Novosti

Stručna usavršavanja za učitelje/nastavnike predmeta Informatika

Stručna usavršavanja za učitelje/nastavnike predmeta Informatika

Objavljeno: 13. prosinca 2018.

Državni skup

Na državnom stručnom skupu Informatika u obrazovanju VII – Info@Edu 2018. u Tuheljskim Toplicama od 8. do 10. siječnja 2018., pomoćnica ministrice Lidija Kralj u ime MZO-a najavila je u temi Novi kurikulum informatike – osnaživanje učitelja, nastavnika i škola početak niza aktivnosti kojima će se pomoći učiteljima u pripremi za uvođenje novog kurikuluma informatike i obavezne informatike u 5. i 6. razredu. Na okruglom stolu pod nazivom Informatika, obavezni predmet – očekivanja sudjelovali su: Zlatka Markučič, doc. dr. sc. Goran Hajdin, Nikolina Bubica, prof., učitelj mentor, dr. sc. Jelena Nakić i Darka Sudarević, dipl. ing., profesor savjetnik koji su prije toga održali predavanja i radionice.

Teme predavanja koje su se odnosile na primjenu novog kurikuluma bile su:

 • Računalno razmišljanje, Nikolina Bubica, prof., učitelj mentor
 • Od predmetnog kurikuluma do izvedbenog programa, doc. dr. sc. Goran Hajdin, FOI Varaždin
 • Kako krenuti u prvom razredu gimnazije, Zlatka Markučič, dipl. ing., profesor savjetnik
 • E-društvo, Marina Mirković, mag. ing., profesor savjetni

Darka Sudarević i Zlatka Markučič održale su radionicu Razvoj računalnog razmišljanja korištenjem programskog jezika Python. Na skupu je bilo oko dvjesto učitelja i nastavnika.

Virtualna učionica

Virtualna učionica namijenjena je učiteljima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola kao priprema za uvođenje novog kurikuluma informatike. Sudjelujući u različitim aktivnostima, dijeleći svoje ideje i iskustva s drugima, učitelji su, stavljajući se u poziciju učenika, promišljali o svom učenju i poučavanju pritom se upoznavši s različitim metodama poučavanja i vrednovanja. Izgrađujući i stvarajući svoj e-portfolio ujedno su stvorili svoju bazu materijala i ideja za buduće poučavanje.

U forumima su se učitelji upoznavali s mnogim temama i promišljali o njima: domenama u kurikulumu predmeta Informatika, ishodima i realizaciji ishoda, vrednovanju, planiranju, međupredmetnim temama te radu s darovitim učenicima i učenicima s poteškoćama.

Upoznali su i različite načine i postupke vrednovanja, od komentiranja odgovora u forumima, rješavanja testova, samovrednovanja i vršnjačkog vrednovanja, u ovom slučaju kolegijalnog vrednovanja.

Učitelji su imali priliku okušati se u grupnom radu koji je svakom učitelju u praksi izazov vrednovati. Tako je bilo i u našoj učionici. Neke grupe su uspješno surađivale i izradile veoma korisne sadržaje, a neke su se suočile s problemima i izazovima rada u grupi te su pokazale vještine komuniciranja i rješavanja problema.

Unatoč početničkoj nesigurnosti i nedoumicama, s vremenom su učitelji uvidjeli prednost sudjelovanja u virtualnoj učionici kroz mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja odgovora od mentora te suradnje i razmjene ideja i iskustava s kolegama.

Virtualna učionica I.

Prvi dio edukacije trajao je od 1. siječnja 2018. do 31. kolovoza 2018. godine. Bilo je oko tisuću polaznika učionice, pri čemu su većinu činili učitelji i nastavnici informatike, a sudjelovali su i viši savjetnici iz Agencije za odgoj i obrazovanje, profesori s nekoliko fakulteta te studenti završnih godina studija nastavničkog smjera.

U ovom je dijelu bilo 12 tema u trajanju od 76 sati, a podijeljeno je ukupno 5133 znački.

Nakon sto dana edukacije objavljen je popis marljivih sudionika koji su riješili sve zadatke, odgovorili na sve poruke i pokazali da se kontinuirano profesionalno usavršavaju te je podijeljena 281 značka pod imenom Marljivi polaznik/polaznica.

 

Struktura, sadržaj i broj dodijeljenih znački u I. dijelu edukcije:

Kolegama koji su bili spriječeni ili nisu stigli sudjelovati u nekoj temi u prvom dijelu edukacije omogućeno je da to odrade u ljetnom roku od 12. srpnja do 19. kolovoza 2018. Za 10 ponovo otvorenih tema podijeljeno je 347 znački.

U razdoblju od 12. srpnja do 19. kolovoza učiteljima su ponuđene dvije neobavezne teme: Učiti kako učiti – 1. modul i Rješavanje problema – 1. modul te je podijeljeno 338 znački.

Virtualna učionica II.

Drugi dio edukacije započeo je 20. kolovoza 2018. i trajat će cijelu  školsku godinu 2018./2019.

Do sada su odrađene sljedeće teme:

 

Tijekom odvijanja edukacije otvoren je i upitnik zadovoljstva edukacijom kako bismo dobili povratnu informaciju od polaznika, a posebno što im je najkorisnije u edukaciji, što im predstavlja problem i što bi još željeli vidjeti. U razdoblju od ožujka do lipnja dobili smo 643 odgovora, a u srpnju i kolovozu 117 odgovora.

Rezultati upitnika pokazuju da su kvalitetna komunikacija i pravodobno odgovaranja na upite sudionika doprinijele povećanju njihova zadovoljstva.

Sudionici su pohvalili komunikaciju i suradnju s mentorima i ostalim polaznicima i naglasili da žele da se ovakav oblik edukacije nastavi te da bude još više konkretnih zadataka i primjera dobre prakse.

 

Skupovi za voditelje

U travnju i lipnju, u suradnji s višim savjetnicima iz AZOO-a, u Zagrebu su održana su i dva skupa za voditelje županijskih vijeća.

Seminar za voditelje pod nazivom Priprema za uvođenje informatike kao obaveznog predmeta u OŠ i primjena novog kurikuluma u SŠ održan je 4. travnja 2018.

Odrađene su teme:

 • Eksperimentalni program „Škola za život“, pomoćnica ministrice AZOO Lidija Kralj, prof.
 • Računalno razmišljanje i programiranje u sklopu novog kurikuluma predmeta, akademik Leo Budin
 • Stručno usavršavanje učitelja i nastavnika informatike u virtualnom okruženje za učenje, komunikaciju i suradnju, Darija Dasović, profesor mentor
 • Kako povezati odgojno-obrazovne ishode i očekivanja kurikulumskih dokumenata, Zlatka Markučič, prof. savjetnik, Maristela Rubić, prof. savjetnik i Nikolina Bubica, učitelj savjetnik

U radu skupa sudjelovalo je pedesetak voditelja županijskih vijeća.

Drugi skup za voditelje županijskih vijeća u osnovnim školama održan je 28. lipnja 2018. pod nazivom Uvođenje informatike kao obaveznog predmeta u 5. i 6. razredu, a teme skupa bile su:

 • Metodički priručnici za osnovnu školu, Ela Veža, prof. i Darko Rakić, dipl. uč. mentor
 • Moodle kao podrška uvođenju obavezne informatike i poticaj za online suradnju, Darija Dasović, prof. mentor i Zlatka Markučič, dipl. ing. i prof. savjetnik
 • Vrednovanje (radionica), pomoćnica ministrice MZO-a Lidija Kralj, prof.
 • Planiranje (radionica), Maristela Rubić, prof. savjetnik i Nikolina Bubica, prof., učitelj savjetnik

 

Panel rasprava

Na obilježavanju desete obljetnice Odjela za informatikku Sveučilišta u Rijeci 13. travnja 2018. održana je panel rasprava Edukacija učitelja i nastavnika informatike za suvremenu nastavu informatike na kojoj je sudjelovala pomoćnica ministrice Lidija Kralj, prof.

Ciljevi panel rasprave bili su: istaknuti važnost kontinuirane edukacije učitelja i nastavnika informatike, ukazati na potrebu uvođenja informatike kao obveznog predmeta te potaknuti raspravu o prednostima uključivanja programiranja i algoritamskog načina razmišljanja u poučavanje učenika mlađe dobi.

Panelisti su bili Lidija Kralj, prof., pomoćnica ministrice, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić, zamjenica pročelnice Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci, dr. sc. Jasna Tingle, voditeljica službe za istraživanje i razvoj e-učenja, Odjel za podršku obrazovanju, Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET i prof. dr. sc. Neven Vrček, dekan Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Moderatorica rasprave bila je dr. sc. Martina Holenko Dlab. U publici su bili učitelji i nastavnici informatike te ravnatelji iz škola s područja Primorsko-goranske županije, studenti – budući učitelji i nastavnici informatike, predstavnici iz Agencije za odgoj i obrazovanje i Odjela za školstvo Grada Rijeke.

Pilot seminari

U razdoblju od svibnja do kolovoza 2018. održani su jednodnevni pilot seminari o računalnom razmišljanju i programiranju u trajanju po 4 sata i na 5 različitih lokacija.

ZAGREB: 16. svibnja 2018. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu za polaznike s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Na seminaru je bilo 60 učitelja koji su podijeljeni u dvije skupine. Predavači: Darka Sudarević, Mihael Bobičanec, Dejan Škvorc i Zlatka Markučič.

VARAŽDIN: 23. svibnja 2018. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu za polaznike iz više županija iz sjevernozapadnog dijela Hrvatske. Na seminaru je bilo 77 učitelja podijeljenih u dvije skupine. Predavači: Darka Sudarević, Predrag Brođanac, Dejan Škvorc i Zlatka Markučič.

OSIJEK: 3. srpnja 2018. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku u za polaznike s područja Osječko-baranjske županije, Vukovarsko-srijemske županije, Brodsko-posavske županije, Požeško-slavonske županije i Virovitičko-podravske županije. Sudjelovao je 91 učitelj, a bili su podijeljeni u dvije skupine. Predavači: Smiljana Perić, Dejan Škvorc, Predrag Brođanac i Zlatka Markučič.

RIJEKA: 2. srpnja 2018. godine na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci za polaznike iz Primorsko-goranske županije, Istarske županije i Ličko-senjske županije. Na seminaru je sudjelovalo 69 učitelja, a bili su podijeljeni u dvije skupine. Predavači: Smiljana Perić, Dejan Škvorc i Zlatka Markučič.

SPLIT: 28. kolovoza 2018. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu za polaznike s područja Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske i Zadarske županije. Na seminaru je bilo 77 učitelja koji su podijeljeni u dvije skupine. Predavači: Dejan Škvorc, Mihael Bobičanec, Zlatka Markučič i Smiljana Perić.

Zajedničko svim radionicama:

Jednodnevni pilot seminari održani su povodom uvođenja obveznog predmeta Informatika u 5. i 6. razred osnovne škole te su predstavljeni nastavni materijali za domenu Računalno razmišljanje i programiranje u okviru novog kurikuluma predmeta Informatike. Nastavni materijali temelje se na programskom jeziku Python.

Učitelji informatike bili su podijeljeni u dvije skupine – oni koji se do sada nisu koristili Pythonom i oni koji su već prošli neke oblike edukacije i/ili već rabe Python u realizaciji tema iz područja programiranja. Predavači su priredili materijale za polaznike koji su im bili dostupni u oblaku. Materijali su se sastojali od kratkog pregleda osnovnih naredbi Pythona, priređenih programa i svih potrebnih datoteka te od prezentacije koja je služila kao prezentacijski materijal na samom seminaru.

