Lipanj i srpanj 2019.

Stručni suradnici, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019

Stručni suradnici, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019

Objavljeno: 28. srpnja 2019.

U razdoblju od 3. lipnja do 9. srpnja 2019. godine održano je 65 stručnih skupova (21 za pedagoge, 21 za stručnjake edukacijsko-rehabilitacijskog profila i 23 za školske knjižničare)  za stručne suradnike i stručnjake edukacijsko-rehabilitacijskog profila osnovnih, srednjih škola i posebnih ustanova na lokalnoj i regionalnoj razini za stručne suradnike i učitelje edukatore rehabilitatore Republike Hrvatske.

Skupovi su održani u sljedećim gradovima/mjestima: Bjelovar, Brdovec, Brestovac, Čakovec, Donja Dubrava, Dubrovnik, Đurđevac, Gospić, Gradište, Imotski, Karlovac, Koprivnica, Krapina, Metković, Novo Čiče, Orahovica, Osijek, Poreč, Požega, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Varaždin, Velika Gorica, Virovitica, Vrginmost, Vukovar, Zadar i Zagreb.

Predavači i voditelji radionica bili su članovi radne skupine za stručne suradnike i ravnatelje: Valerija Živković, Ljubica Gorički, Draženka Stančić, Vedran Šperanda, Nana Gulić i Tamara Vučković.

U provođenju stručnih skupova sudjelovali su i viši savjetnici u Agenciji za odgoj i obrazovanje: Adela Granić, Ivana Biljan, Robert Cimperman, Alma Rovis Brandić, Mara Capar, Lući Lončar, Vladimira Brezak i Đurđica Kaurloto-Martinić.

Naziv stručnog skupa je bio „Kurikulumski pristup poučavanju“. Cilj je bio sa svim sudionicima upotpuniti i pojasniti novu paradigmu poučavanja te ih potaknuti na veću suradnju sa svojim sustručnjacima iz drugih gradova i županija kroz sljedeće teme:

 1. Kurikulumsko planiranje – otkud se kreće planirati, što sve treba biti uključeno u planiranje i koja je uloga ravnatelja/stručnih suradnika u procesu promjena.
 2. Pružanje podrške – prepoznavanje vještina potrebnih za kvalitetno pružanje podrške i uloga pružanja podrške kao potpora uvođenju kurikularne reforme.
 3. Vrednovanje – koja su tri pristupa vrednovanju, kada i zašto provoditi svaki od tih pristupa i koje su promjene što se tiče vrednovanja u novom kurikularnom pristupu poučavanja.

Na stručnim je skupovima sudjelovalo 2643 sudionika (928 pedagoga, 985 stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila i 730 knjižničara) od kojih je njih 908 ispunilo anketu (34,35 %).

Prema rezultatima ankete, 35% polaznika u potpunosti je zadovoljno organizacijom skupa, a njih 59% je djelomično zadovoljno skupom.

Sukladno rezultatima zadovoljstva organizacijom skupa, sudionici su istaknuli i djelomično zadovoljstvo dobivenim informacijama na skupu vezanim uz razumijevanje promjena u planiranju poučavanja.

Stručni suradnici su kasno krenuli sa stručnim usavršavanjima te su očekivali kako će im promjena vezana uz njihov djelokurg rada biti prenesena na skupovima uživo. Tijekom edukacija održanih u virtualnim učionicama sudionici su upoznati s novom paradigmom poučavanja kroz temu Kurikulumski pristup poučavanja: od ishoda do vrednovanja, Razvoj kompetencija Učiti kako učiti, Pružanje podrške, ali i temom Vrednovanje kao važnim promjenama istaknutih novom paradigmom. Samo predmetno planiranje nisu upoznali te im je na taj dio ukazano tijekom predavanja na stručnom skupu.

Kroz anketu, sudionici su imali priliku iskazati u kojoj se mjeri slažu s osnovnim idejama kurikulumskog pristupa poučavanju, a odnose se na:

 • Definiranje ishoda aktivnosti omogućava/olakšava/ poboljšava svrsishodno i konkretno planiranje nastavnog procesa.
 • Planiranje vrednovanja, koje se odvija odmah nakon planiranja ishoda, pomaže u konkretnijem planiraju aktivnosti
 • Vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje potiče učenike na veću aktivnost, odgovornost i razvoj samoreguliranog pristupa

Iz prikazanih grafikona primjetno je kako se od 40%-47% sudionika slaže s navedenim tvrdnjama u potpunosti, a 46%-52%  se uglavnom slaže.

Spremnost vezanu za uvođenje promjena u svom radu, sudionici su izrazili kroz slaganje s postavljenim tvrdnjama:

 • Kurikulumsko planiranje smatram primjenjivim u svojoj nastavnoj praksi.
 • Imam ideju kako napraviti svoj godišnji izvedbeni kurikulum.
 • Edukacije su me motivirale da primijenim novi način učenja i poučavanja.

Stručni suradnici su se izjasnili vezano iz pogleda svog djelokruga rada, te se slijedom toga uglavnom slažu što pokazuju i rezultati ankete (55%-63%).

 

Sudionici se u većini slažu s uvođenjem novih pristupa vrednovanja pri čemu ističu kako će vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje pomoći u poticanju učenika na veću aktivnost, odgovornost i razvoj samoreguliranog pristupa učenju.

Sudionici su imali priliku napraviti samoprocjenu svog sudjelovanje tijekom stručnog skupa (1 = potpuno neaktivan; 5 = potpuno aktivan) gdje su procijenili svoju uključenost s 3,76.

 

Prilikom procjene svojih kompetencija vezanih uz kurikulumsko planiranje 9% sudionika vrednovalo se s odličnim (5), 46% vrlo dobrim (4), 38% dobrim (3), 6% dovoljnim (2) i 1% nedovoljnom ocjenom.

U sljedećim edukacijama sudionici bi htjeli više biti osnaženi u području djelokuruga njihovog rada:

 • izrada godišnjih planova ili kurikuluma
 • vrednovanje u redovnim razredima i primjena kod učenika s teškoćama
 • međupredmetnim temama
 • detaljnije o kurikulumskom planiranju
 • radu s učenicima s teškoćama, darovitim učenicima
 • rad s djecom s teškoćama u razvoju u posebnim odgojno obrazovnim ustanovama
 • uloga školskog knjižničara u reformi
 • kontinuirane podrške u strukama stručnih suradnika (supervizije)
 • motivacija kod učenika, kolega, a i samog sebe
 • IKT u radu stručnih suradnika – upoznavanje s raznim digitalnim alatima i programima koji olakšavaju vođenje potrebne dokumentacije
 • osnaživanje u području pružanja podrške – realitetna terapija, NLP, art-terapije, drama terapija, terapija plesom i pokretom i sl.)
 • što se planira s poslovima stručnih suradnika – uloga stručnih suradnika u reformi i ubuduće i dr.)

Izdvajamo sljedeće komentare sudionika vezane uz stručni skup:

Skup je protekao u ugodnoj i radnoj atmosferi. Čini mi se da smo svi bili spremni na suradnju i traženje rješenja za poteškoće na koje nailazimo.

Zadovoljna sam s održanim skupom. Predavačice su nas na jasan i konkretan način upoznale s temama te objasnile nedoumice koje su nas mučile.

Sve je bilo dobro, dobila sam konkretne i iskoristive informacije koje će mi pomoći u planiranju rada u novoj školskoj godini i pružanju podrške učiteljima.

Održani stručni skup dao nam je općenite informacije o promjenama vezanim uz planiranje podučavanja, no nažalost, nikakve konkretne informacije nismo dobili o učenicima s teškoćama. Iako mali komadić predstavljenih promjena možemo uvesti i u svoje učionice (ako ih prilagodimo učenicima), još uvijek čekamo da se reforma uhoda i da dođe red i na učenike s teškoćama.

Stručnim suradnicima knjižničarima je neophodan kurikulum školske knjižnice i/ili kurikulum rada školskog knjižničara, budući nemamo očekivane ishode rada niti ikakve smjernice i okvire u kojima ćemo se kretati u Školi za život. Budući rad školskog knjižničara nije definiran niti jednim kurikularnim dokumentom, a tek u nekima se ovlaš spominje (moguća) suradnja sa školskom knjižnicom, kurikulum školske knjižnice i/ili knjižnično-informacijskog odgoja i obrazovanja je neophodno donijeti kako bi funkcija i uloga školske knjižnice bila u punom pogonu kao podrška odgojno-obrazovnom sustavu u Školi za život.

Na skupu sam čuo/vidio više-manje iste stvari kao i u virtualnim učionicama, te smatram da nije bilo potrebe da se dva puta ponavlja jedno te isto već da se odluči ili za jednu ili drugu varijantu usavršavanja.

Mentori su bili vrlo jasni, jako dobro pripremljeni, razjasnili su nejasnoće, materijali su bili zanimljivi. Skup je bio uspješan unutar zadanih okvira.

Predavacice su se zbilja potrudile i dobro pripremile za skup, dobro se nosile s izazovnom publikom,  iznosile su puno primjera iz svoje prakse u kojima su vidljivi novi oblici rada s ucenicima i vrednovanje za i kao ucenje no treba uzeti u obzir cinjenicu kako ce samovrednovanje koje je jako vazna sastavnica kvalitetnog usvajanja sadrzaja i preispitivanja vlastith strategija, nacina ucenja, tesko biti provedivo kod nasih ucenika s vecim teskocama u razvoju. Ostatak, sto se tice vrednovanja za vrijeme i nakon sata koristim vec duze vrijeme jasno navodeci ucenicima sto su dobro uradili kako bi aktivnost realizirali. Drago mi je sto sam na skupu potvrdila sama sebi da uspjevam ishode dobro i precizno definirati. Jedini nedostatak je bio vezan uz konkretne informacije o primjeni novih oblika poucavanja u radu s ucenicima s teskocama u razvoju.

Skup je izvrsno organiziran, mentori jasni i konkretni, savjetnica odlična dopuna komentarima. Sve u svemu skup je još bolje pojašnjenje tema koje sam rješavala u virtualnoj učionici preko LOOMEN-a. Neku su mi stvari jasnije, predloženi su elementi koje trebamo imatu u vidu pri planiranju i vrednovanju rada s učenicima. Zato krećem u izradu GIK-a školskog knjižničara.

