računskih radnji)

– ponavljanje

PRIRODA I DRUŠTVO

Sadašnjost, prošlost i budućnost (sadašnjost, prošlost, budućnost)

– obrada

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK

Izgovor i pisanje č i ć

(glas č, glas ć)

MATEMATIKA

Izvođenje više računskih radnji (redoslijed izvođenja računskih radnji)

– ponavljanje

PRIRODA I DRUŠTVO

Predci i potomci (predci, potomci)- obrada

GLAZBENA KULTURA

Mamice su štrukle pekli (tradicijska pjesma)

– gošća Martina Borse (alt pjevačica)

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK

Ponavljanja u stihu, kitici i pjesmi; Bajka o Areni, Daniel Načinović

(ritam, srok/rima)

MATEMATIKA

Izvođenje više računskih radnji (redoslijed izvođenja računskih radnji)

– ponavljanje

PRIRODA I DRUŠTVO

Sadašnjost, prošlost i budućnost – predci i potomci (sadašnjost, prošlost, budućnost, predci, potomci)

– ponavljanje

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK

Skupovi ije/je/e/i

(ije, je, riječ)

MATEMATIKA

Pravac, polupravac i dužina(pravac, polupravac, dužina)

– ponavljanje

PRIRODA I DRUŠTVO

Vremenska crta (lenta ili crta vremena)

– obrada

SAT RAZREDNIKA

Učiti kako učiti – Postavljanje ciljeva učenja

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Vježbaj s nama

 

HRVATSKI JEZIK

Povezanost događaja s vremenom, mjestom i likom; U bakinu zagrljaju, Stjepan Lice

(događaj, lik, vrijeme radnje, mjesto radnje)

MATEMATIKA

Pravci i prenošenje dužina*uporaba šestara(pravac, polupravac, dužina)- obrada

PRIRODA I DRUŠTVO

Vremenska crta (lenta ili crta vremena)- ponavljanje

LIKOVNA KULTURA

Ritam i niz likova (lik u pokretu)Kazalište sjena

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Vježbaj s nama

 

HRVATSKI JEZIK

MATEMATIKA

PRIRODA I DRUŠTVO

LIKOVNA KULTURA

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

DOMAĆA ZADAĆA

Prezentacija

 

HRVATSKI JEZIK 

MATEMATIKA 

PRIRODA I DRUŠTVO 

SAT RAZREDNIKA 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

DOMAĆA ZADAĆA 

Prezentacija  7_5_HRT3_3_razred

 

HRVATSKI JEZIK 

MATEMATIKA 

PRIRODA I DRUŠTVO 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

 DOMAĆA ZADAĆA 

ili

 Prezentacija 

 

HRVATSKI JEZIK

MATEMATIKA

PRIRODA I DRUŠTVO

GLAZBENA KULTURA

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

DOMAĆA ZADAĆA

Prezentacija

 

HRVATSKI JEZIK

MATEMATIKA

PRIRODA I DRUŠTVO

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

DOMAĆA ZADAĆA

Prezentacija

 

7. TJEDAN OD 27. DO 30. 4. 2020.

27. 4. 2020. 28. 4. 2020. 29. 4. 2020. 30. 4. 2020. 1. 5. 2020.
Hrvatski jezik

Čudnovate zgode šegrta Hlapića, Ivana Brlić Mažuranić (dječji roman)

Matematika

Pisano dijeljenje troznamenkastog broja jednoznamenkastim (345:5)

(pisano dijeljenje, jednoznamenkasti broj, dvoznamenkasti broj, troznamenkasti broj)

Priroda i društvo

Kopneni promet (kopneni promet)

Tjelesna i zdravstvena kultura

Vježbajmo zajedno

Hrvatski jezik

Povezanost događaja s mjestom, vremenom i likom; ulomak iz romana Čudnovate zgode šegrta Hlapića, Ivana Brlić Mažuranić (događaj, lik, vrijeme radnje, mjesto radnje)

Matematika

Pisano dijeljenje troznamenkastog broja jednoznamenkastim (345:5)

(pisano dijeljenje, jednoznamenkasti broj, dvoznamenkasti broj, troznamenkasti broj)

Priroda i društvo

Zračni promet (zračni promet)

Glazbena kultura

Truba, demonstracija u skladbama Slike s izložbe – Promenada, 6. stavak, Modest Petrovič Musorgski; Karneval u Veneciji, Jean Baptiste Arban; Koncert za trubu i orkestar u Es-duru (II stavak Andante, Joseph Haydn (izvodilački sastav, tempo, dinamika, ugođaj i glazbeni oblik)

Tjelesna i zdravstvena kultura

Vježbajmo zajedno

Hrvatski jezik

Izgled i ponašanje lika; ulomak iz romana Čudnovate zgode šegrta Hlapića, Ivana Brlić Mažuranić

(obilježja lika)

Matematika

Pisano dijeljenje troznamenkastog broja jednoznamenkastim

(pisano dijeljenje, jednoznamenkasti broj, dvoznamenkasti broj, troznamenkasti broj)

Priroda i društvo

Vodeni promet (vodeni promet)

Likovna kultura

Komplementarni kontrast,  slikanje Hlapića kolažem (komplementarni kontrast)

Tjelesna i zdravstvena kultura

Vježbajmo zajedno

Hrvatski jezik

Vrste riječi (imenice, glagoli, pridjevi)

Matematika

Izvođenje više računskih radnji (redoslijed izvođenja računskih radnji)

Priroda i društvo

Promet na geografskoj karti (geografska karta, kopneni, zračni i vodeni promet)

Sat razrednika

Učiti kako učiti

Tjelesna i zdravstvena kultura

Vježbajmo zajedno

 

NERADNI DAN

HRVATSKI JEZIK 

MATEMATIKA 

Samovrednovanje 

PRIRODA I DRUŠTVO 

SAT RAZREDNIKA 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

 DOMAĆA ZADAĆA 

Prezentacija 

 

HRVATSKI JEZIK 

MATEMATIKA 

PRIRODA I DRUŠTVO 

LIKOVNA KULTURA 

 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

DOMAĆA ZADAĆA 

 Prezentacija 

 

HRVATSKI JEZIK 

MATEMATIKA 

PRIRODA I DRUŠTVO 

GLAZBENA KULTURA 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

 DOMAĆA ZADAĆA 

Prezentacija 28_4_HRT3_3_razred

HRVATSKI JEZIK 

MATEMATIKA 

PRIRODA I DRUŠTVO 

 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

DOMAĆA ZADAĆA 

 Prezentacija 27_4_HRT3_3_razred

 

6. TJEDAN OD 20. DO 24. 4. 2020.

20. 4. 2020.

21. 4. 2020.

22. 4. 2020.

23. 4. 2020.

24. 4. 2020.

HRVATSKI JEZIK

Dvotočje i zarez u nabrajanju (nabrajanje, dvotočje, zarez)

MATEMATIKA

Pisano dijeljenje troznamenkastog broja jednoznamenkastim (536:4)

(pisano dijeljenje, jednoznamenkasti broj, dvoznamenkasti broj, troznamenkasti broj)

PRIRODA I DRUŠTVO

Gospodarstvene djelatnosti zavičajne regije (gospodarstvo, gospodarske djelatnosti)

Tjelesna i zdravstvena kultura

Vježbajmo zajedno

HRVATSKI JEZIK

Tema u poeziji i prozi

Zelena pjesma, Mladen Pokić (tema)

MATEMATIKA

Pisano dijeljenje troznamenkastog broja jednoznamenkastim (742:2, 536:4)

(pisano dijeljenje, jednoznamenkasti broj, dvoznamenkasti broj, troznamenkasti broj)

PRIRODA I DRUŠTVO

Gospodarstvo i onečišćenje okoliša

(zaštita i čuvanje okoliša)

Tjelesna i zdravstvena kultura

Vježbajmo zajedno

HRVATSKI JEZIK

Medijska kultura/ Animirani film/Baltazar; Augustova treća sreća/ crtani film

PRIRODA I DRUŠTVO

Zaštita okoliša – Dan planete Zemlja (zaštita i čuvanje okoliša)

LIKOVNA KULTURA

Točka i crta – kadar, odnos slike i teksta (slika, kadar, strip, tekst)

SAT RAZREDNIKA

Dan planete Zemlja

Tjelesna i zdravstvena kultura

Vježbajmo zajedno

HRVATSKI JEZIK

Stvaranje zajedničke priče prema poticaju (zajednička priča prema poticaju)

MATEMATIKA

Pisano dijeljenje troznamenkastog broja jednoznamenkastim (126:3)

(pisano dijeljenje, jednoznamenkasti broj, dvoznamenkasti broj, troznamenkasti broj)

PRIRODA I DRUŠTVO

Zaštita okoliša – odvajanje otpada

(zaštita i čuvanje okoliša)

SAT RAZREDNIKA

Učiti kako učiti

Tjelesna i zdravstvena kultura

Vježbajmo zajedno

HRVATSKI JEZIK

Zoo kutak – Čovječja ribica, tekst iz  dječjeg časopisa

(dječji časopis)

MATEMATIKA

Pisano dijeljenje troznamenkastog broja jednoznamenkastim (126:3)

(pisano dijeljenje, jednoznamenkasti broj, dvoznamenkasti broj, troznamenkasti broj)

PRIRODA I DRUŠTVO

Zaštita okoliša – zaštićene biljke i životinje

(zaštita i čuvanje okoliša)

GLAZBENA KULTURA

Slušanje skladbe Bumbarov let

(tempo)

Tjelesna i zdravstvena kultura

Vježbajmo zajedno

HRVATSKI JEZIK 

MATEMATIKA 

  PRIRODA I DRUŠTVO 

GLAZBENA KULTURA 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

SAMOPROCJENA

 Prezentacija 

 

HRVATSKI JEZIK 

  PRIRODA I DRUŠTVO   

MATEMATIKA 

 SAT RAZREDNIKA 

Učiti kako učiti  

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

 DOMAĆA ZADAĆA 

 Prezentacija 

 

HRVATSKI JEZIK 

PRIRODA I DRUŠTVO   

LIKOVNA KULTURA 

SAT RAZREDNIKA 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

DOMAĆA ZADAĆA 

Prezentacija

 

HRVATSKI JEZIK 

MATEMATIKA  

PRIRODA I DRUŠTVO  

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

DOMAĆA ZADAĆA

 Prezentacija 

 

HRVATSKI JEZIK 

MATEMATIKA  

PRIRODA I DRUŠTVO  

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

 DOMAĆA ZADAĆA

 Prezentacija

 

5. TJEDAN OD 13. DO 17.4. 2020.

13.4.2020

14.4.2020

15.4.2020

16.4.2020

17.4.2020

NERADNI DAN HRVATSKI JEZIK Rasprava

MATEMATIKA Pisano dijeljenje dvoznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem (pisano dijeljenje, jednoznamenkasti broj, dvoznamenkasti broj), 64 : 2

PRIRODA I DRUŠTVO Krajevi uz brežuljke(geografska karta i prepoznavanje krajeva uz boje na karti)

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK Čitanje po ulogama (čitanje po ulogama)

MATEMATIKA Pisano dijeljenje troznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem (pisano dijeljenje, jednoznamenkasti broj, dvoznamenkasti broj)396 : 3,

PRIRODA I DRUŠTVO Podneblje, vremenska obilježja zavičajne regije (podneblje) – svi zavičaji

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK Sporazumijevanje hrvatskim književnim jezikom (sporazumijevanje, razgovor, samostalni govor poruka), – govornik, sugovornik, poruka

MATEMATIKA Pisano dijeljenje troznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem (pisano dijeljenje, jednoznamenkasti broj, dvoznamenkasti broj); ponavljanje; 396 : 3

PRIRODA I DRUŠTVO Gospodarstvene djelatnosti zavičajne regije (gospodarstvo, gospodarske djelatnosti)

GLAZBENA KULTURA Slušanje – Tradicijska glazba (izvodilački sastav, tempo)

HRVATSKI JEZIK Šaljiva pjesma

MATEMATIKA Pisano dijeljenje troznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem (pisano dijeljenje, jednoznamenkasti broj, dvoznamenkasti broj); 756 : 3

PRIRODA I DRUŠTVO Gospodarstvene djelatnosti zavičajne regije (gospodarstvo, gospodarske djelatnosti)

LIKOVNA KULTURA Površina-Odnos slike i teksta (reklama/promidžba, poruka )

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

 

HRVATSKI JEZIK 

MATEMATIKA 

PRIRODA I DRUŠTVO 

LIKOVNA KULTURA

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

DOMAĆA ZADAĆA

Prezentacija  3R_1704_PETAK

 

HRVATSKI JEZIK

MATEMATIKA

PRIRODA I DRUŠTVO

GLAZBENA KULTURA

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

DOMAĆA ZADAĆA

PREZENTACIJA 16_4_HRT3_3_razred-

 

HRVATSKI JEZIK 

MATEMATIKA 

 PRIRODA I DRUŠTVO 

DOMAĆA ZADAĆA 

 Prezentacija 15_4_HRT3_3_razred 

 

HRVATSKI JEZIK Rasprava

MATEMATIKA Pisano dijeljenje dvoznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem (pisano dijeljenje, jednoznamenkasti broj, dvoznamenkasti broj) 64:2

PRIRODA I DRUŠTVO Krajevi uz brežuljke(geografska karta i prepoznavanje krajeva uz boje na karti)

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

DOMAĆA ZADAĆA

 1. Na papiru označite glavne strane svijeta.
 2. Brežuljci se protežu od zapada prema istoku.
 3. Vinogradi su na jugu.
 4. Voćnjaci su na istoku.
 5. Na JI je dvorac.
 6. Od SZ prema JI teče rijeka i ulijeva se u jezero.
 7. Uz lijevu obalu rijeke je selo.

PREZENTACIJA 14_4_HRT3_3_razred

 

4. TJEDAN OD 6. DO 10.4. 2020.

6.4.2020

7.4.2020

8.4.2020

9.4.2020

10.4.2020

HRVATSKI JEZIK Jezik /Umanjenice i uvećanice (Ključni pojmovi: umanjenice, uvećanice)

MATEMATIKA Dijeljenje brojeva do 100 (Ključni pojam: dijeljenje)

PRIRODA I DRUŠTVO Izgled zavičaja / primorski zavičaj (Ključni pojam: primorski zavičaj)

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK Književnost / Tema u poeziji i prozi; Knjiga o proljeću, Nevenka Videk (Ključni pojam: tema)

MATEMATIKA Dijeljenje zbroja brojem (Ključni pojam: dijeljenje zbroja brojem)

PRIRODA I DRUŠTVO Izgled zavičaja / nizinski zavičaj (Ključni pojmovi: nizinski zavičaj)

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK Jezično izražavanje / Slušanje i govorenje (Ključni pojmovi: samostalni govorni nastup i razgovor)

MATEMATIKA Dijeljenje dvoznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem (Ključni pojmovi: dijeljenje, jednoznamenkasti broj, dvoznamenkasti broj, ostatak dijeljenja)

PRIRODA I DRUŠTVO Izgled zavičaja / gorski zavičaj (Ključni pojmovi: gorski zavičaj)

GLAZBENA KULTURA Pjevanje / Pjevaj mi, pjevaj, sokole (Ključni pojam: pjesma)

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK Književnost / Pripovijetka; Naslikani vrt, Sanja Pilić (Ključni pojam: pripovijetka)

MATEMATIKA Dijeljenje dvoznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem (Ključni pojmovi: dijeljenje, jednoznamenkasti broj, dvoznamenkasti broj, ostatak dijeljenja)

SAT RAZREDNIKA  Običaji vezani uz Uskrs

LIKOVNA KULTURA Oblikovanje na plohi – crtanje / Točka i crta; Ornament, narodni ukras, simetrija (Ključni pojmovi: niz, smjer, ritam, preplet, ornament (narodni ukras).

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

NERADNI DAN

 

HRVATSKI JEZIK Književnost/Pripovijetka; Naslikani vrt, Sanja Pilić (Ključni pojam: pripovijetka)

MATEMATIKA Dijeljenje dvoznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem (Ključni pojmovi: dijeljenje, jednoznamenkasti broj, dvoznamenkasti broj, ostatak dijeljenja)

SAT RAZREDNIKA Običaji vezani uz Uskrs

LIKOVNA KULTURA Oblikovanje na plohi – crtanje / Točka i crta; Ornament, narodni ukras, simetrija (Ključni pojmovi: niz, smjer, ritam, preplet, ornament (narodni ukras).

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

DOMAĆA ZADAĆA

PREZENTACIJA 9_4_HRT3_3_razred

HRVATSKI JEZIK Jezično izražavanje / Slušanje i govorenje (Ključni pojmovi: samostalni govorni nastup i razgovor)

MATEMATIKA  Dijeljenje dvoznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem (Ključni pojmovi: dijeljenje, jednoznamenkasti broj, dvoznamenkasti broj, ostatak dijeljenja)

PRIRODA I DRUŠTVO Izgled zavičaja / gorski zavičaj (Ključni pojmovi: gorski zavičaj)

GLAZBENA KULTURA Pjevanje / Pjevaj mi, pjevaj, sokole (Ključni pojam: pjesma)

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

DOMAĆA ZADAĆA

PREZENTACIJA 8_4_HRT3_3_razred

HRVATSKI JEZIK Književnost / Tema u poeziji i prozi; Knjiga o proljeću, Nevenka Videk (Ključni pojam: tema) 

MATEMATIKA Dijeljenje zbroja brojem (Ključni pojam: dijeljenje zbroja brojem) 

PRIRODA I DRUŠTVOIzgled zavičaja / nizinski zavičaj (Ključni pojmovi: nizinski zavičaj) 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama 

DOMAĆA ZADAĆA 

PREZENTACIJA 7_4_HRT3_3_razred

HRVATSKI JEZIK Jezik /Umanjenice i uvećanice (Ključni pojmovi: umanjenice, uvećanice) 

MATEMATIKA Dijeljenje brojeva do 100 (Ključni pojam: dijeljenje) 

PRIRODA I DRUŠTVOIzgled zavičaja / primorski zavičaj (Ključni pojam: primorski zavičaj) 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama 

DOMAĆA ZADAĆA 

PREZENTACIJA 6_4_HRT3_3_razred

 

3. TJEDAN OD 30.3. DO 3.4. 2020.

30.3.2020.

31.3.2020.

1.4.2020.

2.4.2020.

3.4.2020.

HRVATSKI JEZIK Književnost/ Basna: Lisica i roda, narodna basna

MATEMATIKA Pisano množenje dvoznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem: Umnožak broja desetica veći od 9

PRIRODA I DRUŠTVO Vode zavičaja

LIKOVNA KULTURA Volumeni i masa u prostoru – Udubljeno – izbočena masa: Scenska lutka

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK Jezik/ Veliko početno slovo: Pisanje imena voda

MATEMATIKA Pisano množenje dvoznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem: Umnožak broja jedinica i desetica veći od 9

PRIRODA I DRUŠTVO Vode zavičaja: Jadransko more

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK Književnost/ Ponavljanja u stihu, kitici i pjesmi: Plava skitnica, Nada Jerčić

MATEMATIKA Pisano množenje dvoznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem

PRIRODA I DRUŠTVO Vode zavičaja: Jadransko more

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK Voda u mom srcu, Mladen Kopjar (pripovijetka)

MATEMATIKA Pisano množenje dvoznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem

PRIRODA I DRUŠTVO Značenje vode za život ljudi

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK Jezik: Imenice; Glagoli; Pridjevi

MATEMATIKA Izvođenje više računskih radnji: Pisano zbrajanje i oduzimanje brojeva do 1 000; Množenje dvoznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem

PRIRODA I DRUŠTVO Značenje vode za život ljudi

GLAZBENA KULTURA Glazbeni memory (prepoznavanje boje zvuka)

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

 

HRVATSKI JEZIK Imenice, glagoli i pridjevi(vrste riječi) 

MATEMATIKARješavanje zadataka s više računskih radnji (zbrajanje, oduzimanje, množenje) 

PRIRODA I DRUŠTVOZnačenje voda za život ljudi (čovjek, voda) 

GLAZBENA KULTURA 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama 

DOMAĆA ZADAĆA 

Prezentacija 3_4_HRT3_3_razred

HRVATSKI JEZIK Voda u mom srcu, Mladen Kopjar  (pripovijetka) 

MATEMATIKAPisano množenje dvoznamenkastih brojeva jednoznamenkastim brojem – PIV (pisano množenje) 

PRIRODA I DRUŠTVOZnačenje voda za život ljudi (čovjek, voda) 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama 

DOMAĆA ZADAĆA 

Prezentacija 2_4_HRT3_3_razred

HRVATSKI JEZIK  Plava skitnica, Nada Jerčić (pjesma, srok/rima)

MATEMATIKA Pisano množenje dvoznamenkastih brojeva jednoznamenkastim brojem – PIV (pisano množenje)

PRIRODA I DRUŠTVO Jadransko more – biljni i životinjski svijet (more, obala, otok, poluotok)

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbajte s nama

DOMAĆA ZADAĆA

PREZENTACIJA 1_4_HRT3_3_razred

HRVATSKI JEZIK Veliko početno slovo u pisanju imena voda. (veliko početno slovo u nazivima voda) 

MATEMATIKA Pisano množenje dvoznamenkastih brojeva jednoznamenkastim broje – umnožak broja jedinica i desetica veći od 9 (pisano množenje) 

PRIRODA I DRUŠTVO Jadransko more(more, obala, otok, poluotok) 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama 

DOMAĆA ZADAĆA 

Prezentacija 31_3_HRT3_3_razred

HRVATSKI JEZIK Lisica i roda (basna,pouka)

MATEMATIKA Pisano množenje dvoznamenkastih brojeva jednoznamenkastim brojem – umnožak broja veći od 9

PRIRODA I DRUŠTVO  Vode tekućice i vode stajaćice – PIV (vode tekućice, vode stajaćice, živi svijet)

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbajte s nama

DOMAĆA ZADAĆA

Prezentacija  30_3_2020_HRT3_3_razred

 

23.3.2020.

24.3.2020.

25.3.2020.

26.3.2020.

27.3.2020.

HRVATSKI JEZIK Rođenje kiše, S. Jakševac (tema, ritam, rima, šaljiva pjesma)

MATEMATIKA Ponavljanje crtanja,  imenovanja, zapisivanja oznakom dužine, pravca, polupravaca, sjecišta, usporednih i okomitih pravaca 

GLAZBENA KULTURA Glazbene boce – harmonije (akord)

PRIRODA I DRUŠTVO Promjena stanja vode (pokusi)  

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

 HRVATSKI JEZIK Rijeka Bistra i jezero Drijemak, (izgled i ponašanje lika)

MATEMATIKA Ponavljanje pisanog zbrajanja i oduzimanja kroz problemske zadatke i kvizove

PRIRODA I DRUŠTVO Moja prva enciklopedija svijeta – Rijeke; Vode tekućice

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

LIKOVNA KULTURA Proljetna kiša; Kako se tempere miješaju, o bojama (boja: kontrast kromatsko-akromatsko; oblak iz kojeg pada šarena kiša)

HRVATSKI JEZIK Veliko početno slovo u pisanju imena voda. (imenica, veliko početno slovo)

MATEMATIKA Pisano množenje višekratnika broja 10 s jednoznamenkastim

PRIRODA I DRUŠTVO Živi svijet tekućica (topola, joha, pastrva, štuka)

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

GLAZBENA KULTURA Pjesma o vodi

 

HRVATSKI JEZIK Legenda o jezeru Vrana na  CRESU (povezanost događaja s mjestom, vremenom i likom)

MATEMATIKA Pisano množenje dvoznamenkastog broja jednoznamenkastim  -bez prijelaza

PRIRODA I DRUŠTVO Vode stajaćice (bara, jezero, močvara)

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

 

HRVATSKI JEZIK Razmjena poruka u digitalnom okruženju

MATEMATIKA Pisano množenje dvoznamenkastog broja jednoznamenkastim – s prijelazom (umnožak broja jedinica veći od 9)

PRIRODA I DRUŠTVO Živi svijet stajaćica (barska kornjača, roda, čaplja, som, štuka, lopoč, lokvanj..)

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

 

Matific

HRVATSKI JEZIK Razmjena poruka u digitalnom okruženju

MATEMATIKA  Pisano množenje dvoznamenkastog broja jednoznamenkastim – s prijelazom (umnožak broja jedinica veći od 9)

PRIRODA I DRUŠTVO  Živi svijet stajaćica (barska kornjača, roda, čaplja, som, štuka, lopoč, lokvanj..)

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

DOMAĆA ZADAĆA

 1. Istraži i zapiši još barem jednu zanimljivost o biljci ili životinji koja živi u vodi ili oko vode stajaćice. Možeš je nacrtati ili priložiti fotografiju.
 2. Osmisli matematičku priču koju ćeš povezati s biljkama i životinjama voda stajaćica.
 3. Prije nego nam pošalješ svoju zadaću, prisjeti se i provjeri jesi li se pridržavao svih pravila za pisanje poruka o kojima smo danas govorili.

Prezentacija 27_3_2020_HRT3_3_razred

HRVATSKI JEZIK Legenda o jezeru Vrana na CRESU (povezanost događaja s mjestom, vremenom i likom)

MATEMATIKA Pisano množenje dvoznamenkastog broja jednoznamenkastim -bez prijelaza

PRIRODA I DRUŠTVO Vode stajaćice (bara, jezero, močvara)

DOMAĆA ZADAĆA

 Prezentacija 3-razred-HRT3-26.3.

HRVATSKI JEZIK Veliko početno slovo u pisanju imena voda. (imenica, veliko početno slovo)

MATEMATIKA Pisano množenje dvoznamenkastog broja jednoznamenkastim – s prijelazom u stotice

PRIRODA I DRUŠTVO Živi svijet tekućica (topola, joha, pastrva, štuka)

GLAZBENA KULTURA Pjesma o vodi

DOMAĆA ZADAĆA

Prezentacija 25_3_2020_HRT3_2_razred v.2

HRVATSKI JEZIK 

MATEMATIKA Ponavljanje pisanog zbrajanja i oduzimanja kroz problemske zadatke i kvizove 

PRIRODA I DRUŠTVO Moja prva enciklopedija svijeta – Rijeke, Vode tekućice 

LIKOVNA KULTURA Proljetna kiša, Tempere, o bojama (boja: kontrast kromatsko-akromatsko; oblak iz kojeg pada šarena kiša) 

DOMAĆA ZADAĆA 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA   

Prezentacija 

HRVATSKI JEZIK Rođenje kiše, S. Jakševac (tema, ritam, rima, šaljiva pjesma) 

MATEMATIKA 

PRIRODA I DRUŠTVO Promjena stanja vode (pokusi) 

GLAZBENA KULTURA Glazbene flaše – harmonije (akord) 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA  Vježbajmo zajedno 

DOMAĆA ZADAĆA 

 1. Pronađi pjesmu ili priču o vodi u svojoj čitanci i pročitaj je. Pročitaj pjesmu/priču svojim ukućanima. Osmisli najmanje tri pitanja kako bi provjerio/provjerila jesu li te ukućani pažljivo slušali.  
 2. U sadržaju udžbenika pronađi sadržaj o okomitim pravcima. Odaberi najmanje tri zadatka o okomitim pravcima koja ćeš riješiti. 

Prezentacija

HRVATSKI JEZIK Pjesma (kitica, stih, pjesnička slika) 

MATEMATIKA

Množenje i dijeljenje 

PRIRODA I DRUŠTVO 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA  Vježbaj s nama 

Domaća zadaća:

Prezentacija

HRVATSKI JEZIK

MATEMATIKA

PRIRODA I DRUŠTVO

HRVATSKI JEZIK

PRIRODA I DRUŠTVO

MATEMATIKA

Domaća zadaća:

 1. Napiši recept za svoj zdravi napitak.
 2. U sadržaju udžbenika iz matematike pronađi naslove Pravci, Usporedni pravci  te samostalno izaberi najmanje tri zadatka koja ćeš riješiti za zadaću.

HRVATSKI JEZIK

MATEMATIKA

LIKOVNA KULTURA   

Domaća zadaća:

Napišite: 

1.Tri rečenice o onome što ste naučili tijekom današnje nastave. 
2.Dvije rečenice koje  govore što vam je ostalo nejasno.
3.Jednu rečenicu koju ćetereći roditeljima kadavas pitaju što su danas radili u školi. 

Tajna voća i povrća.