Razmatranje svojstava razgranatih mreža pora nanomembrana – Tatjana Roginić

Datum održavanja webinara: 24.01.2020. 11:00:00

Razmatranje svojstava razgranatih mreža pora nanomembrana – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Tatjana Roginić
Razmatranje svojstava razgranatih mreža pora nanomembrana

U radu ću pokazati rezultate istraživanja hidrauličkog otpora pri protoku fluida kroz trodimenzionalne mreže šupljina u keramičkoj alumina matrici. Spomenute membrane pripremaju se postupkom magnetronskog rasprašenja koji uz posebne uvjete depozicije omogućava samouređujući rast trodimenzionalno uređenih mrežastih struktura pogodnih za izradu membrana.

U radu je istražen utjecaj geometrije trodimenzionalnih mreža na hidraulički otpor pri protoku fluida. Rezultati pokazuju mogućnost znatnog smanjenja hidrauličkog otpora u odnosu na ravne cilindrične šupljine, odabirom geometrije nanomreža.

Predavačica: Tatjana Roginić, Zdravstveno učilište Zagreb

Webinar će se održati 24. siječnja 2020. godine u 11.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8655


Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin