Evaluacija

Stručno usavršavanje voditelja županijskih stručnih vijeća učitelja tehničke kulture

Stručno usavršavanje voditelja županijskih stručnih vijeća učitelja tehničke kulture

Objavljeno: 19. srpnja 2019.

Svi voditelji županijskih stručnih vijeća učitelja tehničke kulture sudjelovali na stručnom usavršavanju o uvođenju novog kurikuluma u sve 5. razrede osnovnih škola u RH

Stručno usavršavanje voditelja županijskih stručnih vijeća učitelja tehničke kulture o uvođenju novog kurikuluma u sve 5. razrede osnovnih škola u RH održano je od 24. do 28. lipnja 2019. u trajanju od 27 sati. Usavršavanje je provedeno u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici, a na njemu je sudjelovalo svih 25 županijskih voditelja. Uz potporu i suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, usavršavanje su proveli Hrvatska zajednica tehničke kulture, predstavnici akademske zajednice, Agencija za odgoj i obrazovanje i Stručna radna skupina za izradu kurikuluma nastavnog predmeta Tehnička kultura.

Nakon eksperimentalne provedbe kurikularne reforme “Škola za život” u 74 škola tijekom školske godine 2018./2019., od jeseni 2019. godine počinje frontalno uvođenje kurikularne reforme u svih 2600 škola Republike Hrvatske (1311 matičnih i 1289 područnih škola). Prema riječima ministrice znanosti i obrazovanja dr. sc. Blaženke Divjak, osnovna ideja kurikularne reforme je da učenik bude aktivan i kompetentan za izazove 21. stoljeća, ali i da se pritom osnaže škole, ravnatelji i nastavnici.

Stručno voditelja županijskih stručnih vijeća učitelja tehničke kulture obuhvatilo je tijekom pet dana u Kraljevici predavanja i radionice iz sljedećih tema:

 • Preferencije učenika prema sadržajima i aktivnostima nastave tehničke kulture kao okvir za operativno planiranje, pripremanje i organizaciju nastave, doc. dr. sc. Damir Purković
 • Suradničko učenje, Ivan Jukić, prof., član Stručne radne skupina za izradu kurikuluma nastavnog predmeta Tehnička kultura (SRS TK)
 • Izvannastavne aktivnosti iz prometa i kurikulum tehničke kulture, viši savjetnik tehničke kulture Žarko Bošnjak, prof., AZOO
 • Gradivni elementi međupredmetnih tema kao doprinos odgojno-obrazovnim ishodima kurikuluma nastavnog predmeta TK i njegovim pripadajućim pokazateljima razina ostvarenosti, dr. sc. Ana Žnidarec Čučković
 • Planiranje godišnjeg izvedbenog kurikuluma TK za 5. raz., Tina Mihelčić Sloković, prof., članica SRS TK; Svjetlana Urbanek, učitelj savjetnik tehničke kulture, voditeljica SRS TK
 • Tematsko planiranje, Tina Mihelčić Sloković, prof. članica SRS TK; Svjetlana Urbanek, prof., učitelj savjetnik tehničke kulture, voditeljica SRS TK
 • Obrnuta učionica i IKT, Dragan Vlajinić, prof., učitelj savjetnik tehničke kulture, član SRS TK; Katica Mikulaj Ovčarić, prof., učitelj savjetnik tehničke kulture, član SRS TK
 • Metoda slagalice ili Jigsaw metoda, Svjetlana Urbanek, prof., učitelj savjetnik tehničke kulture, voditeljica SRS TK
 • Edpuzzle, Tina Mihelčić Sloković, prof., članica SRS TK
 • Projektna nastava – tema po izboru (dogovor unutar grupe), Katica Mikulaj Ovčarić, učitelj savjetnik tehničke kulture, član SRS TK; prof. Ivan Jukić, član SRS TK; Dragan Vlajinić, učitelj savjetnik tehničke kulture, član SRS TK
 • Terenska nastave, Katica Mikulaj Ovčarić, učitelj savjetnik tehničke kulture, član SRS TK; Dragan Vlajinić, učitelj savjetnik tehničke kulture, član SRS
 • Kurikulumski aspekti odgoja i obrazovanja djece i učenika putem Okvira za poticanje i prilagodbu iskustva te vrednovanja postignuća, procesa i ishoda učenja – kooperativna metoda, dr. sc. Ana Žnidarec Čučković
 • Rješavanje problema, Ivan Jukić, prof., član SRS TK
 • Rješavanje problema i IKT, Dragan Vlajinić, prof., član SRS TK ; Katica Mikulaj Ovčarić, prof. članica SRS TK

Predavanja i radionice osmislili su i vodili članovi Stručne radne skupine za eksperimentalni program predmeta Tehnička kultura (Svjetlana Urbanek, Katica Mikulaj Ovčarić, Tina Mihelčić Sloković, Ivan Jukić i Dragan Vlajinić), predstavnik Agencije za odgoj i obrazovanje (Žarko Bošnjak) i vanjski suradnici iz akademske zajednice (doc. dr. sc. Damir Purković Odjel za politehniku, Sveučilište u Rijeci i dr. sc. Ana Žnidarec Čučković, Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu). U stručnom usavršavanju aktivno su sudjelovali i viši savjetnici za tehničku kulturu iz Agencije za odgoj i obrazovanje Eugen Ban, prof. i Viktorija Vranešić, prof.

Na početku usavršavanja sudionike su pozdravili predsjednik Hrvatske zajednice tehničke kulture Ivan Vlainić, predstavnik Agencije za odgoj i obrazovanje Žarko Bošnjak te voditeljica Stručne radne skupine Svjetlana Urbanek.

Tijekom usavršavanja za voditelja županijskih stručnih vijeća učitelja tehničke kulture je organizirana stručna ekskurzija u pogonima Brodogradilišta Kraljevica na temu Gradnja elektrobrodova od aluminija za Nacionalni park Krka (ekološki prihvatljiva brodogradnja) u kojoj su oni sudjelovali u ulozi učenika. Zahvaljujući toj aktivnosti učitelji će moći samostalno i učinkovito osmisliti, planirati i provesti stručnu ekskurziju koju će odraditi sa svojim učenicima prema predloženom modelu aktivnog učenja uvažavajući domene i smjernice novog kurikuluma tehničke kulture.

U anonimnoj anketi na kraju stručnog usavršavanja voditelji županijskih stručnih vijeća učitelja tehničke kulture su ocijenili aktualnost sadržaja usavršavanja srednjom ocjenom 4.50, primjenljivost tema u praksi ocjenom 4.23, značaj stručnog skupa za osobni profesionalni razvoj ocjenom 4.55, komunikaciju i suradnju unutar skupine ocjenom 4.77, a priliku za izražavanje vlastitog mišljenja ocjenom 4.77. Stručni skup u cjelini učitelji su vrednovali srednjom ocjenom 4.50.

Voditelja županijskih stručnih vijeća učitelja tehničke kulture su iskazali interes za više ovakvih edukacija, a kao vrijednost stručnog skupa naveli su:

 • Sve super
 • Projektna nastava
 • Suradničko učenje, nove metode poučavanja
 • Problemska nastava
 • Kolegijalnost
 • Kvalitetna predavanja
 • Nemam prijedlog
 • Razmjena iskustava, aktualnost tema
 • Timski rad
 • Izvrsna organizacija, raznovrsnost tema i zadataka, rad u skupinama, razmjena mišljenja, rasprave
 • Upoznati nove voditelje ŽSV, rasvjetljavanje (djelomično ) terminološke pojmove
 • Sve je bilo odlično
 • Međusobno upoznavanje i zbližavanje voditelja ŽSV te razmjena iskustava
 • Druženje, suradnja unutar grupa, ideje primjenjive u radu
 • Sve navedeno u prethodnom pitanju
 • Dobra pripremljenost za početak školske godine, izražavanje vlastitog mišljenja bez “neobičnih” pogleda sa strane, razmjena informacija
 • Dobra komunikacija i raspoloženje
 • Komunikacija i suradnja unutar skupine
 • Iznošenje raznih iskustava, komunikacija sa drugim sudionicima
 • Osobni profesionalni razvoj

stručno usavršavanje Tehnička kultura
Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin