Unapređenje pismenosti uz fakultativne predmete – Suzana Mikulić

Datum održavanja webinara: 20.02.2020. 13:00:00

Unapređenje pismenosti uz fakultativne predmete – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 20. veljače 2020. godine u 13.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će tijekom sljedećih mjeseci najuspješniji odgojno-obrazovni radnici nagrađeni 2019. godine predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Suzana Mikulić
Unapređenje pismenosti uz fakultativne predmete

Kao voditeljica ESF projekta FINAME PRO – kompetencije za uspješno cjeloživotno učenje i izazove suvremenog društva ovim webinarom predstavila bi istraživanja, aktivnosti i rezultate projekta čiji je cilj bilo povećanje financijske, digitalne, medijske,  matematičke, čitalačke i multikulturne pismenosti učenika.
Nositelj projekta je Ekonomska i upravna škola u Splitu, a partneri projekta su Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju u Splitu, Ekonomski fakultet u Splitu i CEDRA – Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj.
Projekt je službeno završen 30. 11. 2019.
Kreirana su i provedena dva kurikuluma za fakultativnu nastavu – Upravljanje osobnim financijama i Mediji u suvremenom društvu, te izvannastavna aktivnost Upravljanje projektima i društveno poduzetništvo kojom je osnovana učenička zadruga.
Zanimljivost nastavnih sadržaja, inovativne metode rada, digitalni materijali izrađeni u sklopu predmeta i korištenje računalne aplikacije u nastavi omogućilo je učenicima stjecanje novih kompetencija potrebnih za tržište rada.
Tijekom provedbe i realizacije projektnih aktivnosti bitno je naglasiti i profesionalni razvoj nastavnika koji se ogleda kroz stjecanje novih kompetencija i usavršavanje postojećih kompetencija važnih za unapređenje odgojno-obrazovnog rada, te razvoj digitalnih kompetencija.

Predavačica: Suzana Mikulić, Ekonomska i upravna škola, Split

Webinar će se održati 20. veljače 2020. godine u 13.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/10409


Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin