Tehnička kultura

29 srpanj
Tehnička kultura, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

Tehnička kultura, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

izvješće Tehnička kultura

U razdoblju od 17. lipnja do 9. srpnja 2019. godine održano je 19 stručnih skupova za učitelje Tehničke kulture Republike…


22 srpanj
Tehnička kultura – virtualne učionice 2018./19.

Tehnička kultura – virtualne učionice 2018./19.

Tehnička kultura virtualne učionice

Edukacija učitelja tehničke kulture za eksperimentalnu i frontalnu provedbu kurikuluma tehničke kulture u 5. razredu u sustavu je Loomen u tri…


19 srpanj
Stručno usavršavanje voditelja županijskih stručnih vijeća učitelja tehničke kulture

Stručno usavršavanje voditelja županijskih stručnih vijeća učitelja tehničke kulture

stručno usavršavanje Tehnička kultura

Svi voditelji županijskih stručnih vijeća učitelja tehničke kulture sudjelovali na stručnom usavršavanju o uvođenju novog kurikuluma u sve 5. razrede…


17 veljača
Tehnička kultura, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, siječanj i veljača 2019.

Tehnička kultura, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, siječanj i veljača 2019.

izvješće Tehnička kultura

U razdoblju od 7. siječnja do 8. veljače 2019. godine održano je 22 stručna skupa na lokalnoj i regionalnoj razini…