Usporedba rezultata u inicijalnom i finalnom mjerenju

Usporedba rezultata primjene upitnika u inicijalnom i finalnom mjerenju rujan 2019 from Skolazazivot