Webinari

 


Webinari se održavaju u videokonferencijskoj sobi https://connect.carnet.hr/mzo


Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će, tijekom sljedećih mjeseci, najuspješniji odgojno-obrazovni radnici, nagrađeni 2019. godine, predstaviti svoje primjere dobre prakse


Raspored webinara:

 


Tableti u nastavi 2 – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Marlena Bogdanović
TABLETI U NASTAVI 2

Poštovane kolegice i kolege, drugi po redu „tabletni“ webinar ćete pratiti:

Učiteljica razredne nastave Marlena Bogdanović pokazat će vam kako su se njezini najmlađi učenici izborili i riješili sve navedene izazove.
Ovom prilikom podijelit će s vama nove, svježe primjere implementacije tabletnih uređaja koji se već šestu godinu pokazuju kao najbolje i učenicima najdraže pomoćno sredstvo od svih koje je do sada isprobala u svojoj četvrtstoljetnoj nastavnoj praksi.

Predavačica: Marlena Bogdanović, Osnovna škola Tučepi

Webinar će se održati 30. siječnja 2020. godine u 15.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8781


Spremnost za polazak u školu – predvještine za čitanje i pisanje – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Ljiljana Banek
Spremnost za polazak u školu – predvještine za čitanje i pisanje

Polazak u školu važan je događaj za učenika koji ju polazi, za njegove roditelje i za cjelokupnu obitelj. Učenikovo uspješno usvajanje sadržaje koji su školovanjem pred njega postavljeni zahtijeva određenu razinu spremnosti na različitim područjima.
Neka od njih su područje jezika i govora, predmatematičkih vještina, predčitalačkih vještina, prostornih i vremenskih odnosa i grafomotorike.
Čitanje i pisanje psiholingvističke su aktivnosti za čiju su realizaciju potrebne kognitivne sposobnosti i vještine s područja percepcije, diskriminacije, motorike, jezika, prostorne orijentacije…
Predvještine za čitanje i pisanje razvijaju se i usvajaju prije polaska u prvi razred, odnosno u prvim mjesecima školovanja.
Osnova su na kojoj se temelji čitanje, pisanje i općenito usvajanje školskog gradiva pa učenik kod kojeg su one razvijene u pravilu brzo i lako usvaja čitanje i pisanje.

Predavačica: Ljiljana Banek, Osnovna škola Nad Lipom

Webinar će se održati 30. siječnja 2020. godine u 13.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/9062


Strukovno obrazovanje i kako ga popularizirati – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Kristinka Lemaić i Mate Sabol
Strukovno obrazovanje i kako ga popularizirati

Izlaganje nastavnika Industrijske strojarske škole u Zagrebu pokazat će primjere dobre prakse korištenja webinara i e-Knjiga u nastavi i za nastavu.
Primjeri će uključivati uratke učenika i nastavnika pri kojima je korištena informacijska i komunikacijska tehnologija.
Zainteresiranim nastavnicima bit će predstavljeni i razni oblici aktivnosti kao što su natjecanja učenika strukovnih škola, manifestacije, izložbe, sajmovi, mobilnosti programa Erasmus+, natječaji, obrazovne kampanje i druga događanja koja učenicima omogućavaju stjecanje vještina koje su potrebne i tražene na tržištu rada.

Predavači: Kristinka Lemaić i Mate Sabol, Industrijska strojarska škola, Zagreb

Webinar će se održati 29. siječnja 2020. godine u 15.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8854


Kreativnost učenika i učitelja u nastavi – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Ljiljana Štanfelj i Andrijana Sili
Kreativnost učenika i učitelja u nastavi

Odgojno-obrazovni proces je sustavno organizirana zajednička aktivnost nastavnika i učenika na ostvarenju zadataka odgoja i obrazovanja (Bognar,L./Matijević,M. 2005., 31.).
Kao takva promatra se i poučava i s komunikacijskog aspekta te kao socijalni proces u kojem sudjeluju učenik, nastavnik, drugi učenici, šira društvena okolina, a koriste se određeni komunikacijski mediji koji prenose i prikazuju određene nastavne sadržaje te omogućuju socijalnu interakciju i razmjenu informacija među sudionicima nastave.
Pozitivnom pedagoškom kulturom naglašava se važnost funkcije učitelja koja nije samo prenošenje znanja, već prenošenje etičkih vrijednosti, pozitivnih vrednota i uvjerenja, prihvaćanje interesa i sposobnosti učenika, razvijanje samostalnosti te poticanje kreativnosti učenika kao ključne kompetencije za cjeloživotno učenje.
Pri tome su u nastavi konstruktivni suradnici učenici i kreativni te fleksibilni učitelji usmjereni na višestruke inteligencije, socijalne kompetencije, talente, kreativnost i kritičko mišljenje.
Kompetencije, osobnost i afiniteti učitelja ključni su faktori koji mogu osloboditi i buditi entuzijazam učenika, poticati kreativnost i samoostvarenje, dok su učiteljeve glavne uloge biti pokretač i savjetodavni voditelj te poticati, savjetovati i usmjeravati učenika.
Kontinuirana edukacija i stručna usavršavanja utječu na kreativnost učitelja u radu s učenicima.
Kreativnost učitelja dolazi do izražaja u različitim oblicima, načinima i metodama rada s učenicima.
Tečajevi na raznim online platformama pružaju mogućnost razvoja kreativnosti te kontinuiranoga profesionalnog usavršavanja i razvoja, a sve s ciljem poboljšanja rada i rezultata u radu s učenicima, kao i poticanje kreativnog načina razmišljanja.

Predavačice: Ljiljana Štanfelj (Osnovna škola „Dobriša Cesarić“, Osijek) i Adrijana Sili (Osnovna škola Josipovac)

Webinar će se održati 29. siječnja 2020. godine u 13.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8780


Jezična priprema učenika medicinskih zanimanja za stručnu praksu u Njemačkoj (Erasmus +) – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Tatjana Šoša
Jezična priprema učenika medicinskih zanimanja za stručnu praksu u Njemačkoj (Erasmus +)

Na stručnoj praksi u inozemstvu izuzetno je važno da učenici poznaju stručne termine, ali i izraze koji će im pomoći u svakodnevnim situacijama.
S obzirom na to da sam već dva puta organizirala učenicima stručnu praksu u Njemačkoj u sklopu programa Erasmus+, prenijet ću svoje iskustvo u jezičnoj pripremi – od prikupljanja i prilagodbe materijala do rada u jednoj zajedničkoj mješovitoj skupini.
Rad u mješovitoj skupini bio je najveći izazov jer se postavlja pitanje kako u takvoj skupini kroz jedan sat tjedno učinkovito pripremiti učenike iz sedam različitih medicinskih zanimanja.
Dobrom pripremom materijala i aktivnosti i ovaj je izazov moguće riješiti.

Predavačica: Tatjana Šoša, Zdravstveno učilište, Zagreb

Webinar će se održati 29. siječnja 2020. godine u 11.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8921


Od akcijskog istraživanja do razvoja digitalnih kompetencija učenika – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Adrijana Leko
Od akcijskog istraživanja do razvoja digitalnih kompetencija učenika     

Akcijsko istraživanje jedna je od strategija profesionalnoga rasta, a temelji se na propitivanju osobne profesionalne prakse u svrhu samounapređivanja. Uspješno akcijsko istraživanje odlikuje se sustavnim radom i stalnom refleksijom nad onime što se zbiva u učionici te je vezano uz nastavni proces.  Tijekom webinara autorica će nakon kratkog upoznavanja sudionika s teorijskim znanjima o akcijskom istraživanju prezentirati praktičan primjer provedenog akcijskog istraživanja i ukazati na njegovu važnost i na njegov utjecaj na razvoj digitalnih kompetencija učenika. Prateći priču jedne generacije, autorica argumentirano tvrdi kako sudjelovanje učenika u ovakvim istraživanjima razvija generičke kompetencije važne za njihovo cjeloživotno učenje. Ovo je istraživanje provedeno kao završna aktivnost CARNet-ovog projekta Škole 2.0 te je kao takvo uvršteno u završnu publikaciju projekta koja je objavljena u prosincu 2019. godine.

Predavačica: Adrijana Leko, OŠ dr. Franjo Tuđman, Šarengrad

Webinar će se održati 28. siječnja 2020. godine u 15.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8842


Grotulja u službi suvremene nastave – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Ana Ćaleta
Grotulja u službi suvremene nastave

Grotulja je zavičajni suvenir triljskoga kraja i tema je projekta koji se provodio kroz nastavnu, izvanastavnu i izvanškolsku aktivnost tijekom cijele nastavne godine. Učenici i učiteljica 4.a razreda Osnovne škole Trilj odlučili su u suradnji s knjižničarkom i društvenom zajednicom istražiti podrijetlo, značaj i mogućnosti koje grotulja pruža kao suvenir i kao inspiracija u različitim gospodarskim, umjetničkim i društvenim područjima. Webinarom će sudionici upoznati metode rada na projektu, ishode za učenike, digitalne alate kao pomoć u projektu, načine praćenja i vrednovanja te rezultate rada. Upoznat će načine prikupljanja dokumentacije za sudjelovanje učenika na Smotri GOO-a i dokumentacije za svrstavanje grotulje na UNESCO-ov popis zaštićene nematerijalne kulturne baštine.

Predavačica: Ana Ćaleta, Osnovna škola Trilj

Webinar će se održati 28. siječnja 2020. godine u 13.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8849


Tehnike poučavanja u novom ruhu – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Marija Jurišić Šarlija
Tehnike poučavanja u novom ruhu

Nastavne tehnike u kojima je učenik aktivan sudionik nastavnog proces su poželjne i pripremaju učenike za ono što ih čeka u budućnosti.
Učenici se uče samostalnom radu, preuzimaju odgovornost za vlastito učenje, razvijaju kritičko mišljenje i socijalne vještine.
U webinaru će se izložiti primjeri korištenja nastavnih tehnika (insert tehnika, vođeno čitanje, razmisli – zapiši – podijeli, kategorizacija, KWL, mentalne mape) uz uporabu IKT-a (Padlet, AWW, One Note).
Dinamici nastave pridonose mnogi interaktivni kvizovi te će biti prezentirani interaktivni listići kreirani u alatu Liveworksheets i primjeri online kviza izrađeni u Wordwallu, Quizizzu  i Google Formsu koji su izvrsni za vrednovanje kao učenje i vrednovanje za učenje.
Suvremeni nastavnik mora doprijeti do svih učenika u razredu, od darovitih do učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.
Ostvarivanje tog cilja omogućava mu uporaba različitih tehnika poučavanja uz primjenu odgovarajuće suvremene tehnologije.

Predavačica: Marija Jurišić Šarlija, Zdravstvena škola Split

Webinar će se održati 28. siječnja 2020. godine u 11.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8778


Učenička zadruga u gradu – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Jelena Čeko
Učenička zadruga u gradu

Kad pričamo o poduzetništvu u školi, mislimo na učeničku zadrugu. Ipak, učenička zadruga  ne osniva se zbog ekonomskog uspjeha, već zbog pružanja prilike učenicima za konkretnijim učenjem izvan učionice na vlastitim iskustvima, razvijajući tako poduzetničke kompetencije – inovativnost, marljivost, poduzetnost, samostalnost, spremnost na preuzimanje odgovornosti zbog rizika i suradnju.
Zadruga aktivnosti održava na sekcijama (izvannastavnim aktivnostima) 35 sati godišnje – na redovitim satima – jednom tjedno po jedan sat, dva sata svaka dva tjedna, na radionicama i sl.

Članovi zadruge mogu biti učenici, učitelji, roditelji i vanjski suradnici.
Zadruga se bavi različitim aktivnostima. U manjim mjestima usredotočena je na prirodna dobra koja pruža određeno podneblje – kamen, pčele, voće, povrće, začinsko i aromatično bilje te se bavi preradom i proizvodnjom tih dobara. Stoga je njezino područje rada vrlo jasno i konkretno.

Predavačica: Jelena Čeko, Osnovna škola Ivana Meštrovića

Webinar će se održati 28. siječnja 2020. godine u 9.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8777


Digitalni sadržaji i primjeri dobre prakse – ssploce – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Tina Cvijanović
Digitalni sadržaji i primjeri dobre prakse – ssploce

U webinaru ću prikazati moj rad kroz virtualnu učionicu u Loomenu i Merlinu, svoje digitalne obrazovne sadržaje, projektnu nastavu, veze s novim predmetnim kurikulumima te ideje za korištenje na nastavi.

Predavačica: Tina Cvijanović, Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića

Webinar će se održati 27. siječnja 2020. godine u 15.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8776


Adresiranje IPv4 – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Andrea Bednjanec
Adresiranje IPv4

U izlaganju će biti objašnjeno načelo dodjeljivanja IPv4 adresa u računalnoj mreži, dijeljenje mreže u podmreže radi uštede adresnog prostora te metodički pristup poučavanju, kao i nastavne teme u projektnoj nastavi.

Predavačica: Andrea Bednjanec, Elektrotehnička škola Zagreb

Webinar će se održati 27. siječnja 2020. godine u 13.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8775


Komunikacija s učenicima putem digitalnih alata – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Romana Rusek
Komunikacija s učenicima putem digitalnih alata

U webinaru bi bili obuhvaćeni digitalni alati koji su primjereni za komunikaciju s učenicima uz uporabu digitalnih alata. Predstavila bih digitalnu platformu Edmondo, Padlet i Flipgrid.

Predavačica: Romana Rusek, Prva ekonomska škola Zagreb

Webinar će se održati 27. siječnja 2020. godine u 11.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8774


Nastava bez granica – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Marijana Smolčec
Nastava bez granica

Kako u redovnu nastavu postepeno uvoditi videokonferencije (Mystery Skype, Skype in the Classrom, Time project i sl.) te proširivati suradnju s učenicima i nastavnicima iz cijelog svijeta kroz ostale moguće online projekte.
Kako postati dio “globalne učionice” i koliko naši učenici od toga imaju koristi.

Predavačica: Marijana Smolčec, Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana
Ogulin

Webinar će se održati 24. siječnja 2020. godine u 15.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8681


Predstavljanje cjelogodišnjeg projekta i izbornog predmeta Kreativno čitanje i pisanje u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji koji se provodi uz financijsku potporu Grada Rijeke – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Helena de Karina i Sandra Vidović

Predstavljanje cjelogodišnjeg projekta i izbornog predmeta Kreativno čitanje i pisanje u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji koji se provodi uz financijsku potporu Grada Rijeke

U Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji 2017. godine pokrenut je projekt književnih radionica i susreta Rijeka riječi s ciljem afirmacije lokalne književne scene okupljene oko neformalne književne skupine Ri Lit kod srednjoškolaca. Projekt financijski potpomaže Grad Rijeka. Godinu kasnije nadograđen je pokretanjem međugeneracijskog izbornog predmeta Kreativno čitanje i pisanje za učenike 3. i 4. razreda općeg gimnazijskog smjera.
Temeljni koncept predmeta je rad usmjeren na jezične djelatnosti čitanja, pisanja, slušanja i govorenja, a cilj je približiti suvremeno književno stvaralaštvo mladima i razviti čitateljsku publiku.