Nakon završenih radionica provedene su kraće evaluacije i sudionici su iskazali potrebu za više ovakvih oblika edukacije. Na radionicama je odrađeno sve što je bilo i planirano u poticajnoj i vrlo aktivnoj atmosferi.

Sudionici stručnog skupa upoznali su se s pripremljenim nastavnim materijalima za sljedeće teme:

 • Upoznavanje s radnim okruženjem Pythona
 • Osnovne funkcije modula kornjačine grafike (modul turtle), programske petlje
 • Definiranje vlastitih funkcija, pisanje programa s više funkcija
 • Ispitivanje uvjeta i donošenje odluka u programima
 • Ostvarenje programskih petlji ispitivanjem uvjeta
 • Zbirke podataka: liste i n-torke
 • Rastavljanje problema na manje dijelove, priprema funkcija i programskih modula
 • Programski modul za operacije s prirodnim brojevima
 • Napredna uporaba modula turtle, vizualizacija, optičke iluzije
 • Modul za računanje s razlomcima (fractions) i modul za računanje s decimalnim brojevima (decimal)
 • Strojni oblik pohranjivanja racionalnih brojeva, tip podataka float.

 

 

Međužupanijski stručni skup u Rijeci

Na Sveučilišnom kampusu u Rijeci 30. kolovoza 2018. organiziran je jednodnevni stručni skup pod nazivom Jačanje učiteljskih kompetencija u suradnji a AZOO-vim višim savjetnikom Eugenom Banom te uz veliku podršku prof. dr. sc. Nataše Hoić-Božić s Odjela za informatiku. U radu skupa sudjelovali su učitelji Ličko-senjske, Primorsko-goranske i Istarske županije

Prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić, dr. sc. Martina Holenko Dlab, Zlatka Markučič, Darija Dasović i Ela Veža upoznale su sudionike s novim oblicima planiranja i vrednovanja.

Skupu je prisustvovalo oko 150 učitelja i nastavnika te regije, a zabilježili smo i rekordan broj istovremenih korisnika naše One Note radne bilježnice

Stručni skupovi na drugim područjima

Regionalni stručni skup za voditelje županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika matematike održan je u Splitu 4. listopada 2018. Uz kolegice Sonju Banić i Sanju Janeš iz SRS-a za izradu Nacionalnog kurikuluma predmeta Matematika Ela Veža prezentirala je temu Informatika u suvremenoj nastavi. Voditelji kojima je ovo prvi mandat postavili su mnoga pitanja na koja su im kolegice uspješno odgovorile.

Moodle kolegij na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci

Prof. dr. sc. Nataše Hoić-Božić i dr. sc. Martina Holenko Dlab s Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci po uzoru na virtualnu učionicu otvorile su Moodle kolegij te prilagodile sadržaje i aktivnosti za rad sa studenima.

“Čini se da su studenti zadovoljni, a nas dvije svakako jer smo se konačno odmakle od zastarjelih priprema koje smo godinama koristile. Po završetku kolegija (to je tek u siječnju) napravit ćemo anketu kako bismo dobili povratnu informaciju o novom kurikulumu i od studenata (ne samo od gotovih nastavnika).

Stručni skupovi na lokalnoj razini

I prije samog stupanja na snagu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatika za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj učitelji i nastavnici informatike mogli su sudjelovati u online stručnom usavršavanju virtualnoj učionici na Loomenu.

Kako bi proces učenja svakom učitelju bio omogućen na najbolji i najadekvatniji način, osim virtualne učionice i metodičkih priručnika (koji će uskoro izaći s novim dopunjenim sadržajima) od 6. rujna 2018. do 24. listopada 2018. organizirana su 32 stručna skupa diljem Lijepe naše za članove svih županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika informatike. U radu 32 skupa sudjelovalo je 984 učitelja.

Stručni skupovi licem u lice samo su jedna od karika u lancu edukacija za učitelje i nastavnike s ciljem uvođenja i provođenja novog kurikuluma.

U svakoj županiji održan je barem jedan stručni skup u trajanju od četiri sata.

 

Članovi Stručne radne skupine za predmet Informatika, Darija Dasović, Maristela Rubić, Darko Rakić, Zlatka Markučič, Nikolina Bubica i Ela Veža prezentirali su ove teme:

 • Virtualna učionica za učitelje i nastavnike Informatike
 • Primjena metodičkih priručnika u nastavi Informatike
 • Planiranje godišnjeg izvedbenog kurikuluma i razrada aktivnosti – radionica
 • Vrednovanje – radionica

U radionicama na stručnim skupovima sudjelovali su učitelji različitih znanja, predznanja, očekivanja i stavova. Educirali su se i oni koji jedva čekaju primijeniti nešto novo, kao i oni koji pomalo zaziru od bilo kakve promjene.

Pristupilo se mladim učiteljima koji su tek započinju s radom, kao i onima koji broje godine do mirovine. Objašnjeno im je da je riječ o procesu učenja te da će na kraju svakog učenja ponijeti neki bitan djelić za svoj mozaik. Oni koji su kroz svoj rad već primjenjivali dosta toga obuhvaćenog novim kurikulumom sada samo mogu nastaviti i poboljšavati svoj rad uz svu zakonsku podlogu.

Prezentirana je uloga virtualne učionice kao okupljališta kolega i mjesta za učenje, razmjenu i dijeljenje ideja, iskustava i sadržaja. Razjašnjene su i neke nedoumice koje su neke mučile oko znački u virtualnoj učionici te (ne)redovitosti pohađanja i sudjelovanja u tečajevima. Koliko je značajno kombinirati ove oblike edukacije govore i brojke.

U lipnju je u radu virtualne učionice sudjelovalo 1064 sudionika, a u studenom, nakon radionica, taj broj je porastao na 1395.

Objašnjen je koncept metodičkog priručnika kao OneNote bilježnice, odnosno online bilježnice koju će svaki učitelj oblikovati prema sebi i svojim potrebama iz godine u godinu ili iz dana u dan. Priručnik je pisao tim stručnjaka dijeleći svoju viziju, znanja i iskustva kako bi on bio od pomoći svakom učitelju, a naročito početniku pripravniku. I ovom prigodom kolege su još jednom potaknuti da pošalju sve svoje sugestije za njegovo poboljšanje.

Tijekom edukacije u virtualnoj učionici učitelji su izrazili potrebu za pomoć pri planiranju godišnjeg izvedbenog kurikuluma te su ovom prilikom na radionici kroz grupni rad prema svojim interesima pristupili izradi prijedloga jednog godišnjeg kurikuluma te razradi jedne njegove teme za koju su osmislili nove zanimljive aktivnosti. Njihova se maštovitost može iščitati iz, primjerice, naziva teme/aktivnosti: E-ekipa ili Program mog kompjutora.

Vrednovanje je tema s kojom se na ovom stručnom skupu veliki broj učitelja prvi put susreo te je ostavljeno mnogo prostora za daljnji rad i usavršavanje. Svjesni svog dosadašnjeg uvriježenog načina vrednovanja i ocjenjivanja, većina je učitelja izrazila potrebu za dodatnim usavršavanjem baš iz tog područja.

Mnogi su osvijestili potrebu za uvođenjem različitih metoda formativnog vrednovanja kako bi tijekom samog procesa učenja pružili učenicima pravodobne i konkretne povratne informacije.

Većina učitelja do sada nisu dublje proučavali Okvir za vrednovanje te su ih zainteresirali novi pristupi vrednovanju koje su imali prilike vidjeti, a potom i sami sudjelovati u izradi opisivača te vrednovanju izrađenog materijala.

Komentari polaznika radionica:

Hoće li se nastaviti ovakav oblik edukacije?

Potrebno je još ovakvih edukacija, mislim da su trebale biti puno ranije…

Potrebna mi je dodatna edukacija za razne nove metode u poučavanju koje tek dolaze.

Došao sam s predrasudama, hvala što ste mi ih pomogli osvijestiti.

Prvo moram na miru promisliti o gomili informacija dobivenih na ovom skupu

Bilo bi poželjno kroz cijelu godinu imati više ovakvih radionica na kojima ćemo biti upoznati s novim metodama rada.

Regionalni skupovi

Od 27. listopada do 24. studenoga održani su regionalni skupovi za eksperimentalne škole u pet hrvatskih gradova. Kako su učitelji i nastavnici Informatike od siječnja u virtualnoj učionici te su odradili i svoje županijske stručne skupove, ovaj su susret iskoristili za učenje kroz igru. U prvom dijelu radionice osvrnuli su se na svoj profesionalni razvoj i dosadašnji proces učenja te preispitali što i koliko su napredovali od siječnja kada su krenuli u edukaciju. U drugom dijelu edukacije izradili su čitav niz Escaperoom igara koje će biti objavljene i u našim metodičkim priručnicima.

27. listopada 2018., prvi regionalni skup u Splitu. U radu skupa sudjelovalo je 340 učitelja, a na radionicama za učitelje i nastavnike informatike bilo je oko 20 učitelja.

10. studenoga 2018., regionalni skupovi u Rijeci i Varaždinu. U radu skupova u Rijeci i Varaždinu sudjelovalo je 800 učitelja, a na radionicama za učitelje i nastavnike informatike bilo je oko 40 učitelja.

17.studenoga 2018., regionalni skup u Osijeku. U radu skupa sudjelovalo je 480 učitelja, a na radionicama za učitelje i nastavnike informatike bilo je oko 30 učitelja.

24. studenoga 2018., regionalni skup u Zagrebu. U radu skupa sudjelovalo je 600 učitelja, a na radionicama za učitelje i nastavnike informatike bilo je oko 30 učitelja.

Državni skup za voditelje 30. studenoga 2018.

U OŠ Ivana Cankara održan je treći ovogodišnji skup za voditelje županijskih stručnih vijeća. Na ovom skupu prezentiran je cjelogodišnji rad Stručne radne skupine za Informatiku te rezultati uskoro već jednogodišnje edukacije za učitelje i nastavnike. Kao gost skupa pridružila se pomoćnica ministrice Lidija Kralj te gost predavač Zlatka Markučič, a uz više savjetnike na samom skupu dvojaku ulogu su imali kao i voditelji i edukatori Darija Dasović, Darko Rakić, Nikolina Bubica i Ela Veža.

 

Zlatka, Darija, Maristela, Darko, Nikolina i Ela posjetili su sva županijska stručna vijeća.

 

 

Zaključak

Cijeli svoj radni vijek učitelji paralelno poučavaju i uče. Svjesni velikih i brzih promjena potaknutih razvojem digitalne tehnologije, shvaćamo da je cjeloživotno obrazovanje nužno kako bismo prilagođavali i unaprjeđivali poučavanje. Ovu školska godinu obilježavaju velike promjene u obrazovnom sustavu, posebno u predmetu Informatika, pa je potreba za različitim oblicima stručnog usavršavanja tim veća. Kako bi osnažili kompetencije učitelja i pomogli u uključivanju i provedbi obrazovne reforme, Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je i provelo različite oblike edukacije za učitelje, a povratne informacije i rezultati anketa govore o pohvalama i zadovoljstvu sudionika.

informatika stručno usavršavanje
Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin