Lipanj i srpanj 2019.

Tjelesna i zdravstvena kultura, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

Tjelesna i zdravstvena kultura, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

Objavljeno: 28. srpnja 2019.

Tijekom mjeseca lipnja i dijelom srpnja, u okviru Škole za život, održani su stručni skupovi  županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture na razini Republike Hrvatske.

Edukacija je bila usmjerena na pripremu učitelja i nastavnika za frontalnu primjenu kurikuluma TZK u idućoj školskoj godini.

Od 3. 6. 2019. – 10. 7. 2019. obuhvaćena su sva županijska vijeća na području RH njih 48., te je održan 21  stručni skup.

Članice RS TZK, predavačice na skupovima, Astrid Čulić, Ksenija Gluhak, Ofelija Dragojević, Petra Vukoša, Sanda Tasovac, Anica Benjak  održale su edukaciju  prema planiranim temama i predviđenom rasporedu.

MJESTA ODRŽAVANJA STRUČNIH SKUPOVA I DOMAĆINI :

 1. OŠ A Stepinca. Zagreb
 2. Graditeljska škola, Zagreb
 3. Klasična gimnazija R. Boškovića, Dubrovnik
 4. OŠ A. Mihanovića, Osijek
 5. OŠ fra B. T. Leakovića, Bošnjaci
 6. Tehnička škola, Šibenik
 7. Sportska dvorana Vinko Kandija, Trogir
 8. OŠ Dobriša Cesarić, Požega
 9. Srednja škola, Valpovo
 10. OŠ KŠ Đalski, Zabok
 11. OŠ Ljube Babića-Jastrebarsko
 12. OŠ braće Bobetko, Sisak
 13. SŠ Marka Marulića, Slatina
 14. Elektrostrojarska škola, Varaždin
 15. OŠ Rovišće, Rovišće
 16. Srednja škola Otočac
 17. Centar za autizam, Zagreb
 18. OŠ Kloštar Podravski
 19. OŠ Srdoči, Rijeka,
 20. Gimnazija Pula
 21. OŠ Jure Kaštelana, Zagreb

Zahvaljujemo svim voditeljima županijskih stručnih vijeća na suradnji i školama domaćinima u kojima su se održavali skupovi.

Tema skupova bila je Kurikulumski pristup poučavanju: od ishoda do vrednovanja, a očekivani ishodi su bili da učitelj/nastavnik poveže ishode učenja, aktivnosti i vrednovanja primjenjujući kurikulumski pristup poučavanju te da prati svoje napredovanje tijekom učenja, uspješno surađuje u različitim situacijama te samovrednuje i kolegijalno vrednuje proces učenja i rezultate skupine.

Skup je započeo uvodnom refleksijom u kojoj su sudionici individualno zapisali tri pojma koja povezuju s kurikulumskim pristupom poučavanju, te zatim s kolegom usporedili pojmove. Potom je svaki par ostatku sudionika izložio koji su im pojmovi bili isti, a koji različiti. Nakon toga svaki je sudionik napisao po jedno pitanje na koje bi htio dobiti odgovor do kraja današnjeg skupa. Uslijedilo je interaktivno izlaganje o strukturi predmetnog kurikuluma, oblikovanju ishoda, međupredmetnim temama i trima pristupima vrednovanju. Prije radionice sudionici su imale prilike vidjeti primjer kurikulumskog planiranja poučavanja iz metodičkih priručnika.

Teme koje su bile prezentirane sudionicima su: Kurikulum nastavnog predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura, Kurikulumsko planiranje poučavanja, Obilježja odgojno-obrazovnih ishoda, Kurikulumi međupredmetnih tema i Tri pristupa vrednovanju.

U radioničkom dijelu sudionici su na temelju ishoda iz predmetnog kurikuluma oblikovali jedan ishod na razini aktivnosti. Nakon toga su osmišljavali primjer vrednovanja za učenje, kojim će obuhvatiti sve učenike u razredu. U skladu s time trebalo je osmisliti i aktivnost tako da ona ima logičan slijed, ostvariva je u planiranom vremenu i omogućuje aktivno sudjelovanje svih učenika.

Potom je uslijedilo prezentiranje uradaka i zajednička diskusija. U završnoj refleksiji sudionici su kroz aktivnost 3-2-1 izdvojili tri pojma koja su im sada jasnija, dva o kojima bi htjeli saznati više, te jedan koji im nije jasan. Ujedno su predavači odgovorili i na pitanja koja su sudionici postavili u uvodnoj refleksiji.

Na samom kraju sudionici su vrednovali stručni skup koristeći digitalni alat Forms, a upitnik je ispunilo 312  sudionika. Evaluacija se sastojala od niza pitanja na koje su sudionici odgovarali.

Na stručnim skupovima bilo je nazočno ukupno  803 –učitelja i nastavnika.

312 učitelja i nastavnika 38(%) dalo je povratnu informaciju o skupovima putem online anketa.

Rezultati ankete:

Sudionici su velikom većinom bili zadovoljni organizacijom skupa.

 

 

 

 1. Navedite o kojim biste temama željeli saznati više u virtualnim učionicama ili na stručnim skupovima uživo.

Ocjenjivanje učenika.

Vrednovanje

Primjena IKT-a u nastavi TZK-a s primjerima iz prakse.

Vrednovanje naučenog

Definirati ishode i primjeri učenje za vrednovanje i učenje kao vrednovanje.

Ocjenjivanje i bilješke u e-dnevniku i imeniku

Biciklizam,rolanje,nordijsko hodanje

Psihologija,sportska medicina,komunikologija

Sve su mi teme do sada bile korisne i zanimljive, samo još to treba vremena da u potpunosti ovladam. Svaka tema je dobro došla. Tematsko planiranje je ono što me trenutno zanima.

Vrednovanje

Voljela bih vidjeti primjere GIK-a kako bih mogla dobiti ideje. Ovako je prilično teško.

Veslanje, stolni tenis, rolanje itd.

Kako motivirati ucitelje, a ne samo ucenike u cilju uspjesnosti nastavnog provesa

Praktično kako izgleda sat TZK-e u školama gdje se već provodi godinu dana.

O TEMAMA KOJA SE UGLAVNOM PROVODE U SAMOJ NASTAVI TZK-E

Treba proći što više tema vezano uz planiranje.

“1.Testovi i dijagnostika stanja učenika,

2.Povezanost Kineziološkog fakulteta s novonastalim promjenama.”

Elemente ocjenjivanja

prilagođeni programi za nastavu tzk

Bloomova taksonomija

Vrednovanje

Praktični dio sata na kojem se provode sve vrste vrednovanja

“Konkretna primjena, a ne imaginacija.

Povezivanje osnovne i srednje škole. Sve će imati smisla tek kada ćemo mi moći u srednjoj školi raditi nadogradnju, a ne sve ispočetka.”

Bilo bi jako dobro da profesori koji su bili u eksperimentalnim školama iskreno progovore kako su se snašli i na koje su poteškoće nailazili.  Što više primjera kurikulumskog planiranja zorno prikazanih.”

Kurikulumsko planiranje i definiranje ishoda

Planiranje sata, ocjenjivanje

VREDNOVANJE KAO UČENJE, VREDNOVANJE ZA UČENJE

IKT u nastavi TzK

Djeca sa posebnim potrebama

Jos malo vise konkretnog rada, kao npr. na danasnjoj radionici.

Međupredmetna povezanost

planiranje i programiranje, vrednovanja

više konkretnijih informacija o  izvedbi nastave u Nastavnoj jedinici s obzirom na GIK

Međupredmetnim temama.

Kurikulumsko planiranje

Vrednovanju učenika i pisanju godišnjeg plana i programa.

Više o Godišnjem izvedbenom kurikulumu. Još sadržaja o planiranju.

Malo više primjera za izradu godišnjeg izvedbenog kurikuluma

“O napretku kvalitete nastave u vidu poboljšanja sposobnosti učenika, a ne samog pukog pisanja. Konkretni ciljevi kojima će se vidi napredak u motoričkim znanjima i sposobnostima.

Može li brojčano ocjenjivanje TZK-a nestati jer je nerealno? Učenicima treba postaviti određena znanja i sposobnosti na početku godine koja moraju zadovoljiti na kraju godinu kako bi imali prolaz iz TZK. Ocjena iz TZK je ogroman propust.”

“Više o vrednovanju i međupredmetnoj povezanosti-primjeri

Rad s učenicima s poteškoćama i primjerenim oblikom školovanja”

GIK,

Kako osigurati što objektivnije ocjenjivanje drugih učenika i samoocjenjivanje

Tema -vrednovanje za učenje i kao učenje

dovoljno smo informirani preko loomena

UGLAVNOM DOZNAM ONO ŠTO ME ZANIMAA NA SAMOM SKUPO

Gik

“Tematsko planiranje

odgojno-obrazovni ishodi na razini teme

odgojno-obrazovni ishodi na razini aktivnosti”

O kurikolumskom planiranju

Željela bih konkretne primjere i situacije iz škola. Kako nastavnici to sve prate, dokumentiraju. Primjere dobre prakse, da nam osobe iz eksperimentalnih škola daju konkretne informacije što je bolje, što je lošije u odnosu na prethodni način poučavanja, kako učenici reagiraju na sve te promjene. Smatraju li da smo uistinu rasterećeni što se tiče administracije?

Međupredmetna povezanost. Ja vam osobno više volim živu riječ.

vrednovanje

Primjeri dobra prakse

Aktivnost učenika na satu – motivacija

Konkretan primjer planiranja,

Izrada Gik-a

Razrada ishoda

Ishodi

Izrada gik-a .

Primjena Ikt u nastavi tzk

Ishodi

Pri jena ikt

Godišnji plan i program

Brain gym

Stvarnim iskustvima kolega iz škola koje su bile uključene u eksperimentalni program

Plan u program tema

Primjeri dobre prakse.

Vrednovanje

Metodički priručnici

Rad u praksi TZK bez papirologije

Više dobrih primjera GIP-a, rubrika, izlaznih kartica…kako bi lakše krenuli u realizaciju vlastitih

Metodika

Povezivanje ishoda i vrednovanja

Vrednovanje

Ocjenjivanje u nastavi tzk, ali konkretno…

Trebam ispočetka krenuti. Kao u OŠ ŠKOLI

Vrednovanje učenika s poteškoćama u učenju

O ishodima aktivnosti ovisno o razini znanja učenika.

Aktivne radionice o nastavi i rješavanju svakodnevne problematike

Vrednovanje naučenog

Planiranje

Planiranje u odjelima s djecom s teškoćama u razvoju.

Želim saznati više o ishodima i vrednovanju  kako bih znala kako raditi prema novim pristupima.

S obzirom na specifičnost predmeta trebalo bi na praktičan način pokazati primjenu vrednovanja sadržaja npr. u atletici, sportskim igrama, plesnim strukturama….

Željela bih saznati više primjera koji su se pokazali dobrima u praksi osobito kod kreiranja ishoda za neke kompleksnije strukture gibanja. Npr. borilački sportovi ili gimnastički elementi.

Zanimaju me konkretne aktivnosti koje ćemo provoditi u nastavi.

Sumativno vrednovanje

Međupredmetna povezanost

Osobni razvoj praktično

Planiranje

GIK

Vrednovanje

Kako organiz nastavu izvan škole npr. plivanje

Sumativno vrednovanje

Projekti u nastavi TZK-a, Prva pomoć u nastavi TZK-a

Dokumentacija vezana uz pripreme i eDnevnik. Vrednovanje

Vrednovanje odgojnih ucinaka

Vrednovanje i kurikulum

konkretni primjeri kratkoročnih (mjesečnih) planova po satima (a ne samo razrada po temama jer ona ne prikazuje realni način provedbe)) ; što više konkretnih primjera iz prakse

Rad s djecom s teškoćama u razvoju kojih ima sve više. Ocjenjivanje je ostalo totalno nedorečeno. Ocjena jedan nije u kurikulumu….recite Vi meni gospodo draga, imamo mnogo učenika koji NR ŽELE vježbati, daaaa naravno da su sve metoe motivacijski, podrške i svašta upotrijebljeno ali ne želi raditi, nositi opremu….i sada po vašem da ga nagradim s 5??? tada mene ni ne treba više na satu. Autonomija , a ne smiješ dati ocjenu koju zaslužuje dijete.

Saznati više o mjesečnom planiranju.

Plesne strukture

Praktični konkretni primjeri vezano uz sve teme.

Primjena u praksi. Izmjena iskustava.

Učitelji nisu spremni za planiranje novog kurikuluma

Vrednovanje odgojnih učinaka i opčenito više praktičnih primjera.

O kriterijima ocjenjivanja

Godišnji i mjesečni planovi i programi.

Pregled rada i vođenje bilješki.

O metodama rada s autistima, primjeri iz prakse stručnjaka

Rad sa učenicima s teškoćama u razvoju

Kako se planira da  će djeca iz osnovne škole dolaziti s podjednakim predznanjem iz motoričkih znanja i sumativno ocjenjivanje

Ioop, kako se i sto sve pripremiti na pocetku godine, koje i kakve planove, jedan cjeloviti popis i cjeloviti pregled i primjeri

Ishodi djece sa poteškoćama u razvoju, kako iste pisati u odgojno obrazovnim skupinama.

Rad sa djecom u nastavi tzk sa lakim i umjerenim intelektualnim oštećenjima.

Kako da novi kurikulum primjenim u radu s učenicima s značajnim težim i teškim intelektualnim teškoćama i dodatnim utjecajnim teškoćama (višestruke teškoće; rad u odgojno obrazovnim skupinama)?

O raspodjeli tema kroz godinu te planiranju sata.

Svrha promjene načina planiranja kroz analizu.

Ucenici s poteskocama

GIK za učitelje i nastavnike TZK- a u posebnim odgojno obrazovnim ustanovama, primjeri kako se reagira prilikom nepoželjnih ponašanja ( zakonski i što struka predlaže )

Planiranje – mjesečno i GIK. Prikazi konkretnog plana uz obrazloženja bi pomogli jer još uvijek se osjećamo nesigurni. Prevladava mišljenju da ćemo se snaći u svemu ali ćemo planiranje odraditi loše.

Definiranje ishoda

O tematskom planiranju te o konkretnim primjerima iz prakse od kolega koji su već bili eksperimentalno uključeni u ovaj projekt.

Primjeri iz prakse

“Rad s učenicima s teškoćama ili problemima u ponašanju.

Primjena vježbi za posturu.

Materijali i primjeri za planiranje, da ne moramo toliko energije i vremena provoditi za osmišljavanje procesa već za realizaciju

KONKRETNIM ZA RAD I PRAKSU U NASTAVI

Kako planirati kineziterapiju.

Prakticne radionice I prikazi

Vrednovanje

Međupredmetne teme

O ishodima za učenike s posebnim potrebama

O svemu po malo

Digitalni alati

Tematskim planovima

Motivacija ucenika

Motivacija učenika za nastavom TZK-e

Konkretne primjere iz prakse

Ishodi za djecu sa posebnim potrebama.

Tematsko planiranje

Sve teme su pokrivene

Primjena novog načina učenja i poučavanja u praktičnoj primjeni, a ne samo u teoriji ( iskustva i problemi s kojim se suočavaju učitelji u svakodnevnom radu)

Kako uvesti internet u nastavu tzk-a.

Vrednovanja nikad dovoljno ni nikad previše-to je nepresušna tema pa ju i preporučujem za daljnje skupove

o digitalnim alatima

 

Molimo, napišite dodatne komentare o održanom skupu.

“Stručni skup je bio poučan i koristan.

Zadovoljna sam sa skupinom jer mi je dosta jasniji kurikulumski krug: ishod – vrednovanje – aktivnost. Lp.

Zanimljivo i primjenjivo u budućem radu.

Nemam komentar.

Skup je bio stručan i svidjelo mi se što smodobili odgovore na sva pitanja,

Kolegica Astrid ima dobru komunikaciju i veliko strpjenje .Pohvala

Potrebno je još razumljivije približiti smisao i bit kurikularnog planiranja.

Bilo je zanimljivo i korisno, drago.mi je da smo se držali teme, te da nismo otišli previše u širinu.

Većina sudionika baš ne prati trenutačne promijene .

Na skupu smo dobili konkretne primjere i informacije koje cemo moci aplicirati u nas rad

Možda je trebalo da prisustvuje netko tko već ima iskustvo s eksperimentom škola za život.

ODRŽANI SKUP U POTPUNOSTI MI JE POMOGAO DA RAZBIJEM SLIKU O NEČEM APSTRAKTNOM

Skup je u potpunosti opravdao sva moja očekivanja.

Trenutno nemam dodatnih komentara. Skup je bio koristan, mislim da sam dosta naučio i da su mi neke stvari sada jasnije

Sve ok

Sve je bilo jasno

I dalje sam zbunjena

Sve je bilo u redu!

Zaključak je da nema konkretnih poboljšanja za učenike, a puno više administracije za nastavnike

Bio je odličan

Mentori su se potrudili i sviđa mi se način na koji je skup održan

Poučno i skup pomaže da lakše shvatim nove stvari

Nemam dodatnih komentara.

Skup je bio inspirativan

“Skup je korektno osmišljen, ali ne rješava naše dileme i probleme  u svezi novog načina rada.

“Dobro organiziran, ali loše oglašen.

Smatram da bismo trebali dobivati linkove na mail”

SKUP JE BIO DOBAR.

Predavanje je bilo motivirajuće. Zahvaljujem se gospođi Astrid na strpljenju!

Sve je bilo odlično predavači zanimljivi i na postavljena pitanja spremni na odgovore.

U skladu sa očekivanim.

Organizacija i sama provedba stručnog skupa je bila na visokom nivou,a posebna zahvala školi domaćinu. Lp.

Nemam.komentara

Hvala voditeljici na svim odgovorima i strpljenju?

Zadovoljan.

Skup je dobro došao, iskreno rečeno na početku skupa nisam shvačao što su ishodi, glagoli…, a nakon skupa puno toga mi je jssnije.

više praktičnih aktivnosti i primjera

u redu je, voditeljica  ok, ostali sudionici došli ne pripremljeni

Na mene je pozitivan dojam ostavila radionica na skupu.

Trebalo je pokazati konkretne primjere godišnjeg plana i programa te pripreme za sat.

Na skupu je puno informacija i novih saznanja

Zanimljivo, poučno, korisno.

Smatram kako na skupovima malo toga naučimo, dobijemo malo (ili nimalo) pravih i konkretnih primjera kojima bi USAVRŠILI svoju struku. Stručni skup treba biti rađen tako da se temelji na praksi, ne na teoriji, da se temelji na iskustvu, ne pokušajima (negdje se mora početi, slažem se, ali kedan pokušaj je malo – treba još pokušavati). Nisam zadovoljna reformom, smatram da su to sve poznate stvari samo su terminološki drukčije napisane. Reforma se treba temeljiti na velikim promjenama koje su pokazale napredak – mi toga nemamo. Mi pokušavamo.

KORISTAN I ZANIMLJIV

O samom sadrzaju nemam kritike, ali me zapravo zanima koja je veza izmedju Ministarstva, Agencije i provoditelja ovoga skupa (tj zadnjih nekoliko skupova). Kome smo mi odgovorni i zbog koga ovo radimo i za cega (preskocimo ovaj odgovor da radim to zbog sebe). Priznat cu Vam da me cak i veseli rijesavanje loomena jer se nas par kolega okupi, druzimo se, rijesavamo, natjecemo i ponekad je stvarno zanimljivo. Ali ovaj odnos izmedju troje navedenog (Ministarstvo, Agencija i vi) je presmijesan. Pa ja sebi u skoli ne dozvoljavam da pokazujem svoje nezadovoljstvo tako i pogotovo pazim ako se ne slazem s nekim kolegom da to ucenici primjete. Jer nama svima je ovo postalo smijesno. Za gospodju Astrid posebmo i osobno nemam nista protiv, simpaticno predaje, predavanje mogu slusati i pratiti.

Zadovoljan sa diskusijom i velikim brojem pitanja postavljenih voditeljima aktiva.

Zadovoljna sam skupom jer sam dobila odgovore na pitanja koje nisam znala.

Radim u strukovnoj školi koje nisu uključene u reformu pa mislim da ču imati vremena  za pripremu .

skup je bio poučan i zadovoljan sam

ZADOVOLJNA

Nije bas prihvatiljivo da skup bude na nastavni dan i to u 14h. Termin je skroz ne prihvatljiv zbog dežurstava na državnim maturama taj dan te je kraj školske godine i za razrednike i skoro pa ne moguće doći na skup sto se i pokazalo tim da je na skupu prisustvovalo samo 4 profesora srednjih škola.

Skup je trebao trajati duže.

Na održanom skupu sam dobila odgovore na neka svoja pitanja, no i dalje ih imam, čini mi se da će po  ovome svi učenici imati odličan (iako ocjena nije najvažnija). Ne znam da li ishode planiram s obzirom na razred ili na pojedinog učenika, ili skupinu učenika, ne znam čemu da dam prioritete u svom planiranju, od kuda da krenem s planiranjem GIK-a. Dana nam je gotovo potpuna sloboda u planiranju i provedbi no neke stvari su mi i dalje u zraku, mogu li u tom smislu otići u krivom smjeru? Smatram da je za to potrebno puno vremena, dugogodišnje iskustvo rada s učenicima  i da će sve nekako doći na svoje. Unatoč zbrci u svojoj glavi, pretrpanosti informacijama, straha od novoga, optimistična sam.

Vi kao predavač ste odlični i lijepo vas je slušati, ali pojedine kolege koji su došli na skup bi se trebali više kontrolirati u vezi svojih izjava i ponašanja na stručnom skupu.

Nisam dobio nedvosmislene odgovor na postavljena pitanja.

Uživo je jedino moguće razriješiti nedoumice oko puno pitanja.

Mali broj učitelja i nastavnika

U redu je,

Voditeljica Ofelija se dobro pripremila i skup odradila profesionalno.

Sve transparentno

Cista petica! Za preporuku

Sve u redu

Dobro pripremljeni voditelji.

Bravo za cure!!!!

Super

Bravo za predavace

Svakako me potaknuo na razmisljanje o drugačijim pristupima radu

Previše stručnih (novih) riječi gdje kad se uđe u terminoligiju i razmisli o kazanom  sve to opce poznato. Olakšati pristup starijim nastavnicima.

Poučan

Vrijeme i mjesto treba bolje planirati pri organizaciji skupova.

Super je bilo

Strucni skup bi trebao biti usmjereniji na konkretne primjere. Smatram da bi na taj nacin puno prije shvatili ono najvaznije sto reforma obuhvaca. Previse teorije i novih termina da bi se na koncu vratili na ono sto smo odavno naucili, sto vec radimo i znamo.

Komparacijom dobrih primjera skup je bio ucinkovitiji od proslih. Konkretna pitanja konkretni odgovori,.!,!,

Dobila sam neke informacije koje mi nedostaju

Bilo je ok

Odlično

Dobar stručni skup, falilo je samo konkretnih primjera dobre prakse, škole uključene u eksperimentalni program

Odlično organiziran

Jako korisna edukacija

Dosta konfuzno je sve skupa izledalo…cini mi se da sad znam manje nego sam znao prije.

Skup održan u neprimjereno vrijeme

Sve jasno

Potrebno je uvesti u osnovne škole(1-8. razred) 3 sata tjedno TZK. Dopustiti ulazak kineziologa u razrednu nastave jer učiteljice rade samo nogomet i graničar.

Sve u svemu prilično dobro.

Mislim da je to samo odrada nečega što neće zaživjeti…

Uglavnom Ok

Vrlo konkretan strucni skup

Zadovoljan sam

Puno stvari je jasnije u vezi planiranja i programiranja, ali ostaje i doata pitanja u vezi toga.

Ručak je bio izvrstan….:-)

Sve je bilo zanimljivo ali misljenja sam da neke stvai treba razraditi jos detaljnije

Mentorica u potpunosti barata materijom

Sviđa mi se

Predavačica vrlo tolerantna i strpljiva.

Previše općenitih podataka, a premalo konkretnih, praktičnih informacija

Trebat će više ovakvih edukacija

Nema zamjerki!

Pohvala mentoricama

Odlicni predavaci

Skup je protekao u odlicnoj atmosferi.

Odličan je

Kompetentnost predavača….. Odlično!

Izuzetno zadovoljna skupom. Puno mi je jasnije kako napraviti gik.

Trebalo je osigurati više vremena za dodatna pitanja kolega koji rade u nastavi.

Dosta novih i formacija u malo vremena.

Na skupu su se vodile vrlo zanimljive rasprave.

Voditeljice skupa su na zanimljiv i konkretan način prezentirale smjernice u novom kurikularnom planiranju

Ovaj stručni skup mi se jako svidio iz razloga što su mi razjašnjene sve eventualne nejasnoće oko novog kurikulumskog pristupa planiranju nastavnog procesa,a i već tijekom skupa sam dobila odgovor na pitanje koje sam postavila na samom početku skupa. Općenito mi se sviđa ideja novog kurikuluma, osobito jer se sve svodi na to da više učenici aktivno sudjeluju u kreiranju i tijeku nastavnog procesa, a ne da im sve bude “servirano”, jer je tada njihov i motorički i emotivni i kognitivni i socijalni razvoj, smatram nekako zanemaren, a kroz ovaj novi način će se oni svakako više aktivno uključivati u sami tijek nastavnog proseca u svim mogućim aspektima. Za svaku pohvalu, jer je konačno nešto inovativno i novo aktualno, te se radujem svakoj promjeni koju nam Škola za život donosi, a osobito budućim generacijama koje također, smatram, željno iščekuju nove promjene.

Stručni skup je bio u cjelini dobar. Nisam dobio neke nove informacije već se velikim djelom pričalo o promjeni terminološkog i administrativnog pristupa nastavi i poučavanju umjesto da se ponude neke informacije i mogućnosti za primjenu konkretnih sadržaja u nastavi.

Bilo je dobro,osim možda nekih komentara i primjerdbi kolega koje nisu bile primjerene skupu

Smatram da će veliki korak u reformi biti uvođenje 3.sata u nastavu TZK

Pohvala Savjetniku Darku Bošnjaku na odličnoj organizaciji

Mislim da je bilo prekratko vrijeme trajanja OŠ stručnog skupa. Mislim da smo trebali čuti konkretne primjere od kolegice koja je izvodila nastavu u ovoj školskoj godini.

Smatram da je bilo potrebno temeljitije i podrobnije objasniti izradu kurikuluma odnosno proći kroz više samih primjera.

Molim konkretne odgovore na pitanja

Sve 5

Bilo bi dobro koracima objasniti pa čak i primjerom pokazati početne korake pri izradi plana i programa

Neznam

Sve je bilo odlično!

Dobro pripremljene mentorice

-.

Bilo je vro zanimljivo i poučno

Forsira se sadržaj koji nije dovoljno proveden u praksi.

Vezano za obrazac za G.I.K. misljenja sam da bi trebalo napraviti jedinstveni obrazac za sve nastavnike TZK_a

Sve u redu

Skup je bio za pohvaliti

Vrlo uspjesno organizirano i realizirano.

Sve je bilo korisno

Bilo je konstruktivno

Korisne informacije i prakticna radionica

Bilo bi dobro da nam ostanu i neki tiskani materijali.

Nije bilo pojašnjeno u potpunosti što se traži od NAS.

Skup je za moj pojam još uvijek dosta nejasan u sadržaju za koji bi po mome trebalo više vremena

Sve super

Vise vremena za odgovore

Zadovoljna sam održanim skupom.

Sve ok

Kreativno i pozitivno

Prezentacija na stručnom skupu bila je dobro vođena od strane predavača.

Više razumijevanja za različito mišljenje

Skup je bio jako koristan

Uz neke korisne informacije, još je mnogo toga ostalo nejasno i nedorečeno.

Iskreno, nije me se dojmilo, pogotovo odnos mentorice prema nama isto profesorima s visoka. Odnos je bio baš onakav kiakav se od nas ne očekuje u nastavi s djecom. Izgledalo je kao da smo joj mi svi neprijatelji. Totalno hladan, rezerviran , odriješit odnos koji nikome u razredu ne bih željela.

Malo previše informacija u kratkom vremenu.

Predugo trajanje što onemogućuje koncentraciju cijelo vrijeme kao i termin održavanja.

Olakšao mi je pristup u planiranju kurikuluma, zahvaljujući radionici.

Jedan od korisnijih skupova

Stručno pripremljen i održan skup.

Ugodna atmosfera

Pozitivno mišljenje.

Nema komentara

Vrlo koristan skup za pojašnjenje reforme.

Zadovoljan sam stručnim skupom

“Strucni skup kao skup je ok, ali saznanje da reforma skola za zivot ne suraduje odnosno da nisu bar korelaciji s Kinezioloskim fakultetom je porazavajuca.

Studenti uce jedno, na strucnom ispitu polazu  sadrzaje s KIF-a, a u skoli rade sasvim deseto…nevjerojatno da bi bilo istinito…Reforma bez logike…”

Mislim da treba saslusati kolege iz prakse i uvažiti njihove primjedbe, a ne ih apriori odbacivati

Ostalo je dosta upitnika, pa kad se krene s nastavom u 9.mj. trebat ce jos podrske i odgovora?

Korisna razmjena mišljenja.

Sve ok mentorice odlicne?

Bilo je odlično.

Zanimljivo ,poučno

Mentorice se trude,pristupacne su i simpaticne.

Sve ok,puno pitanja sa naše strane

Korektno i ležerno

Prezentacija na strucnom skupu u Otoccu, zaista je izvrsna i na vrlo visokom nivou!

Predavanje je trebalo potkrijepiti sa primjerima

Skup je bio poučan s odličnim voditeljicama

Skup je bio koristan.

Skup pomaže nastavnicima.

Odlično

Medusobno komuniciranje

Svidjelo mi se sto smo imali radionicu

Ok je bilo

Predavanje pomaže u planiranju, ali nadamo se većoj strućnoj pomoći kineziolozima koji rade s učenicima s teškoćama u razvoju.

Dobro organiziran, osigurani hrana i piće.

Poučno.. Pohvalno

Samo teorija koju smo vec slusali, a niti jedan , ili vise konkretnih primjera, za ono sto ucitelj treba sve pripremiti za pocet skol god

Postoji još dosta specifičnih situacija koje treba razjasniti. Ipak pozitivna stvar je dijalog i kooperativnost u kurikularnoj reformi.

Više je bio usmjer za rad u redovnim školama , a ne za rad u COOu i sa  odgojno obrazovnim skupinama.

Sve je bilo u redu

Nisam dobila odgovore na sva postavljena pitanja

U redu.

Korisno, ali se treba naviknuti

Vrlo dobro mentori prezentiraju Školu za život.

Sve pohvale mentorima na pojašnjavanju nepoznanica.

Nedostaje praktične nastave, tijek sata, objasnjenje svih bilješki i ostalih podataka u e-dnevnik.

Sve je bilo u redu.

Sve je bilo jasno i konkretno objašnjeno

Sad je nešto jasnije

Jasno, razumljivo, korisno predavanje i radionica…

Objava  svih zadaća u loomenu

Nemam komentar

Praktični primjeri drugih učitelja kao smjernice za vlastito planiranje.

Vrlo dobra organizacija. Predavači kompetentni.

Vrlo jasno objasnjenje i odgovori na postavljena pitanja

Vrlo lijepo i ugodno druženje uz adekvatne informacije

Prije skupa smo trebali znati što ćemo točno raditi i dobiti materijale (metodički priručnik, upute gdje i što proučiti). Tako bi bili efikasniji. Nakon skupa nam je ipak mnogo toga još “u magli”.

Skup je bio edukativan.

Smatram da bi trebalo vise konkretnih primjera planiranja da nam bude lakse na jesen napisati GIK

Malo mi je sve jasnije

Nadam se da će biti još ovakvih skupova vezanih za školu za život

Bez ikakvih materijala ubačeni u edukaciju

“Nisam zadovoljna, jer je nemoguće  u tako kratko vrijeme usvojiti novu logiku razmišljanja, promijeniti dosadašnji način…

Prekratko vrijeme”

Naročito sam zadovoljna radionicama u kojima se obrađuju konkretne i korisne teme za rad.

Početak

Trebamo više prakse, a ne teorije

Definiranje ishoda

Puno stvari mi je sjelo na mjesto

Malo informacija o ocjenjivanju

Nejasni odgovori ili izbjegavanje odgovora mentorice na pitanja postavljena od strane kolega

Novo ali zanimljivo

Potrebni su nam materijali i primjeri za planiranje, da ne moramo toliko energije i vremena provoditi na osmišljavanje procesa već na realizaciju.

Sve se odvijalo po redu. Učesnici su bili aktivni posavljanjem pitanja o nejasnim pojmovima.

Jasna i kvalitetna prezentacoja predavaca

Puno više radionica kako bi bili što pripremljeniji. Dva stručna skupa u par mjeseci je premalo!

Skup je dobro vođen, ali ljudi uglavnom nisu odusevljeni reformom.

Uglavnom pozitivne reakcije

Mislim da je previse teorije.

Zadovoljavajuće

Ok

Bilo je edukativno

Bilo je ok

Koristan skup

Hvala

Zadovoljna sam odrzanim skupom

Ugodno druženje,  učinkovito, kolegica Astrid se potrudila da nas animira!

Super

Bilo je u redu i konkretno

Nerazumijevanje predavača konkretnih primjera iz prakse, vezanih za učenike (odnos prema radu).

Skup je u potpunosti ispunio moja očekivanja. Pomogao mi je da bolje shvatim neke nove promjene.

Sve je odrađeno kako je i planirano od voditelja.

Ugodan i pozitivan skup

Na ovom skupu dobila sam informacije kako napraviti godišnji izvedbeni kurikulum. Očekujem da će priručnik popuniti praznine i da ću uspjeti u njegovoj izradi.

POJEDNOSTAVITI I VIŠE PRIMJERA.

Skup je dobro organiziran. Imali smo priliku poslušati izlaganje a nakon toga i raditi s kolegama. Svi koji žele mogu naučiti ili osvježiti neka svoja znanja od prije.

Mislim da je skup dobro pripremljen. Kolegama treba stalna podrška u obliku skupova “u živo” jer na takvim skupovima rješavaju se nedoumice koje se pojavljuju kroz edukaciju na loomenu.

Učitelji i nastavnici naveli su  teme  o kojim bi željeli saznati više u virtualnim učionicama ili na stručnim skupovima uživo (primjerice, o ishodima, vrednovanju, tematskom planiranju).

Uglavnom su to bile teme vezane za planiranje, a posebno se učestalo pojavljivalo pitanje uloge i primjene međupredmetnih kurikuluma.

 

Sažetak iz evaluacije:

Učitelji i nastavnici sa skupova uglavnom otišli zadovoljni, znatiželjni i motivirani te u nadi da će biti još stručnih  skupova ovakvog tipa posebice s konkretnim temama vezanim uz vrednovanje. Na skupovima je bio nazočan i dio kolega koji nije prošao edukaciju u virtualnoj učionici te su bili potpuno nepripremljeni za rad pa im je bilo jako teško slijediti zadatke u radionici. Postavljali su pitanja i preispitivali značaj i vrijednost promjena, a jedan dio se aktivno uključio u rad i pokušao nekako slijediti rad i učiti od kolega.

izvješće Tjelesna i zdravstvena kultura
Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin