Razredna nastava 4. razred

Raspored i radni materijali

30.3.2020.

31.3.2020.

1.4.2020.

2.4.2020.

3.4.2020.

HRVATSKI JEZIK Književnost/ Tema u poeziji; Vidni i slušni doživljaj: Knjiga o proljeću, Nevenka Videk; Književnost/ Ritam u pjesmi: Činkvina

PRIRODA I DRUŠTVO Prirodne posebnosti RH: Samonikle i zaštićene biljke u RH

LIKOVNA KULTURA Oblikovanje na plohi – slikanje/ Boja – kompozicija i nijanse boja: Perunika (iris)

MATEMATIKA Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

MATEMATIKA Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

PRIRODA I DRUŠTVO Prirodno – zemljopisni uvjeti nizinskih krajeva RH

LIKOVNA KULTURA Doživljaj likovnog umjetničkog djela: povezivanje osobnog doživljaja, likovnog jezika i teme djela

HRVATSKI JEZIK Književnost/ Određivanje teme u poeziji i prozi: Biljke kao inspiracija u književnosti

GLAZBENA KULTURA Slušanje i upoznavanje glazbe: Folklorna glazba Slavonije i Baranje

HRVATSKI JEZIK Jezično izražavanje: Sporazumijevanje; Izražajno čitanje: Šaljivi anagrami i pjesme; Reklamna poruka; Anegdota

PRIRODA I DRUŠTVO Čovjek: (šaljivi) čovjekov život i uloga u zajednici

MATEMATIKA (šaljivi) brojevi do milijun

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

MATEMATIKA Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem

PRIRODA I DRUŠTVO Život životinja

HRVATSKI JEZIK Književnost/ Vidni i slušni doživljaj: Međunarodni dan dječje knjige uz Regoča I. B. Mažurnić i eLektire

GLAZBENA KULTURA Slušanje i upoznavanje glazbe: U pećini gorskoga kralja

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

HRVATSKI JEZIK Jezično izražavanje/ Izražajno čitanje: Izslovana miješa, Zvonimir Balog; Stvaramo kaligrame

PRIRODA I DRUŠTVO Život životinja

MATEMATIKA Opseg pravokutnika i kvadrata; Pisano množenje višeznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

 

HRVATSKI JEZIK 

PRIRODA I DRUŠTVOŽivot životinja 

MATEMATIKAOpseg pravokutnika i kvadrata

LIKOVNA KULTURA Kompozicija/rekompozicija fotografija iz časopisa (Prezentacija 38-40) 

GLAZBENA KULTURA 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama 

Prezentacija 3_4_HRT3_4_razred

MATEMATIKA Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem (Prezentacija 7 – 13) 

PRIRODA I DRUŠTVO    

HRVATSKI JEZIK Međunarodni dan dječje knjige (Prezentacija 26-36) 

GLAZBENA KULTURA 

 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama 

Prezentacija 2_4_HRT3_4_razred

HRVATSKI JEZIK  Književnost/ Dijelovi pjesme: Šala prvotravanjska, Milijana Kovačević, Jezično izražavanje/ Stvaralačko pisanje – sastavak: Šaljivi stihovi

MATEMATIKA Pisano dijeljenje

LIKOVNA KULTURA Analiza likovnih radova učiteljica

TZK Vježbaj s nama

DOMAĆA ZADAĆA:

PREZENTACIJA 1_4_HRT3_4_razred

MATEMATIKA Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama  

PRIRODA I DRUŠTVOPrirodno – zemljopisni uvjeti nizinskih krajeva RH 

LIKOVNA KULTURA Doživljaj likovnog umjetničkog djela: povezivanje osobnog doživljaja, likovnog jezika i teme djela 

HRVATSKI JEZIK Književnost/ Određivanje teme u poeziji i prozi: Biljke kao inspiracija u književnosti NadaIveljić, Pšenica

GLAZBENA KULTURA Slušanje i upoznavanje glazbe: Folklorna glazba Slavonije i Baranje 

Prezentacija 31_3_HRT3_4_razred

HRVATSKI JEZIK    

PRIRODA I DRUŠTVO Prirodne posebnosti RH: Samonikle i zaštićene biljke u RH

LIKOVNA KULTURA  Oblikovanje na plohi – slikanje/ Boja – kompozicija i nijanse boja: Perunika (iris)

MATEMATIKA 

Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

Prezentacija 30_3_2020_HRT3_4_razred

 

23.3.2020.

24.3.2020.

25.3.2020.

26.3.2020.

27.3.2020.

SAT RAZREDNIKA Upotreba IKT-a: Čuvanje osobnih podataka

PRIRODA I DRUŠTVO Voda-uvjet života: Kruženje vode u prirodi

HRVATSKI JEZIK Književnost: Vidni i slušni  doživljaj “Što se od vode pravi” Z. Balog; Medijska kultura: Služenje rječnikom i pravopisom

MATEMATIKA Pisano množenje višekratnika brojeva 10 i 100; Opseg kvadrata i pravokutnika  

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama

LIKOVNA KULTURA Oblikovanje na plohi – slikanje: Kompozicija boja

PRIRODA I DRUŠTVO Sunce i zrak – uvjeti života

HRVATSKI JEZIK Književnost: Sunce i Vjetar, Ezop; Jezik: Upravni i neupravni govor

LIKOVNA KULTURA Oblikovanje na plohi – slikanje: Kontrast toplo – hladno

MATEMATIKA Mjerenje površina: Kvadratna mreža

SAT RAZREDNIKA Poduzetništvo: Financijska pismenost

SAT RAZREDNIKA Poduzetništvo: Financijska pismenost

MATEMATIKA Pisano množenje višeznamenkastog dvoznamenkastim brojem; Opseg pravokutnika i kvadrata; Kvadratna mreža – uvježbavanje i ponavljanje nastavnih sadržaja

HRVATSKI JEZIK Književnost: Književne vrste – legende

PRIRODA I DRUŠTVO Tlo – uvjet života

HRVATSKI JEZIK Jezik: Upravni i neupravni govor

SAT RAZREDNIKA Obilježavamo Europski tjedan novca: Lica s naših novčanica (kreativni zadatak)

PRIRODA I DRUŠTVO Život biljke

MATEMATIKA Pisano množenje višeznamenkastog dvoznamenkastim brojem – zadatci riječima

PRIRODA I DRUŠTVO Brinem se o čistoći okoliša

MATEMATIKA Pisano množenje višeznamenkastog broja; Površina pravokutnika i kvadrata

HRVATSKI JEZIK Književnost: Određivanje teme u poeziji i prozi: Priča o vodovodu koji je pjevao u operi

GLAZBENA KULTURA Slušanje i upoznavanje glazbe: Koncert u mom domu

LIKOVNA KULTURA Volumeni i masa u prostoru: Kompozicija oblika – Diorama

Kazalište, obilježavamo Svjetski dan kazališta

Matific

HRVATSKI JEZIK Kazalište: obilježavamo Svjetski dan kazališta

PRIRODA I DRUŠTVO Brinem se o čistoći okoliša

MATEMATIKA  Pisano množenje višeznamenkastog broja: Zadatci zadani riječima (pogledaj u prezentaciji). Površina pravokutnika i kvadrata: Mjerne jedinice za površinu (pogledaj u prezentaciji)

GLAZBENA KULTURA Slušanje i upoznavanje glazbe: Koncert u mom domu (pogledaj u prezentaciji)

LIKOVNA KULTURA Volumeni i masa u prostoru: Kompozicija oblika – Diorama (pogledaj u prezentaciji)

Prezentacija 27_3_2020_HRT3_4_razred

HRVATSKI JEZIK Upravni i neupravni govor

PRIRODA I DRUŠTVO  Vrste biljaka

MATEMATIKA  Rješavanje zadataka zadanih riječima

Domaća zadaća:

Prezentacija 26_3_2020_HRT3_4_razred

MEĐUPREDMETNE TEME (IKT, Osobni i socijalni razvoj, Poduzetništvo, Građanski odgoj, Učiti kako učiti)

MATEMATIKA Rješavamo zadatke riječima, Zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje  – Prezentacija

HRVATSKI JEZIK Vrijeme je za priču: Legende

PRIRODA I DRUŠTVO Tlo kao uvjet života.

Prezentacija 25_3_2020_HRT3_4_razred

PRIRODA I DRUŠTVO

 HRVATSKI JEZIK Ezop, Vjetar i sunce, basna 

MATEMATIKA 

Europski tjedan novca 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Vježbaj s nama    

Prezentacija

SAT RAZREDNIKA Zaštitimo naše osobne podatke!, Obilježavamo Europski tjedan novca od 23. do 27. ožujka   

PRIRODA I DRUŠTVO Voda i uvjeti života 

HRVATSKI JEZIK Zvonimir Balog, Što se od vode pravi

MATEMATIKA Množenje brojeva višekratnicima brojeva 10 i 100 

 LIKOVNA KULTURA Mondrian, Ritam likova i kompozicija  

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA  Vježbajmo zajedno 

Prezentacija

HRVATSKI JEZIK Korištenje rječnika i pravopisa, Kutak za čitanje: Nada Iveljić, Kako se igra voda (uz Svjetski dan voda) 

PRIRODA I DRUŠTVO 

MATEMATIKA Zadatci riječima (pisano množenje i dijeljenje) 

TJELESNA I ZDRAVTVENA KULTURA Vježbaj s nama  

Prezentacija – objedinjeno

HRVATSKI JEZIK

MATEMATIKA

PRIRODA I DRUŠTVO

LIKOVNA KULTURA Naslikajte vaš doživljaj proljeća optičkim miješanjem boja.

PRIRODA I DRUŠTVO

HRVATSKI JEZIK 

MATEMATIKA

HRVATSKI JEZIK 

MATEMATIKA

PRIRODA I DRUŠTVO

Domaća zadaća:

Hrvatski jezik 

Matematika

 

 

Množenje višeznamenkastih brojeva dvoznamenkastim 

Obitelj i dječja prava