Razredna nastava 4. razred

Raspored i radni materijali

Plan za 4. razred

Popis videolekcija

 

12. TJEDAN OD 1. DO 5. 6. 2020.

1. 6. 2020 2. 6. 2020 3. 6. 2020 4. 6. 2020 5. 6. 2020
HRVATSKI JEZIK 

Jezik / Ponavljanje – imenice, glagoli i pridjevi:

Stara voćka, R. Hurlimann

PRIRODA I DRUŠTVO 

Uvjeti života – ponavljanje 

MATEMATIKA 

Ponavljanje sadržaja 4. razreda: 

Pravokutnik i kvadrat. Opseg pravokutnika i kvadrata 

Matematički detektivi- 3.dio 

SAT RAZREDNIKA 

Dan biološke raznolikosti, gost u studiju 

Videolekcija – Učiti kako učiti: Kako bolje pamtiti 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Vježbaj s nama 

HRVATSKI JEZIK 

Književnost/ Uvod, zaplet i rasplet u priči. Odnosi među likovima. 

Sretni cvrčak, Nada Zidar-Bogadi 

PRIRODA I DRUŠTVO 

ČOVJEK – ponavljanje  

MATEMATIKA 

Ponavljanje sadržaja 4. razreda: Mjerenje površina; 

Površina pravokutnika i kvadrata 

Matematički detektivi – 4. dio 

GLAZBENA KULTURA 

Kontrabas,  gost u studiju, članica Simfonijskog orkestra HRT-a 

Videolekcija – Kad odrastem bit ću dijete 

SAT RAZREDNIKA 

Videolekcija – Učiti kako učiti: Kako bolje čitati – 1. dio  

Videolekcija – Učiti kako učiti: Strategije čitanja – 2.dio 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK 

Jezik/Poštivanje pravopisne norme je/ije č/ć dž/đ   

Književnost/ Vidni i slušni doživljaji. Personifikacija. 

Proljeće, proljeće, Zoran Pongrašić 

PRIRODA I DRUŠTVO 

Živa priroda – ponavljanje 

MATEMATIKA 

Matematički detektivi – 5.dio 

SAT RAZREDNIKA 

Samopouzdanje – životopis 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK 

Književnost / Dijelovi teksta; dijalog, monolog;  opis, pripovijedanje  

Jezik/ Upravni i neupravni govor  

Jezično izražavanje/ Stvaralačko pisanje  

Žabokrečina, Vjekoslava Huljić 

PRIRODA I DRUŠTVO 

Ponavljanje sadržaja 4.r.  

Krajevi Republike Hrvatske, gost u studiju 

MATEMATIKA 

Matematički detektivi – 6.dio  

SAT RAZREDNIKA  

Učiti kao učiti: Životinjski svijet Parka prirode Biokovo 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK 

Izražajno čitanje 

Tvoja staza, Ratko Zvrko 

PRIRODA I DRUŠTVO 

Ponavljanje sadržaja 4.r.  

Svjetski dan zaštite okoliša 

MATEMATIKA  

Matematički detektivi – Detektivi pronalaze rješenje 

GLAZBENA KULTURA 

Sopran, gost u studiju  

LIKOVNA KULTURA 

Volumeni i masa u prostoru, dizajn,  

Oblici i funkcije,  

Mandala na oblutku, tempera 

SAT RAZREDNIKA 

Pozdrav od Škole na Trećem  

 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Vježbaj s nama

 

GLAZBENA KULTURA (PREZENTACIJA 13 – 18)

PRIRODA I DRUŠTVO (PREZENTACIJA 19 – 22)

MATEMATIKA (PREZENTACIJA 23 – 30)

LIKOVNA KULTURA (PREZENTACIJA 31 – 44)

HRVATSKI JEZIK (PREZENTACIJA 45 – 48)

SAT RAZREDNIKA (PREZENTACIJA 49 – 52)

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

 UPUTE ZA SADRŽAJE OSTALIH PREDMETA (engleski, njemački, glazbena kultura, vjeronauk međupredmetne teme…)

Prezentacija 

 

MATEMATIKA (PREZENTACIJA 13 – 22)

HRVATSKI JEZIK (PREZENTACIJA 23 – 24)

PRIRODA I DRUŠTVO (PREZENTACIJA 25)

SAT RAZREDNIKA  (PREZENTACIJA 26 – 27)

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

 Prezentacija 

 

HRVATSKI JEZIK

PRIRODA I DRUŠTVO

MATEMATIKA

SAT RAZREDNIKA

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Prezentacija

 

HRVATSKI JEZIK 

PRIRODA I DRUŠTVO 

MATEMATIKA 

GLAZBENA KULTURA 

SAT RAZREDNIKA 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Prezentacija

 

HRVATSKI JEZIK 

PRIRODA I DRUŠTVO 

MATEMATIKA 

SAT RAZREDNIKA 

Domaća zadaća

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Prezentacija

11. TJEDAN OD 25. DO 29. 5. 2020.

25. 5. 2020 26. 5. 2020 27. 5. 2020 28. 5. 2020 29. 5. 2020
HRVATSKI JEZIK 

Književnost/ Književne vrste: Hrvatska bajka, Dinka Juričić 

PRIRODA I DRUŠTVO 

Hrvati i nova domovina – ponavljanje 

MATEMATIKA 

Kvadar i kocka; Obujam kocke 

LIKOVNA KULTURA 

Volumeni i masa u prostoru/ Linijski istanjena masa: Kako je nastao hrvatski grb; Šahovnica 

SAT RAZREDNIKA 

Učiti kako učiti Videolekcija: Kako se potaknuti na učenje?; 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK 

Književnost/ Uvod, zaplet i rasplet u priči: Streindžer, Mirjana Mrkela 

PRIRODA I DRUŠTVO 

Hrvatska u europskom okruženju – ponavljanje   

MATEMATIKA 

Ponavljanje gradiva 4. r.:  

Brojevi do milijun  

Dekadske jedinice i mjesna vrijednost znamenke  

Uspoređivanje brojeva do milijun  

Pisano zbrajanje i oduzimanje u skupu brojeva do milijun  

LIKOVNA KULTURA 

Točka i crta – Crte prema značenju ; Boja – Kompozicija i nijanse boja: OP-ART 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK 

Književnost/ Određivanje teme u poeziji i prozi: Miš u knjižnici, S. Škrinjarić 

PRIRODA I DRUŠTVO 

Kulturnopovijesne znamenitosti RH 

MATEMATIKA  

Kut; Pravi kut; Šiljasti i tupi kutovi - ponavljanje 

GLAZBENA KULTURA 

Slušanje i upoznavanje glazbe: Tradicijski ples - videolekcija 

SAT RAZREDNIKA  

Učiti kako učiti: Kako se potaknuti na učenje?; Što čitam? 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Vježbaj s nama 

HRVATSKI JEZIK 

Jezično izražavanje/ Izražajno čitanje: Intonacija, Ljiljana Slunjski 

SAT RAZREDNIKA 

Osobni i socijalni razvoj: Suradnja 

PRIRODA I DRUŠTVO 

Travnjak: Svijet kukaca – Gradski muzej Varaždin  

Gost: kustos Mišel Jelić 

LIKOVNA KULTURA 

Točka i crta – Crte prema značenju: Kukci  

MATEMATIKA 

Pisano množenje višeznamenkastoga broja – pinavljanje;  

Matematički detektivi 1. dio 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK 

Medijska kultura/ Strip: Ja sve znam bolje 

PRIRODA I DRUŠTVO 

Samostalna RH; Simboli domovine; Zagreb – glavni grad RH; Stanovništvo RH; RH i susjedne zemlje – ponavljanje 

MATEMATIKA 

Trokut; Vrste trokuta s obzirom na stranice; Pravokutni trokut; Opseg trokuta – ponavljanje 

Matematički detektivi 2. dio 

LIKOVNA KULTURA 

Boja – Kontrast i dominacija boja, oblika, veličina: Svjetski dan sporta – Navijači u sportu 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Vježbaj s nama 

 

HRVATSKI JEZIK (PREZENTACIJA 13-15)

PRIRODA I DRUŠTVO (PREZENTACIJA 27-39)

MATEMATIKA (PREZENTACIJA 40-58)

LIKOVNA KULTURA (PREZENTACIJA 16-26)

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Prezentacija

 

PRIRODA I DRUŠTVO (PREZENTACIJA 15-25) 

 LIKOVNA KULTURA (PREZENTACIJA 26 – 33) 

HRVATSKI JEZIK (PREZENTACIJA 34 – 35) 

SAT RAZREDNIKA (PREZENTACIJA 36-40) 

MATEMATIKA (PREZENTACIJA 41-55) 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA  

 

Prezentacija 

 

HRVATSKI JEZIK(PREZENTACIJA 11-12)

SAT RAZREDNIKA (PREZENTACIJA 13-21)

PRIRODA I DRUŠTVO(PREZENTACIJA 22-39)

MATEMATIKA  (PREZENTACIJA 40-49)

GLAZBENA KULTURA

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Prezentacija

 

PRIRODA I DRUŠTVO(PREZENTACIJA 13-14)

HRVATSKI JEZIK   (PREZENTACIJA 15-16)

MATEMATIKA(PREZENTACIJA 17-23)

LIKOVNA KULTURA(PREZENTACIJA 24-31)

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Prezentacija

 

MATEMATIKA(PREZENTACIJA 12-21)

HRVATSKI JEZIK(PREZENTACIJA 22-23)

PRIRODA I DRUŠTVO(PREZENTACIJA 24)

LIKOVNA KULTURA(PREZENTACIJA 25-33)

SAT RAZREDNIKA

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Prezentacija

 

 

10. TJEDAN OD 18. DO 22. 5. 2020.

18. 5. 2020 19. 5. 2020 20. 5. 2020 21. 5. 2020 22. 5. 2020
HRVATSKI JEZIK

Književnost/ Književne vrste: Legenda o dolasku Hrvata.

MATEMATIKA

Kvadar i kocka: Kvadar

LIKOVNA KULTURA

Točka i crta – Crte prema značenju: Krasopis ili kaligrafija

PRIRODA I DRUŠTVO

Hrvati i nova domovina

LIKOVNA KULTURA

Analiza likovnog djela:

Dolazak

Hrvata, Oton Iveković

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Vježbaj s nama

 

HRVATSKI JEZIK

Književnost/ Određivanje teme u poeziji i prozi: Kralj Petar Krešimir i sokolar

Jezik: Pisanje posvojnih pridjeva izvedenih od vlastitih imena

(ponavljanje)

MATEMATIKA

Kvadar  i kocka: Kocka

PRIRODA I DRUŠTVO

Hrvati i nova domovina: Kraljevi Tomislav – prvi hrvatski kralj

LIKOVNA KULTURA

Oblikovanje na plohi – slikanje: kralj Tomislav

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK

Medijska kultura: Dokumentarni film

Vu perivoju Zrinskih –

pjesma

MATEMATIKA

Obujam kocke:

Jedinice za mjerenje obujma

PRIRODA I DRUŠTVO

Stoljetna borba za očuvanje

Samostalnost

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Vježbaj s nama

SAT RAZREDNOG ODJELA

Vrednote – Kreativnost Učiti kako učiti: Videolekcija: O osjećajima i učenju

HRVATSKI JEZIK

Još Hrvatska ni propala

Ljudevit Gaj

– narječja (ponavljanje)

Jezik: Izricanje

prošlosti, sadašnjosti i budućnosti

(ponavljanje).

Pripovijedanje

MATEMATIKA

Obujam kocke: Mjerenje obujma jediničnim kockama

PRIRODA I DRUŠTVO

Borba za hrvatski jezik

GLAZBENA KULTURA

Videolekcija: Glazbena priča

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Vježbaj s nama

SAT RAZREDNOG ODJELA

Identitet,

Ivan Kukuljević Sakcinski – začetnik hrvatskog identiteta​ 

 

HRVATSKI JEZIK

Književnost/ Određivanja teme u poeziji i prozi, vidni i slušni doživljaji:

Hrvatska, Drago Ivanišević

(domoljubna i rodoljubna pjesma)

Jezično izražavanje:

Prelijepa Naša

Samostalno stvaranje priče i opisivanje.

MATEMATIKA

Obujam kocke (ponavljanje)

Pokus za mjerenje obujma tekućina, zadaci za mudre glavice

PRIRODA I DRUŠTVO

Hrvatska u 20. stoljeću

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Vježbaj s nama

 

MATEMATIKA (PREZENTACIJA 16-28) 

PRIRODA I DRUŠTVO (PREZENTACIJA 29) 

HRVATSKI JEZIK (PREZENTACIJA  30-32) 

Domaća zadaća (PREZENTACIJA 32) 

GLAZBENA KULTURA  (PREZENTACIJA 33) 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

 

Prezentacija 

 

MATEMATIKA (PREZENTACIJA 10 – 24) 

 PRIRODA I DRUŠTVO (PREZENTACIJA 25) 

 HRVATSKI JEZIK (PREZENTACIJA 26-30) 

GLAZBENA KULTURA 

 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

SAT RAZREDNIKA (PREZENTACIJA 31-36) 

Prezentacija 

 

MATEMATIKA (PREZENTACIJA 10-20) 

HRVATSKI JEZIK (PREZENTACIJA 21-26) 

PRIRODA I DRUŠTVO (PREZENTACIJA 27) 

SAT RAZREDNIKA (PREZENTACIJA 28-33) 

Učiti kako učiti 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

 

Prezentacija 

 

MATEMATIKA (PREZENTACIJA 9 – 21) 

PRIRODA I DRUŠTVO (PREZENTACIJA 22) 

HRVATSKI JEZIK(PREZENTACIJA 23 – 24) 

LIKOVNA KULTURA (PREZENTACIJA 25 – 35) 

 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

 Prezentacija  

 

MATEMATIKA (PREZENTACIJA 12 – 25) 

PRIRODA I DRUŠTVO (PREZENTACIJA 26 – 27) 

HRVATSKI JEZIK (PREZENTACIJA 28 – 29) 

LIKOVNA KULTURA (PREZENTACIJA 30  33) 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Vježbaj s nama 

Prezentacija 

 

9. TJEDAN OD 11. DO 15. 5. 2020.

11. 5. 2020

12. 5. 2020

13. 5. 2020

14. 5. 2020

15. 5. 2020

HRVATSKI JEZIK 

Jezično izražavanje/ Pisanje – pismo 

LIKOVNA KULTURA 

Točka i crta – Crte prema značenju: Krasopis ili kaligrafija 

SAT RAZREDNIKA 

Osobni i socijalni razvoj/ Razumijevanje i prihvaćanje društvenih normi i pravila: Pišemo nevidljivo pismo 

PRIRODA I DRUŠTVO 

Nizinski krajevi RH: Povijesne i kulturne znamenitosti 

MATEMATIKA 

Izvođenje više računskih radnji: Zanimljivi zadaci 

HRVATSKI JEZIK 

Književnost/ Određivanje teme u poeziji i prozi: Skriveno blago, Nada Iveljić 

PRIRODA I DRUŠTVO 

Brežuljkasti krajevi RH: Povijesne i kulturne znamenitosti 

MATEMATIKA 

Kocka: Geometrijsko mišljenje i prostorni zor 

LIKOVNA KULTURA 

Volumeni i masa u prostoru – Arhitektura i urbanizam: Dvorac

MATEMATIKA 

Izvođenje više računskih radnji 

HRVATSKI JEZIK 

Književnost/ Odnosi među likovima: Tajna šumske kolibe, Nada Iveljić 

PRIRODA I DRUŠTVO 

Gorski krajevi RH: Povijesne i kulturne znamenitosti 

SAT RAZREDNIKA 

Učiti kako učiti: Postavljanje ciljeva učenja 

 GLAZBENA KULTURA 

Videolekcija – Nota po nota

PRIRODA I DRUŠTVO 

Primorski krajevi RH: Povijesne i kulturne znamenitosti 

HRVATSKI JEZIK 

Književnost/ Redoslijed događaja Maslina i golub, Palma Katalinić 

MATEMATIKA 

Pisano množenje i dijeljenje višeznamenkastog broja jednoznamenkastim i dvoznamenkastim 

PRIRODA I DRUŠTVO 

Brežuljkasti, nizinski, primorski i gorski krajevi RG – ponavljanje 

HRVATSKI JEZIK 

Književnost/ Personifikacija: Riječi, Zlata Kolarić – Kišur 

MATEMATIKA 

Dijelovi ravnine; Mjerenje duljina i površina – ponavljanje 

LIKOVNA KULTURA 

Ploha – jedinstvo boja, oblika, veličina: motiv po izboru

 

HRVATSKI JEZIK(PREZENTACIJA 11 – 12) 

PRIRODA I DRUŠTVO(PREZENTACIJA 13) 

MATEMATIKA(PREZENTACIJA 14 – 29) 

LIKOVNA KULTURA(PREZENTACIJA 30 41) 

SAT RAZREDNIKA (PREZENTACIJA 42 – 45)

Prezentacija 

 

PRIRODA I DRUŠTVO(PREZENTACIJA 13 – 29) 

HRVATSKI JEZIK(PREZENTACIJA 30 – 31) 

MATEMATIKA(PREZENTACIJA 32 – 39) 

Prezentacija 

 

MATEMATIKA(PREZENTACIJA 11 – 20) 

 HRVATSKI JEZIK(PREZENTACIJA 20 – 21) 

PRIRODA I DRUŠTVO (PREZENTACIJA 22 – 47) 

SAT RAZREDNIKA  

GLAZBENA KULTURA 

Prezentacija 

 

HRVATSKI JEZIK (PREZENTACIJA 12-13) 

PRIRODA I DRUŠTVO (PREZENTACIJA 14-28) 

 MATEMATIKA(PREZENTACIJA 29-38)  

 LIKOVNA KULTURA(PREZENTACIJA 39-49) 

 Prezentacija

 

HRVATSKI JEZIK(PREZENTACIJA 14 – 20) 

LIKOVNA KULTURA  (PREZENTACIJA 21 – 29) 

SAT RAZREDNIKA (PREZENTACIJA 30 – 35) 

PRIRODA I DRUŠTVO(PREZENTACIJA 36-53) 

 MATEMATIKA 

 Prezentacija

 

8. TJEDAN OD 4. DO 8.5. 2020.

4.5.2020

5.5.2020

6.5..2020

7.5.2020

8.5.2020

HRVATSKI JEZIK 

Književnost/ Ritam u pjesmi: Zagreb, Drago Ivanišević 

PRIRODA I DRUŠTVO 

Nizinski krajevi RH: Naselja nizinskih krajeva  

MATEMATIKA 

Izvođenje više računskih radnji 

LIKOVNA KULTURA 

Plošno istanjena masa, prostorno oblikovanje – modeliranje i građenje: Licitarsko srce, papir-plastika 

SAT RAZREDNIKA 

Učiti kako učiti: Vrijeme za učenje 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Vježbaj s nama 

PRIRODA I DRUŠTVO 

Brežuljkasti krajevi RH: Naselja brežuljkastih krajeva  

HRVATSKI JEZIK 

Jezik: Pisanje posvojnih pridjeva izvedenih od vlastitih imena 

MATEMATIKA 

Pisano množenje i dijeljenje jednoznamenkastim i dvoznamenkastim brojevima 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Vježbaj s nama 

HRVATSKI JEZIK 

Književnost/ Odnosi među likovima: Heidi, Johanna Spyri 

PRIRODA I DRUŠTVO 

Gorski krajevi RH: Naselja gorskih krajeva  

MATEMATIKA 

Trokut 

SAT RAZREDNIKA 

Osobni i socijalni razvoj: Dijalog 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Vježbaj s nama 

GLAZBENA KULTURA 

Izvođenje glazbe: Gost u nastavi Nikša Bratoš predstavlja gitaru 

HRVATSKI JEZIK 

Književnost/ Određivanje teme u poeziji i prozi: Najljepše je na Hvaru, prema tekstu Gustava Krkleca 

PRIRODA I DRUŠTVO 

Primorski krajevi RH: Naselja primorskih krajeva  

LIKOVNA KULTURA 

Volumeni i masa u prostoru/ Arhitektura i urbanizam: Kažun 

MATEMATIKA 

Izvođenje više računskih radnji  

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Vježbaj s nama 

HRVATSKI JEZIK 

Književnost/ Književne vrste: Zanimanje – mama, Ksenija Grozdanić 

LIKOVNA KULTURA 

Boja – Kompozicija i nijanse boja: Moja majka – portret 

MATEMATIKA 

Izvođenje više računskih radnji 

PRIRODA I DRUŠTVO 

Naselja svih krajeva RHponavljanje 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Vježbaj s nama 

 

HRVATSKI JEZIK

LIKOVNA KULTURA

MATEMATIKA

PRIRODA I DRUŠTVO

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Prezentacija

 

GLAZBENA KULTURA(PREZENTACIJA 15-16) 

HRVATSKI JEZIK(PREZENTACIJA 17-18) 

PRIRODA I DRUŠTVO(PREZENTACIJA 19-20) 

LIKOVNA KULTURA(PREZENTACIJA 21-28) 

MATEMATIKA(PREZENTACIJA 29-34) 

 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Prezentacija  07_05_HRT3_4_ razred

 

HRVATSKI JEZIK(PREZENTACIJA 16-19) 

PRIRODA I DRUŠTVO(PREZENTACIJA 20-21) 

MATEMATIKA(PREZENTACIJA 22-33) 

SAT RAZREDNIKA(PREZENTACIJA 34-41) 

 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Prezentacija

 

PRIRODA I DRUŠTVO(PREZENTACIJA 17-18) 

HRVATSKI JEZIK(PREZENTACIJA 19-29) 

MATEMATIKA(PREZENTACIJA 32-45) 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

 Prezentacija

 

HRVATSKI JEZIK(PREZENTACIJA 20-22) 

 PRIRODA I DRUŠTVO(PREZENTACIJA 23-24) 

MATEMATIKA(PREZENTACIJA 25 28) 

 LIKOVNA KULTURA(PREZENTACIJA 29-37) 

 SAT RAZREDNIKA 

 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Prezentacija

 

7. TJEDAN OD 27. DO 30. 4. 2020.

27. 4. 2020. 28. 4. 2020. 29. 4. 2020. 30. 4. 2020. 1. 5. 2020.
HRVATSKI JEZIK

Književnost/ Određivanje teme u poeziji i prozi: Sretna sjemenka, Stjepan Lice

PRIRODA I DRUŠTVO

Gospodarstvo nizinskih krajeva RH

MATEMATIKA

Pisano dijeljenje

SAT RAZREDNIKA

Poduzetništvo: Promišljaj poduzetnički!

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Vježbajmo zajedno

HRVATSKI JEZIK

Književnost/ Vidni i slušni doživljaj: Moja Podravina, M. Dolenec Dravski

PRIRODA I DRUŠTVO

Gospodarstvo brežuljkastih krajeva RH

MATEMATIKA

Izvođenje više računskih radnji

LIKOVNA KULTURA

Boja – Kontrast i dominacija boja, oblika, veličina: Digitalna fotografija

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Vježbajmo zajedno

HRVATSKI JEZIK

Jezično izražavanje/ Izražajno čitanje: Zajedničke plesne igre, Maja Đurinović

PRIRODA I DRUŠTVO

Gospodarstvo gorskih krajeva RH

MATEMATIKA

Izvođenje više računskih radnji

SAT RAZREDNIKA

Uz Međunarodni dan plesa – gost u nastavi: Maja Đurinović

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Vježbajmo zajedno

HRVATSKI JEZIK

Književnost/ Dijelovi teksta: Čije je more, Jadranka Klepac

PRIRODA I DRUŠTVO

Gospodarstvo primorskih krajeva RH

MATEMATIKA

Pisano množenje i dijeljenje višeznamenkastoga broja dvoznamenkastim brojem

LIKOVNA KULTURA

Volumeni i masa u prostoru/ Oblici i funkcije: Ukrasni i/ili uporabni predmeti (glinamol)

SAT RAZREDNIKA

Građanski odgoj i obrazovanje/ Uz Praznik rada: Ljudska prava

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Vježbajmo zajedno

 

NERADNI DAN

HRVATSKI JEZIK(PREZENTACIJA 22-23) 

PRIRODA I DRUŠTVO(PREZENTACIJA  24 – 36) 

MATEMATIKA(PREZENTACIJA 37-42) 

LIKOVNA KULTURA(PREZENTACIJA 42 – 48) 

SAT RAZREDNIKA(PREZENTACIJA 50 – 55) 

 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

UČITI KAKO UČITI – videolekcija 

Prezentacija 

 

HRVATSKI JEZIK(PREZENTACIJA 12-18) 

PRIRODA I DRUŠTVO (PREZENTACIJA 19 – 29) 

MATEMATIKA (PREZENTACIJA 30- 37) 

SAT RAZREDNIKA (PREZENTACIJA 38-39) 

 GLAZBENA KULTURA 

 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

 Prezentacija 

 

 

HRVATSKI JEZIK  

PRIRODA I DRUŠTVO 

MATEMATIKA 

LIKOVNA KULTURA 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Prezentacija 28_4_HRT3_4_ razred

HRVATSKI JEZIK 

PRIRODA I DRUŠTVO 

MATEMATIKA 

SAT RAZREDNIKA 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Prezentacija 27_4_HRT3_4_ razred

 

6. TJEDAN OD 20. DO 24.4. 2020.

20.4.2020

21.4.2020

22.4.2020

23.4.2020

24.4.2020

PRIRODA I DRUŠTVO 

Nizinski krajevi RH: Prirodno-zemljopisni uvjeti nizinskih krajeva RH 

HRVATSKI JEZIK 

Jezično izražavanje/ Opisivanje: Na Dravi, Jagoda Tuhelka 

MATEMATIKA 

Pisano dijeljenje dvoznamenkastim brojem 

LIKOVNA KULTURA 

Oblikovanje na plohi – crtanje/ Površina – Teksture: Dizajn tkanine 

HRVATSKI JEZIK 

Jezik/ Izricanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti: Proljeće u Zagorju, Gustav Krklec 

PRIRODA I DRUŠTVO 

Brežuljkasti krajevi RH: Prirodno-zemljopisni uvjeti brežuljkastih krajeva RH 

MATEMATIKA 

Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja dvoznamenkastim brojem 

PRIRODA I DRUŠTVO 

Gorski krajevi RH: Prirodno-zemljopisni uvjeti gorskih krajeva RH 

HRVATSKI JEZIK 

Književnost: Vuk (uz Dan hrvatske knjige) 

MATEMATIKA 

Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja dvoznamenkastim brojem 

GLAZBENA KULTURA 

Slušanje i upoznavanje glazbe/ Folklorna glazba Like: Oj Otočcu, ti selo na brigu (ansambl LADO) 

HRVATSKI JEZIK 

Jezično izražavanje/ Opisivanje: Prvi put vidjeti more, Slavko Kolar 

PRIRODA I DRUŠTVO 

Primorski krajevi RH: Prirodno-zemljopisni uvjeti primorskih krajeva RH 

MATEMATIKA 

Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja jednoznamenkastim i dvoznamenkastim brojem 

SAT RAZREDNIKA 

Učiti kako učiti: Kako bolje, brže i lakše učiti (origami ponavljalice + savjeti dr. sc. Borisa Jokića) 

PRIRODA I DRUŠTVO 

Prirodno-zemljopisni uvjeti svih krajeva RH 

HRVATSKI JEZIK 

Jezik: Imenice 

LIKOVNA KULTURA 

Volumeni i masa u prostoru/ Arhitektura i urbanizam: Grad – prijatelj djece 

MATEMATIKA 

Opseg i površina pravokutnika i kvadrata, Razvrstavanje i prikazivanje podataka: Matematika u arhitekturi 

PRIRODA I DRUŠTVO (PREZENTACIJA 9-26)

HRVATSKI JEZIK (PREZENTACIJA 27-36)

LIKOVNA KULTURA (PREZENTACIJA 36-44)

  MATEMATIKA (PREZENTACIJA 46-63)

Prezentacija 

 

HRVATSKI JEZIK (PREZENTACIJA 9 – 14)

PRIRODA I DRUŠTVO (PREZENTACIJA 15 – 26)

MATEMATIKA (PREZENTACIJA  27 – 34)

SAT RAZREDNIKA (PREZENTACIJA 35 – 40)

Prezentacija 

 

PRIRODA I DRUŠTVO (PREZENTACIJA 26-40)

HRVATSKI JEZIK (PREZENTACIJA – 41-45)

MATEMATIKA (PREZENTACIJA 46-56)

GLAZBENA KULTURA

Prezentacija 

 

HRVATSKI JEZIK (PREZENTACIJA 9 – 19)

PRIRODA I DRUŠTVO (PREZENTACIJA  20 – 30)

MATEMATIKA (PREZENTACIJA  31 – 39)

Prezentacija 

 

PRIRODA I DRUŠTVO (PREZENTACIJA 16-31)

HRVATSKI JEZIK (PREZENTACIJA 32 – 33)

MATEMATIKA (PREZENTACIJA 34-39)

LIKOVNA KULTURA

GLAZBENA KULTURA (PREZENTACIJA 54-56)

Prezentacija 20_4_HRT3_4_ razred

 

HRVATSKI JEZIK (PREZENTACIJA 16-18)

PRIRODA I DRUŠTVO (PREZENTACIJA 19-35)

MATEMATIKA (PREZENTACIJA 36-40)

LIKOVNA KULTURA (PREZENTACIJA 41 – 47)

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

 Prezentacija 17_4_HRT3_4_razred

 

HRVATSKI JEZIK

PRIRODA I DRUŠTVO

MATEMATIKA

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

PREZENTACIJA 16_4_HRT3_4_razred

 

HRVATSKI JEZIK

PRIRODA I DRUŠTVO

MATEMATIKA

SAT RAZREDNIKA

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

PREZENTACIJA 15_4_HRT3_4_razred

 

HRVATSKI JEZIK Jezik/ Književni jezik i zavičajni govor ( PREZENTACIJA 12 – 17)

PRIRODA I DRUŠTVO Prirodne posebnosti Republike Hrvatske: Naši nacionalni parkovi (PREZENTACIJA 18 – 28)

MATEMATIKA Prikupljanje, razvrstavanje i prikazivanje podataka

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

PREZENTACIJA 14_4_HRT3_4_razred

 

4. TJEDAN OD 6. DO 10.4. 2020.

6.4.2020

7.4.2020

8.4.2020

9.4.2020

10.4.2020

HRVATSKI JEZIK  Kniiževnost/Književne vrste: Basna “Kako su se jazavac i zec sudili”, narodna

PRIRODA I DRUŠTVO Život životinja/ Međusobna ovisnost biljaka i životinja: Hranidbeni lanac

LIKOVNA KULTURA  Volumeni i masa u prostoru: kompozicija oblika

MATEMATIKA  Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja dvoznamenkastim brojem (240 : 20)

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA  Vježbaj s nama

GLAZBENA KULTURA Slušanje i upoznavanje glazbe: Karneval životinja, Camille Saint-Saens

PRIRODA I DRUŠTVO Travnjak

MATEMATIKA Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja dvoznamenkastim brojem

HRVATSKI JEZIK Književnost/ Odnosi među likovima: Nije kriv, Nada Iveljić

SAT RAZREDNIKA Uz svjetski dan zdravlja: Odgovorno ponašanje prema vlastitom zdravlju

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK Književnost/ Uvod, zaplet i rasplet u priči: Od stabla šuma, Nada Iveljić

PRIRODA I DRUŠTVO Šuma

LIKOVNA KULTURA Točka i crta – Kompozicija: Stablo/ Šuma (tuš)

MATEMATIKA Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja dvoznamenkastim brojem

SAT RAZREDNIKA Mentalno i socijalno zdravlje: Strah

TJELESNA I ZDRAVSTVENA Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK Jezično izražavanje/ Sažimanje tekstova: Mi smo zemlja s tisuću otoka, znanstveno-popularni tekst

PRIRODA I DRUŠTVO More

MATEMATIKA  Mjerenje površina

Kreativni kutak: Izrada uskršnjih košarica od kvadratne mreže

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA  Vježbaj s nama

NERADNI DAN

 

HRVATSKI JEZIK Jezično izražavanje/Sažimanje tekstova: Mi smo zemlja s tisuću otoka, znanstveno-popularni tekst (PREZENTACIJA  7 – 14)

PRIRODA I DRUŠTVO More (PREZENTACIJA 15 – 23)

MATEMATIKA Mjerenje površina (PREZENTACIJA 24 – 29)

KREATIVNI KUTAK Izrada uskršnjih košarica od kvadratne mreže (PREZENTACIJA 30 – 35)

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

PREZENTACIJA 9_4_HRT3_4_razred

HRVATSKI JEZIK Književnost/ Uvod, zaplet i rasplet u priči: Od stabla šuma, Nada Iveljić (PREZENTACIJA7-15)

PRIRODA I DRUŠTVO Šuma (PREZENTACIJA 16-30)

LIKOVNA KULTURA Točka i crta – Kompozicija: Stablo/ Šuma (tuš) (PREZENTACIJA 31-35)

MATEMATIKA Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja dvoznamenkastim brojem (PREZENTACIJA 36-42)

SAT RAZREDNIKA Mentalno i socijalno zdravlje: Strah (PREZENTACIJA 43-46)

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

PREZENTACIJA 8_4_HRT3_4_razred

PRIRODA I DRUŠTVO Travnjak (PREZENTACIJA 8 – 19) 

MATEMATIKA Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja dvoznamenkastim brojem (PREZENTACIJA 20 – 29) 

HRVATSKI JEZIK Književnost/ Odnosi među likovima 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURAVježbaj s nama 

PREZENTACIJA 7_4_HRT3_4_razred

HRVATSKI JEZIK Književnost/ Književne vrste: Basna “Kako su se jazavac i zec sudili”, narodna basna

  1. Iz basne prepišite upravni govor. Prisjetite se svih pravila pisanja upravnog govora!
  2. Pokušajte osmisliti drugačiji tijek radnje u basni. Započnite s promjenama od dijela kada jazavac i zec dođu k lisici. Nemojte zaboraviti da basna mora imati pouku na kraju.

PRIRODA I DRUŠTVO Život životinja/ Međusobna ovisnost biljaka i životinja: Hranidbeni lanac 

LIKOVNA KULTURA Volumeni i masa u prostoru: kompozicija oblika (Prezentacija 27-28)  

MATEMATIKA Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja dvoznamenkastim brojem (240 : 20) (Prezentacija 29 – 37) 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama  

GLAZBENA KULTURA Slušanje i upoznavanje glazbe: Karneval životinja, Camille Saint-Saens (Prezentacija 38 – 41)  

PREZENTACIJA 6_4_HRT3_4_razred

 

3. TJEDAN OD 30.3. DO 3.4. 2020.

30.3.2020.

31.3.2020.

1.4.2020.

2.4.2020.

3.4.2020.

HRVATSKI JEZIK Književnost/ Tema u poeziji; Vidni i slušni doživljaj: Knjiga o proljeću, Nevenka Videk; Književnost/ Ritam u pjesmi: Činkvina

PRIRODA I DRUŠTVO Prirodne posebnosti RH: Samonikle i zaštićene biljke u RH

LIKOVNA KULTURA Oblikovanje na plohi – slikanje/ Boja – kompozicija i nijanse boja: Perunika (iris)

MATEMATIKA Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

MATEMATIKA Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

PRIRODA I DRUŠTVO Prirodno – zemljopisni uvjeti nizinskih krajeva RH

LIKOVNA KULTURA Doživljaj likovnog umjetničkog djela: povezivanje osobnog doživljaja, likovnog jezika i teme djela

HRVATSKI JEZIK Književnost/ Određivanje teme u poeziji i prozi: Biljke kao inspiracija u književnosti

GLAZBENA KULTURA Slušanje i upoznavanje glazbe: Folklorna glazba Slavonije i Baranje

HRVATSKI JEZIK Jezično izražavanje: Sporazumijevanje; Izražajno čitanje: Šaljivi anagrami i pjesme; Reklamna poruka; Anegdota

PRIRODA I DRUŠTVO Čovjek: (šaljivi) čovjekov život i uloga u zajednici

MATEMATIKA (šaljivi) brojevi do milijun

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

MATEMATIKA Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem

PRIRODA I DRUŠTVO Život životinja

HRVATSKI JEZIK Književnost/ Vidni i slušni doživljaj: Međunarodni dan dječje knjige uz Regoča I. B. Mažurnić i eLektire

GLAZBENA KULTURA Slušanje i upoznavanje glazbe: U pećini gorskoga kralja

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK Jezično izražavanje/ Izražajno čitanje: Izslovana miješa, Zvonimir Balog; Stvaramo kaligrame

PRIRODA I DRUŠTVO Život životinja

MATEMATIKA Opseg pravokutnika i kvadrata; Pisano množenje višeznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

 

HRVATSKI JEZIK 

PRIRODA I DRUŠTVOŽivot životinja 

MATEMATIKAOpseg pravokutnika i kvadrata

LIKOVNA KULTURA Kompozicija/rekompozicija fotografija iz časopisa (Prezentacija 38-40) 

GLAZBENA KULTURA 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama 

Prezentacija 3_4_HRT3_4_razred

MATEMATIKA Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem (Prezentacija 7 – 13) 

PRIRODA I DRUŠTVO    

HRVATSKI JEZIK Međunarodni dan dječje knjige (Prezentacija 26-36) 

GLAZBENA KULTURA 

 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama 

Prezentacija 2_4_HRT3_4_razred

HRVATSKI JEZIK  Književnost/ Dijelovi pjesme: Šala prvotravanjska, Milijana Kovačević, Jezično izražavanje/ Stvaralačko pisanje – sastavak: Šaljivi stihovi

MATEMATIKA Pisano dijeljenje

LIKOVNA KULTURA Analiza likovnih radova učiteljica

TZK Vježbaj s nama

DOMAĆA ZADAĆA:

PREZENTACIJA 1_4_HRT3_4_razred

MATEMATIKA Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama  

PRIRODA I DRUŠTVOPrirodno – zemljopisni uvjeti nizinskih krajeva RH 

LIKOVNA KULTURA Doživljaj likovnog umjetničkog djela: povezivanje osobnog doživljaja, likovnog jezika i teme djela 

HRVATSKI JEZIK Književnost/ Određivanje teme u poeziji i prozi: Biljke kao inspiracija u književnosti NadaIveljić, Pšenica

GLAZBENA KULTURA Slušanje i upoznavanje glazbe: Folklorna glazba Slavonije i Baranje 

Prezentacija 31_3_HRT3_4_razred

HRVATSKI JEZIK    

PRIRODA I DRUŠTVO Prirodne posebnosti RH: Samonikle i zaštićene biljke u RH

LIKOVNA KULTURA  Oblikovanje na plohi – slikanje/ Boja – kompozicija i nijanse boja: Perunika (iris)

MATEMATIKA 

Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

Prezentacija 30_3_2020_HRT3_4_razred

 

23.3.2020.

24.3.2020.

25.3.2020.

26.3.2020.

27.3.2020.

SAT RAZREDNIKA Upotreba IKT-a: Čuvanje osobnih podataka

PRIRODA I DRUŠTVO Voda-uvjet života: Kruženje vode u prirodi

HRVATSKI JEZIK Književnost: Vidni i slušni  doživljaj “Što se od vode pravi” Z. Balog; Medijska kultura: Služenje rječnikom i pravopisom

MATEMATIKA Pisano množenje višekratnika brojeva 10 i 100; Opseg kvadrata i pravokutnika  

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

LIKOVNA KULTURA Oblikovanje na plohi – slikanje: Kompozicija boja

PRIRODA I DRUŠTVO Sunce i zrak – uvjeti života

HRVATSKI JEZIK Književnost: Sunce i Vjetar, Ezop; Jezik: Upravni i neupravni govor

LIKOVNA KULTURA Oblikovanje na plohi – slikanje: Kontrast toplo – hladno

MATEMATIKA Mjerenje površina: Kvadratna mreža

SAT RAZREDNIKA Poduzetništvo: Financijska pismenost

SAT RAZREDNIKA Poduzetništvo: Financijska pismenost

MATEMATIKA Pisano množenje višeznamenkastog dvoznamenkastim brojem; Opseg pravokutnika i kvadrata; Kvadratna mreža – uvježbavanje i ponavljanje nastavnih sadržaja

HRVATSKI JEZIK Književnost: Književne vrste – legende

PRIRODA I DRUŠTVO Tlo – uvjet života

HRVATSKI JEZIK Jezik: Upravni i neupravni govor

SAT RAZREDNIKA Obilježavamo Europski tjedan novca: Lica s naših novčanica (kreativni zadatak)

PRIRODA I DRUŠTVO Život biljke

MATEMATIKA Pisano množenje višeznamenkastog dvoznamenkastim brojem – zadatci riječima

PRIRODA I DRUŠTVO Brinem se o čistoći okoliša

MATEMATIKA Pisano množenje višeznamenkastog broja; Površina pravokutnika i kvadrata

HRVATSKI JEZIK Književnost: Određivanje teme u poeziji i prozi: Priča o vodovodu koji je pjevao u operi

GLAZBENA KULTURA Slušanje i upoznavanje glazbe: Koncert u mom domu

LIKOVNA KULTURA Volumeni i masa u prostoru: Kompozicija oblika – Diorama

Kazalište, obilježavamo Svjetski dan kazališta

Matific

HRVATSKI JEZIK Kazalište: obilježavamo Svjetski dan kazališta

PRIRODA I DRUŠTVO Brinem se o čistoći okoliša

MATEMATIKA  Pisano množenje višeznamenkastog broja: Zadatci zadani riječima (pogledaj u prezentaciji). Površina pravokutnika i kvadrata: Mjerne jedinice za površinu (pogledaj u prezentaciji)

GLAZBENA KULTURA Slušanje i upoznavanje glazbe: Koncert u mom domu (pogledaj u prezentaciji)

LIKOVNA KULTURA Volumeni i masa u prostoru: Kompozicija oblika – Diorama (pogledaj u prezentaciji)

Prezentacija 27_3_2020_HRT3_4_razred

HRVATSKI JEZIK Upravni i neupravni govor

PRIRODA I DRUŠTVO  Vrste biljaka

MATEMATIKA  Rješavanje zadataka zadanih riječima

Domaća zadaća:

Prezentacija 26_3_2020_HRT3_4_razred

MEĐUPREDMETNE TEME (IKT, Osobni i socijalni razvoj, Poduzetništvo, Građanski odgoj, Učiti kako učiti)

MATEMATIKA Rješavamo zadatke riječima, Zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje  – Prezentacija

HRVATSKI JEZIK Vrijeme je za priču: Legende

PRIRODA I DRUŠTVO Tlo kao uvjet života.

Prezentacija 25_3_2020_HRT3_4_razred

PRIRODA I DRUŠTVO

 HRVATSKI JEZIK Ezop, Vjetar i sunce, basna 

MATEMATIKA 

Europski tjedan novca 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama    

Prezentacija

SAT RAZREDNIKA Zaštitimo naše osobne podatke!, Obilježavamo Europski tjedan novca od 23. do 27. ožujka   

PRIRODA I DRUŠTVO Voda i uvjeti života 

HRVATSKI JEZIK Zvonimir Balog, Što se od vode pravi

MATEMATIKA Množenje brojeva višekratnicima brojeva 10 i 100 

 LIKOVNA KULTURA Mondrian, Ritam likova i kompozicija  

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA  Vježbajmo zajedno 

Prezentacija

HRVATSKI JEZIK Korištenje rječnika i pravopisa, Kutak za čitanje: Nada Iveljić, Kako se igra voda (uz Svjetski dan voda) 

PRIRODA I DRUŠTVO 

MATEMATIKA Zadatci riječima (pisano množenje i dijeljenje) 

TJELESNA I ZDRAVTVENA KULTURA Vježbaj s nama  

Prezentacija – objedinjeno

HRVATSKI JEZIK

MATEMATIKA

PRIRODA I DRUŠTVO

LIKOVNA KULTURA Naslikajte vaš doživljaj proljeća optičkim miješanjem boja.

PRIRODA I DRUŠTVO

HRVATSKI JEZIK 

MATEMATIKA

HRVATSKI JEZIK 

MATEMATIKA

PRIRODA I DRUŠTVO

Domaća zadaća:

Hrvatski jezik 

Matematika

 

 

Množenje višeznamenkastih brojeva dvoznamenkastim 

Obitelj i dječja prava