Predavačice: Helena de Karina i Sandra Vidović, Prva riječka hrvatska gimnazija

Webinar će se održati 24. siječnja 2020. godine u 13.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8680


Razmatranje svojstava razgranatih mreža pora nanomembrana – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Tatjana Roginić
Razmatranje svojstava razgranatih mreža pora nanomembrana

U radu ću pokazati rezultate istraživanja hidrauličkog otpora pri protoku fluida kroz trodimenzionalne mreže šupljina u keramičkoj alumina matrici. Spomenute membrane pripremaju se postupkom magnetronskog rasprašenja koji uz posebne uvjete depozicije omogućava samouređujući rast trodimenzionalno uređenih mrežastih struktura pogodnih za izradu membrana.

U radu je istražen utjecaj geometrije trodimenzionalnih mreža na hidraulički otpor pri protoku fluida. Rezultati pokazuju mogućnost znatnog smanjenja hidrauličkog otpora u odnosu na ravne cilindrične šupljine, odabirom geometrije nanomreža.

Predavačica: Tatjana Roginić, Zdravstveno učilište Zagreb

Webinar će se održati 24. siječnja 2020. godine u 11.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8655


Prezentacija projekta Pružimo djeci ruku ljubavi – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Lidija Hatadi i Ivana Bašić
Prezentacija projekta Pružimo djeci ruku ljubavi

Projekt Pružimo djeci ruku ljubavi provodi se na eTwinning platformi.
Autorice projekta su Ivana Bašić (OŠ Opuzen) i Lidija Hatadi (OŠ Dubrava, PŠ Farkaševac).
Projekt je usko povezan s ishodima građanskog odgoja u nižim razredima.
Cilj projekta je osposobiti i osnažiti učenike za aktivno i učinkovito obavljanje građanske uloge. Razvijati sposobnost lakšeg snalaženja u pluralističkome društvu u kojem žive, razvijati pouzdanje u vlastite snage i pronalaziti vlastite odgovore i rješenja za aktualne društvene probleme i izazove. Stjecanjem građanske kompetencije, koja uključuje građansko znanje, vještine i stajališta, učenici se osposobljavaju za uspješno sudjelovanje u životu demokratske zajednice.
Provesti odabrane programske aktivnosti s djecom i za djecu te potaknuti druge udruge, ustanove i organizacije za djecu da i one svojim aktivnostima obogate život djece promičući volonterizam.
Projektom želimo promicati jednakost djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom te njihovo socijalno uključivanje u redoviti odgojno-obrazovni proces i zajednicu s vršnjacima.

Predavačice: Lidija Hatadi (Osnovna škola Dubrava) i Ivana Bašić (Osnovna škola Opuzen)

Webinar će se održati 23. siječnja 2020. godine u 15.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8651


Dramske metode u nastavi Hrvatskoga jezika u srednjoj školi – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Željka Župan Vuksan
Dramske metode u nastavi Hrvatskoga jezika u srednjoj školi

Suvremena škola zahtijeva od nastavnika i učenika jednaku aktivnost jer učenici više nisu pasivni promatrači nastavnog procesa već su njegovi aktivni sudionici koji  istražuju, postavljaju pitanja, pronalaze odgovore, kritički promišljaju i aktualiziraju sadržaj poučavanja. Dramski odgoj te dramske metode i tehnike takav su oblik učenja i poučavanja u kojemu učenici kroz iskustvo u dramskom radu i izražavanju propituju svijet oko sebe i stječu različite vještine i kompetencije. Webinar će predstaviti nekoliko načine obrada nastavnih jedinica te primjere iz prakse voditeljice.

Predavačica: Željka Župan Vuksan, Gimnazija Sesvete

Webinar će se održati 23. siječnja 2020. godine u 13.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8679


Razvoj motivacije u razrednoj nastavi – praktični primjeri – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Kristina Ključarić
Razvoj  motivacije  u razrednoj nastavi – praktični primjeri

U izlaganju će biti opisane najvažnije suvremene teorije razvoja motivacije te predstavljeni praktični primjeri za razvoj motivacije u djece, korišteni u nastavi od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, što direktno utječe na cjelovit kognitivni i emocionalni razvoj djeteta.

Primjeri će obuhvaćati sve nastavne predmete kroz vertikalno-spiralnu strukturu u prva četiri razreda osnovne škole. Tijekom izlaganja bit će predstavljene i poveznice međupredmetnih tema unutar nastavnih predmeta putem aktivnosti i projekata kojima je cilj poticanje intrinzične motivacije u učenika.

Predavačica: Kristina Ključarić, Osnovna škola Tituša Brezovačkog, Zagreb

Webinar će se održati 22. siječnja 2020. godine u 15.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8675


OneNote i Loomen u nastavi (njemačkog) jezika i igrifikacija – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Tatjana Antić
OneNote i Loomen u nastavi (njemačkog) jezika i igrifikacija

Primjeri će, na hrvatskom jeziku, prikazati didaktizirane sadržaje i dramskopedagoške aktivnosti koje se provode s učenicima uz naglasak na njihovo povezivanje s kurikulom.

Predavači: Tatjana Antić, I. tehnička škola Tesla

Webinar će se održati 22. siječnja 2020. godine u 13.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8650


Organizacija i provedba tjedana znanosti u OŠ Josip Pupačić – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Tamara Banović
Organizacija i provedba tjedana znanosti u OŠ Josip Pupačić

U OŠ Josip Pupačić u Omišu u posljednje tri godine organiziran je Tjedan znanosti, manifestacija otvorena za sve učenike naše škole i za sve zainteresirane građene. U sklopu webinara informirala bih zainteresirane sudionike o načinu organizacije ove manifestacije u kojoj sudjeluje oko 900 zainteresiranih učenika i građana. Predstavila bih radionice i aktivnosti koje su do sada organizirane i najavila četvrti po redu Tjedan znanosti koji ćemo organizirati u ovoj školskoj godini.

Predavačica: Tamara Banović, Osnovna škola Josip Pupačić, Omiš

Webinar će se održati 22. siječnja 2020. godine u 9.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8656


Planiranje, provođenje i vrednovanje problemske nastave – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Natalija Šnidarić
Planiranje, provođenje i vrednovanje problemske nastave

Problemski vođena nastava predviđa niz koraka u nastavnom procesu, od postavljanja problemskog zadatka sukladno odgojno-obrazovnim ishodima, odabira aktivnosti za učenike, pružanja mogućnosti izvora za istraživanje, kontinuiranog davanja povratne informacije učenicima, vođenja bilješki o fazama realizacije zadataka i napredovanja učenika, raznolikih načina prikazivanja postignutih ishoda do analize i sinteze sadržaja, davanja priznanja i pohvala učenicima te ponavljanja i uvježbavanja, kao i poticanja samostalnosti i odgovornosti za učenje. Jedna od metoda u problemskoj nastavi je i projektna metoda kojom se razvijaju generičke kompetencije u učenika te omogućuje kurikulumski pristup sadržaju, kao i korelacija predmetnih područja i povezanost s međupredmetnim temama. Projektna metoda može se planirati, izvoditi i vrednovati u jednome nastavnom satu ili učenici mogu tijekom duljeg razdoblja raditi na predviđenom problemu/sadržaju/temi. Projektnom nastavom učenici se samoorganiziraju, iskustveno uče, razvijaju komunikacijske i socijalne vještine, istražuju, rade na rješavanju problema, uče se odgovornosti i samostalnosti u realizaciji predviđenog cilja te im je omogućeno samovrednovanje postignuća. Projektnom nastavom učenik razumije, razvija sposobnost analize i sinteze te evaluacije i stječe raznoliko i zanimljivo iskustvo učenja. Projekti mogu biti u sklopu nastavnog predmeta, međupredmetni, školski ili izvannastavni. Nakon realizacije projekata važno je učenicima omogućiti prikazivanje rezultata. S obzirom na specifičnost metode učenja i poučavanja, način praćenja i vrednovanja je drukčiji pa tako nastavnik može koristiti različite check-liste realizacije zadataka, evaluacijske liste po etapama ili liste za samoevaluaciju/samoprocjenu učenika. Uloga nastavnika je da je voditelj, moderator, otvoren za pitanja, prati proces po etapama, daje povratnu informaciju učenicima o realizaciji zadataka, prati napredak i evaluira postignuća.

Predavačica: Natalija Šnidarić, Škola za medicinske sestre Mlinarska

Webinar će se održati 21. siječnja 2020. godine u 15.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8648


Kako jačati psihološku otpornost djece? – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Tatjana Žižek
Kako jačati psihološku otpornost djece?

Neka djeca su izložena teškim iskustvima i emocionalnoj patnji, što može rezultirati stresnim reakcijama koje se očituju na emocionalnom, tjelesnom i misaonom planu. Ali, nekih od njih ne pokazuju promjene u ponašanju. Sposobnost djece da se uspješno razvijaju unatoč tegobama nazivamo njihovom otpornošću te se djeca koja odrastaju u vrlo teškim uvjetima kao što su kronično siromaštvo, roditeljsko zanemarivanje, roditeljska psihopatologija, zlostavljanje i život zbog ratnih zbivanja razviju u prilično zdravo prilagođene odrasle osobe.
Otpornost predstavlja izostanak teže reakcije nakon izlaganja djeteta značajnoj prijetnji ili višestrukim nedaćama ili, pak, kad dijete ostvaruje postignuće pozitivne prilagodbe unatoč prijetnji razvojnim procesima.
Što se u odgojno-obrazovnoj praksi (dječjem vrtiću, školi) pokazuje iznimno učinkovitim u poticanju otpornosti u ranjive djece?
Koja su to obiteljska obilježja važna da bi djeca bila što otpornija na životne nedaće? Koji su temelji otporne obitelji koju čine otporni pojedinci?
Činimo li dovoljno kao društvo ili kao pojedinci u pružanju potpore najranjivijima oko sebe?

Predavačica: Tatjana Žižek, Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec

Webinar će se održati 21. siječnja 2020. godine u 9.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8645


Vrednovanje nastavnog procesa (anketa kojom učenici vrednuju nastavnika) – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Stjepan Šalković
Vrednovanje nastavnog procesa (anketa kojom učenici vrednuju nastavnika)

Učenici 21. stoljeća trebali bi imati niz kompetencija za kvalitetno i produktivno sudjelovanje u društvu. Tehnološka pismenost je potrebna kako bi znali koristiti, ali i unaprijediti tehnologije današnjice. Učenik koji zna kako učiti, kako pronaći informacije i kako ih koristiti informacijski je pismen. Zbog mnoštva informacija kojima je okružen, učenik mora imati razvijeno kritičko mišljenje i zaključivanje. Kako je učenje cjeloživotni proces, samousmjeravanjem učenik će pronalaziti svoj put u karijeri. U većini poslova danas je nužna inventivnost i suradnja uz rad u heterogenom timu.
Učenje usmjereno na učenika podrazumijeva da predavač pripremi sadržaje, primjere, vježbe, zadatke, da komunicira, da pomaže u radu. Učenici će odraditi svoj dio u procesu učenja: vježbati, istraživati, raditi, zaključivati… U procesu učenja će naučiti kako rješavati probleme, kako analizirati, evaluirati, donositi zaključke, tj. kako učiti. Dobro je da učenici svoj proces učenja razmotre, analiziraju i poboljšavaju. Dio odluka što, kad i kako učiti, kao i dio vrednovanja može se dogovoriti s učenicima.

Vrednovanje je tradicionalno posao nastavnika. No, je li samo njegov? Nastavnici često dolaze do zaključka da učenici ne znaju vrednovati jer su subjektivni, nisu realni, nemaju iskustva, ne postavljaju dobro kriterije… No, postavlja se pitanje kako će znati vrednovati ako to nisu bili u prilici raditi, pa time i uvježbati. Stoga je na nastavniku da prakticira vršnjačko vrednovanje i samovrednovanje kako bi učenici stekli i tu vještinu.

Za dobivanje povratnih informacija od učenika poželjno je da i učenici vrednuju nastavnika. Na temelju literature razvijena je anketa za vrednovanje nastavnika. Autor je provodi za svoju nastavu i bit će prikazana pitanja i rezultati provedene ankete. Nastavnici se često boje da će učenici strogo ocjenjivati nastavnike koji drže visoke kriterije u nastavi, da će biti neprimjerene komunikacije u anketi ili da će odgovori biti nasumično popunjavani. Sve to se može dogoditi, ali većina učenika ovom poslu pristupa savjesno i povratne informacije nastavniku mogu biti od iznimne važnosti za unapređenje kvalitete rada. Zainteresirani nastavnici moći će kopirati anketu (Microsoft Forms ili Google Forms) za svoje potrebe.

Predavač: Stjepan Šalković, Srednja škola Krapina

Webinar će se održati 20. siječnja 2020. godine u 13.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8643


Matematički projekti – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Gordana Divić
Matematički projekti

Ispričat ću i pokazati nacionalne i međunarodne etwinning projekte koje sam vodila posljednjih šest godina i jedan koji je u tijeku (History of Math; Golden Ratio; Moja, a Tvoja – MaTeMaTika; Statistika naša svagdašnja i STEM Days). Mnoge kolegice i kolege možda se ustručavaju voditi takve projekte jer možda razmišljaju da se s matematikom ne može ni motivirati učenike na rad niti se može naći tema koja bi globalno bila zanimljiva. Međutim, i matematičari mogu ponuditi vrlo zanimljive teme, što dokazuju brojne generacije koje su sa mnom zdušno radile.

Predavačica: Gordana Divić, Srednja škola Novska

Webinar će se održati 17. siječnja 2020. godine u 15.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8678 


Mogućnost korištenja Eramus+ projekata u redovitoj nastavi – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Ivan Ilišević
Mogućnost korištenja Eramus+ projekata u redovitoj nastavi

U sklopu Erasmus+ projekta OŠ „Đuro Pilar“ sudjelovala je kao škola partner u projektu na temu Upoznaj pretke.

Projekt je imao tri glavna dijela:

  1. DIO – Učenici su istraživali obiteljsko stablo i obiteljsku povijest. Istraživanja smo povodili u državnom arhivu, matičnom uredu i brojnim župnim uredima. Svaki učenik je morao istaknuti jedu osobu iz obiteljskog stabla te istražiti njezinu prošlost. U sljedećem dijelu morali smo istaknuti nekoliko znamenitih ličnosti koje su pohađale našu školu te istražiti njihov život i djelo.
  2. DIO – Učenici su istraživali migracije koje su uzrokovane ratom, ekonomskim razlozima i prirodnim katastrofama. Proučavajući migracije uzrokovane ratom osvrnuli smo se na problem humanog preseljenja Hrvata iz Srijema i zamjene imovine sa Srbima iz Hrvatske. Budući da je dio učenika podrijetlom iz Bosanske Posavine, također smo istraživali migracije iz Bosanske Posavine u Slavoniju. Ekonomske migracije posvetili smo doseljavanju ljudi iz pasivnih krajeva (Dalmacije, Hercegovine, Bosne) nakon Drugog svjetskog rata u Slavoniju. Godine 1917. dogodila se velika suša i glad u Dalmaciji i Hercegovini, a fra Didak Buntić organizira preseljenje djece u Slavoniju. Ovaj humani događaj uzeli smo kao razlog migracija uzrokovanih prirodnom katastrofom.
  3. DIO – Svi učenici i nastavnici koji su sudjelovali u projektu dali su bris s unutarnje strane obraza za DNA analizu te su rezultati DNA analize prikazani u obliku migracija naših predaka.

Predavač: Ivan Ilišević, Osnovna škola „Đuro Pilar“, Slavonski Brod

Webinar će se održati 17. siječnja 2020. godine u 13.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8624

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.

 


„NAŠA KNJIŽ(n)ICA“, aktivnosti u sklopu eTwinning projekta – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Branka Pastuović
„NAŠA KNJIŽ(n)ICA“, aktivnosti u sklopu eTwinning projekta

Projektom želimo potaknuti stvaranje pozitivnog stajališta prema knjizi, čitanju, slušanju, suradnji učenika prvih razreda i učenika starijih dobnih skupina, procjeni i samoprocjeni rada, radu u timu te uočavanju vrijednosti rada u timu.
Projektom želimo razviti/poboljšati digitalne kompetencije učenika i učitelja te ih osnažiti da sigurnim koracima otvaraju nove suradnje i stvaraju u neposrednom i virtualnom okruženju.

Predavačica: Branka Pastuović, Osnovna škola Brodarica

Webinar će se održati 17. siječnja 2020. godine u 11.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8623

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.


Tehnika formulacije pitanja – QFT (engl. Question Formulation Technique) u nastavi – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Tomica Turković
Tehnika formulacije pitanja – QFT (engl. Question Formulation Technique) u nastavi

Što se događa kad učenici nauče postavljati pitanja? Je li doista toliko važno poučavati učenike da postavljaju vlastita pitanja? „Sve znanje koje smo stekli rezultat je postavljanja pitanja, postavljanje pitanja je najznačajniji ljudski intelektualni alat.“ Nije li stoga neobično da se najznačajnija intelektualna vještina kojom raspolažu ljudi ne poučava u školi? U svojem ću webinaru učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima približiti nastavnu metodu koja svojom jednostavnošću i načinom pristupa učenicima daje novu dimenziju u njihovu načinu poučavanja. Dat ću im viziju odgojno-obrazovnoga sustava koji je neobično jasan, jednostavan i praktičan intelektualni alat u svakodnevnoj nastavi koji omogućuje učenje svih nastavnih sadržaja. Učitelji i nastavnici trebaju napraviti samo jednu jednostavnu promjenu u svome uobičajenom načinu rada, a to je da planski poučavaju učenike kako da postavljaju vlastita pitanja.

Predavač: Tomica Turković, Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Križevci

Webinar će se održati 16. siječnja 2020. godine u 15.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8621

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.


Inovativne metode u procesu poučavanja – primjeri dobre prakse – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Nada Ratković
Inovativne metode u procesu poučavanja – primjeri dobre prakse

U fokusu predavanja su inovativne metode u procesu poučavanja karakteristične za koncept suvremene škole. Zainteresirani sudionici upoznat će se s inovativnim metodama (istraživačko učenje, obrnuta učionica, suradničko učenje, projektna nastava, igrifikacija) koje su usmjerene na učenika, njegove interese, potrebe i motive, potiču inovativnost, kreativnost, komunikaciju, samostalnost i kritičko mišljenje te koriste elemente igre i zabave u poučavanju.
Na predavanju će biti predstavljen i način na koji se pojedina metoda može učinkovito integrirati u procese nastavnog učenja i poučavanja uz uporabu IKT-a i bez uporabe IKT-a. Svaka metoda će biti predstavljena primjerom dobre prakse.

Očekivani ishodi učenja: uvesti promjene u svoj način rada; personalizirati poučavanje; učiniti poučavanje zabavnim; suradničkim i otvorenim; stvoriti okruženje u kojem će učenik najbolje učiti; ojačati digitalne kompetencije, demonstrirati primjere iz prakse.

Predavanje je namijenjeno svim odgojno-obrazovnim djelatnicima koji žele realizirati suvremenu nastavu s fokusom na znanje i vještine koje se mogu steći i koristiti, ali i svima onima koji žele steći novo znanje u domeni obrazovnih trendova i integracije IKT-a u učenje i poučavanje.
Sudionici predavanja će usvojiti novo znanje, unaprijediti osobne i profesionalne kompetencije i implementirati nova saznanja u vlastitu nastavnu i stručnu praksu.

Predavačica: Nada Ratković, Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj

Webinar će se održati 15. siječnja 2020. godine u 13.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8620

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.


Projekt DRVOKOD – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Branko Raičković
Projekt DRVOKOD

U sklopu realizacije terenske nastave na području u blizini škole, gdje se nalaze svi primjerci drveća, učenici će upoznavati i imenovati vrste i zahvaljujući tome, primjereno njihovoj dobi, upoznati jezik prirodoslovlja (znanstveno nazivlje biljnih vrsta).
Determinacija pojedinih vrsta drveća pridonijet će razumijevanju nekih od koncepata općeg znanja o prirodi i okolišu.
Slijedi demonstracija i objašnjavanje znanstvenog nazivlja, elektronički način obilježavanja svakog drveta te uređivanje web stranice na kojoj će se nalaziti svi podaci vezani uz određenu vrstu.
Tako ćemo razvijati interes učenika prema praktičnom radu uz korištenje i primjenu suvremenih tehnologija.

Predavač: Branko Raičković, IV. osnovna škola Bjelovar

Webinar će se održati 15. siječnja 2020. godine u 15.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8619

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.


Istraživački pristup u redovitoj nastavi matematike – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Brankica Majdiš
Istraživački pristup u redovitoj nastavi matematike

U ovom radu bit će predstavljen istraživački pristup temeljen na rješavanju problema. Učenici šestih razreda otkrili su rješavanjem problema postupak zbrajanja i oduzimanja razlomaka različitih nazivnika te ujedno i svođenje razlomaka na zajednički nazivnik. Zbog veće motivacije, ali i zbog mogućnosti dobivanja kvalitetne povratne informacije temeljene na prikupljenim učeničkim radovima, aktivnosti su zadane u alatu Nearpod.

Predavačica: Brankica Majdiš, Osnovna škola Mladost, Osijek

Webinar će se održati 14. siječnja 2020. godine u 13.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8617

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.


Stvaranje interaktivnih modula – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Ivica Borić
Stvaranje interaktivnih modula

Polaznicima webinara bit će predstavljene popularne aplikacije, Learning Apps i Wordwall, koje se koriste za stvaranje, modificiranje i dijeljenje interaktivnih sadržaja. Ovi digitalni alati nastavnicima omogućuju izradu različitih sadržaja kao dodataka njihovoj nastavi i zadataka za samostalno učenje. Dostupnost raznolikih predložaka omogućava prilagodbu različitim situacijama i sadržajima, a izrada razreda omogućava jednu zatvorenu zajednicu gdje učitelj ili nastavnik ima uvid u to koliko dobro učenici rješavaju zadane zadatke i ima li netko od učenika problema s usvajanjem nastavnog sadržaja. Za korištenje postojećih digitalnih sadržaja nije potrebna prijava ili registracija te ih korisnik može primijeniti u nastavi bez ograničenja. Stvorene digitalne sadržaje učitelj ili nastavnik može podijeliti na nekoliko načina, npr. izravnom poveznicom ili prikazom QR koda. Korisnik izrađeni alat može pohraniti javno gdje će svi korisnici imati pristup ili privatno gdje će pristup imati samo korisnici s kojima je podijeljen alat. Uz navedene funkcionalnosti korisnik je u mogućnosti iz izrađenog alata generirati sličan alat, potpuno nov i temeljen na predlošku izrađenog alata ili može pretražiti alate iz repozitorija prema istom predlošku. Korisnik također ima pregled nad svim alatima koje je izradio i može ih kategorizirati prema direktorijima.

Predavač: Ivica Borić, Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića

Webinar će se održati 14. siječnja 2020. godine u 11.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8618

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.


Samovrednovanje i učenici s teškoćama – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Dinka Žulić
Samovrednovanje i učenici s teškoćama

Jedan od pristupa vrednovanju je vrednovanje kao učenje. Učenici vrednuju vlastiti rad/uradak procjenjujući kvalitetu strategija učenja koje su primijenjene. Poticanje sposobnosti samovrednovanja u radu s učenicima s intelektualnim teškoćama može pridonijeti razvoju njihove samostalnosti u planiranju i praćenju njihova vlastitog napretka.
U webinaru se prikazuje način uvođenja učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja. U tu svrhu je razrađen program uvođenja učenika u samovrednovanje koji uključuje različite strategije potpore. Neke od metoda koje su pritom korištene su semafor, ljestve uspjeha, krug učenja, lice koje uči, paukova mreža, dnevnik učenja i  učenički portfolio.
Učenicima je pružana potpora u određivanju i primjeni različitih strategija učenja. Prikazat će se primjeri razrađeni i primijenjeni u radu s učenicima koji se školuju po posebnom programu uz individualizirani pristup u dobi od 11 do 14 godina. Metode i aktivnosti mogu se primijeniti i u radu s učenicima na početku školovanja u redovitome odgojno-obrazovnom programu.
Opisuju se oblici i metode rada primijenjeni u poticanju samokritičnosti učenika s ciljem  realnijeg procjenjivanja vlastitih snaga i slabosti ne ugrožavajući pritom njihovo samopouzdanje i samopoštovanje.

Predavačica: Dinka Žulić, Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec

Webinar će se održati 13. siječnja 2020. godine u 13.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8616

Snimka webinara:


Motiviran učitelj – sretan učitelj – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Ivana Bokavšek
Motiviran učitelj – sretan učitelj

Učiteljima ne treba mnogo da bi bili motivirani u svom radu. Problem je kad motivacija često varira i kad ona jenjava pod pritiskom radnih obveza ili nekih drugih faktora. Želja za stvaranjem bolje, kompetitivnije, inovativnije i time zabavnije učionice održava motivaciju na visokoj razini. Ako se tome i pridoda zadovoljstvo prenošenja znanja i motivacije drugim učiteljima kolegama, ono rezultira pozitivnim povratnim reakcijama, lanac motiviranih učitelja raste i na taj način se širi dobra praksa. Na često pitanje koje čujem: „Kako motivirate svoje kolege?“ odgovor je uvijek isti: „Teško se može odoljeti pozitivnoj i jakoj energiji, radnom entuzijazmu i želji za uspjehom. Oni su dovoljan inicijator velikih, uspješnih i divnih aktivnosti i projekata, kvalitetnoga timskog rada i poboljšanja nečijeg rada i napredovanja u zvanju.“

Predavačica: Ivana Bokavšek, Osnovna škola Spinut, Split

Webinar će se održati 10. siječnja 2020. godine u 15.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8615

Snimka webinara:


eTwinning i Erasmus+ projekti u Školi za život – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Danijela Šajtar, Ivana Moguš i Tamara Jurišić-Brozović
eTwinning i Erasmus+ projekti u Školi za život

  1. Kako uklopiti eTwinning u kurikulum škole?
  2. Erasmus projekti
  3. Primjeri dobre prakse

Predavačice: Danijela Šajtar, Ivana Moguš i Tamara Jurišić-Brozović, Osnovna škola Čazma

Webinar će se održati 9. siječnja 2020. godine u 11.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8614

Snimka webinara:


Vrednovanje (za učenje/kao učenje/naučenog) i učenici s oštećenjem sluha i/ili govora u nastavi engleskog jezika – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Iva Palčić Strčić
Vrednovanje (za učenje/kao učenje/naučenog) i učenici s oštećenjem sluha i/ili govora u nastavi engleskog jezika

Vrednovanje učenika s oštećenjem sluha i/ili govora zahtjevno je i često stresno, kako za učenike i roditelje tako i za učitelja. U webinaru će se, uz primjere iz prakse i uz uporabu digitalne tehnologije, pokazati kako pripremiti učenike s oštećenjem sluha i/ili govora za samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje, kako na njima primjeren i razumljiv način dati povratnu informaciju važnu za formativno vrednovanje te kako ih pripremiti za vrednovanje naučenog.

Predavačica: Iva Palčić Strčić, Poliklinika Suvag

Webinar će se održati 9. siječnja 2020. godine u 13.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8600

Snimka webinara:


Razredna nastava – matematika i daroviti učenici – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Tomislav Magdić
RAZREDNA NASTAVA – matematika i daroviti učenici

Učiteljima će se prikazati primjer rada s potencijalno darovitim učenicima u području matematike. Upoznat će ih se s postojećim natjecanjima u RH, dat će im se savjeti za organizaciju natjecanja u svojoj školi, potaknuti ih na sudjelovanje na natjecanjima i osnažiti ih za rad s potencijalno darovitom djecom. Dobit će teorijsku podlogu, objasnit će im se faktori koji utječu na razvoj potencijala darovitih (okolni čimbenici, osobine ličnosti djeteta, poticajno okružje, sustavan rad, divergentno mišljenje…). Upoznat će se s digitalnim alatima koji im mogu pomoći u radu s potencijalno darovitima te u svakodnevnom radu (ankete, suglasnosti, razredne stranice, Google alati, Epic Pen). Ohrabrit će ih se za veću vidljivost svog rada i svoje škole te kako primijeniti digitalnu tehnologiju u diseminaciji svog rada i rada škole.

Predavač: Tomislav Magdić, OŠ Dobriše Cesarića, Zagreb

Webinar će se održati 8. siječnja 2020. godine u 15.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8599

Snimka webinara:


Growth Mindset i formativno vrednovanje – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Karolina De Vrgna
Growth Mindset i formativno vrednovanje

U kojoj su vezi način na koji razmišljamo i formativno vrednovanje? Otkud potreba za formativnim vrednovanjem i gdje ono pronalazi svoj korijen? Growth Mindset je način razmišljanja čije nam strategije pomažu da nastavljamo s rastom i razvojem u bilo kojoj fazi života i cjeloživotnog učenja. Formativno vrednovanje upravo nalazi korijenje u Growth Mindsetu i njegova upotreba bolje se razumijeva dovodeći ove dvije kategorije u vezu.

Predavačica: Karolina De Vrgna, Poliklinika Suvag

Webinar će se održati 8. siječnja 2020. godine u 13.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8597

Snimka webinara:


Primjeri provedenih projekata uz korištenje nove metodologije podučavanja – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Helga Kraljik i Ankica Šarić
Primjeri provedenih projekata uz korištenje nove metodologije podučavanja

Predstavit ćemo projekte Jane Austen u 2.stoljeću, Why should I visit Novi dvori?, Mock trial i Städte in Deutschland po fazama provođenja te njihove rezultate i diseminacijske aktivnosti.

Predavačice: Helga Kraljik i Ankica Šarić, Srednja škola „Ban Josip Jelačić“

Webinar će se održati 8. siječnja 2020. godine u 11.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8596

Snimka webinara:


Ted Talk u nastavi engleskog jezika – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Mihaela Schmidt
Ted Talk u nastavi engleskog jezika

Prezentirala bih na koje se sve načine mogu koristiti kratki slušni edukativni materijali koji su danas vrlo popularni, tzv. Ted Talk (mogu se naći na platformi TedEd, odnosno Ted Talk za obrazovne svrhe) te bih objasnila kako se oni mogu uklopiti u nastavu korištenjem alata, tzv. ESL videa.
Predavačica: Mihaela Schmidt, XI. gimnazija Zagreb

Webinar će se održati 7. siječnja 2020. godine u 15.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8595

Snimka webinara:


Glazba u nastavi njemačkoga jezika – didaktizirani primjeri – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Andreja Korčanin
Glazba u nastavi njemačkoga jezika – didaktizirani primjeri

Nastavnicima će biti predstavljeni didaktizirani primjeri njemačkih pjesama koji su se pokazali dobrima i primjenjivima u neposrednom radu s učenicima gotovo svih razina znanja te s načinima didaktizacije.

Predavačica: Andreja Korčanin, Gimnazija Sesvete

Webinar će se održati 3. siječnja 2020. godine u 9.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8588

Snimka webinara:


Primjena Loomena u nastavi informatike u gimnaziji – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

 

Saida Deljac
Primjena Loomena u nastavi informatike u gimnaziji

Izlaganje će pokazati primjer dobre prakse korištenja Loomena u organizaciji i izvođenju nastave informatike za učenike od 1. do 4. razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije.

Primjeri će uključivati prikaz sadržaja i aktivnosti koje se provode s učenicima u Loomenu uz naglasak na njihovo povezivanje s kurikulumom nastave informatike.

Predavačica: Saida Deljac, V. gimnazija Zagreb

Webinar će se održati 3. siječnja 2020. godine u 11.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8590

Snimka webinara:


Predstavljanje tableta i početno postavljanje MDM sustava na tablete – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Na webinaru će se predstaviti tableti koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u sklopu projekta Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme Škola za život - faza II (CKR II), nabavilo za sve učenike prvih, petih i sedmih razreda u školskoj godini 2019./2020. te njihova dostava u škole.

Ujedno će se prikazati detaljni koraci inicijalnog podešavanja i korištenja tableta te povezivanja tableta u Mobile Device Management (MDM) sustav koji upravlja radom svih tableta te uz jednostavnu administraciju služi i za zaštitu učenika i njihovih prava.

Predavači: Marko Makovac i Ivan Marčinko

Webinar će se održati 20. prosinca 2019. godine u 14.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je dva sata.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8592

Snimka webinara:


Poticanje verbalno-lingvističkog razvoja djece predškolske i rane školske dobi – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će, tijekom sljedećih mjeseci, najuspješniji odgojno-obrazovni radnici, nagrađeni 2019. godine, predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Ines Krušelj-Vidas

Poticanje verbalno-lingvističkog razvoja djece predškolske i rane školske dobi

Popis zadataka koje obavlja školski knjižničar uključuje širok raspon aktivnosti. No, kako je ključna aktivnost u osnovnoj školi poticanje razvoja svih vrsta pismenosti, u tom procesu uloga školskih knjižničara je nezaobilazna bilo da su sukreatori projekata ili ih samostalno osmišljavaju i provode u suradnji s ostalim kolegama.

Na ovome webinaru pokazat ćemo jedan praktičan primjer provedbe istraživanja u obliku studije slučaja u kojem je školski knjižničar dizajner, član provoditeljskog tima i autor studije.  Istraživanje je provedeno kao aktivnost međunarodnog Erasmus+ projekta pod nazivom RECEPTION (Role of Early Childhood Education in positive Transition/Introduction Outcomes for New pupils) čija tema je bila praćenje verbalno-lingvističkog razvoja djece predškolske  dobi u Osnovnoj školi Matije Gupca u Gornjoj Stubici. Tijekom projekta RECEPTION razvijen je i model intervencije s ciljem poticanja verbalno-lingvističkog razvoja djece predškolske i rane školske dobi.

Predavačica: Ines Krušelj-Vidas, OŠ Matije Gupca, Gornja Stubica

Webinar će se održati 18. prosinca 2019. godine u 15.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8540

Snimka webinara:

 


Webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme – emocionalni i kognitivni razvoj


Osnovna škola Barilović
Datum: 23.5.2019,
Vrijeme: 11:00 – 12:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5328

Snimka webinara


Osnovna škola “Vladimir Nazor” Komletinci
Datum: 24.5.2019.
Vrijeme: 13:00 – 14:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5331

Snimka webinara


Osnovna škola Orehovica
Datum: 29.5.2019.
Vrijeme: 9:00 – 10:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5373

Snimka webinara 


Osnovna škola Davorina Trstenjaka
Datum: 29.5.2019.
Vrijeme: 13:00 – 14:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5466

Snimka webinara

 


Osnovna škola ”Mladost” Osijek
Datum: 30.5.2019.
Vrijeme: 13:00 – 14:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5376

Snimka webinara


Osnovna škola Satnica Đakovačka
Datum: 4.6.2019.
Vrijeme: 11:00 – 12:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5377

Snimka webinara


Srednja škola Prelog
Datum: 4.6.2019.
Vrijeme: 13:00 – 14:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5445

Snimka webinara


Srednja škola Vela Luka
Datum: 6.6.2019.
Vrijeme: 9:00 – 10:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5379
Snimka webinara


Druga gimnazija Varaždin
Datum: 6.6.2019.
Vrijeme: 13:15 – 14:15
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5679
Snimka webinara


Područna škola Zlarin
Datum: 7.6.2019.
Vrijeme: 15:00 – 16:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5381
Snimka webinara:


I. gimnazija Osijek
Datum: 10.6.2019.
Vrijeme: 11:00 – 12:00
Snimka webinara:


Gimnazija Nova Gradiška
Datum: 10.6.2019.
Vrijeme: 13:00 – 14:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5480
Snimka webinara: 


Osnovna škola Cestica
Datum: 10.6.2019.
Vrijeme: 15:00 – 16:00
Snimka webinara:


Osnovna škola Blato
Datum: 11.6.2019.
Vrijeme: 9:00 – 10:00
Snimka webinara:


Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod
Datum: 11.6.2019.
Vrijeme: 9:00 – 10:00
Snimka webinara: 


Osnovna škola Ivana Cankara
Datum: 11.6.2019.
Vrijeme: 11:00 – 12:00
Snimka webinara:


Srednja škola Dugo Selo
Datum: 11.6.2019.
Vrijeme: 13:00 – 14:00
Snimka webinara:


Srednja škola Delnice
Datum: 11.6.2019.
Vrijeme: 15:00 – 16:00
Snimka webinara:


Osnovna škola Suhopolje
Datum: 12.6.2019.
Vrijeme: 9:00 – 10:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5448
Snimka webinara:


Osnovna škola Josipa Broza Kumrovec
Datum: 12.6.2019.
Vrijeme: 11:00 – 12:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5742
Snimka webinara:


Osnovna škola Ludina
Datum: 12.6.2019.
Vrijeme: 13:00 – 14:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5747
Snimka webinara:


Osnovna škola Mladost Jakšić
Datum: 12.6.2019.
Vrijeme: 15:00 – 16:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5685
Snimka webinara:


Osnovna škola Mate Lovraka Veliki Grđevac
Datum: 13.6.2019.
Vrijeme: 15:00 – 16:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5704
Snimka webinara:


Srednja škola Ivanec
Datum: 13.6.2019.
Vrijeme: 13:00 – 14:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5684
Snimka webinara:


Osnovna škola braće Radića, Bračević
Datum: 14.6.2019.
Vrijeme: 9:00 – 10:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5992
Snimka webinara:


Osnovna škola Nikola Tesla
Datum: 14.6.2019.
Vrijeme: 11:00 – 12:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/6275
Snimka webinara:


Osnovna škola dr. Jure Turića
Datum: 14.6.2019.
Vrijeme: 13:00 – 14:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/6403
Snimka webinara:


Srednja škola Marka Marulića Slatina
Datum: 14.6.2019.
Vrijeme: 15:00 – 16:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/6404
Snimka webinara:


Osnovna škola Benkovac
Datum: 17.6.2019.
Vrijeme: 9:00 – 10:00
Snimka webinara:


Osnovna škola Veruda Pula
Datum: 17.6.2019.
Vrijeme: 11:00 – 12:00
Snimka webinara:


Srednja škola ”August Šenoa”, Garešnica
Datum: 17.6.2019.
Vrijeme: 13:00 – 14:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5382
Snimka webinara:


Osnovna škola Matije Gupca Gornja Stubica
Datum: 17.6.2019.
Vrijeme: 15:00 – 16:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5730
Snimka webinara:


Osnovna škola Antuna Bauera, Vukovar
Datum: 18.6.2019.
Vrijeme: 9:00 – 10:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5386
Snimka webinara:


Osnovna škola Antun Gustav Matoš Tovarnik
Datum: 18.6.2019.
Vrijeme: 11:00 – 12:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5481
Snimka webinara:


Osnovna škola Markovac Vrbova
Datum: 18.6.2019.
Vrijeme: 13:00 – 14:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5387
Snimka webinara:


Osnovna škola Eugena Kumičića, Slatina
Datum: 18.6.2019.
Vrijeme: 15:00 – 16:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5484
Snimka webinara:


Prva osnovna škola Ogulin
Datum: 19.6.2019.
Vrijeme: 9:00 – 10:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5390
Snimka webinara:


Osnovna škola Čazma
Datum: 19.6.2019.
Vrijeme: 11:00 – 12:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5391
Snimka webinara:


Osnovna škola Ivan Meštrović Drenovci
Datum: 19.6.2019.
Vrijeme: 13:00 – 14:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5394
Snimka webinara:


Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan
Datum: 19.6.2019.
Vrijeme: 15:00 – 16:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5766
Snimka webinara:


Strukovna škola Sisak
Datum: 21.6.2019.
Vrijeme: 9:00 – 10:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/6429
Snimka webinara:


Gimnazija Županja
Datum: 21.6.2019.
Vrijeme: 11:00 – 12:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/6414
Snimka webinara:


Osnovna škola Supetar
Datum: 21.6.2019.
Vrijeme: 13:00 – 14:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/6431
Snimka webinara:


Osnovna škola Turnić
Datum: 21.6.2019.
Vrijeme: 15:00 – 16:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/6422
Snimka webinara:


Osnovna škola fra Kaje Adžića Pleternica
Datum: 24.6.2019.
Vrijeme: 11:00 – 12:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5755
Snimka webinara:


Osnovna škola Trnovec
Datum: 24.6.2019.
Vrijeme: 9:00 – 10:00
Snimka webinara:


Osnovna škola Primošten
Datum: 24.6.2019.
Vrijeme: 13:00 – 14:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/6424
Snimka webinara:


Osnovna škola Donja Dubrava
Datum: 26.6.2019.
Vrijeme: 9:00 – 10:00
Snimka webinara:


Osnovna škola ”Matija Gubec” Cernik
Datum: 26.6.2019.
Vrijeme: 11:00 – 12:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5602
Snimka webinara:


Osnovna škola Dragutina Domjanića, Sveti Ivan Zelina
Datum: 26.6.2019.
Vrijeme: 13:00 – 14:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5997
Snimka webinara:


Prva riječka hrvatska gimnazija
Datum: 26.6.2019.
Vrijeme: 15:00 – 16:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/6064
Snimka webinara:


Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Datum: 27.6.2019.
Vrijeme: 9:00 – 10:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5400
Snimka webinara:


Osnovna škola Grigor Vitez
Datum: 27.6.2019.
Vrijeme: 11:00 – 12:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5485
Snimka webinara


Osnovna škola ”Ivana Brlić Mažuranić” Strizivojna
Datum: 27.6.2019.
Vrijeme: 13:00 – 14:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5401
Snimka webinara:


Osnovna škola Vladimira Vidrića
Datum: 27.6.2019.
Vrijeme: 15:00 – 16:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/6066
Snimka webinara:


Srednja škola ”Antun Matijašević Karamaneo” Vis
Datum: 28.6.2019.
Vrijeme: 9:00 – 10:00
Snimka webinara:


Srednja škola Zvane Črnje Rovinj
Datum: 28.6.2019.
Vrijeme: 11:00 – 12:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5488
Snimka webinara:


Prometno-tehnička škola Šibenik
Datum: 28.6.2019.
Vrijeme: 13:00 – 14:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/6425
Snimka webinara:


Osnovna škola Ivana Gundulića Dubrovnik
Datum: 28.6.2019.
Vrijeme: 15:00 – 16:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/6442
Snimka webinara:


TeachMeet, webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Ovaj webinar ujedno je priprema za TeachMeet predstavljanja svih eksperimentalnih škola pa pozivamo  sve kolegice i kolege iz Škola za život da dogovore teme i dinamiku predstavljanja aktivnosti svoje škole te se što prije jave Ivi Stupar (iva.stupar@mzo.hr) kako bi dogovorili termin videokonferencijskog TeachMeeta Experimental za svoju školu. U nastavku možete preuzeti predložak.

Predložak za TeachMeet Experimental prezentacije