Webinari

TeachMeet webinari škola sudionica eksperimentalnog programa ”Škola za život”


Raspored webinara:

Osnovna škola Barilović
Datum: 23.5.2019,
Vrijeme: 11:00 – 12:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5328

Osnovna škola “Vladimir Nazor” Komletinci
Datum: 24.5.2019.
Vrijeme: 13:00 – 14:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5331

Osnovna škola Orehovica
Datum: 29.5.2019.
Vrijeme: 9:00 – 10:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5373

Osnovna škola ”Mladost” Osijek
Datum: 30.5.2019.
Vrijeme: 13:00 – 14:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5376

Osnovna škola Satnica Đakovačka
Datum: 4.6.2019.
Vrijeme: 11:00 – 12:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5377

Srednja škola Prelog
Datum: 4.6.2019.
Vrijeme: 13:00 – 14:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5445

Srednja škola Vela Luka
Datum: 6.6.2019.
Vrijeme: 9:00 – 10:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5379

Područna škola Zlarin
Datum: 7.6.2019.
Vrijeme: 15:00 – 16:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5381

Osnovna škola Suhopolje
Datum: 12.6.2019.
Vrijeme: 9:00 – 10:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5448

Srednja škola ”August Šenoa”, Garešnica
Datum: 17.6.2019.
Vrijeme: 13:00 – 14:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5382

Osnovna škola Antuna Bauera, Vukovar
Datum: 18.6.2019.
Vrijeme: 9:00 – 10:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5386

Osnovna škola Markovac Vrbova
Datum: 18.6.2019.
Vrijeme: 13:00 – 14:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5387

Prva osnovna škola Ogulin
Datum: 19.6.2019.
Vrijeme: 9:00 – 10:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5390

Osnovna škola Čazma
Datum: 19.6.2019.
Vrijeme: 11:00 – 12:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5391

Osnovna škola Ivan Meštrović Drenovci
Datum: 19.6.2019.
Vrijeme: 13:00 – 14:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5394

Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Datum: 27.6.2019.
Vrijeme: 9:00 – 10:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5400

Osnovna škola ”Ivana Brlić Mažuranić” Strizivojna
Datum: 27.6.2019.
Vrijeme: 13:00 – 14:00
Poveznica: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5401

TeachMeet, webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Ovaj webinar ujedno je priprema za TeachMeet predstavljanja svih eksperimentalnih škola pa pozivamo  sve kolegice i kolege iz Škola za život da dogovore teme i dinamiku predstavljanja aktivnosti svoje škole te se što prije jave Ivi Stupar (iva.stupar@mzo.hr) kako bi dogovorili termin videokonferencijskog TeachMeeta Experimental za svoju školu. U nastavku možete preuzeti predložak.

Predložak za TeachMeet Experimental prezentacije