Virtualne učionice za sve

Virtualne učionice za sve

 

Obrazovna reforma Škola za život uspješno je započela u 74 osnovne i srednje škole koje su uključene u eksperimentalni program. Nakon osam mjeseci edukacije učitelja, nastavnika i stručnih suradnika eksperimentalnog programa, obrazovna reforma obuhvatila je i sve osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj.

Frontalno uvođenje obrazovne reforme u sve osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj započelo je otvaranjem predmetnih virtualnih učionica namijenjenih svim učiteljima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola u prosincu 2018., dok su učionice za stručne suradnike i ravnatelje otvorene početkom 2019.

Učionice su organizirane po predmetima, a predmeti koji imaju veći broj sudionika podijeljeni su u više virtualnih učionica. Sudjelovanje u edukaciji u virtualnim učionicama važno je kako bi se što bolje pripremili za frontalnu primjenu obrazovne reforme te uspješno povezali s kolegicama i kolegama.

Detaljnije informacije poslane su svim osnovnim i srednjim školama, a poveznice i raspored virtualnih učionica dostupan je i u privitku.

 

Predmet Napomena
Skraćena poveznica na virtualnu učionicu
1 Priroda http://bit.ly/2Pzl5PM
2 Biologija OŠ i SŠ http://bit.ly/2QqHUdN
3 Fizika OŠ http://bit.ly/2UH5dy6
4 Fizika SŠ http://bit.ly/2QMyPv2
5 Kemija OŠ http://bit.ly/2UCX2mu
6 Kemija SŠ http://bit.ly/2S1CBhi
7 Pravoslavni vjeronauk http://bit.ly/2ryf7oD
8 Islamski vjeronauk http://bit.ly/2rzaIlb
9 Engleski jezik OŠ 1 A-K http://bit.ly/2C6AyTQ
10 Engleski jezik OŠ 2 L-Ž http://bit.ly/2GmmMRk
11 Engleski jezik SŠ http://bit.ly/2Bnt8Kv
12 Geografija OŠ http://bit.ly/2BgnjOy
13 Geografija SŠ http://bit.ly/2Pwha6c
14 Etika http://bit.ly/2SKJOm5
15 Grčki jezik http://bit.ly/2Bggxsc
16 Latinski jezik http://bit.ly/2QpVhKY
17 Hrvatski jezik OŠ 1 A-K http://bit.ly/2rwXci2
18 Hrvatski jezik OŠ 2 L-Ž http://bit.ly/2GeMSW3
19 Hrvatski jezik SŠ A-Ž http://bit.ly/2BburvP
20 Tehnička kultura http://bit.ly/2Eg9PFS

 

21 Razredna nastava 1
A, B
http://bit.ly/2SGdDUT
22 Razredna nastava 4
C,Č,Ć,E,F,G
http://bit.ly/2UDVUiz
23 Razredna nastava 5
H,I,J,Z,Ž,X,Y
http://bit.ly/2Pzv3QQ
24 Razredna nastava 6
K,L,LJ
http://bit.ly/2LdbQE7
25 Razredna nastava 7
M,N,NJ
http://bit.ly/2PzjgSX
26 Razredna nastava 8
O,P,R
http://bit.ly/2PxsJtO
27 Razredna nastava 9
S,Š,T
http://bit.ly/2SH3WFG
28 Razredna nastava 10
D,DŽ,Đ,U,V
http://bit.ly/2BcALmT
29 Likovna kultura http://bit.ly/2QqZHS7
30 Likovna umjetnost http://bit.ly/2LbatWu
31 Matematika OŠ 1 A-K http://bit.ly/2EspjaC
32 Matematika OŠ 2 L-Ž http://bit.ly/2LburR9
33 Matematika SŠ A- Ž http://bit.ly/2BgwZZF
34 Glazbene kultura i Glazbena umjetnost http://bit.ly/2EflEfA
35 Katolički vjeronauk OŠ http://bit.ly/2QLSlrA
36 Katolički vjeronauk OŠ 2 http://bit.ly/2VRyaHI 
37 Katolički vjeronauk SŠ http://bit.ly/2GeO77F
38 Tjelesna i zdravstvena kultura OŠ http://bit.ly/2Be2IKS
39 Tjelesna i zdravstvena kultura SŠ http://bit.ly/2rwlhFL
40 Francuski jezik http://bit.ly/2Be1fV3
41 Talijanski jezik http://bit.ly/2zVmOJW
42 Njemački jezik OŠ http://bit.ly/2RUH4CJ
43 Njemački jezik SŠ http://bit.ly/2BcbOYK
44 Povijest OŠ http://bit.ly/2LbbHkw
45 Povijest SŠ http://bit.ly/2C7iGrN
46 Informatika https://bit.ly/1inf2018
47 Ravnatelji OŠ i SŠ http://bit.ly/2Jf8mUa
48 Stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila http://bit.ly/2Cf08po
49 Pedagozi u OŠ i SŠ http://bit.ly/2VSDOJI
50 Psiholozi OŠ i SŠ http://bit.ly/2UwEjc6
51 Knjižničari OŠ i SŠ http://bit.ly/2J5SJi7
52 ASOO (neaktivna) http://bit.ly/asoo-sp
53 Razredna nastava / Insegnamento di classe http://bit.ly/2ZgYfGk
54 Talijanski jezik – Materinji jezik / Lingua italiana – Lingua materna http://bit.ly/30AeFpH
55 Srpski jezik http://bit.ly/2MBqF6Y

 

Digitalna tehnologija u učenju i poučavanju

– nova tema u virtualnim učionicama –

Pandemija koronavirusa u samo nekoliko tjedana sve je škole u Republici Hrvatskoj preselila u “oblake”. Školovanje na daljinu koje nam se činilo dalekom budućnošću postalo je silom prilika našom svakodnevicom. Učenici, učitelji i roditelji svoje su navike učenja, poučavanja i suradnje odjednom prisiljeni u cijelosti prilagoditi novom mediju i njegovim zakonitostima.

U novoj temi Digitalna tehnologija u učenju i poučavanju koja je krajem travnja otvorena u svim virtualnim učionicama pokušali smo kroz tri cjeline odgovoriti na pitanje kako nastavu na daljinu učiniti učinkovitom i što manje stresnom u okolnostima koje nisu mogle biti pomno pripremljene niti do kraja definirane. U prvoj je cjelini uspostavljen okvir za uporabu digitalnih alata u učenju i poučavanju u tematskim cjelinama o e-učenju i nastavi na daljinu, digitalnom građanstvu i razvoju digitalne kompetencije učitelja i učenika. U drugoj se cjelini prikazuje kako učinkovito odabrati prikladnu digitalnu tehnologiju za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda i svrhovito je uključiti u nastavu u različitim fazama kurikulumskoga kruga.  U trećoj cjelini jezgrovito su prikazani pojmovi računalno razmišljanje i umjetna inteligencija te natjecanje učenika u računalnom razmišljanju Dabar.

Predstavljena je široka lepeza digitalnih alata za planiranje, vrednovanje kao i za učenje te vrednovanje naučenog, suradnju i komunikaciju,  izradu sadržaja i refleksiju uz konkretne primjere njihove uporabe u svim predmetima.

Učenik i u digitalnom okružju treba biti aktivni stvaratelj svojega znanja na najvišim kognitivnim razinama. Pri uključivanju tehnologije u neku aktivnost važno je kritički promisliti kako određeni digitalni alat pridonosi ostvarivanju odgojno-obrazovnih ishoda. Uporaba tehnologije ne smije sama sebi biti svrhom već se treba koristiti kao nastavno sredstvo koje učenicima pomaže u ostvarivanju ishoda. Pri odabiru tehnologije možemo se poslužiti interaktivnim kotačem Digitalni alati i Bloomova taksonomija na kojem su navedeni aktivni glagoli za opisivanje postignuća učenika prema Bloomovoj taksonomiji zajedno s digitalnim alatima za provođenje različitih aktivnosti u digitalnom okružju.

 

Posebnu pozornost posvetili smo pedagoškim pristupima obrnute učionice i igrifikacije koji učenika stavljaju u aktivan odnos prema sadržaju učenja i koji potiču samostalnost i odgovornost za učenje. Mentori Škole za život za svoj su predmet izradili jednu ili više Escaperoom igara koje možete pronaći na ovom rasporedu: Escaperoom igre.

Tema Digitalna tehnologija u učenju i poučavanju otvorena je za rješavanje zadataka do  srpnja 2020. u svim virtualnim učionicama.