Upute za e-učenje

Savjeti učiteljima

Savjeti učiteljima


Savjeti za učenje i poučavanje na daljinu

Matematika, preporuke i video s prikazom korištenja nekih programa


Microsoft Teams

Microsoft Teams – Učenici

Microsoft Teams – Učitelji

Microsoft Teams i obrnuta učionica


Loomen

Loomen – Učenici

Loomen – Učitelji

Loomen – pristup usluzi 

Loomen – više o usluzi 


OneNote

OneNote Class Notebook – Učenici

OneNote Class Notebook – Učitelji

Obrnuta učionica


Adobe

Adobe Connect


Microsoft Office 365

Office365 za škole

Yammer


Google

Google Classroom


CARNET

Meduza – o usluzi

Meduza – pristup usluzi 

Edutorij – pristup usluzi

Edutorij – o usluzi 

e-Lektire – pristup usluzi

e-Lektire – o usluzi