Često postavljena pitanja

Upute za srednje škole

Upute za srednje škole

Objavljeno: 13. svibnja 2020.

ČESTA PITANJA I ODGOVORI 13. 5. 2020.

U odgovorima su navedena rješenja i prijedlozi koji su sada relevantni. Međutim, s obzirom na stalnu promjenu epidemiološke situacije promjene su moguće iz dana u dan. Molimo vas pratite najnovije odgovore na često postavljana pitanja, a zanemarite one ranijeg datuma ako postoji odgovor na slično pitanje novijeg datuma.


ORGANIZACIJA DRŽAVNE MATURE

Mnoge srednje škole ne mogu osigurati uvjete iz uputa za provedbu državne mature. Primjerice, ne mogu osigurati više natkrivenih punktova ispred ulaza u ustanovu. Također, svi naši učenici dolaze u školu javnim prijevozom pa ne mogu izbjegavati 14 dana prije svakog ispita mjesta većeg okupljanja.

Što se tiče polaganja ispita kod kuće, postavlja se pitanje na koji način će se provjeriti jesu li osigurani svi epidemiološko-zdravstveni uvjeti za dolazak nastavnika u kuću.

Za učenike s kroničnim bolestima potrebno je omogućiti veću socijalnu distancu i nošenje maske. Do kada dati priliku učenicima da se izjasne? Što tražiti kao dokaz? 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je Upute za provedbu državne mature tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19), a radi daljnjih pojašnjenja održat će se i webinar vezan uz organizaciju državne mature, kao što smo organizirali webinar i za pripremu nastavka rada u razrednoj nastavi.

 

PROSTORNI UVJETI I BROJ UČENIKA TIJEKOM PISANJA MATURE

Koliko učenika može pisati državnu maturu u prostoriji od 250 kvadratnih metara?

Mogu li u maloj sportskoj dvorani ispit pisati 22 učenika (i tri nastavnika) ako je u njoj moguće osigurati uvjete i razmak od min. 3 metra između učenika?

NCVVO će s ispitnim koordinatorima proći kroz sve provedbene korake vezane uz organizaciju i provedbu ispita državne mature.

Je li propisan maksimalan broj učenika za državnu maturu po učionici? Je li moguće smjestiti više od 20 učenika u veliki amfiteatar naše škole za Državnu maturu?

Provedba je u nadležnosti NCVVO-a te će oni će dati detaljne odgovore oko same organizacije provedbe ispita.

 

RAD ZAPOSLENIKA IZ RIZIČNIH SKUPINA NA DRŽAVNOJ MATURI

S obzirom na to da u školama radi određen broj ljudi iz rizičnih skupina, postavlja se pitanje hoće li oni trebati otvoriti bolovanje tijekom provođenja ispita državne mature ili će nastaviti s radom na daljinu, a za oslobađanje od dolaska u školu donijeti potvrde od liječnika.

S obzirom na to da je u školama zaposlen mali broj tehničkog osoblja te da mnogi od njih imaju kronične bolesti ili su starije dobi, hoće li postojati mogućnost da se tehničko osoblje rasporedi iz drugih odgojno-obrazovnih ustanova ako oni odu na bolovanje ili je za takve slučajeve moguće angažirati vanjsku firmu za čišćenje?

Postoji odgovor u Odgovorima na često postavljana pitanja, koji se nalaze na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, a dana je instrukcija i u završnim uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Mogu li nastavnici koji zbog kroničnih bolesti pripadaju rizičnoj skupini biti oslobođeni dežuranja na maturi uz liječničku potvrdu ili moraju donijeti doznake za bolovanje?

Tehničke stvari vezano uz provedbu dogovaraju ispitni koordinatori s NCVVO.

 

ZAPOSLENICI U SAMOIZOLACIJI, NEDOVOLJAN BROJ NASTAVNIKA ZA DEŽURSTVO NA DRŽAVNOJ MATURI

Može li zaposlenik biti u samoizolaciji zbog kronične bolesti? Na koji način i do kada se zaposlenici moraju izjasniti o navedenom? Što tražiti kao dokaz?

Može li dežurati nastavnik koji je imenovan u Radnu skupinu kurikuluma za provođenje cjelovite kurikularne reforme kao član radne skupine angažiran u izradi metodičkog priručnika te izdvojen iz nastave?

Kome i do kada se najkasnije treba obratiti ako nemamo dovoljan broj nastavnika za dežurstva na državnoj maturi? 

Ako nastavnik ima kroničnu bolest i nastavlja raditi od kuće, nemamo dovoljno nastavnika za dežurstvo na maturi. Kome se obraćamo za zamjenu?

Pretpostavljamo da ovogodišnja državna matura nije prva državna matura koju organizira ravnatelj i da su poznati postupci. Ali ako je nužno reći točan termin, onda preporučamo da se dežurstva znaju dva tjedna prije održavanja ispita državne mature te da postoje i rezervni nastavnici.

Provedba je u nadležnosti NCVVO-a te će oni će dati detaljne odgovore oko same organizacije provedbe ispita, a u koordinaciji s njima i ispitnim koordinatorima dobit ćete odgovore na konkretna provedbena pitanja.

Što je sa spremačicama, domarima ili stručnim suradnikom ako ne mogu dolaziti, trebaju li na bolovanje jer nemaju što raditi od kuće?

Trebaju se javiti liječniku obiteljske medicine.

 

POSTUPANJE U SLUČAJU DA UČENIK TIJEKOM PISANJA MATURE POKAZUJE SIMPTOME KARAKTERISTIČNE ZA COVID-19, NAČIN BRZOG INFORMIRANJA ISPITNIH KOORDINATORA

Što ako tijekom ispita pristupnik pokaže simptome karakteristične za COVID-19? Kako postupiti prema ostalim pristupnicima u prostoriji i dežurnim nastavnicima? Na koji način zbrinuti njihove materijale? Kako ćemo znati da je netko u samoizolaciji ili je pozitivan na COVID-19, osim po njihovim izjavama?

Preporučamo organizaciju webinara za ispitne koordinatore i ravnatelje te da se za ispitne koordinatore oformi Viber grupa kako bi mogli dobiti brze informacije.

Planirano je održavanje webinara, a preporučamo i da Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, koji je provedbeno tijelo za državno maturu, oformi i primjereni način komunikacije za ispitne koordinatore.

 

UČENICI U SAMOIZOLACIJI I DRŽAVNA MATURA/ZAVRŠNI RADOVI

Poštovani, najavljene su ažurirane upute HZJZ o održavanju ispita državne mature jer je epidemiološka situacija u RH odlična. Znači li to da se ide prema najavi gospodina Capaka u smjeru da će ispite pisati i učenici koji će eventualno biti u samoizolaciji, iako trenutno u sadašnjim uputama piše da ne smiju?

Objavljene upute za maturu ne predviđaju dolazak učenika koji su u samoizolaciji na ispite. Isto vrijedi i za naputak koji je objavljen 13. 5. 2020. za završne radove u srednjim školama.

 

ORGANIZACIJA STRUČNE PRAKSE

Dio stručne prakse u četverogodišnjim strukovnim programima nije bilo moguće u potpunosti realizirati. Predlažemo da se stručna praksa organizira gdje je to moguće na daljinu ili u školskim radionicama, kako bi učenici mogli završiti nastavnu godinu u lipnju.

Navedeni oblik rada bit će moguće organizirati od 18. 5. 2020. te su u tom smislu i u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo izrađene pripadajuće Upute.

Praktična nastava kod poslodavaca za učenike strukovnih škola nije se mogla realizirati na daljinu. Posebno je važan problem s praktičnom nastavnom kod poslodavca za učenike završnih razreda. U JMO zanimanjima radi se o velikom broju sati.

Predlažemo gdje je god moguće da se praktična nastava odradi ili na daljinu ili u školi. Mogućnost je i da ova generacija maturanata strukovnih škola može, zbog izvanrednih okolnosti, završiti školovanje s djelomično nerealiziranom praksom kod poslodavaca. Učenici nezavršnih razreda mogu dio sadržaja kod poslodavaca realizirati sljedeće školske godine.

Poslodavci pitaju hoće li trebati vraćati potpore za naukovanje. Naše je mišljenje da potpore ne treba vraćati jer bi to sigurno loše utjecalo na buduću suradnju škola i poslodavaca.

Kad god je moguće praktična se nastava treba organizirati na daljinu ili u školskim radionicama. Moguće je organiziranje stručne prakse i kod poslodavaca uz poštivanje svih epidemioloških mjera zaštite (navedeno je uvršteno u Upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo). Opće uvjete vezene uz realizaciju stručne prakse i praktične nastave, koji slijede Upute HZJZ-a, izradit će Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Kao što smo već istaknuli, navedeno se može organizirati od 18. 5. 2020.

U brojnim strukovnim programima realiziraju se nastavni predmeti kroz vježbu. Jedan od primjera je obrazovanje u zanimanju Vozač motornog vozila. U završnom razredu učenici imaju predmet Upravljanje motornim vozilom. Nakon što učenici odvoze propisani broj sati, škole ih prijavljuju u HAK i tek kada polože ispit u HAK-u, ostvaruju pravo na polaganja obrane završnog rada. S obzirom na to da su autoškole dobile dozvolu za nastavak rada, smatramo da je potrebno dati dozvolu i školama da realiziraju taj nastavni predmet radom uživo. I učenici drugih razreda istog zanimanja moraju izaći na ispit u HAK-u. Potrebna je hitna informacija kada će biti moguće pristupati navedenim ispitima.

