Vijesti iz škola

ŠKOLA ZA ŽIVOT U PRIRODI

Poveznica na članak


Projektni dan ekoškole Prirodom do zdravlja

Poveznica na članak


EUROPSKI DAN PARKOVA

Gimnazija Nova Gradiška kao škola u programu Eksperimentalne kurikularne reforme Škola za život i međunarodna Ekoškola 24. svibnja 2019. godine projektnim je danom za učenike prvih razreda obilježila Europski dan parkova.

Taj se dan obilježava od 1909. godine kada je u Švedskoj osnovano prvih devet europskih nacionalnih parkova, a sve je prethodilo većom brigom i zaštitom prirode.

U 23 europske zemlje, uključujući i Hrvatsku, na taj se dan organiziraju mnogobrojna  događanja, posebice u zaštićenim područjima kako bi se naglasila važnost očuvanja prirode.

Aktivnostima koje su provodili učenici i nastavnici željeli smo naglasiti da zaštitom prirodne i kulturne baštine osiguravamo kvalitetu i raznolikost krajobraza te pridonosimo zajedničkom bogatstvu i životu u zdravijem okruženju.

Na nastavi Hrvatskoga jezika učenici  su pisali putopis kako bi saznali nove činjenice o gradskom parku.

Učenici su razmjenjivali ideje o razlozima zbog kojih ljudi putuju, pripovijedali su o svojemu najuzbudljivijem putovanju te čitali putopisne sličice i analizirali stilističke učinke glagolskih i imenskih oblika.

Interpretirali su i lirsku pjesmu Cvrčak u kojoj su izrazili svoj literarni doživljaj književnoga teksta i izdvojili pojedinosti koje su ih se dojmile. Samostalno su pretraživali informacije u digitalnome okružju te procjenjivali proces, izvore i rezultate pretraživanja.

 

Na nastavi Engleskoga jezika učenici su fotografirali najljepše lokacije u gradskom parku te pisali detaljan opis.

Ostali su učenici na istom predmetu iskazivali svoja mišljenja i obrazlagali kritički stav o književnom tekstu na temelju čitateljskoga iskustva i znanja o svijetu (Reading poetry: Summertime).

Na nastavi Latinskoga jezika učenici su u parku provjeravali poznavanje latinskoga nazivlja biljaka, i to pomoću aplikacije na mobitelu. Utvrdili su i ljekovita svojstva stabala i biljaka.

Posebice je bilo zanimljivo na nastavi Likovne umjetnosti.  Učenici su razmotrili sklonost pojavljivanju određenih tipova parkova u povijesti, analizirali reprodukcije i skulpturu Tri gracije prema formalnim elementima, upoznali su konceptualnu umjetnost, land art i site-specific art.  Napravili  su konceptualni uradak „Gledano očima gracija“, fotokolaž i selfie.

Na satu Povijesti učenici su učili o svakodnevnici kod starih Grka  te su opisivali poslovicu Mens sana in corpore sano. Uočili su kako su Grci i Rimljani uređivali prostor u kojem su boravili, povezali su grčki plan gradnje s izgledom grada Nove Gradiške te izložili ideje o prostoru za mlade.

Bioraznolikost je posebno zanimala učenike na satu Geografije. Ukazali su na promjene o broju vrsta, broju jedinki,  prostornom rasporedu biljnih i životinjskih zajednica te na pozitivan utjecaj čovjeka na održavanje rijetkih vrsta. Izradom umnih mapa razvijali su sposobnost integracije sadržaja o klimi, reljefu, vodama te biljnom i životinjskom svijetu.

Zaigrali su se naši učenici i trigonometrijskim mjerama. Na satu Matematike ukazali su na važnost i primjenjivost trigonometrijskih omjera u modeliranju situacija iz svakodnevnog života, precizno su mjerili i suradnički radili.

Praktičnim radovima odredili su visine visokih objekata u našoj blizini, visinu bora u parku  te kut nagiba prilazne rampe za invalide. Time su istražili i opisali primjenu trigonometrijskih omjera na pravokutnom trokutu u stvarnom životu.

Učenici su na satu Biologije upoznali građane s ciljem obilježavanja Dana parkova, anketom istražili koliko su im poznata zaštićena područja prirode u RH te su rezultate obradili korištenjem IKT-a.

Na satu Kemije proučavali su parkove kao pluća grada, naveli zagađenja koja smanjuju količinu kisika u gradovima, uzroke nastanka smoga, kiselih kiša te efekt staklenika.

Upoznali su se s posljedicama koje ova zagađenja imaju na Zemlju i ljude te istaknuli moguće postupke za smanjenje količine zagađenja.

Na satu Etike su razgovarali o međuovisnosti čovjeka i prirode. Pisali su osvrt „Što drveće misli o nama?“

Nakon toga raspravljali su o napisanom osvrtu, o tome kako čovjek utječe na prirodu i o važnosti zelenih površina u urbanim sredinama. Povezali su moral i ekologiju.

Na satu Informatike učenici su svoje dojmove provedenoga nastavnog dana u parku pretočili u kratke videouratke s prigodnim porukama. U malim su skupinama podijelili zaduženja tako da je dio skupine imao zadatak fotografirati prizore iz parka te ih podijeliti s učenicima u razredu putem cloud servisa. Učenici u razredu osmišljavali su prigodne poruke te su dobivene fotografije umetali  u kratki videouradak pomoću programa Adobe Spark. Poveznice na filmove su:

                                 Veliki pozdrav iz Gimnazije Nova Gradiška!!!!!


KAKO IZGLEDA “ŠKOLA ZA ŽIVOT” Pisana slova uče tek u drugom razredu, tableti i kvizovi im pomažu u gradivu