 

Prilog izvješću su i komentari u evaluaciji stručnog skupa vezanim o sljedećim temama o kojima bi sudionici voljeli saznati više:

Navedite o kojim biste temama željeli saznati više u virtualnim učionicama ili na stručnim skupovima uživo.
Planiranje, vrednovanje
Vrednovanje za/kao učenje
Rjesavanje konfliktnih situacija
Xxx
Ishodi učenja – kako ih odrediti
Vrednovanje
Što je konkretno uloga pedagoga u reformi
Promjene u administraciji (vezano uz najavljeno smanjivanje), motiviranje učitelja za promjenu metoda rada
Međupredmetna suradnja.
Nemam nekih posebnih tema.
Primjeri dobre prakse drugih kolega
Sve je pokriveno
Kako izraditi godišnji izvedbeni kurikulum?
Planiranje, brzo će rujan, a mi ne znamo točno kako napraviti plan,kurikulum za novu školsku godinu.
O KONKRETNIM primjerima, situacijama i primjeni novog načina poučavanja, a ne samo na razini teorije kao do sada. Konkretno o načinu pisanja Godišnjeg izvedbenog kurikuluma, o tome što se točno kada, kako i zašto od nas očekuje, da se konačno jednom zauvijek razriješi koliko moramo biti u školi – 6 ili 8 sati, koja su točno naša zaduženja da nas prestanu svi razvlačiti za sve što treba ili netko drugi ne želi raditi, a mi ako odbijemo onda imamo velikih problema u kolektivu…
Godišnje planiranje.
Zelim primjer kurikuluma, zelim primjer priprave ( ili kako se to vec po novom zove). Pokazite mi KAKO PLANIRATI. Nemam uopce ideju ni viziju.
Kako izraditi godišnji izvedbeni kurikulum?
Konkretno o novom Godišnjem planu i programu ili ti Kurikulumu
Medijska pismenost u školskoj knjižnici.
Konkretnim planom rada i uključivanjem knjižničnog obrazovanja u nastavni proces srednje škole.
Motivacija, redukcija stresa, tjelovježba…
kurikulumsko planiranje poučavanja
Kurikularno planiranje
Zaštita podataka
Željela bi malo više poraditi na GROW modelu za kojega prije nisam znala. Također, mislim da bi trebali malo više poraditi na našim pravima i mogućnostima  u pojedinim problematičnim situacijama s kojima se nosimo i kako u kojoj situaciji reagirati i što poduzeti.
O svim temama vezanim uz knjižničarsku struku
digitalni alati
Donošenje formalno-pravnog okvira za poučavanje tema iz informacijske, knjižnične, medijske i čitalačke pismenosti koju bi izvodili knjižničari.
Plan i program
nemam komentara
Istraživački rad u školskoj knjižnici
U školskom knjižničarstvu treba riješiti temeljne stvari: definirati poziciju knjižničara u odgojno-obrazovnom procesu, donijeti kurikulum knjižničnog odgoja i obrazovanja, odrediti međupredmetne teme/ sadržaje koje knjižničar treba poučavati na nastavi u suradnji s kolegama iz zbornice. Tek nakon toga može se razgovarati o načinu poučavanja, vrednovanju i svemu ostalom što je sadržaj Škole za život. Osobno mi smeta što se inzistira na novoj terminologiji koja se sustavno forsira i što se ne smije upotrebljavati terminologija koju smo usvojili na brojnim metodikama u okviru svojih fakulteta. Većina stvari koja se pojavila kao “novost” samo su izrazne inačice istih sadržaja. Smatram da kvalitetni nastavnici rade odlično svoj posao i njihovi učenici ostvaruju iznimne uspjehe, bez obzira na reformu. Osobe u školskom sustavu koje se ne trude neće usvojiti nikakva znanja niti vještine ovom reformom jer ih to ne zanima. I sve će opet biti isto.
Kurikulum za školske knjižnice
Osmišljavanje problemski zadataka
Prikaz GPP-a i Kurikuluma, primjer iz prakse
Treba mi jos uputa kako napraviti godisnji iyvedbeni kurikulum
Stručnim temama vezane za struku
Primjere iz prakse škola koje su bili u eksperimentalnom programu.
Kurikulum za knjižnice.
vrednovanje, pružanje podrške
O izradi i pripremi kurikuluma školske knjižnice.
Tema: Kako učiti
Potreba standardizacije prava i dužnosti stručnih suradnika knjižničara.
Informacijsko-medijski odgoj učenika
Željela bih dobiti konkretne informacije, poput stvaranja i predstavljanja kurikula za stručne suradnike školske knjižničare, nove popise lektire prema kojima ću moći planirati nabavu, voljela bih da mentori održe ogledni nastavni sat prema novim zahtjevima i izazovima.
Kurikulum školske knjižnice srednje škole.
Kurikulum za osnovne škole
Kako napraviti Godišnji izvedbeni kurikulum.
Mišljenja sam da je potrebno intezivirati teme kao što su digitalizacija građe, elektronička knjiga, pisanje i provedba projekata (PCM), slobodan pristup informacijama, baze podataka i njihovo korištenje.
Kako konkretno napraviti godišnji izvedbeni kurikulum, smjernice za izradu
Teme su banalne, a sadržaji isprazni.
Vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje.
Učiti kako učiti
Praktična primjera u poslu pedagoga
Povratne informacija.
Samovrednovanje rada
Rad svucenicima s poteškoćama
Konkretne informacije. Prakticno primjenjive.
Vrednovanje
Ucenici s teskocama.
Rad s ucenicima s teskocama
O konkretnim primjerima koji bi nam svima pomogli u izradi godišnjeg izvedbenog kurikuluma.
Na jednom od sljedećih skupova ili online dobiti još više konkretnih primjera za kurikulumsko planiranje i provedbu u praksi.
Sve što vi odaberete.
Ne znam
Konkretni primjeri u praksi s obzirom na teorijski dio
Htjela bih više saznati o Godišnjem izvedbenom kurikulumu. Dakle, konkretno kako ga napisati. Mislim da bi to trebalo biti određeno i to bismo trebali dobiti, a ne da radi svatko po svome. Mogli bismo barem to zajedno napisati na županijskoj razini, možda na jednom stručnom skupu.
Za sada su virtualne učionice dobro koncipirane.
Komunikacijske vještine u radu s roditeljima, vještine pregovaranja, izrada individualiziranih programa, dokimologija, izrada ispitnih materijala za učenike s teškoćama. Nisam zainteresirana za učenje u virtualnim učionicama. Iskustveno, suradnicko učenje, razmjena iskustava će uvijek biti učenje koje preferiram i na koje se rado odazivam.
Godišnji kurikulum za školske knjižničare
Kako napraviti dobar kurikulum za knjižnicu.
Željela bih saznati više o izradi godišnjeg izvedbenog kurikuluma
Kako konkretno izraditi godišnji izvedbeni kurikulum? Što se mijenja u odnosu na prijašnji plan i program rada? Koliko bi nastavnih sati trebali održati u knjižnici i s kojih satova uzeti učenike?
Uloga stručnog suradnika pedagoga i podrška nastavnicima
Primjenjivi primjeri iz prakse, ali i iz drugih područja obrazovanja, s ciljem suradnje i interdisciplinarnosti tema.
Kreativno izvođenje nastave s točno određenim temama
Ističem temu Kurikulumskog planiranja kao ishodišnu temu koja je školskim knjižničarima od presudne važnosti za sudjelovanje u aktualnoj obrazovnoj reformi.
motiviranost učenika
Kurikulum, vrednovanje i planiranje ishoda
Planiranje međupredmetne tema
Kurikulumsko planiranje i vrednovanje
Motivacija
Usavršavanje nastavnika, suradnja sa roditeljima i nastavnicima
O kurikulumskom pristupu opcenito
Trenutno nemam prijedlog
Konkretne promjene
Timski rad, komunikacija.
Opcenito bih voljela vise strucnih skupova uzivo.
Suradnja s roditeljima
Kurikulum
Konkretni primjeri dobre prakse u eksperimentalnim skolama
Primjeri iz prakse nedostaju, teoretiziranje nema pretjeranog smisla bez primjera i iskustava kolega koji su to vec proveli
Kurikulumsko planjranje, vrednovanje
Teme prilagođene stručnim suradnicima pedagozima
Godisnji izvedbeni kurikulum
Vrednovanje kao ucenje
Aktivnosti za ostvarivanje ishoda
Ucenici s teskocama
Vrednovanje
Vrednovanje
Planiranje vrednovanja
Vrednovanje u predmetnoj nastavi
Planiranje međupredmetnih tema
Vrednovanje za ucenje
Vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje
Vrednovanje
Suradnja s drugim institucijama…
Vrednovanje i samovrednovanje skola
Sve sto smo culi, strucni suradnici znaju i primjenjuju. Ne vidim nista novo, ova paradigma odgoja i obrazovanja postoji od HNOS-a.
Vrednovanje
O tome u čemu se ovaj način rada razlikuje od dosadašnjeg rada s obzirom da se sve navedeno i sada radi a samo su nazivi drugaciji
Nastavak teme s ovog skupa
Podrška, savjetodavni razgovor, psihoterapijski pravci u radu s djecom (primjerice realitetna psihoterapija, NLP i sl.)
Pisanje plana i programa prema novim zahtjevima kurikularne reforme.
Kurikulumsko planiranje poučavanja
Učenici s teskocama u razvoju
Rad u praksi.
O Grow modelu
Rad u posebnim skupinama
Projektna nastava
Konkretne teme uz struke vezane za nove spoznaje i istraživanja.
Inkluzija i integracija djece s teškoćama u nastavnom procesu: kako motivirati nastavnike da ih više uključe te da naprave kvalitetan IOOP

Kako to da nastavnici vide potrebu za individualiziranim pristupom i provode to ali im je teško napisati dokument?

Kako učiniti da takvu djecu vide kao blago koje unosi pozitivne promjene a ne kao teret?

malo više sadržaja vezano za poslove stručnog suradnika .
Suradnja, vrednovanje
Školovanje učenika s teškoćama
Više o DTUR i planovima i progeamima
O ucenicima s teskocama
Suradnički ucenje, vrednovanje i ocjenjivanje
Rad s roditeljima
Više o učenicima s teškoćama
Željela bih saznati više
•Procjena djece s TUR,
•djeca i izazovi danasnjeg vremena (skola, obitelj, slobodno vrijeme)
Planiranje skolskog prevenitivnog programa
Primjena skole za život u posebnim razrednim odjelima, narocito ucenici s PAS
Primjena Škole za život u posebnom razrednom odjelu.
Vrednovanje
Ocekivala sam bolje razumijevanje problematike skolovanja djece s teskocama i samim time malo primjerenije teme u edukacijama
Pedagoška dokumentacija – kako olakšati administrativne poslove.
Pružanje podrške
Vise prakticnih informacija o samoj primjeni
Rad s roditeljima.
Ne znam
Planiranje i programiranje rada
Savjetodavni rad
Psihometrijske karakteristike testova.
Izrada Školskog kurikuluma i GPP-a (prijedlog obrazaca)
Periodičko Vanjsko vrednivanje
Specifičnosti godišnjeg izvedbenog kur. planiranja, tematsko planiranje
Savjetodavni rad.
primjena novih nastavnih strategija
Vrednovanje
Primjeri pisanja GIK-a
Manje i nastavi, više o temama prilagođenima užoj struci edukacijskih rehabilitatora, logopeda i soc. pedagoga
Kako bi trebali izgledati novi individualizirani programi za učenike
Vrednovanje na konkretnim primjerima
Vrednovanje
Željela bih više znati o međupredmetnim temama koje bismo provodili mi knjižničari te bih voljela da pojedine teme budu obvezujuće za razrednike ili učitelje pojedinih predmeta jer mi se čini da znanje i potencijal knjižničara nije dovoljno iskorišten u svrhu poučavanja.
Formalno pravnim
GROW model
Rad s učenicima s posebnim potrebama.
Položaj pedagoga u reformi
Ne znam
Vrednovanje
Više tema o ulozi pedagoga..
Grow model
Podrška stručne službe u planiranju i medupredmetnom povezivanju, izvedba projektnih dana
Usluga pedagog kao ss u školi za život.
Kurikulum za međupredmetnu temu Građanski odgoj i obrazovanje
Kurikulum za međupredmetnu temu Zdravlje za osnovne i srednje škole
Ogledni primjer nastavnog procesa .
Primjeri iz prakse
Ništa
Vise opcenitih informacija o promjenama te kalendar dogadjanja
Konkretnim poslovima vezanim uz rad stručnih suradnika pedagoga uz uvažavanje iskustva naše pedagoške prakse koja je jedinstvena.
Konkretni primjeri što i kako će se promjeniti u radu, definitivno smatram da trebamo dobii svoj kurikulum i konačno imati pravni okvir za rad a ne da sve ovisi o dobroj volji pojedinca. Skup treba biti malo praktičniji i da obuhvaća više nego Loomen, jer mi koji rješavamo Loomen, mi i dolazimo na skupove, ne treba neke stvari ponavljati. Također, staviti obvezu rješavanja Loomena i pohađanja skupa a ne da na kraju bude isto svima… Ali… U svakom slučaju, još edukacija, konkretnih s konkretnim primjerima i iskustvima škola iz eksperimentalne reforme i KNJIŽNIČNI KURIKULUM!
teme za nastavne satove… za suradnju među nastavnicima
POTICANJU ČITANJA IZ RAZONODE, VRDNOVANJU PROČITANOG NA MODERNIJI, NEKLASIČAN NAČIN
Međupredmetna tema Učiti kako učiti.
Moderne društvene igre za sve uzraste u školi.
Nešto više o Vrednovanju, te o planiranju i izvedbi i u buduće.
Metode pružanja podrške
Voljela bih da se na jednom stručnom skupu ili u virtualnoj učionici podsjeti knjižničare  koju sve pedagošku dokumentaciju trebaju voditi i na koji način.
Voljela bih više saznati o primjerima iz prakse, temama GIK-a i sl.
Konktretne ishode koji se očekuju od nas knjižničara prema novom načinu poučavanja.
Kurikulum za školske knjižničare
Konkretniji primjeri rada sa ucenicima s teskocama
Temama vezanim uz edukacijsko rehabilitacijsku struku
Teme vezane uz posebne ustanove i učenike s TUR
Djeca s poteškoćama
O temama koje se odnose na rad s djecom s teskocama u razvoju u posebnim odgojno obrazovnim ustanovama
Teme vezane uz bazalni program i posebni sustav
O vrednovanju i kurikularnoj reformi u posebnim školama.
Teme vezane za posebne ustanove
Voljela bih saznati hoce li postojati platforma na kojoj cemo moci dijeliti radne materijale za djecu s teskocama u ucenju..
Rad s učenicima  s TUR
Teme vezane za posebne ustanove.
Poduzetništvo
Konkretnim temama vezanim za knjižničare, primjerima koji će nam biti potrebni za rad u ŠzŽ, npr. primjer godišnjeg izvedbenog kurikuluma i sl.
Kurikulomsko planiranje za učenike s teškoćama u razvoju.
Željela bih kurikulum za knjižničare.
Više o stručnim temama koje se odnose na cjelokupni rad knjižničara, a ne samo na rad s učenicima jer knjižničari nisu svaki dan u razredu.
Željela bih da konačno i na nacionalnoj razini bude donesen kurikulum školskih knjižničara
Neposredni rad stručnih suradnika,planiranje,pedagoška dokumentacija
Samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje
“Gamification”, razvijanje standarda informacijske pismenosti
Kurikulum
– rado bih čula primjere dobre prakse
Virtualne učionice smatram dobro osmišljenima, uglavnom. Praktično je, primjenjivo i dobro se može razmijeniti ideje i iskustva s kolegama. Na stručnim skupovima uživo mislim da ne treba ponavljati sve ono što smo naučili u virtualnim učionicama. to je potrebno za one koji nisu sudjelovali u Loomenu. Uživo nam je potrebno usuglasiti zajedničke stavove oko problema koji muče stručne suradnike knjižničare i kako ih riješiti kod nadležnih institucija. Knjižničarima je potreban Kurikulum i zakonsko uporište kako bismo još kvalitetnije mogli provoditi svoju misiju.
Preventivni programi
Iskustva eksperimentalnih škola- dobra i loša i kako ih poboljšati
Planiranje
O Školi za život općenito i konkrektno
Pouzdam se u kolege da će prepoznati važnost nekih tema u budućnost 🙂
O problemima koje susrećemo u praksi:
– kako u e-dnevnik upisati nastavni sat koji samostalno održavamo; prvo – uopće nemamo pristup, drugo – koji sat upisati (kako upisati sat za koji je zapravo netko drugi plaćen; pr. HJ i SR (je li to uopće po Zakonu)
– nadalje, zar su samo nastavni sati sa cijelim razredom odgojno-obrazovni poslovi knjižničara
– kako uopće odjeljivati te djelatnosti; pr. informacijske usluge su stručni poslovi, ali i odgojno-obarzovni (ovo je samo jedan primjer)
– zašto svi nemamo definirana i jednaka godišnja zaduženja (ona se razlikuju po školama)
– što možemo učiniti kad nam ravnatelji uskraćuju da obavljamo svoj posao u punom opsegu…..
Unapređenje rada s učenicima iz autističnog spektra u inkluziji.
– knjižnični kurikulum
Motivacija:
Kako motivirati učenike za što samostalnije izvršavanje zadataka
Kako motivirati kolege, potaknuti ih da zajedno pokušamo nešto napraviti
Kako motivirati samog sebe/samu sebe jer je i to povremeno potrebno
– o web alatima koje mogu primijeniti u neposrednom radu
– o ishodima (koliko ih odrediti …)
Opremanje knjižnica
O godišnjem izvedbenom kurikulumu za školske knjižničare.
Digitalna demencija i novo viđenje digitalnog jaza (kontrolirana uporaba medija i ekrana)
konkretne teme iz informacijske pismenosti i poticanja čitanja (radionice iz prakse)
Definiranje kurikuluma za područje školskog knjižničarstva.
– istražviački rad
– autorsko pravo
– vrednovanje izvora informacija i sadržaja
Kontinuirana podrška stručnim suradnicima pedagoginjama (supervizije)
Praktičan rad, probati izraditi bar dio kurikuluma
O konkretnim informacijama vezanim uz promjenu koja nas čeka na jesen, a odnosi se na našu ulogu stručnih suradnika pedagoga u toj promjeni.
Imamo puno teorijskih informacija, a nedostaju informacije o načinu implementacije same reforme od jeseni. To smo i očekivali od stručnog skupa uživo.
MI, STRUČNI SURADNICI PEDAGOZI, NE ŽELIMO do 25.8.2019. čekati upute od MZO-a o implementaciji reforme. ŽELIMO TE INFORMACIJE VEĆ SADA DA SE KVALITETNO MOŽEMO PRIPREMITI ZA PROMJENE KOJE NAS OČEKUJU, A NE 5 DO 12 NA JESEN!!!!!!!!!!!!!
Škola za život, primjeri dobre prakse
Zanima me više o temi Pružanje podrške odnosno područje razvoja vještine pružanja podrške i korištenja ove vještine u procesu učenja i poučavanja.
O kurikulumu za školske knjižničare.
U virtualne učionice sam se tek uključila i ne stižem proučiti ništa. Sve mi predstavlja apstrakciju … Najkonkretniji doprinos našem poslu vidim u radionicama na PŠŠK, zadnja, koja je održana u Solarisu je bila odlična. To nam treba!
Voljela bi znati o ulozi stručnog suradnika pedagoga u cjelovitoj kurikularnoj reformi. Što se ovom reformom mijenja u mom poslu.
Do sada smo kroz razne primjere na Loomenu i zadatke imali mogućnost  upoznati se  s  web 2.0 alatima i primjenjivati ih u  različitim situacijama i zadatcima. Voljela bih naučiti više o korisnim alatima koji bi mi  pomogli u  radu s učenicima. Posebno pri kreiranju KIMOO nastavnih sati u tijeku školske godine. Također bi voljela saznati više o načinima i strategijama poučavanja, slušajući primjere dobre prakse s obzirom  da tek od nedavno poučavam KIMOO teme i situacije u učionici mi predstavljaju nešto posve novo.
Izvedbeni kurikulum
vrednovanje
Knjižnjičarski kurikulum
Planiranje rada knjižničara; knjižnična dokumentacija; konkretni primjeri nastavnih satova ili radionica
Nemam prijedloga.
IKT
Uloga školskog knjižničara u obrazovanju
Uloga školske knjižnice u novom digitalnom dobu, suradnja knjižnice i predmetnih nastavnika, Populariziranje knjige i čitanja – kako mlade zainteresirati za knjigu i čitanje.
O učenicima s poteškoćama u čitanju ili pisanju te prilagodbi lektirnih (i drugih) djela takvima. Trebalo bi izraditi kurikul knjižničnog odgoja i obrazovanja kao samostalan dokument koji bi nam bio uporište i oslonac u nastavnom radu.
Novi kurikulum
Htjela bih više saznati o konkretnom kurikulumu za školske knjižničare.
Zamjetila sam prisutnost otpora što je na neki način razumljivo, zato bi bilo dobro prikazati pozitivne pokazatelje provedbe u eksperimentalnim školama.
Informacijska pismenost, novi načini poučavanja čitanja na višim razinama.
izrada kurikuluma za školske knjižničare
Modeli suradnje učitelja i knjižničara.
Razrada tema kurikuluma za knjižničare.
1. Motivacija učenika
2. Suradničko učenje
Vredovanje
suradnja s roditeljima
digitalna demencija, opasnosti interneta
Sve teme vezane za djelokrug rada školskog knjižničara.
Željela bih  još više saznati o novim načinima učenja i poučavanja, kako napraviti svoj godišnji izvedbeni kurikulum.
Sve teme smatram jednako važnim.
Kurikulumsko planiranje
Sustavni i cjeloviti pristup promjeni, Evaluacija eksperimentalnih programa kurikularne reforme, Učenici s teškoćama,  Alati za primjenu promjena, saznanja o konkretnijim promjenama, Uvjeti za bolji i kvalitetniji rad
Vrednovanje
O radu školskih  knjižnica u inozemstvu.
Sve teme vezane za rad s učenicima kako u redovnoj tako u projektnoj nastavi su poželjne .
Rad s učenicima s posebnim potrebama
Kurikulum za knjižničare
Kao knjižničari i stručni suradnici željeli bismo, i morali bismo, imati svoj kurikul, definirane, konkretne teme (i ishode) vezane uz knjižnično-informacijski odgoj i obrazovanje te u skladu s time dobiti (još) veću ulogu u razvoju informacijske, medijske pismenosti te važnih životnih kompetencija u učenika. Ovako sve ostaje na dobroj volji (pojedinih) knjižničara i na principu “snađi se, druže!”.
Primjeri (razrađenih) tema, radionica, priprema i primjeri dobre prakse uvijek su više nego korisni.
Izrada kurikulumskog plana
Organiziranje radionica.
odgovornosti za ishode
Sigurnost na internetu, Vrednovanje mrežnih izvora
Željela bih da bude više sadržaja o primjeni IKT u nastavnom procesu,
Tiskane vs. elektroničke publikacije, fizička vs. virtualna knjižnica, suradničko okruženje, EU projekti vezani isključivo za knjižnicu u sklopu odgojnoobrazovnih ustanova, informacijski izvori, baze podataka.
Vrednovanje
Nemam prijedloga
Vrednovanje u praksi,  podrška poučavanju
Vrednovanje
Planiranje i programiranje rada knjižničara, konkretnije definiranje ishoda i sl.
Konkretni primjeri nastavnih sati iz pidrulja knjižnično-inform. pismenosti usklađeni s nalelima reforme, izrada kurikuluma str. suradnika knjižničara
Dodatno, planiranje kurikuluma školskog knjižničara
Izrada kurikuluma za knjižničare
Različitost nastavnih metoda u nastavnom procesu
Rad s učenicima s teškoćama u razvoju
Kurikul školskih knjižnica
Stručne knjižničarske metode.
Više o novim lektirama.
Kako napraviti godišnji izvedbeni kurikulum rada knjižničara. Kako ostalim djelatnicima škole približiti rad knjižničara, objasniti im što sve knjižničar radi.
O novim nastavnim metodama i oblicima rada.
Više tema vezanih za stručni knjižničarski rad.
Temama vezanim uz školsko knjižničarstvo, a ne o općim informacijama.
O primjerima dobre prakse
konkretne odgovore što se od nas očekuje u idućoj godini kao i ujednačavanje svih poslova knjižničara
Tema izrade godišnjeg kurikuluma.
Virtualna učionica nije sučelje u kojem ja funkcioniram.
Knjižnični kurikulum.
Poticanje čitanja.
Planiranje
Međupredmetnim temama i povezivanju knjižničnog odgoja i obrazovanja s drugim predmetima u praksi.
Ne znam još
Planiranje kurikuluma
Izrada kurikuluma
Rad s roditeljima
Suzbijanje frustracije
O Kurikulumskom planiranju, ishodima u svemu vezanom uz to u radu s djecom po posebnom programu.
Osnaživanje stručnjak i rad na sebi kako bi se izbjegao sindrom izgaranja.
Rad s učenicima s teškoćama u razvoju
Sve
Kurikulum HJ 5.-8. r. U posebnim ustanovama
Teme vezane za rad s djecom s teškoćama u razvoju.
Rad sa učenicima s teškoćama
O tome kako će se kurikularna reforma provoditi u posebnim ustanovama.
Predavanje je bilo namjenjeno uciteljima i nastavnicama, ocekivala sam puno vise. I dalje ne znam koja je moja uloga u reformi. Zalosno.
posebni programi
Kurikulum za učenike s višestrukim teškoćama baziran na programu bazične perceptivno motoričke stimulacije
Kurikulum zs ucenike s teskocama u razvoju – po posebnom programu
O nastavnim planovima, kurukulumu za posebne programe i djecu s teskocama jer smo u tome zakinuti.
Teme za stručne suradnike kao koordinatore u svim predstojećim promjenama sustava školstva, osobito naglasak na djeci s teskocama u tim promjenama
Jedinstvena dokumentacija za logoped
Primjena alata za oblikovanje nastavnih listića
Vrednovanje
Planiranje i programiranje
Dokumentacija u radu s učenicima s tur
O nastavnim planovima i programima.
O tome kako se to primjenjuje na učenike koji se školuju prema posebnom planu
Planiranje nastavnog plana i programa
rad s djecom s visestrukim ostecenjima
O poučavanju učenika s većim teškoćama u razvoju i sukladno tome, o primjerenom načinu vrednovanja njihovih postignuća.
Želim vidjeti kurikulum za knjižnice i želim da se to ne zove kurikulu jer nije u duhu našega jezika.
Želim skupove i učionice u kojima su primjeri kretaivnog rada s djecom, a da to nije nužno vezano uz tehnologiju.
Vrednovanje
Rad sa djecom s TUR
Posebni kurikulumi
Radionice na temu vrednovanja
Više tema koji su primijenjene edukacijskih rehabilitatorima
vrednovanje
Posebni kurikuluma, posebni programi, vrednovanje u posebnim ustanovama, ishod u posebnim ustanovama
Planiranje
Pružanje podrške
Vrednovanje
Promjena plana i programa rada za posebne odgojno- obrazovne ustanove
Suradnja u kolektivu.
Suradnja u kolektivu.
vrednovanje
Teme vezane uz odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju, posebice intelektualnim teškoćama.
Kurikularna reforma vezana uz posebne ustanove, odnosno posebne programe odgoja i obrazovanja.
kurikulum za stručne suradnike knjižničare – da se pokrene izrada
Voljela bih da imamo kurikulum za knjižničare i da su naše teme jasno propisane po razredima. Mislim da na taj način ne bi ovisili o dobroj volji učitelja za održavanje sata u njihovom razredu.
Kurikulum školske knjižnice
Treba pratiti aktualnosti i trendove u obrazovnom procesu, uključiti pedagoške, psihološke, informatičke, a posebno stručne, knjižničarke teme.
Primjeri dobre prakse kurikulumskog planiranja i godišnjeg izvedbenog kurikuluma, primjeri dobre prakse provedenih projekata.
Poticanje suradnje među kolegama.
Izrada godišnjeg izvedbenog kurikuluma.
Htjela bih vidjeti digitalne obrazovne sadržaje koje su napravili moji kolege knjižničari.
Bilo bi dobro kada bismo izradili barem okvirni primjer izvedbenog plana knjižničara kako bismo bili sigurni da smo ga dobro osmislili.
O godišnjem izvedbenom kurikulumu knjižnice.
Kurikulum za školske knjižnice.
Alati i digitalne tehnologije, vrednovanje pomoću informacijsko komunikacijske tehnologije
GIK ZA STRUČNE SURADNIKE KNJIŽNIČARE je prijeko potreban. Na ovaj način bi se prestale manipulacije vezane za rad školskog knjižničara. Ako knjižničar uređiva web stranicu škole i obavlja sve poslove vezano za web, zašto tada knjižničari nisu administratori web stranice škole nego ravnatelji sebe postavljaju? Isto tako broj sati za web stranicu škole tjedno ne može biti manje od 4 školska sata. Molim vas dovedite ured više rad školskog knjižničara. da on nije samo sluga ravnatelja i njegov osobni rob, a dok se on kiti tuđim perjem.
Smatram da je neophodno izraditi kurikulum za stručne suradnike knjižničare.
Nemam prijedloga.
Pružanje podrpkw
Vrednovanje i planiranje
Vrednovanje
Rezultati rada eksperimentalnih škola
Planiranje
Vrednovanje i planiranje
Didaktika i metodika nastave; pruzanje podrske
Metode, alate i organizacija rada
???
Vrednovanje
Mjerljivost ishoda
Vrednovanje
Digitalni alati
Kurikulum u posebnim ustanovama
GIK
Kurikulumski pristup u posebnim razrednim odjelima
Posebni programi
Planiranje i ishodi za učenike s teškoćama
Grow model
Primjeri dobre prakse u kurikulumskom planiranju
Primjeri dobre prakse u kurikulumskom planiranju
Nove tehnologije
Planiranje ishoda u posebnim programima
Rad s učenicima s prilagođenim programom
nastavni sat školskog knjižničara – praktični primjeri izvedbe KIMO-a
Kako napraviti godišnji kurikulum da bude u potpunosti primjenjiv u praksi.
Vrednovanje za učenje i kao učenje; Definiranje očekivanja u međupredmetnim temama; Modeli implementacije školske knjižnice u Školu za život.
Na stručnom skupu voljela bih saznati više o kurikulumskom planiranju za knjižnicu s konkretnim temama, ishodima i vrednovanjem po razredima.
Ishodi
Praćenje nastave, Emocionalna pedagogija, Suradnja ravnatelja i stručnih suradnika
Planiranje rada
Međupredmetne teme
Teme koje su bile na ovom skupu su odlične, ali  ne i pristup, radili smo posve iste stvari kao na Loomenu.
Svakako bi trebalo posvetiti pozornost problemu nepostojanja kurikula za školske knjižničare.
Voljela bih slušati o kurikulu za školske knjižnice, koji je nužno potreban, a koji nije niti u planu da ga se napravi. Kurikul nam je potreban radi učinkovitijeg planiranja jer bi tako bio preciznije određen djelokrug našeg rada.
KURIKUL ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA
O kurikulu za školske knjižničare i to na vrlo konkretan način koji bi uključivao nastavne cjeline i jedinice za čiju bi realizaciju bili zaduženi isključivo školski knjižničari. Jasno je da se učenike treba rasteretiti i da sadržaji poučavanja trebaju biti priprema za život i svijet u kojem živimo i u kojem će oni živjeti. Stoga smatram međupredmetne teme poput Učiti kako učiti i Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije izuzetno važnima, ali mislim da će i dalje biti nedovoljno zastupljene i da bi ih stoga trebalo većinom uključiti u kurikul školskih knjižničara kako bi školski knjižničari rasteretili učitelje i bili im podrška u sve izazovnijoj školskoj sredini.
KOMUNIKACIJA ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA I UČITELJA
Dosadašnja komunikacija između učitelja i školskih knjižničara i uključenost školskog knjižničara u nastavni proces ovisila je isključivo o dobroj volji knjižničara i njegovoj snalažljivosti u komunikaciji s učiteljima koji onda ponekad žele, a ponekad i ne žele “donirati” sat.
NASTAVNI SAT ŠKOLSKOG KNJIŽNIČARA
Rad školskog knjižničara mora obuhvaćati svakodnevni jasno definirani nastavni rad tj. održavanje nastavnih sati bilo u potpunosti bilo djelomično, a bez odgovarajućeg dokumenta koji će obvezati i školske knjižničare da ga provedu i učitelje da surađuju i zajednički planiraju nastavu potencijal koji školski knjižničari imaju i pomoć koju mogu osigurati nastavnom procesu i učiteljima i dalje će ostati u velikoj mjeri neiskorišten.
ŠKOLSKI KNJIŽNIČAR KAO PODRŠKA NA NASTAVNOM SATU
Svi su školski knjižničari ujedno i učitelji i položili su dva stručna ispita i radili su kao učitelji i željeli ostati u školama kao školski knjižničari, dakle i te kako su osposobljeni za održavanje nastave. S druge strane nisu svi učitelji željeli postati učitelji, a neki su i putem shvatili da nisu zamišljali da će rad s djecom izgledati tako kako izgleda. U tom pravcu školski knjižničari im uvelike mogu pomoći, ali netko ih za to mora ovlastiti, mora postojati dokument koji će im dati pravo da u potpunosti iskoriste svoj potencijal i podignu školu, učenje i poučavanje na višu, zavidnu razinu.
RAD S UČENICIMA S POSEBNIM POTREBAMA (poteškoće u ponašanju)
Učenici s teškoćama u ponašanju sve su češća pojava i kompetencije s kojima krećemo u rad s takvom djecom nisu dovoljne, a ukoliko nema discipline na satu niti će se uspjeti kvalitetno održati sat i prenijeti znanje, niti će se učitelji i učenici osjećati zadovoljno. Takvi su satovi vrlo stresni za sve i potrebna je češća podrška i upute na koji način raditi s takvom djecom od strane školskih psihologa koji vrlo često nemaju vremena ni za rad s učenicima, a kamoli s učiteljima.
Kurikulumsko planiranje
Svakako treba raditi na tome što je i što nije posao knjižničara. Posao knjižničara treba biti jasno definiran. Zato smatram da knjižničarima treba kurikulum na državnoj razini, kao i nastavnicima i ostalim stručnim suradnicima.
Kurikulumsko planiranje
Pruzanje podrske
Učenje
Djeca sa autizmom
Vrednovanje
Još vrednovanja.
O konkretnom radu i primjeni škole za zivot za posebne škole i koje promjene će se tamo događati
O planiranju
Za sad ništa
Konkretna problematika- učenici s većim teškoćama u posebnim ustanovama
Programi za učenike koji se skoluju u Pro
Prjena novog kurikuluma u radu s učenicima s većim intelektualnim teškoćama
Kako skratiti administriranje
Učenici u posebnim odjelima.
Voljela bih više čuti o planiranju rada s učenicima s teškoćama
Želim da su radionice više usmjerene na rad s djecom s teškoćama u razvoju, a ne toliko općenite i fokusirane na rad s djecom u redovnom sustavu.
Ne mogu se trenutno sjetiti.
Godišnje planiranje stručnih suradnika pedagoga
Suradnja s roditeljima.
Organizacija sata razrednika s obzirom na ishode ili očekivanja, primjeri dobre prakse vezano uz međupredmetne teme, organizacija rasporeda nastave
Više bih voljela saznati o temama koje se tiču učenika sa teškoćama jer se većina odnosi na učenike iz redovnih škola.
Zadovoljna sam dosadašnjim temama
Vrednovanje za ucenje
Kako rjesavati novu papirologijun i kako ju uskladiti sa starom
Svakako bih više voljela saznati o godišnjem izvedbenom kurikulu, kako ga pravilno napisati a isto tako smatram da bi se na razini RH trebao donijeti jedinstveni kurikul za školske knjižničare kako osnovnih tako i srednjih škola.
Međusuradničko učenie s obzirom da KIO od HNOS -a više ne vrijedi te knjiznicari vise nemaju svoj program.
Želim dobiti dokument tj.kurikulum koji će mi omogućiti neposredan rad u učionici s učenicima.Nedopustivo je da nakon svih promjena i dalje smo mi knjižničari NEVIDLJIVI za odgovorne osobe, i ovom
“reformom” smo civilizacijski nazadovali. Kao profesionalac i kao roditelj kojemu je dijete u školi beskrajno sam tužna dobivenim kozmetičkim izmjenama. Počnite raditi na tome da djecu možemo školovati od kuće, prva bih se na to odlučila.
Nešto što možemo koristiti u svakodnevnom radu, nešto poput GROW modela.
provedba cjelovite kurikularne reforme
neposredan rad s učenicima u knjižnici
Djelokrug rada pedagoga.
Vrednovanje
Vođenje pedagoške dokumentacije. IOOP
Pedagoska dokumentacija
Planiranje
O konkretnim primjenama, zakonskim regulativama jer opce je poznato da ce nas svi ucitelji pitati cuvenu recenicu “gdje to pise”.
Vrednovanje
Planiranje i provedba uz postivanje propisa, uloga i funkcija strucnog syradnika u reformiranoj skoli
Propisi i dokumentacija koju pedagog obavezno mora voditi.
Pracenje nastavnog procesa
Isključuvo teme za stručne suradnike.
Planiranje pedagoga
Poslovi pedagoga u školi za život
Planiranje rada stručnih suradnika pedagoga
Konkretne odgovore, a ne prepričavati loomen
Podrška učiteljima u planiranju vrednovanja ishoda, praćenje ostvarivanja ishoda, planiranje rada učenika s teškoćama
Djeca s teskocama
Kolegijalno opažanje nastave
Rad s djecom s emocionalnim teškoćama
Mislim da vrednovanje zaslužuje još razgovora jer će svakako činiti velik dio obrazovanja.
Još više bih željela saznati o kurikulumskom planiranju.
E učenje
Više o vrednovanju
Međupredmetnim temmama i kurikulima
Suradnja s roditeljima
Kako treba izgledati kurikulum skole, koje elemente treba sadrzavati, kako izgleda plan strucnog suradnika
Kurikulumsko planiranje
Pružanje podrške
Vrednovanje
Dokumentacija
Vredmovanje
Konkretni primjeri za pružanje podrške, primjeri za planiranje godišnjeg plana i programa, planiranje individualnih terapija i razgovora
Vrednovanje
Kako promijeniti mentalni sklop ucitelja koji nisu spremni ili ne zele promjene
Rješavanje problema u suradnji s roditeljima
Vrednovanje
Planiranje i programiranje rada pedagoga, administrativno rasterećenje
Područja i uloga stručnog suradnika pedagoga
Uloga str.suradnika eduk.-rehbilitacijskog profila…
Kako točno u svakodnevnom radu stručnih suradnika primjenjivati spomenuto.
Rad s darovitim učenicima i učenicima s teškoćama
Sve dosadašnje teme obrađene na konkretnim primjerima, konkretne upute u vezi novina oko dokumentacije…
Suradničko poučavanje, GIK
Edukacije psihološkog tipa, savjetodavni rad s učenicima, kako poučavati o medijima i društvenim mrežama, utjecaju tehnologije na život djece i slično.
Učenici s većim teškoćama – kurikulumsko planiranje i vrednovanje, definiranje ishoda, dokumentacija za učenike s TUR…
Daroviti učenci
Uloga pedagoga u promjenama
Teme vezane uz rad s učenicima s posebnim potrebama u redovnim školama
Integracija učenika s tur u redpvne razrede
E-dnevnik, dokumentacija
Vrednovanje učenika s teškoćama u razvoju koji se školuju u redovnim osnovnim školama po modelu individualizacije i/ili prilagodbe(redovni program).
Koje promjene reforma donosi učenicima s teškoćama u razvoju i kadru koji s njima radi.
Rad s roditeljima učenika
Željela bih saznati više o programima i aplikacijama koje učenike motiviraju za rad i olakšavaju učenje te  poboljšavaju pažnju i koncentraciju.
Planiranje, ishodi, kurikulum za skolske knjiznice koji uopce ne postoji!!!
Još rada na “pružanju podrške” i “vrednovanju” ( npr. izrada instrumentarija za vrednovanja )
Motivacija učenika.
konkretizacija kurikula školske knjižnice, položaj i uloga školskog knjižničara u cjelovitoj kurikularnoj reformi, vidljivost školske knjižnice u planiranim aktivnostima učitelja…
Voljela bih da se izradi konkretan Kurikul za stručne suradnike knjižničare.
O mogućim novim temama koje bi se uvele u knjižnični odgoj i obrazovanje.
Planiranje
Izrada godisnjeg izvedbenog plana
Planiranje novog plana
– dodatnu edukaciju u radu s programom Metel
Primjeri dobre prakse
Vise tema za strucne suradnike.
Planiranje i vrednovanje kod djeca s teskocama u razvoju
Radni materijal
Djeca s teskocama, prilagodjeni i individualizirani programi
Realizaciju nastavnog sata
Vrednovanje
Učenici s teškoćama
Planiranje i vrednovanje
Učenici s teškoćama kroz kurikularnom planiranju
Postavljanje minimalnih ishoda nastave u srednjoj strukovnoj školi, tako da budu usklađeni sa zahtjevima Strukovne  i Državne mature, te stručnim kompetencijama potrebnih na izlazak na tržište rada.
Rad s ucenicima s teskocama
Vise o temama vezanim bas uz strucne suradnike.
Primjeri dokumentacije po novoj reformi.
Vrednovanje – konkretne primjere
Konkretnim i korisnim vezanim uz trenutnu odgojno obrazovnu situaciju, a ne u uvođenje promjena bez puno doticaja s našom stvarnošću
Radionice za sat razrednika
Stručni suradnik pedagog – sustavno definirano područja rada
Bez tog jasnog popisa    poslovi  svakog pedagoga  ovisit će o osobnom zauzimanju pedagoga   i osobi koja rukovodi školom (sve više  dodatnih zaduženja , koordinacija …)
Kako bi konkretno trebao izgledati Godišnji izvedbeni kurikulum knjižničara. Potrebne su mi smjernice ali i okvirno usuglašen izgled
Vrednovanje učenika kad je riječ o nastavi u školskoj knjižnici.
O projektima.
Djeca s teškoćama u razvoju i kurikulum koji bi se trebali primjenjivati u radu s ovom populacijom učenika
Pregledavanje pedagoske dokumentacije.
Sve navedene teme u korelaciji i s osvrtom na djecu s teškoćama (poseban program)
Rad s učenicima s teškoćama.
KONKRETNI odgovori na sve nejasnoće UŽIVO,
Podrška a ne podcjenjivanje struke.
Godišnji plan i program, detaljnije o školskom kurikulumu i školi za život – što će se konkretno promijeniti/ostati isto i na kakav način itd.
Nove teme za KIO
Mislim da su skupovi dobro osmišljeni.
Željela bih više saznati o stvaranju dokumenta/kurikuluma za školske knjižnice jer smatram da bi takav dokument pomogao u planiranju i samom radu školskog knjižničara.
Kurikulum školskog knjižničara, kurikulumsko planiranje
O pružanju podrške sudionicima odgojno-obrazovnog procesa.
Primjena naučenog u Loomenu – u praksi.
Planiranje rada s učenicima s teškoćama.
planiranje, vrednovanje,
Obogaćeni nastavni programi za rad s darovitim učenicima.
Međupredmetne teme, izrada izvedbenog kurikuluma za školske knjižničare.
Najkorisniji su primjeri dobre prakse, koji bi onda uključivali i vrednovanje za učenje i kao učenje.
Teme više vezane uz stručne suradnike pedagoge.
Sve teme koje čine naš pedagoški i stručni rad kvalitetnim,uz tehnološke novitete, su jednako dobrodošle.Očekujem početak nove školske godine , nove aktualnosti …Biti ćemo aktivni sudionici!
Konkretno planiranje nastavnog rada i realizacija
O SVIM PRIMJENJIVIM TEMAMA
O načinima oblikovanja izvedbenih kurikula
Novi načini učenja i poučavanja kroz primjere dobre prakse.
Vrednovanje
Upoznavanje s konkretnim promjenama koje se očekuju u radu stručnih suradnika, a odnose se na Školu za život.
Godisnje kurikulumsko planiranje
Izrada godisnjeg plana i programa za srednje skole
Vrednovanje i kurikulum za školske knjižničare
Detaljnije ispunjavanje duznosti i aktivnosti.
Konkretni primjeri kurikuluma i godišnji izvedbeni kurikulum
Vrednovanje
O ucenicima s posebnim obrazovnim potrebama tj primjeni reforme kod ove skupine ucenika.
Vrednovanje
Kurikulum školskog knjižničara, godišnji izvedbeni kurikulum školskog knjižničara, tematsko planiranje
Svim.
Programi djece s teskocama
Vrednovanje
Poučavanje u razrednim odjelima posebnog programa u redovnim školama
Materijali za sociopedagoški rad
Kako napraviti godišnji izvedbeni kurikulum školskog knjižničara kad ne postoji nacionalni kurikulum za knjižnice i knjižničare?
Potrebno je detaljnije objasniti razradu ishoda, ciljeva na konkretnim primjerima.
– kurikulum koji uključuje knjižničare kao aktivne sudionike odgojno obrazovnog procesa
– izrada kurikuluma prema novoj reformi
– vrste aktivnosti koje mogu pomoći knjižničarima da privuku učenike u školsku knjižnicu
Izrada izvedbenih kurikula
Primjeri u međupredmetnim temama
Kurikulumsko planiranje, tj. izrada godišnjeg izvedbenog kurikuluma (smjernice, upute)
Teme: kako se nositi s teškim situacijama, burn out sindrom
Planiranje IOOP-a po novom konceptu
Sve teme koje se tiču naše struke su dobrodošle.
Učenici s teškoćama u školi za život
Suradnja djelatnika, međupredmetna suradnja, suradnja s roditeljima
Evaluacija odgojno-obrazovnog rada
Uporaba digitalnih alata u praksi.
kurikulum  za školske knjižnice
Suradnja
Bilo bi korisno vidjeti primjerak GIKa i kako ga napisati.
Primjeri iz prakse
Godišnje planiranje
Roditelji i kurikulum
Godišnji plan i program rada školskog knjižničara; Međupredmetne teme u školskoj knjižnici.
Godišnji izvedbeni kurikulum za školske knjižničare
Za stručne suradnike pedagoge konkretniji sadržaji vezani uz djelokrug našeg rada
O kurikulumu za školske knjižničare kojeg nema
Više bih željela saznati o dokumentaciji koju kao knjižničari trebamo pisati.
O mogućim zajedničkim temama koje se odnose na održavanje nastave u knjižnici i na suradnju s ostalim učiteljima, željela bih dobiti više konkretnih primjera kako knjižnica može biti vidljivija u školi.
Izvannastavne aktivnosti – praksa i sl.
Izrada kurikuluma, vrednovanje
Vrednovanje učenika s pupom
Obaveze strucne suradnice socijalne pedagoginje u Oš.
Vrednovanje
vrednovanje
Pedagoske mjere
Pruzanje podrske ucenicima s disciplinskim problemima
Izrada kurikula strucnih suradnika knjiznicara u srednjim skolama
Nemam ideju.
Na ovakav način niti o jednoj.
Kurikulumsko planiranje… Već se godinama priča o poziciji knjižničara a nije se promijenilo ništa. Mi smo jedini zaposlenici u školi koji se sami moraju izboriti za svoj posao i uključenost u nastavni proces. Smatram da je sad vrijeme da se to promijeni.
Rado učim, posebno o nastavi, u svim područjima umijeća poučavanja, uključujući i motivaciju, metode, komuniciranje, odgojni aspekt… Ipak, ne mogu ostaviti neizrečeno da, budući da možemo mijenjati samo sebe, ne vidim s kim bih više “unapređivala nastavu” jer je odgovornost i motiviranost nastavnika gotovo nestala, a osposobljenost nastavnika za svoj posao, ne da je slaba, nego je nema niti u svijesti poučavatelja.
Sve međupredmetne teme…
primjeri radionica s učenicima vezano za informacijsku pismenost
Trenutno nemam prohtjeve po tom pitanju. Bez obzira o čemu se radi, izrazito mi je bitno da me ono što slušam potakne na nove ideje koje bih mogla naći i povezati sa svojim poslom. Znači, što više praktično (kao što je to sad u virtualnim učionicama). Ovako općenito, imajući u vidu širu sliku i pitanje budućnosti društva, zanima me ekonomija.
VEĆA KONKRETIZACIJA POSLOVA  I OPERATIVNOST IZVEDBE, UPUTE OD MZO I AZOO,
Projektno učenje. Od nekog tko zna o čemu govori. Tko je stvari radio. Ne u školi.
O ostvarivosti kompetencija i uloge školskog knjižničara. O konkretno definiranim zadacima knjižničara kroz plan i program
Konkretni GIK
Planiranje godišnjeg izvedbenog kurikuluma za školske knjižnice.
Teme trebaju biti prilagođenije strukama, puno toga na skupu nije se odnosilo na nas.
Izrada godišnjih planova i programa, organizacija i provedba nastavnih sati, primjeri gotovih priprava za nastavne sate
Teme koje su vezane uz čitanje, rad na tekstu, rad s učenicima, motivacija učenika
Više radionica sa alatima za virtualno učene tipa “Escape room”  ili kako napraviti predavanje na Lomenu s digitalnim  obrazovnim sadržajima. Hvala!
Konkretne promjene koje donosi nova reforma.
Rad s djecom s teškoćama u razvoju.
Na koji način će školska knjižnica biti uključena u skolu za zivot
Izvedbenom kurikulumu
Potteban nam je kurikulum za knjižničare
Konkretni primjeri radionica s učenicima
Vrednovanje učenika s teekoćama
Teme podrske, ved odradjene 🙂
Poremećaji u ponašanju učenika.
Primjere kako nauceno primijeniti u praksi
Primjena digitalnih alata
Više konkretnih informacija.
IKT u radu stručnih suradnika
O planiranju
Praćenje pedagoški dokumentacije
Kurikulumsko planiranje
Kurikulumsko planiranje
EU projekti
Daroviti učenici, komunikacija.
O temi promjena u pisanju kurikula.
EU projekti
Vise o konkretnim digitalnim alatima, aplikacijama, pomagalima i web stranicama u sluzbi suvremene nastave.
Preciznije definirati poslove stručnih suradnika
Planiranje
Konkretnije o reformi
Konkretna uloga pedagoga u ŠKOLI ZA ŽIVOT
Strategije i metode vrednovanja
Ishod s učenicima s višestruki teskocama
Reforma obrazovanja
Izradi GIK-a.
Reforma obrazovanja
Kako ce se raditi u djelomicnoj integraciji, kako cu ja slati ucenike na odgoje kad nema rasporeda? Zasto ne mogu naruciti udzbenik Moja mala matematika do 10? Zelim napisane planove koje mogu koristiti kao primjere.. zasto se uzivo  na edukacijama rade potouno iste stvari kao u Loomenu? Zelim konkretne upute kako da se pripremim za rujan u kombiniranom razrednom odjelu sa 7 ucenika (4 razrea) – hoci pla ove, pripreme, materijale, barem dio sto dobivaju redovni ucitelji… Ili barem tocne informacije!
Rad po posebnim programima
Konfliktne situacije u kojima se pedagozi mogu naći
konkretni primjeri nastavnih sati, konkretni primjeri načina vrednovanja, iskustva iz prakse, izrada kurikuluma
U virtualnim učionicama željela bih više saznati o kurikulumskom planiranju koje se odnosi na učenike s teškoćama u razvoju.
Stručnim temama.
Rado bih se više bavila darovitom djecom i učila kako im mogu više dati…
Nešto  specifično za knjižničare. Ovo je univerzalno. Zanimali bi me konkretni primjeri, a ne teoretiziranje.
Sve teme, ali ne u virtualnim učionicama, već na stručnim skupovima uživo. Mišljenja sam da je neozbiljno ući u reformu i pritom imati manjak ljudi na terenu. MZO-a treba oformiti mobilne timove koji trebaju biti na raspolaganju učiteljima na terenu. Virtualne učionice da, ali samo kao potpora.
planiranje rada školskog knjižničara
Digitalni alati
O primjerima kako se uključiti i povezati s predmetnu i međupredmetnim temama
Godišnji izvedbeni kurikulum za knjižničare
Konkretne radionice koje su primjenjive u praksi
Redovito se educiram, i kroz virtualne učionice i putem stručnih skupova uživo, stoga mi je u ovom trenutku potreban predah. Ljeto ću iskoristiti za planiranje te implementaciju naučenoga u svoj budući rad.
Specifično, specifično o našoj struci
Svaka tema je dobrodošla!
Teme koje se više tiču mog područja rada – stručnog suradnika pedagoga. Ili, ako su teme opće (vrijede za sve, kao neke do sada), onda da pristup bude iz perspektive školskog pedagoga. U svakom slučaju, pedagozi su prekasno “uvučeni” u promjene, ja ne mogu kvalitetno surađivati s kolegama učiteljima ukoliko ne znam početak, glavni dio i kraj. Ako sam bila razumljiva, nadam se.
Obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju.
učiti kako učiti
Konkretnim temama vezanim uz plan i program.
Izrada godišnjeg izvedbenog kurikuluma
Vrednovanje za učenje
Samoreguliran pristup učenju
Kako napraviti svoj izvedbeni kurikulum. Voljela bih imati smjernice pa i obrazac koji bi bio okvir i vodilja da se nešto ne zaboravi ili preskoči.
Primjeri dobre prakse integracije knjižnice u odgojno-obrazovni sustav škole.
Kako sastaviti GIK
O podršci provedbe kurikularne reforme.
.
Primjeri međupredmetnih tema.
Kreativnost u nastavi
NUE U  PITANJU TEMA, VEĆ STRUKTURA ŠKOLSKIH KNJIŽNICA U ODNOSU NA OSTALE STRUČNE SLUŽBE, KOJE IMAJU SVOJ PRIZNATI STATUS U ŠKOLAMA, ŠKOLSKE KNJIŽNJIČARE NITKO NE DOŽIVLJAVA KAO STRUČNE SURADNIKE – MOLIM PROVJERITI NA WEB STRANICAMA SREDNJIH ŠKOLA , POD STRUČNE SURADNIKE NAVODE SE PSIHOLOZI I PEDAGOZI, SA KONTAKTIMA, DOK VEĆINA KNJIŽNICA NEMA TELEFONSKU LINIJU I NIJE NA POPISU STRUČNIH SURADNIKA. PRIMARNI PROBLEM JE UGRADITI NASTAVU KIP-a, ŠKOLSKE KNJIŽNICE,U REDOVNI RASPORED UČENIKA. NAIME, UKOLIKO NASTAVU KIP-a. RADIMO U VRIJEME ODRŽAVANJA ZAMJENA, DOSTUPNI SU NAM SAMO POJEDINI RAZREDI A NE SVI. TAKOĐER NAM NIJE PRIZNATA, A NI PLAĆENA,PRIPREMA ZA ODRŽAVANJE NASTAVE. NAKON TOGA MOŽEMO GOVORITI O TEMAMA.
HVALA NA PAŽNJI! MELITA HLASTEC-LJUBAČEV, PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKA
O financijskoj potpori ministarstva
Zašto se toliko radi na digitalizaciju sadržaja i alata, ako znamo iskustva razvijenih zemalja koje su nakon eksperimenta odustale od toga?
Primjeri dobre prakse
Željela bih više čuti o zaduženjima knjižničara dodatnim poslovima.
Konkretni savjeti kako izraditi godišnji izvedbeni kurikulum.
Inovativne metode u proučavanju djece s TUR
Pružanje podrške
Suradnja s i među učenicima
Skoro Nista novo ni korisno nisam saznala na skupu ili u virtualnim ucionicama
Ucenje, poucavanje i vrednovanje ucenika s tezim i teskim intelektualnim teskocama i poremecajima iz autisticnog spektra
Više edukacija vezanih uz konkretan rad s učenicima, tu mislim na određene teškoće i primjenjive materijale.
Planiranje sata
Proučavanje ucenika s tur
Suradnja među uciteljima.
Promjena stavova, stilova poucavanja, predrasude ucitelja prema djeci i roditeljima pogotovo u malim sredinama gdje ucitelji rade i zive u istoj sredini
Rad s učenicima s većim teškoćama
timski rad
O kurikulumima za djecu s teškoćama.
Konkretni rad stručnih suradnika u Školi za život
Posebni kurikuluma za djecu s teškoćama u razvoju; uloga stručnih suradnika
Konkretno i primjenjivo na posebne uvjete.
Tokom školske godine
Ucenici s teskocama u razvoju
Praktično,konkretno
Kreativne metode rada za djecu s višestrukim teškoćama u razvoju.
Kurikulumsko planiranje, rad s učenicima s posebnim potrebama
Suradnja s nastavnicima i roditeljima
Izrada alata za vrednovanje
Kurikulumsko planiranje -GIK
Planiranje
Ishodi
Rad s ucenicima s posebim potrebama
Broj ocjena u sumativnim vrednovanjima.
Jos o vrednovanju
Utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta
Učenici s teškoćama
Učenici s teškoćama, unaprjeđenje nastave
Podrška pripravnicima
Suštinskim promjenama u samoj nastavi, ne samo u kurikulumu
O listama procjena
Utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta zbog utvđivanja primjerenog programa školovanja
Izrada kurikuluma
Učenici s posebnim potrebama.
Na stručnom skupu uživo voljela bih više saznati o GIK-u.
Željela bih saznati konkretno koje dokumente moramo izraditi za sljedeću školsku godinu.
Svega smo već čuli previše puta, u suštini ništa korisno.
Vrednovanje, unapređenje učenja i poučavanja.
Problematika oko nove i stare lektire
E-knjiga u školskoj knjižnici; licencije u školskoj knjižnici.
Web 2.0 alati
Otpis i revizija
Godišnji izvedbeni kurikulum
Digitalni sadrzaji i strategije poucavanja.
pomoć u čitanju lektire
Primjeri međupredmetnog povezivanja.
Medijska pismenost, medijska pedagogija
Rad s učenicima s teškoćama u razvoju
Program i kurikulum za učenike s teškoćama
Željela bih više saznati o načinu planiranja i izvođenja Knjižnično-informacijskog odgoja i obrazovanja (ili kako će se veće nazvati) u slijedećoj školskoj godini budući da naš kurikulum nije gotov
Kurikulumsko planiranje,  pisanje i primjeri.
Teme kao što je godišnje kurikulomsko planiranje, pružanje podrške u odgoju i obrazovanju te samo vrednovanje učenika. O tim temama možemo govoriti i ubuduće jer su važne za novi način učenja i poučavanja.
O stručnim suradnicima i djeci s teškoćama.
Izrada kurikuluma
Uvidi u nastavu.
Djeca s teskoćama učenja u redovnom školovanju
Nema
Primjeri rada iz prakse
Daroviti učenici s teškoćama
Načini poticanja i razvijanja logičkog zakljucivanja i problemskog razmisljanja ucenika u nastavi
Konkretni primjeri kako se sluziti Web alatima
Kurikulumsko planiranje i programiranje, Ishodi učenja
Više primjera dobre prakse, kreativnih ideja koje možemo primijeniti u svom radu (npr. escape room).
O planiranju godisnjeg plana i programa.
Gotovo sve teme su već obrađene u posljednjih nekoliko godina. Zaštita građe je možda većini manje zanimljiva, ali o tome se rijetko govorilo na stručnim skupovima školskih knjižničara.
– kako planirati rad s učenicima s teškoćama u razvoju
– uloga stručnih suradnika u svemu tome
kako napraviti  izvedbeni godišnji kurikulum
Željela bih saznati više o tome što kurikularna reforma konkretno donosi za rad stručnog suradnika logopeda, odnosno mijenja li ga i na koji način. Uz to, voljela bih više saznati kako će kurikularna reforma utjecati na rad s učenicima s teškoćama, o čemu na ovom skupu nije bilo riječi.
O planiranim promjenama u radu s učenicama u posebnim odgojno obrazovnim ustanovama
Što se očekuje kao promjena u radu stručnih suradnika soc.pedagoga?
Razmjena iskustava, primjeri prakse kroz radionice
Izrada Godišnjeg izvedbenog kurikuluma i ostale dokumentacije koja će biti potrebna u Školi za život.
Mogućnosti neposrednog rada s djecom na poticanju čitanja, mogućnost edukacija u inozemstvu.
Svaka tema koja uključuje rad s učenicima s teškoćama u razvoju je dobrodošla.
Primjeri dobrih kurikuluma.
O kreativnim radionicama za darovite učenike.
Primjeri dobre prakse – primjenjivo u radu
korelacija knjižnice i nastave
o kurikulumu školskih knjižnica
Bilo koja tema koja se tiče samog procesa podučavanja i realizacije planova za izvedbu nastavnog procesa je dobrodošla (što više praktične poduke).
Mnogo je toga nerazješnjeno ovom reformom, puno je teorije, a ne slušaju se problemi ljudi koji to sve provode u praksi. Neću npr. niti ulaziti u cijelu farsu nabave udžbenika koju rješavam već mjesec dana i još nije gotovo, a ne nazire se kraj.
Izrada godišnjeg izvedbenog kurikuluma.
primjena web alata, sponzorsko financiranje, pisanje projekata, suradnje s drugim ustanovama, izrada kurikuluma..
Teme koje su vezane isključivo za područje logopedije, a ne nešto što se tiče rada u razredu.
Nemam ništa za navesti.
Bilo bi dobro da zajednički napravimo prvi izvedbeni kurikulum.
O konkretnom pisanju obrazovnoga plana i prigrama
Vidjet ćemo.
Metode i alati u proučavanju
Primjeri iz prakse
Metode učenja s učenicima s poteškoćama
Djeca sa posebnim potrebama i glazba
Nove metode rada s djecom s teskocama
Proces ucenja ucenika s poteskocama u razvoju
Voljela bih kad bi se malo više razgovaralo o ishodima obrazovanja ucenika s poremecajima spektra autizma cije su potrebe bitno drugacije od ostalih ucenika s teskocama
Domene
O kurikulima, procesu i ishodima ucenja za djecu s pp
Agresivno ponasanje
Više konkretnih primjera iz prakse.
Kurikulum za posebne programe
Za sada nista
Konkretne primjere rada
Preduvjeti za školu za život
Vise o realizaciji i procesu provođenja programa.
Rad s agresivnim ucenicima
Da
Primjena interaktivnih materijala u radi s učenicima ( programi za izradu kviza, interaktivnih listica…)
Pisanje godišnjeg izvedbenoj kurikuluma za knjižničare
Organizacija rada s učenicima s teškoćama u razvoju, konkretnije učenicima po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke te kako ih vrednovati.