Očekuju se poteškoće, odnosno sporost u provedbi ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom od strane HAK-a. Molimo da se odobre izvanredni rokovi školama koje obrazuju redovne učenike za zanimanje Vozač motornog vozila za obranu završnoga rada između jesenskog roka (kolovoz 2020.) i zimskog roka (veljača 2021.).

Škole mogu od 18. 5. 2020. organizirati nastavu Upravljanja motornim vozilom (obuka vozača), pridržavajući se Uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje su dane autoškolama.

Škole kojima će to biti potrebno, mogu poslati zahtjev Ministarstvu znanosti i obrazovanja za odobrenje izvanrednog roka za obranu završnog rada za zanimanje Vozač motornog vozila te će im Ministarstvo odobriti izvanredni rok.

Nakon nastave učenici medicinskih škola odrađuju u bolnicama značajan broj sati iz predmeta Zdravstvena njega 1, 2 i 3. U bolnice zbog sigurnosti ne mogu ići. Kako bi učenici mogli dobiti ocjene iz navedenih predmeta te završiti razrede, prijedlog je da strukovni nastavnici izrade prema planu i programu Zdravstvenih vježbi problemske zadatke i online vode učenike kroz zadan broj sati do potrebnih ishoda.

Sve može početi od 18. 5. 2020. uz pridržavanje mjera koje je propisao Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

S obzirom na to da je organizacija stručne prakse, praktične nastave te nastavnih predmeta koji su inače bili organizirani radom kod poslodavca prebačena na strukovne nastavnike kao dodatan rad, predlažemo pronalaženje odgovarajućeg načina vrednovanja takvog rada kroz prekovremene sate te bodovima za napredovanje.

Nastavnici koji su zaduženi za praćenje realizacije praktične nastave kod poslodavca mogu realizirati sate zaduženja kroz realizaciju praktične nastave u drugom obliku (virtualni, u školskoj radionici i slično).

Očekuju se brojne poteškoće oko realizacije ljetne stručne prakse te molimo za upute oko organizacije iste. Navodimo primjer poteškoća s organizacijom takve prakse na školskom gospodarstvu, obavljanjem sezonskih poljoprivrednih radova. Iako stožer dozvoljava praktičan rad na otvorenom uz osigurane uvjete, neki roditelji učenika su u samoizolaciji te ne žele pustiti učenike na praksu. Molimo jedinstvene upute kako se škola treba postaviti ako roditelji ne dozvoljavaju svojoj djeci realizaciju stručne prakse.

Epidemiološka situacija se brzo mijenja i za sada postaje sve povoljnija te se otvaraju brojni gospodarski sektori. Učenici mogu na praksu uz strogo poštivanje svih epidemioloških uvjeta koji su izrađeni za taj sektor ako nije moguće da se stručna praksa obavi u školi ili u nastavi na daljinu. Upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sadrže i dio koji se odnosi na stručnu praksu kod poslodavca.

Može li se, sukladno danas izdanim Uputama HZJZ-a, učenike strukovnih škola uputiti na praktičnu nastavu kod obrtnika (ugostiteljska škola, objekti su otvoreni od ovog tjedna)?

Ako poslodavac može osigurati uvjete koje su propisali epidemiolozi, ne postoji prepreka za odvijanje praktične nastave.

Možemo li iskoristiti ljeto za odrađivanje prakse i za završne razrede?

Da.

Je li ljetna stručna praksa u školi obavezna?

Sve što je inače obavezno i što se treba odraditi, a moguće je u skladu s preporukama HZJZ, treba se provesti.

Kako organizirati dva tjedna prakse u graditeljskim zanimanjima te za tehničare nutricioniste i ekološke tehničare?

Specifična pitanja ovog tipa molimo usmjerite prema ASOO-u.

 

ZAVRŠNI RAD

Za sve strukovne programe potrebno je organizirati obranu završnog rada. Škole u Republici Hrvatskoj rade u različitim uvjetima, realiziraju različite programe. Predlažemo da odluku o načinu izrade završnog rada i načinu organizacije obrane završnog rada donosi školski prosudbeni odbor, a u skladu sa svim epidemiološkim uputama.

Neke umjetničke škole (kao i strukovne škole) imaju specifične završne radove koji se pripremaju i izrađuju u školi te smatramo da je potrebno hitno donijeti odluku kojom se učenicima omogućuje da to u sigurnim uvjetima odrade u školi te donijeti upute o provedbi obrane završnog rada kako im ne bi bio ugrožen upis na akademije koje imaju prijemne ispite.

Učenici u JMO zanimanjima izrađuju završne radove kod licenciranih obrtnika. Hoće li moći na isti način pristupiti izradi završnog rada? Ako neće moći izraditi rad kod licenciranih obrtnika, na koji način će im biti moguće da izrade rad?

Načelne upute već su dane u Preporukama za vrednovanje i Preporukama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a epidemiološki okvir je pripremljen u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo.

Ako imamo razrađene upute i smjernice  za organizaciju Obrane završnog rada u našoj školi online, odnosno na daljinu, trebamo li sada pozivati učenike u školu poštujući epidemiloške mjere ili možemo to ipak sprovesti na daljinu?

Ne trebate organizirati obranu završnog rada u školi ako možete provesti online.

Postoj li mogućnost da učenici na obrani završnog rada brane rad kao i obično, demonstrirajući vještine na mušterijama pred povjerenstvom (frizeri, kozmetičari…) u školskim praktikumima?

Da.

Mogu li učenici dovršiti praktični dio završnog rada u školi?

Da.

 

ORGANIZACIJA PREDMETNIH, RAZLIKOVNIH, RAZREDNIH, POPRAVNIH ISPITA I DOPUNSKOG RADA

U slučaju da učenici iz bilo kojih razloga ostanu neocijenjeni, potrebno je provesti predmetne ispite. Stoga za njihovu organizaciju treba donijeti odluku hoće li se takvi ispiti realizirati na daljinu ili u školi. Ista je situacija i s organizacijom dopunskog rada za učenike koji će na kraju nastavne godine imati zaključenu jednu ili dvije negativne ocjene. Također treba predvidjeti na koji način će se realizirati popravni ispiti u jesenskom roku.

Kad god je to moguće, predmetne, razredne, razlikovne, popravne ispite i dopunski rad treba održati na daljinu, a ako to nije moguće, održat će se u školi u skladu s Uputama HZJZ-a.

Vezano za dopunsku nastavu: odnosi li se taj pojam na dopunski nastavni rad?

Da.

Moramo li razlikovne i predmetne ispite odraditi u školi ili online?

Možete i online.

Je li moguće pozvati nekoliko učenika koji se javljaju za ispravljanje negativnih ocjena, a tvrde da imaju problem s internetom u svojim mjestima? Naravno, uz pridržavanje svih mjera.

Da, uz pridržavanje epidemioloških mjera i da vas nije više od 10 u jednoj učionici.

 

ORGANIZACIJA NASTAVE

Mogu li nastavnici TZK-a pozvati učenike u dvorane radi odrade vježbi i zaključivanja ocjena?

Ne.

 

ORGANIZACIJA SMJEŠTAJA UČENIKA U UČENIČKE DOMOVE

Učenički domovi u Republici Hrvatskoj rade u različitim uvjetima te neki imaju veći broj učenika na smještaju u jednoj sobi. S obzirom na to da učenici koji ne stanuju u mjestu školovanja te koji nisu putnici trebaju smještaj u učeničkim domovima tijekom obaveza u školi u ovoj školskoj godini, potrebno je učeničkim domovima što hitnije dostaviti upute na koji način i pod kojim uvjetima mogu organizirati smještaj učenika. Također je važno pravovremeno izdati upute za rad u sljedećoj školskoj godini.

Daleko najveći dio nastave i obaveze učenici trebaju obaviti u nastavi na daljinu. Samo u iznimnim slučajevima učenici mogu pojedine aktivnosti obavljati u školi ili kod poslodavca, i samo u takvim slučajevima se trebaju smjestiti u učeničkim domovima. Pri tome se trebaju poštivati svi uvjeti koji vrijede za ugostiteljske objekte i hotele. Dodatna pojašnjenja i upute trebaju se tražiti od lokalnih stožera civilne zaštite jer se epidemiološki uvjeti razlikuju u različitim dijelovima Republike Hrvatske. Hrvatski zavod za javno zdravstvo izrađuje posebne Upute za učeničke domove.

Zašto učenički domovi nisu dobili poziv ni na jedan od dva sastanka?

HZJZ izrađuje upute za učeničke domove, kada budu objavljene dobit ćete informacije o njima.

Učenica, strana državljanka, vratit će se iz Slovenije na izradu Završnog rada i polaganje ispita državne mature. Boravit će u učeničkom domu. Postoje li posebne upute predviđene za ovakvu situaciju?

Učenički domovi su otvoreni za DM, što je s učenicima koji nisu iz Zagreba, a trebali bi dopunski rad obavljati u školi? Gdje će biti smješteni?

Upute za domove su u izradi.

 

ORGANIZACIJA PRIJEVOZA UČENIKA

Molimo da se do početka lipnja organizira javni prijevoz za sve učenike, odnosno da se izdaju upute što učiniti s učenicima ako nemaju organiziran javni prijevoz do škole.

Budući da planiramo započeti s praktičnom nastavom 18. svibnja, prema uputama HZJZ-a, potencijalni je problem prijevoz učenika, jer država ne subvencionira prijevoz učenika.

Javni prijevoz se normalizira, a specifičnosti na pojedinom području treba raspraviti s osnivačima i lokalnim stožerima civilne zaštite.

 

ORGANIZACIJA KONZULTACIJA U ŠKOLI

U nekim školama je uobičajena praksa konzultacija s maturantima koji unatoč online pripremama imaju potrebu za podršku nastavnika uživo. Predlažemo da se u skladu s preporukama epidemiologa omogući tim školama da nastave s takvom praksom.

Sve konzultacije treba obaviti online.

 

ORGANIZACIJA PRIJEMNIH ISPITA ZA UPIS U PRVI RAZRED

Umjetničke škole i manji dio drugih srednjih škola provodi provjere sposobnosti ili znanja kao dio upisnog postupka. Predlažemo da se i ove godine propiše provođenje takvog postupka te uvjeti uz primjenu epidemioloških uputa.

Učenici za upis u plesna zanimanja do sada su donosili na upis potvrde dva liječnika, ortopeda i liječnika medicine rada. Zbog sadašnje epidemiološke situacije, predlažemo da učenici donesu samo potvrdu liječnika medicine rada, a na moguću indikaciju isti liječnik zatraži mišljenje određenog specijalista.

Nužno je što hitnije donošenje Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

Odluka se donosila krajem svibnja i do sada, a tako će biti i ove godine. Postoje Upute školske medicine oko pregleda. Struktura je sastavni dio Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole, za koju je potrebna prethodna suglasnost Ministarstva gospodarstva za naučnička mjesta u programu za vezane obrte (JMO), koju još nismo dobili. Nadamo se da ćemo ju dobiti do 15. 5. 2020., kada smo planirali Odluku staviti na javnu raspravu i donijeti ju do kraja svibnja.

 

ORGANIZACIJA RAZREDNIH I NASTAVNIČKIH VIJEĆA

Veći broj škola nema uvjete da organizira sjednice razrednih i posebno nastavničkih vijeća uz pridržavanje epidemioloških uputa i držanje razmaka od 2 metra jer nema dovoljno velikih prostorija. Stoga predlažemo da se omogući školama da same odluče na koji način će u sljedećem razdoblju organizirati sjednice i sastanke razrednih i nastavničkih vijeća, odnosno hoće li to biti korištenjem aplikacija na daljinu ili uživo u školi.

Nastavnička vijeća treba održavati online kad god je to moguće, uz primjenu pogodnih alata (MS Teams, BBB, Loomen i sl.). Nastavnička i razredna vijeća su obavezna zbog donošenja odluka u njihovoj nadležnosti, što je propisano Zakonom i Statutom školske ustanove.

 

ORGANIZACIJA RADA ŠKOLA KOJE DIJELE PROSTOR

Kako uskladiti rad redovnih i glazbenih škola koje su u istom prostoru – kako poštivati epidemiološke mjere i tko će ih odrediti?

Specifične upite tog tipa rješavaju lokalni zavodi za javno zdravstvo koji mogu izraditi dodatne upute.

 

ORGANIZACIJA MATURALNIH PUTOVANJA

Roditelji nam se obraćaju s pitanjima o dogovorenim izletima i maturalnim putovanjima. Upute koje smo do sada dobili ne odgovaraju na pitanja što će biti s novcem koje su roditelji uplatili, a sada žele otkazati izlet/maturalno putovanje. Predlažemo da Ministarstvo znanosti i obrazovanja dogovori s putničkim agencijama jedinstveni pristup i uvjete za odgodu i otkazivanje putovanja te da se odredi razuman rok nakon kojeg agencije trebaju vratiti novac onima koji ne žele putovati po novim uvjetima.

S obzirom na to da škole godinama imaju poteškoće vezane uz provedbu učeničkih putovanja, ponovo ističemo da je potrebno poduzeti aktivnosti za promjenu Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije ugovorna stranka koja se pojavljuje u organizaciji maturalnih putovanja. Sve što je vezano uz raskidanje ugovora i otkazivanje putovanja uređeno je Izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu, članak 38.a. Ministarstvo je pokrenulo proceduru izrade novog Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, održan je već jedan sastanak s predstavnicima putničkih agencija i predstavnicima udruga ravnatelja osnovnih i srednjih škola.

 

SUGLASNOSTI ZA ZAPOŠLJAVANJE

Veći broj ravnatelja upućuje na probleme s dobivanjem suglasnosti za zapošljavanje. Učestalo je pitanje nedostatka tehničkog osoblja na koje škole i učenički domovi imaju pravo, a ne uspijevaju godinama dobiti suglasnost. Prisutan je i značajan manjak administrativnog osoblja u pojedinim školama. Skrećemo pozornost i na škole čiji su stručni suradnici pedagozi ili psiholozi otišli u mirovinu i koje nisu dobile suglasnost za zapošljavanje stručnog suradnika navedenog profila, koji su vrlo važni za funkcioniranje škole u posebnim uvjetima. Postoji i primjer škole s 400 učenika koja nije dobila suglasnost te nema ni jednog stručnog suradnika.

Molimo da nam se dostavi naziv škole s 400 učenika bez stručnog suradnika. Odobravanje zapošljavanja provodi se sukladno odluci Vlade prema kojoj konačno Rješenje donosi Ministarstvo financija.

 

KURIKULUMI I UDŽBENICI ZA UMJETNIČKE ŠKOLE

Prošle godine jedino su učenici umjetničkih škola iz općeobrazovnih predmeta (hrvatski jezik, matematika i strani jezici) radili prema starim programima.

Kako ne bi učenici umjetničkih škola bili zakinuti u odnosu na sve ostale učenike u RH, predlažemo da se donese odluka da se od sljedeće godine i u umjetničkim programima realiziraju novi općeobrazovni kurikulumi (koji se primjenjuju i u drugim školama) za predmete matematika, hrvatski jezik, strani jezik za srednje strukovne škole na razini 2.

Ekspertna radna skupina predložila je sve predmetne kurikulume za gimnazije te su oni prošli javno savjetovanje i u skladu s komentarima su dorađeni te objavljeni u Narodnim novinama. Vijeće za strukovno obrazovanje je predložilo kurikulume za Hrvatski jezik, Engleski jezik, Njemački jezik i Matematiku za strukovne škole razine 4. 2. usklađene s kurikulumima za gimnazije kako bi se osigurala vertikalna prohodnost učenicima strukovnih škola. Prijedlog kurikuluma za umjetničke škole trebala je predložiti Ekspertna radna skupina, no nažalost do danas nismo dobili njihov prijedlog ni za cjeloviti kurikulum umjetničkog obrazovanja ni za pojedinačne predmetne kurikulume.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je 1. svibnja 2020. godine na svojim mrežnim stranicama objavilo Katalog odobrenih udžbenika za osnovnu školu, gimnazije i srednje strukovne škole za udžbenike koji će biti u uporabi u razredima, odnosno predmetima u koje se uvode novi predmetni kurikulumi. Za sljedeću školsku godinu opet umjetničkih škola nema u Katalogu.

U dopisu MZO-a u vezi odabira udžbenika naglašeno je da se udžbenici ne biraju za trogodišnje strukovne i glazbene/plesne škole, kao ni za osnovnoškolske programe koji nisu Osnovna škola – redovni program. U navedenom dopisu umjetničkih škola za likovnu i primijenjenu umjetnost i dizajn nema ni u dijelu koji se odnosi na škole koje moraju izabrati udžbenike, ni u dijeli u kojem se izrijekom kaže koje škole ne biraju udžbenike. Navedena situacija ozbiljno zabrinjava ravnatelje navedenih škola. Potrebno je što žurnije dopuniti upute o izboru udžbenika vezano uz umjetničke škole za likovnu i primijenjenu umjetnost.

Javni poziv za nove udžbenike raspisan je za predmete gdje se uvode novi kurikulumi. Dakle, radi se o udžbenicima za 2. i 3. razred gimnazije i ranije spomenuta četiri predmeta za strukovne škole. Također, odobreni su i specijalizirani strukovni udžbenici za pojedine programe. Odabir se vrši putem aplikacije, a odabir vrše škole koje imaju programe za koje su odobreni udžbenici. Što se trogodišnjih programa tiče, škole mogu odabrati i koristiti neki od strukovnih udžbenika ako odgovara njihovom programu. Takav odabir ne odvija se pomoću aplikacije.

Hoće li MZO u dogovoru s Carnetom omogućiti izbor udžbenika  za prve razrede za umjetničke škole budući da prošle godine nismo imali tu mogućnost?

Odabir udžbenika ide za one predmete/programe za koje imamo udžbenike.

Može li se udžbenik koji se nalazi na popisu udžbenika za gimnazije, ali na kojem piše da je za gimnazije i strukovne škole koristiti za strukovne škole, iako nastavnici nisu imali mogućnost izbora kroz aplikaciju?

Hrvatski jezik, Matematika, Engleski jezik i Njemački jezik doneseni su i za strukovne škole. Ostali općeobrazovni kurikulumi donosit će se zajedno s novim strukovnim programima. Npr. Francuski i Talijanski nemaju novi kurikulum u strukovnim školama. Novi programi, ako ne koriste udžbenike koji su odabrani prošle godine, moći će birati izvanredno, ali ne u ovoj fazi putem aplikacije.

U aplikaciji se nudi odabir udžbenika za strukovne predmete u 4. razredu strukovne škole – znači li to da ih nastavnici mogu ili moraju birati?

Specijalizirani udžbenici biraju se sukladno potrebama programa.

U dijelu dopisa iz MZO koji nabraja vrste škola koje moraju izabrati udžbenike nema umjetničkih škola za likovnu i primijenjenu umjetnost i dizajn, a nema ih ni u dijelu u kojem se izrjekom kaže koje škole ne biraju udžbenike. Što nam je činiti?

Ministarstvo odobrava i uvrštava u Katalog udžbenike koje pripremaju nakladnici. U Katalogu su novi udžbenici koje su nakladnici predali na odobravanje, dakle za one strukovne predmete za koje je predan i odobren udžbenik može se raditi odabir putem aplikacije. Isto se odnosi na udžbenike za umjetničke programe. Vezano uz općeobrazovne predmete u umjetničkim školama, ERS još nije predložio kurikulume koji su preduvjet za prijavu novih udžbenika.

 

UDŽBENICI ZA ŠKOLE U EKSPERIMENTALNOM PROGRAMU ŠKOLE ZA ŽIVOT

Učenici u eksperimentalnom programu Škole za život dvije godine za redom dobivaju besplatne udžbenike. Postavlja se pitanje hoće li slijedom toga učenici u eksperimentalnim razredima (na jesen trećeg razreda) dobiti besplatne udžbenike. Smiju li te škole udžbenike koje su dobile ove godine (za druge eksperimentalne razrede) iskoristiti za sljedeću generaciju učenika drugih razreda, odnosno preporučuje li se da se biraju isti udžbenici kao i prošle godine ili ne.

Eksperimentalni nastavni materijali mogu se razlikovati od odobrenih udžbenika, no oni su vlasništvo škole i škola može njima slobodno raspolagati. Što se tiče samog odabira udžbenika, na njega ne utječe odabir eksperimentalnih nastavnih materijala koje ste imali prošle godine.

 

PLAĆANJE DVOSMJENSKOG RADA

Tijekom lipnja nastavnici će odrađivati tijekom jednog dana zadatke vezane uz državnu maturu ili obranu završnog rada u školi prijepodne, a popodne zadatke u nastavi na daljinu. Stoga se nameće pitanje hoće li se priznati smjenski ili dvokratni rad nastavnicima koji će u vrijeme održavanja ispita državne mature dežurati u prijepodnevnim satima, odnosno koji će raditi u povjerenstvima za obranu završnog rada prijepodne, a u poslijepodnevnim satima održavati nastavu na daljinu za 1., 2. i 3. razrede.

Budući da je određeni broj nastavnika u nastavi na daljinu ostvarivao manje sati izravne nastave od planiranog, potrebno je takve nastavnike zadužiti sa spomenutim obavezama. Budući da angažman na državnoj maturi na jednom ispitu ne prelazi 4 sata, nakon primjerene pauze nastavnik može odraditi nastavu na daljinu ili završni ispit do 8 sati obaveze za taj dan. Pri tome to nije dvosmjenski rad. Dodatno, nastavnici završnih razreda više nemaju izravne obaveze u nastavi sa završnim razredima. Ravnatelj je dužan organizirati rad tako da se sve ove okolnosti uzmu u obzir.

 

PROVEDBA NATJEČAJNOG POSTUPKA I PROCEDURE IZBORA I IMENOVANJA RAVNATELJA

Iako postoje odgovori u najčešće postavljenim pitanjima što se događa u slučaju prekinutog ili još nepokrenutog natječajnog postupka za izbor ravnatelja, predlažemo da se pošalje školama i posebna pisana uputa na tu temu. Smatramo da je prihvatljivo rješenje nakon isteka mandata imenovanje vršitelja dužnosti te provođenje natječajnog postupka nakon što se svi djelatnici vrate na posao u školu, odnosno u zakonskom roku.

Škole koje za vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 trebaju provesti postupak imenovanja ravnatelja, ako je to moguće, provode postupke imenovanja ravnatelja uz pridržavanje preporuka HZJZ-a ili na daljinu, a ako za to ne postoji mogućnost, imenuju vršitelja dužnosti.

 

PLANIRANJE RADA SLJEDEĆE ŠKOLSKE GODINE

Važno je da na vrijeme, odnosno što prije, dobijemo Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.

Odluka će uskoro biti objavljena. Razvija se Model nastave na daljinu kao dio NPR-a.

 

RAZVOJ EU PROJEKATA

Kako će se postojeća situacija odraziti na daljnji rad na EU projektima te posebno na razvoj Regionalnih centara kompetentnosti i realizaciju potpisanih ugovornih obveza?

U okviru natječaja Europskog socijalnog fonda (ESF) ukupnog iznosa od 700.000.000,00 kuna, Centri će sredstva iskoristiti za stvaranje programskih i kadrovskih uvjeta s ciljem pružanja relevantnih praktičnih vještina učenicima i odraslim polaznicima u strukovnom obrazovanju kako bi se povećale njihove mogućnosti za ulazak na tržište rada. U tijeku je postupak evaluacije projektnih prijava, a potpisivanje ugovora se očekuje do sredine 2020. godine. Objavljena su 2 natječaja. Jedan za sektor turizma i ugostiteljstva, u kojem nadležnost za provedbu natječaja ima Ministarstvo turizma i ASOO – DEFCO, i drugi za sve ostale sektore, kod kojega nadležnost za provedbu natječaja imaju MZO i ASOO – DEFCO. Po dovršetku natječajnih postupaka i potpisivanju ugovora s Centrima, MZO i Ministarstvo turizma će sa svojih proračunskih pozicija isplaćivati sredstva za provedbu ovih projekata jer ih i planiraju u svojim proračunima.

U okviru provedbe komplementarnog natječaja Operativnog programa Konkretnost i kohezija 2014. – 2020. (EFRR), kojim se podržava financiranje rekonstrukcije, obnove, dogradnje i adaptacije imenovanih regionalnih centara kompetentnosti i partnerskih ustanova strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te nabava specijalizirane opreme za te ustanove, a ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru tog Poziva je 563.294.117,66 kn, do sada je potpisano 10 ugovora ukupne vrijednosti više od 284 milijuna HRK. Potpisivanje preostalih ugovora u okviru ovog natječaj planira se do sredine 2020. godine. Nadležnost za provedbu ovog natječaja imaju Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa Europske unije – SAFU.

 

STRUČNI ISPITI I NAPREDOVANJA U ZVANJE

Na koji način će se provesti stručni ispiti i napredovanja u zvanja? Posebno napominjemo da nekim kandidatima istječe zakonski rok kada moraju položiti stručni ispit pa bi u tom dijelu trebalo izdati uredbu ili izmijeniti Zakon. Također, nekim kolegama istječe napredovanje u zvanje te bi trebali obnoviti napredovanje. U aktualne izmjene i dopune Pravilnika o napredovanju u zvanje predlažemo da se ugradi i pomicanje tog roka zbog izvanrednih okolnosti.

Predložena je dopuna Pravilnika o napredovanju kojom bi se propisalo postupanje u izvanrednim situacijama kao što je ova epidemija. Za stručne ispite predlaže se organizacija u online okruženju uz sudjelovanje u nastavi na daljinu.

 

MOGUĆNOST ORGANIZACIJE NASTAVE NA DALJINU I U SLJEDEĆOJ GODINI

Pokazalo se da nastava na daljinu za jedan dio učenika s teškoćama ima izrazite prednosti. Npr. dio učenika koji uopće nisu polazili redovnu nastavu (zbog fobije ili anksioznosti) u nastavi na daljinu postižu dobre rezultate. Stoga predlažemo da se razmotri mogućnost nastavka održavanja nastave na daljinu ubuduće, u situacijama kada roditelj i učenik od škole navedeno zatraže. Učenici kronični bolesnici će također zasigurno imati potrebe za održavanjem nastave na daljinu, barem do rješavanja situacije s COVID-19. Bilo bi dobro već sada početi razmišljati o tim mogućnostima za sljedeću školsku godinu.

Razvija se Model nastave na daljinu sukladno NPR-u.

 

KRIZNA KOMUNIKACIJA S RAVNATELJIMA

U kriznoj situaciji u kojoj se već nekoliko mjeseci svi nalazimo iznimno je važna dvosmjerna komunikacija. Trebamo potpune i pravodobne informacije o svemu što se očekuje od ravnatelja, stručnih suradnika i nastavnika u svakoj promjeni dosadašnjeg rada. Predlažemo da se hitno uspostavi sustav kriznog komuniciranja ravnatelja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i nadležnim agencijama u kojem bi ravnatelji u sljedećih nekoliko tjedana mogli postavljati pitanja vezana uz organizaciju rada te dobiti za svako pitanje u kratkom roku odgovor.

Održavaju se redoviti sastanci i webinari, a sada je omogućena i dvosmjerna komunikacija na sastancima. U komunikaciji također sudjeluju i savjetnici ASOO-a i AZOO-a, kao i ravnatelji agencija. Otvoreni smo za dodatna pitanja i prijedloge.

 

POLAGANJE RAZREDNOG ISPITA ONLINE

Učenik četvrtog razreda upućen je na polaganje razrednog ispita. Hoće li se ispiti provoditi online ili u školi?

Ako je moguće provesti polaganje ispita online, predlažemo da ga provedete online. Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je upute oko aktivnosti u srednjim školama (završni ispiti, popravni ispiti i sl.).

 

IZJAVE PRISTUPNIKA/DJELATNIKA I DOPUŠTANJE ULASKA U USTANOVU

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je preporuke i navodi se obavezna izjava pristupnika/djelatnika i dopuštenja ulaska u školu, koja sadrži ime i prezime te izjavu da pristupnik/djelatnik nema zarazne bolesti i izjavu da nema mjeru samoizolacije. Hoće li ministarstvo napraviti izjave ili ćemo mi sami sastavljati?

Ako mislite na maturu, tada će NCVVO sastaviti izjave. Ako mislite na završne ispite, tada će škola.


Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin