1. razred OŠ

 

Izborni predmeti:

Škola na Trećem – 1. razred, Plan za 1. razred 

Raspored i radni materijali

U kreiranju nastave i pisanju scenarija za 1. razred sudjelovali su: Marijana Andrišek – voditeljica i koordinatorica tima, Đurđa Trupinć, Dorotea Buntak, Marija Lacmanović, Josip Novosel, Nataša Ljubić Klemše, Aleksandra Oreški, Marica Kardaš, Senija Zadravec Kermek, Marlena Šahinović, Marica Jurec, Sara Fadljević i Mira Čuvidić.