Konkretnom radu s djecom s poteškoćama u razvoju
Voljela bih saznati više o temama koje su vezane uz kreativnost knjižničara kao osobe koja mora pridobiti prije svega učenika i motivirati ga za čitanje i doživljaj knjižnice kao mjesta koje je u današnjem svijetu od velike važnosti.
Vise o promjenama u samoj nastavi jer pedagozi o tome malo znaju, a nastavnici najčešće prvo pedagozima dođu po savjete.
Malo više o kurikulumskom poučavanju.
Planiranje godišnjeg izvedbenog kurikuluma pedagoga
Vrednovanje
O kurikulumskoj reformi za srednje strukovne škole
Skriveni kurikulum
Pisanje tema – ishoda u e-Dnevnik
Vrednovanje
Analiza nastavnog sata, kolegijalna i analiza strucne sluzbe.
Formativno vrednovanje
Vrednovanju u radu strucnog suradnika pedagoga
Planiranje skolskog kurikuluma, GIK za pedagoge…
Vrednovanje
Međupredmetne teme
Rad s djecom s posebnim potrebama.
Vrednovanje za učenje, Vrednovanje kao učenje
Rad s darovitim učenicima, uvid pedagoga u nastavu
Procesi ucenja
Voljela bih da se teme odnose na učenike s teškoćama.
o strategijama učenja/poučavanja
 Definiranje ishoda poučavanja i vrednovanje ( malo konkretnije)
rad s učenicima s većim teškoćama
Nastaviti o vrednovanju ishoda, zakljucnom vrednovanju i koliko ce formativno vrednovanje utjecati na zakljucne ocjene.
Vrednovanje
Promjene u Planu i programu rada školskog knjižničara za razrede koji su obuhvaćeni reformom.
Rad i planiranje rada s učenicima s intelektualnim teškoćama
Kurikulu knjižničara osnovnih i srednjih škola
Konkretni primjeri kurikula knjižničara koje onda možemo prilagoditi vlastitim potrebama i sredini
Iskustva i praksa iz drugih država
Erasmus
Svakako želim čuti više o planiranju, pomoglo bi kad bismo imali kurikul školskih knjižnica, a mogli bismo na ovaj način zajedno pridonijeti njegovoj izradi.
Kako odabrati teme kad nema kurikula?
Nisam još sve prošla da bih zaključila što nedostaje.
Voljela bih slušati teme vezane konkretno uz knjižničarstvo.
Dosadašnje teme odnose se isključivo na odgojno-obrazovni rad općenito. Taj veliki dio našeg posla nailazi na prepreke uvjetovane organizacijom nastave, uvjetima u kojima radimo, a i isprepliće se i s ostalim stručnim poslovima. Kako bismo se što bolje i spremnije uključili u reformu, nama školskim knjižničarima potreban je GIK knjižničnog odgoja i obrazovanja.
S obzirom da sam relativno nova u ovoj struci, voljela bih čuti više o kvalitetnoj organizaciji sata (s praktične strane), možda i sudjelovati u organiziranom kvalitetnom satu.
Od velike bi mi pomoći bili primjeri dobre prakse kreativne obrade lektire.
Stručni suradnici knjižničari već 30 godina na svojim usavršavanjima vrlo kvalitetno obrađuju sve moguće teme vezane uz metode i strategije učinkovitoga učenja.  U kontinuitetu promišljaju o svim mogućim inovativnim načinima poučavanja, stoga je vrlo teško odrediti neku “novu” temu. No, uvijek su dobrodošle teme vezane uz poticanje čitanja.
Kurikulumsko planiranje
O podršci koju stručni suradnici mogu tražiti/dobiti kada im je potrebna i o mogućim načinima poboljšanja međuljudskih odnosa unutar škole za bolju i pozitivniju klimu škole.
Radionice za školske knjižnice srednjih škola
Vrednovanje za i kao ucenje za ucenike s teskocama u razvoju
Projektna nastava, školski projekti.
Komunikacija, suradnja
Vrednovanje
Planiranje za učenike s teškoćama
Učenici s teškoćama
Suradnja u timu
Poucavanje ucenika s teskocama i prakticni primjeri ped.dikumentacije
O suradnji s roditeljima, učiteljima i sl.
Zanima me konkretan izvedveni kurikulum budući nemamo nikakve smjernice niti okvire u kojima bismo se trebali kretati.
Kako se izboriti da knjižničari ne rade posao knjižara.
Izrada izvedbenog godišnjeg kurikuluma za školske knjižničare.
Primjeri iz prakse (učenici sa teškoćama u učenju)
Moram probati nov način poučavanja u praksi pa će se teme same nametnuti.
Kurikulum za učenike s teškoćama u razvoju
Više informacija kako napisati godišnji izvedbeni kurikulum za školskog knjižničara.
Bilo bi vrlo korisno kada bi nam bilo prikazano planiranje i organizacija jednog projektnog dana ili mjesečnog projekta u koji bi bili uključeni učitelji nekoliko predmeta i knjižničar.
Izlazne kartice
Godišnji izvedbeni kurikulum školske knjižnice, planiranje vrednovanja
obrada lektire na zanimljiv način
Kurikulum knjižnično- informacijskog i medijskog  odgoja i obrazovanja kao dokument kojega je nužno sastaviti i ”ozakoniti”.
Ishodi učenja, vrednovanje.
Svakako o aktivnostima kroz koje vrednujemo…konkretnim primjerima kako se uklopiti u kurikulume/nastavu svih drugih predmeta
Tema o kojoj bih voljela više čuti jest inkluzija .
Primjere primjene kurikuluma u nastavi
Zašto svaki učenik u školi za život mora imati tablet? Nije mi jasna uloga tableta.  Mislim da bi to bilo efikasno kada učenici ne bi imali udžbenike, osim radnih u kojima bi rješavali zadatke, a profesori bi svaku tematsku  obrađenu jedinicu, tj. ono što moraju znati (za sva vremena, a ne nabubati, dobiti peticu i odmah zaboraviti) poslali učenicima na tablete uz zadatak da odlaze u knjižnice, istražuju određene teme, proširuju svoja znanja. Organizirati puno praktičnog rada, odlaziti više na terensku nastavu (da učenici znaju razlikovati brezu od bukve, pojednostavljeno rečeno). Tako bi se dobila puno bolja slika o broju pravih odlikaša jer nekim učenicima bi bilo dovoljno ono što svakako moraju znati, dok bi dio njih željelo više pa bi istraživali, pisali referate, radili PP prezentacije, plakate….
Oblikovanje GIK-a za stručne suradnike školske knjižničare s posebnim naglaskom na srednje škole. Primjer priprave te ishode koje školski knjižničari u srednjim školama trebaju ostvariti u svom odgojno-obrazovnom radu.
Ne vidim svrhu virtualnih učionica
Smatram da na svemu treba dodatno raditi i uciti.
Više o suradnji strucnih suradnika i ucitelja
Uvid u nastavi,dokumentacija
Suradnja
Nešto o pojavljivanju na projekte
Prilagođeni prograni
Izradi GK
Sve su pokrivene
Školski knjižničari bi svakako trebali imati definiran i razrađen Godišnji izvedbeni kurikulum koji bi bio okosnica rada školskog knjižničara s utvrđenim temama i ishodima.
Restitucija
Planiranje kurikuluma
Načini realizacije pretpostavljenih kurikulumskih tema.
Uzivo bih htjela cuti o drugacijim temama nego na loomenu.
Kurikulum
O podršci stručnim suradnicima
planiranje kurikuluma knjižničara
Vrednovanje
Očuvanje i jačanje mentalnog zdravlja učitelja i i učenika
Rane odgojno-obrazovne intervencije za djecu i učenike s problemima u ponašanju
R.E.A.D. program
Rad s učenicima s posebnim potrebama, Financiranje školskih knjižnica kao ograničavajući čimbenik razvoja, Nedosegnuti standardi školskih knjižnica, Mobbing u knjižnicama…
Konkretne smjernice vezane za organizaciju i koordinaciju rada.
Uvjeti za rad s darovitim učenicima u sustavu odgoja i obrazovanja.
Detaljno planiranje jednog Godišnjeg izvedbenog kurikuluma kako bih mogla pomoći kolegama u stvaranju njihovih.
Rad s učenicima s posebnim potrebama
Voljela bih da se više bavimo temama koje nas se zaista tiču i s kojima se u praksi susrećemo, kao što se na par posljednjih županijskih vijeća i radilo (od dokumentacije, provođenja revizije, sređivanja zbirke, načinu provođenja istraživanja u struci do konkretnih načina dolaženja do sredstava za nabavu knjiga) za razliku od vrednovanja, za koje mi je jasno da je teorijska podloga široj slici, ali meni konkretno ne znači apsolutno ništa.
Međupredmetne teme u kurikulumu školskog knjižničara.
Novosti u struci na svjetskoj razini; novi alati; nove aplikacije; novi pogled na knjižnicu kao informacijskom središtu; važnost knjižnice kao izvora znanja i prenosnika znanja – kako to postaje…
O načinima vrednovanja, o uporabi IKT-a
Programi poticanja čitanja, primjeri međupredmetne korelacije, web alati, čitalačka pismenost.
Savjetodavnu rad sa učenicima
Kako se kao knjižničar uključiti u nastavu i kako to evidentirati u e imeniku.
Uvijek su dobrodošle teme o pružanju podrške, vrednovanju te kurikulskom planiranju.
Digaitalizacija građe
Izrada izvedbenog kurikuluma.
izrada izvedbenog kurikuluma
o čitanju, odgoj / kultura komuniciranja, “obrasci” informacijske pismenosti u svakodnevnom životu
Voljela bih vise prakticnih zadataka i dobrih primjera vezanih uz planiranje i vrednovanje. Bilo bi dobro i da vidimo jedan dobar primjer godisnjeg plana, plana tematske jedinice i dobar primjer vrednovanja te kako napraviti konacno vrednovanje nakon niza opisnih vrednovanja
Rad sa ucenicima u srednjim śkolama.
O primjerima dobre prakse.
Primjeri dobre prakse. Sve se svodi na pisanje i idealne uvjete.  Trebalo bi pokazati kako održati barem jedan sat prema Školi za život.
Izvannastavne aktivnosti.
Godišnji izvedbeni program.
Kurikulumsko planiranje poučavanja.
međupredmetne teme
Kurikulumsko planiranje provedbe programa Knjižnično obrazovanje u osnovnoj školi.
O temi odgoja, koji se potpuno izgubio.
Sve sam čula
Knjižničari ovise o dobroj volji kolega nastavnika koji im ustupaju svoje sate za provedbu knj.kurikuluma pa bi me zanimalo kako bi se taj naš kurikulum mogao uklopiti u nastavni proces bez da ovisimo o kolegama.
izvješće Stručni suradnici
Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin